alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Platónská a archimédovská tělesa

Autor(i): Daud Sutton

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Představte si kouli - dokonalý symbol jednoty. Každý bod na jejím povrchu je stejný jako všechny ostatní a leží ve stejné vzdálenosti od jedinečného bodu v jejím středu...Viac...

Nájsť podobné
Kabinet matematických kuriozit profesora Stewarta

Autor(i): Ian Stewart

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Nudila vás ve škole matematika? To asi proto, že byla nudná! Ian Stewart, jeden z nejznámějších žijících matematiků, si kvůli tomu ve čtrnácti začal vést matematický zápisník. Snášel do něj vše poutavé a zábavné o matematice...Viac...

Nájsť podobné
Matematika pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (Učebnica - 2. časť)

Autor(i): Ján Žabka a kolektív

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Nová učebnica matematiky od autorov učebníc pre 5. a 6. ročník pokračuje v osvedčenom spôsobe vysvetľovania učiva, ktorý aktívne zapája žiakov do vyučovacieho procesu pri hľadaní rôznych riešení...Viac...

Nájsť podobné
Statika stavebních konstrukcí I.

Autor(i): Jaroslav Kadlčák, Jiří Kytýr

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Učebnice je určena studentům vysokých škol technického směru, zejména stavebního zaměření. Je v ní podán ucelený a systematický výklad vědního oboru Statika stavebních konstrukcí...Viac...

Nájsť podobné
Geometrická postupnosť (I. diel)

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Prvá kapitola je venovaná geometrickej postupnosti, definícii, výpočtom členov a súčtu postupnosti. V druhej kapitole sa venujeme aplikácii postupnosti na riešenie rôznych slovných úloh z praxe...Viac...

Nájsť podobné
Matematika pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť (3. část)

Autor(i): Oldřich Odvárko, Jana Řepová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Učebnice je součástí šestidílné řady Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 1. až 5. část + část Posloupnosti a finanční matematika. Učebnice prohlubují a rozšiřují učivo základní školy, graficky je odlišeno povinné učivo dané osnovami...Viac...

Nájsť podobné
Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU (3. díl)

Autor(i): Emil Calda

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Učebnice je součástí čtyřdílné řady učebnic matematiky pro střední školy. Je vhodná pro všechny typy středních škol s nižší hodinovou dotací matematiky, včetně středních odborných učilišť.Viac...

Nájsť podobné
Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU (2. díl)

Autor(i): Emil Calda

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Učebnice je součástí čtyřdílné řady učebnic matematiky pro střední školy. Je vhodná pro všechny typy středních škol s nižší hodinovou dotací matematiky, včetně středních odborných učilišť.Viac...

Nájsť podobné
Matematika v proměnách věků IV.

Autor(i): Eduard Fuchs

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Publikace přináší deset původních prací různého zaměření, jejichž tematika by mohla zaujmout nejen odbornou matematickou veřejnost, ale všechny zájemce o vývoj přírodních věd, kultury a vzdělávání...Viac...

Nájsť podobné
Analýza časových radov

Autor(i): Eva Rubíková

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Publikácia autorky, ktorá sa dlhodobo zaoberá problematikou časových radov, je svojím obsahom vysoko aktuálna a potrebná. Čitateľovi ponúka prehľad matematicko-štatistických metód analýzy a krátkodobého prognózovania časových radov...Viac...

Nájsť podobné
Statistika v terénních průzkumech

Autor(i): Iva Pecáková

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Výzkumy veřejného mínění významně ovlivňují chování politických sil, průzkumy trhu se stávají přímou součástí rozhodovacího procesu ve firmách, nacházejí uplatnění u výrobců, prodejců, v reklamě, ve finančních institucích i ve službách...Viac...

Nájsť podobné
Programy pro matematické modelování

Autor(i): Jozef Jablonský

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Viac...

Nájsť podobné
Lineární algebra

Autor(i): Marek Jukl

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Druhé přepracované vydání. Učební text je věnován dvěma standardním tématům lineární algebry, a to základním poznatkům o euklidovských vektorových prostorech (část I.) a homomorfizmech vektorových prostorů (část II.)...Viac...

Nájsť podobné
Matematická analýza 2

Autor(i): Jitka Laitochová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Třetí vydání. Skriptum se zabývá integrálním počtem reálných funkcí jedné reálné proměnné. Teoretický výklad je ilustrován na příkladech...Viac...

Nájsť podobné
Analytická geometrie lineárních útvarů

Autor(i): Marek Jukl

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Učební text je věnován základům analytické geometrie lineárních útvarů v afinních (část I.) a euklidovských prostorech (část II.), tedy teorii, jejíž základy položil již R. Descartes v 17. století...Viac...

Nájsť podobné
Tvorba a využití gradovaných řetězců matematických úloh

Autor(i): Jaroslav Švrček

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Obsahem publikace jsou metody řešení a tvorby nadstandardních matematických úloh, které lze využít v matematických soutěžích. Dále podrobná analýza současného stavu péče o talentované žáky na našich školách, ...Viac...

Nájsť podobné
Rozvíjení prostorové představivosti (nejen) ve stereometrii

Autor(i): Josef Molnár

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Publikace podává reprezentativní přehled o názorech a pracích věnovaných pojmu prostorová představivost v několika posledních desetiletích, o prověrkách, výzkumech, experimentech a jejich výsledcích, ...Viac...

Nájsť podobné
Etymologie X

Autor(i): Isidor ze Sevilly

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Latinsko-české vydání základní středověké encyklopedie významného autora raného středověku, sevillského biskupa Isidora, zahrnující témata od svobodných umění přes antropologii a přírodovědu až po theologii. Obsahem desáté knihy De vocabulis...Viac...

Nájsť podobné
Antické a biblické pojetí krásna jako základ evropské kultury

Autor(i): Petra Štěpánová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha se zaměřuje na odhalení principů krásy tak, jak ji popsali starověcí řečtí filosofové a jak ji tvořili řečtí umělci. Jejich hodnotné a nadčasové dílo převzal starověký Řím, ...Viac...

Nájsť podobné
Ilustrovaná encyklopédia ľudskej vzdelanosti

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Knihu obsahujúcu všetky informácie, ktoré nevyhnutne potrebujete.Viac...

Nájsť podobné
Kdo jsou Židé?

Autor(i): Paul Spiegel

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Toto je kniha o důvěrné kráse židovství. Opravdu to není další kniha o holokaustu ani o bratrovražedných bojích Izraelců s Palestinci o jejich společnou vlast, kterou dodnes nedokázali ani vstřícně sdílet, ani poctivě rozdělit...Viac...

Nájsť podobné
Santeríe

Autor(i): Idalia Llorensová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha antropoložky Llorensové představuje komplexní studii, která otevírá dveře do tajemného světa tohoto zvláštního náboženství. Věnuje se historickému kontextu jeho vzniku, popisuje, jaký vliv na jeho utváření měl obchod s africkými otroky...Viac...

Nájsť podobné
Po kom se jmenujeme?

Autor(i): Václav Rameš

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Encyklopedie křestních jmen je určena pro širokou čtenářskou obec, a proto jsou zde i témata vztahující se k našim národním dějinám. Tato hesla jsou však mnohdy pojata zcela netradičně. Lze zde nalézt zajímavé osudy mnoha tisíců lidí...Viac...

Nájsť podobné
Duchovný rozmer krízy súčasného človeka

Autor(i): Slavomír Gálik

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Novoveká európska spoločnosť prešla zmenami, ktoré by sme mohli v zmysle Ricoeurovho prístupu označiť za civilizačné. Pre tieto procesy je charakteristická abstraktná racionalita, ktorá slávila veľké úspechy na poli vedy, techniky, ...Viac...

Nájsť podobné
Vzorce lidství

Autor(i): Naděžda Pelcová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Být člověkem znamenalo vždy starat se o své bytí, být sám sobě otázkou. Kniha se zabývá tím, jak lidé odpradávna rozumějí sami sobě ve filosofické reflexi a jak se tyto podoby sebeporozumění ...Viac...

Nájsť podobné
Antropologie příbuzenství

Autor(i): Jaroslav Skupník

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Práce je prvním pokusem o systematické shrnutí antropologického studia příbuzenství v českém jazyce. Autor v ní příbuzenské vztahy nahlíží jako sociální vztahy vycházející z interpretace zákonitostí lidské reprodukce a věnuje se kulturní logice...Viac...

Nájsť podobné
Rétorika a řečová kultura

Autor(i): Jiří Kraus

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Druhé vydání přehledného průvodce dějinami a současností rétoriky přináší užitečný přehled tematických okruhů, které se vztahují k stylistické stránce jednotlivých žánrů řečnických vystoupení...Viac...

Nájsť podobné
Základy kulturní antropologie

Autor(i): Martin Soukup

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha Martina Soukupa Základy kulturní antropologie představuje první původní českou práci věnovanou anglosaské kulturní antropologii z hlediska výkladu jejího předmětu a systematiky...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov