alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Antropologie se nepočítá mezi nebezpečné sporty

Autor(i): Nigel Barley

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Autorovo dílo Antropologie se nepočítá mezi nebezpečné sporty je cestopisem, velice neobvyklým, inteligentním, lidským a zábavným, a který čtenářům pootevírá dveře i do antropologie...Viac...

Nájsť podobné
Lexikon a sémantika

Autor(i): František Čermák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha podává přehled celého lexikálního systému doplněného o řadu zcela nových a dosud nemapovaných oblastí jako je tradiční úsek jazykového pojmenování, sémiotické aspekty slova či přehled jeho grafické stránky...Viac...

Nájsť podobné
Buržoazní společnost

Autor(i): Bohumír Pavelek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Ve své knize čtyř rozsáhlých esejů autor rozebírá povahu současné kapitalistické společnosti. V tradici frankfurtské školy a nedogmatického marxismu rozebírá povahu dnešní moci, mýty, ideologii a konzumní společnost...Viac...

Nájsť podobné
Antropologie a etika

Autor(i): Jan Sokol, Zdeněk Pinc

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha Antropologie a etika je souborem osmnácti více či méně rozsáhlých příspěvků publikovaných či přednesených přibližně v posledních deseti letech. Proto také nejde o homogenní celek s jediným hlavním námětem, ...Viac...

Nájsť podobné
Jáchym Ondřej Šlik

Autor(i): Emanuel Vlček

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Přední český antropolog a lékař profesor Emanuel Vlček (1925-2006) v této knize navázal na své dlouholeté výzkumy ostatků významných osobností a postav českých a evropských světských i církevních dějin...Viac...

Nájsť podobné
Interkulturní psychologie

Autor(i): Jan Průcha

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů. Pro současný svět je charakteristická vysoká míra setkávání lidí odlišných kultur, ras a národů, jež má někdy podobu mírového soužití a spolupráce, jindy však i konfliktů...Viac...

Nájsť podobné
Etymologie XI

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Obsah jedenácté knihy Etymologií je antropologický. V první kapitole specifikuje autor jednotlivé vnější a vnitřní orgány, jež tvoří „standardní“ stavbu lidského těla, ...Viac...

Nájsť podobné
Etymologie XIX-XX

Autor(i): Isidor ze Sevilly

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Rozsáhlé encyklopedické dílo Etymologie završují knihy devatenáctá a dvacátá, které mají asi nejpestřejší obsah. Sevillský biskup v nich shromáždil a pokusil se vyložit význam a původ zhruba jednoho tisíce výrazů, ...Viac...

Nájsť podobné
Jazyk a jazykověda

Autor(i): František Čermák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Dotisk vědecké publikace nabízí ucelený přehled a souhrn běžných poznatků o jazyce a oboru lingvistiky. Kniha je pojata jako synchronní a primárně strukturní. Autor klade důraz na klasické lingvistické pohledy a na bohatou empirii..Viac...

Nájsť podobné
Přehled antropologických teorií kultury

Autor(i): Václav Soukup

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Přehled nejvýznamnějších teoretických koncepcí kultury, informace o okolnostech vzniku teoriíí, osobnostech tvůrců a dnešním hodnocení jednotlivých směrů nabízí čtivě napsaná vysokoškolská příručka...Viac...

Nájsť podobné
Studia vizuální kultury

Autor(i): Marita Sturken, Lisa Cartwright

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Vizuální kultura a vizuální studia vymezují nové pole pro studium kulturní konstrukce vizuálna nejen v umění, ale i v médiích a každodenním životě. Tento směr zkoumání současné kulturní produkce pojímá vizuální obraz jako ohnisko procesů, ...Viac...

Nájsť podobné
Lingvistická antropologie

Autor(i): Jan Pokorný

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha vysvětluje vztah jazyka a kultury z etnolingvistického hlediska. Zabývá se hlavními směry etnolingvistiky, souvislostem s jinými obory, metodami výzkumu a jejich praktickými aplikacemi...Viac...

Nájsť podobné
Antropologický slovník

Autor(i): Jaroslav Malina a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha obsahuje pouze ukázky hesel. Kompletní slovník s 20 000 hesly je na přiloženém CD. Obsah Antropologického slovníku vychází z celostního rozpětí antropologie...Viac...

Nájsť podobné
Čínské písmo

Autor(i): Lukáš Zádrapa, Michaela Pejčochová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Populárně naučná příručka uvádějící čtenáře do problematiky čínského znakového písma. Spíše než na praktické návody je zaměřena na povahu této písemné soustavy a především na širší společenský kontext, v němž se vyvinula a byla a je užívána...Viac...

Nájsť podobné
Rétorika - vážnost mluveného slova

Autor(i): Božena Šmajsová Buchtová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Druhé aktualizované vydání úspěšné publikace přibližuje význam jazykové komunikace jak z hlediska běžného dorozumívání mezi lidmi, tak z hlediska správné mluvy odborné...Viac...

Nájsť podobné
Totemismus dnes

Autor(i): Claude Lévi-Strauss

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Originální práce věnovaná totemismu, která předcházela vzniku Myšlení přírodních národů.Viac...

Nájsť podobné
Houpačka

Autor(i): Ori Brafman, Rom Brafman

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Proč je často tak složité prodat zlevněné kvalitní zboží nebo ukončit nefungující vztah? Jak to, že dáme na rady někoho jen proto, že je vlivný? A proč tak snadno propadáme kouzlu lidí, kteří pro nás mohou být nebezpeční? ...Viac...

Nájsť podobné
Rasa a dějiny

Autor(i): Claude Lévi-Strauss

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Autor vyvrací rasové předsudky všeho druhu.Viac...

Nájsť podobné
Antropologie současných světů

Autor(i): Marc Augé

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Svou knihou potvrzuje tendenci současné etnologie hledat předmět bádání v moderním světě...Viac...

Nájsť podobné
Lexikon nejjižnějšího úseku českých nářečí

Autor(i): Zbyněk Holub

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Lexikon nejjižnějšího úseku českých nářečí sleduje procesy proměn oblastní mluvy. Jedná se o pokus zachytit specifickou slobní zásobu na pomezí lokálního nářečí a širšího regionu...Viac...

Nájsť podobné
Evoluce člověka a antropologie recentních populací

Autor(i): Vladimír Sládek, Vladimír Blažek, Patrik Galeta

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Sborník z pracovního setkání panelu biomedicínských oborů 21. světového kongresu Československé společnosti pro vědy a umění konaného 24.-30. června 2002 v Plzni...Viac...

Nájsť podobné
Orientalia Antiqua Nova V.

Autor(i): Lukáš Pecha

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Vědecké kolokvium „Orientalia Antiqua Nova“, které pořádá Katedra blízkovýchodních studií Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, se koná každoročně již od roku 2001...Viac...

Nájsť podobné
Orientalia Antiqua Nova IV.

Autor(i): Petr Charvát, Ivo Budil

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Tento sborník je výstupem z konference Orientalia Antiqua Nova (již čtvrtý ročník), který se uskutečnil 12. února 2004 na půdě Katedry antropologie Fakulty humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni...Viac...

Nájsť podobné
Antropologické symposium IV

Autor(i): Zoja Horáková, Ivo Budil, Marta Ulrychová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Zájemce o mezioborovou problematiku a moderní antropologické vědy získá díky sborníku ucelený přehled o základních otázkách, jimiž se zabývá soudobé středoevropské antropologické myšlení...Viac...

Nájsť podobné
Antropologické symposium III.

Autor(i): Zoja Horáková, Ivo Budil

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Sborník příspěvků přednesených na III. antropologickém symposiu v Plzni, které pořádala v září 2004 Katedra antropologie Fakulty humanitních studií Západočeské univerzity...Viac...

Nájsť podobné
Antropologické symposium II

Autor(i): Marta Ulrychová, Ivo Budil

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Zájemce o mezioborovou problematiku a moderní antropologické vědy získá díky sborníku ucelený přehled o základních otázkách, jimiž se zabývá soudobé středoevropské antropologické myšlení...Viac...

Nájsť podobné
Základy logiky a argumentace

Autor(i): Josef Bokr, Jan Svatek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Publikace je určena pro zájemce o umělou inteligenci, filozofii, práva a učitelství...Viac...

Nájsť podobné
Logika pro humanistiku

Autor(i): Jan Svatek, Ludmila Dostálová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Tato knížka vznikla především na zákaldě potřeb kursu Logika pro humanistiku. Jejím hlavním cílem proto je uvedení do základních témat logiky, jako je aristotelská sylogistika, úvod do výrokové i predikátové logiky, logiky tříd i logiky relací...Viac...

Nájsť podobné
Lévi-Strauss a strukturální antropologie

Autor(i): Boris Wiseman, Judy Growes

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha zábavnou komiksovou formou představí posledního žijícího klasika strukturalismus a strukturální antropologie...Viac...

Nájsť podobné
Národy starověké Itálie, jejich jazyky a písma

Autor(i): Václav Blažek, Daniela Urbanová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Monografie Národy starověké Itálie, jejich jazyky a písma je určena klasickým filologům, romanistům, indoevropeistům, historikům a archeologům antiky a všem zájemcům o tyto obory, zvláště pak studentům...Viac...

Nájsť podobné
Lidé a jejích svět + Život v běhu stáletí (balíček 2 ks)

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Publikace Lidé a jejich svět je další interaktivní publikací z edice Víš, co umíš? Zábavnou formou otázek a odpovědí vás seznámí se všemi národy světa, od tundry přes pampy a prérie, přes pouště a horské vesnice až po největší města zeměkoule...Viac...

Nájsť podobné
Prométheus a Uran

Autor(i): Richard Tarnas

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Astrologický esej o archetypickém významu planety Uran, autor v současné době vyučuje filosofii náboženství na Kalifornském Institutu integrálních studií...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov