alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Matematika pre 1. ročník základných škôl (pracovná učebnica, 1. časť)

Autor(i): Pavol Černek, Janka Rýglová, Svetlana Bednářová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Matematika pre 1. ročník základných škôl (1. časť) autorov P. Černek – J. Rýglová - S. Bednářová prináša koncepčné prepojenie pracovných učebníc...Viac...

Nájsť podobné
Matematika 2

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Publikácie Matematika 1 a Matematika 2 predkladajú čitateľovi v prehľadnej forme základy vysokoškolskej matematiky od elementov matematickej logiky, cez...Viac...

Nájsť podobné
Matematika 1

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Publikácie Matematika 1 a Matematika 2 predkladajú čitateľovi v prehľadnej forme základy vysokoškolskej matematiky od elementov matematickej logiky, premenných...Viac...

Nájsť podobné
Smysl relativity

Autor(i): Albert Einstein

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Koncem roku 2015 uplyne 100 let od chvíle, kdy Albert Einstein publikoval své rovnice gravitačního pole a položil tak základ obecné teorii relativity, kterou podrobněji vyložil v následujícím roce a která se dodnes pokládá za nejuspokojivější teorii.Viac...

Nájsť podobné
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2014/Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2014

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Dvadsiaty štvrtý ročník Štatistickej ročenky SR poskytuje súhrnný prehľad na demografický, sociálny a ekonomický vývoj SR. Publikácia ponúka aj porovnanie...Viac...

Nájsť podobné
Matematika v ekonomii a ekonomice

Autor(i): Luboš Bauer, Hana Lipovská, Miloslav Mikulík, Vít Mikulík

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Moderní učebnice inspirovaná prestižními publikacemi anglosaských univerzit je určena zejména studentům vysokých škol ekonomického zaměření. Publikace pokrývá problematiku, která je obsahem výuky matematiky na českých VŠ, oproti jiným učebnicím však.Viac...

Nájsť podobné
Q. E. D.

Autor(i): Burkard Polster

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Víte, který slavný důkaz byl vytesán na Archimedův náhrobek? Jak uvázat na proužku papíru dokonalý pětiúhelník? Zdál se vám už někdy nějaký důkaz zcela zřejmý?...Viac...

Nájsť podobné
Matematika 4 pre prvý stupeň základných škôl (súbor - učebnica + pracovný zošit -1.časť a 2.časť)

Autor(i): Miroslav Belic, Janka Striežovská

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Súbor učebných materiálov pre žiaka obsahuje učebnicu, pracovný zošit 1. a 2. časť, multimediálny disk, metodické komentáre pre učiteľa a súbor...Viac...

Nájsť podobné
Matematika do kapsy pro 2. stupeň ZŠ

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Strč školu do kapsy! 192 kartiček se základním učivem z matematiky pro 2. stupeň ZŠ můžeš mít stále u sebe. Na jedné straně kartičky je otázka, na druhé správná odpověď. Sestav si vlastní sadu a procvičuj témata, která právě probíráte ve škole...Viac...

Nájsť podobné
Matematika do kapsy pro 1. stupeň ZŠ

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Strč školu do kapsy! 192 kartiček se základním učivem z matematiky pro 1. stupeň ZŠ můžeš mít stále u sebe. Na jedné straně kartičky je otázka, na druhé správná odpověď. Sestav si vlastní sadu a procvičuj témata, která právě probíráte ve škole...Viac...

Nájsť podobné
Séria tabúľ s číslami a číslicami

Autor(i): Miroslav Belic, Jana Striežovská

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Séria tabúľ s číslami a číslicami pre 1. ročník ZŠ je doplnkový učebný materiál určený najmä pre vyučovanie matematiky v 1. ročníku základnej školy...Viac...

Nájsť podobné
Číselko

Autor(i): Miroslav Belic, Jana Striežovská

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Pracovný zošit je určený na nácvik písania štandardizovaných tvarov číslic a čísel v 1. ročníku ZŠ. Okrem čísel si žiak nacvičuje aj znaky základných...Viac...

Nájsť podobné
Radost z x

Autor(i): Steven Strogatz

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Kolem matematiky se točí celý moderní svět, je však mezi námi mnoho lidí, kterým se jejich první setkání s ní nevyvedlo a kteří mají místo potěšení a užitku z matematiky spíše strach...Viac...

Nájsť podobné
Fraktalista

Autor(i): Benoît Mandelbrot

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Otec fraktální geometrie Benoit Mandelbrot (1924-2010) líčí ve svých pamětech zevrubně svou životní a vědeckou dráhu, která byla téměř stejně členitá a neurovnaná jako objekty, jejichž studiem se proslavil...Viac...

Nájsť podobné
Advanced Physics with Vernier - Mechanics

Autor(i): Larry Dukerich

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Advanced Physics with Vernier – Mechanics is the first of a two-volume set of new experiments for the more in-depth introductory physics course, such as college physics, AP* Physics, or IB** Physics. Experiments are designed for ..Viac...

Nájsť podobné
Fraktalista

Autor(i): Benoît Mandelbrot

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Otec fraktální geometrie Benoit Mandelbrot (1924–2010) líčí ve svých pamětech zevrubně svou životní a vědeckou dráhu, která byla téměř stejně...Viac...

Nájsť podobné
Zbierka úloh z matematiky pre 1. ročník základných škôl

Autor(i): Miroslav Belic, Jana Striežovská

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Zbierka úloh je tradičnou a žiadanou učebnou pomôckou k učebniciam matematiky. Zbierka ponúka množstvo príkladov a slovných úloh na docvičovanie...Viac...

Nájsť podobné
Čo má vedieť tretiak z matematiky

Autor(i): Adela Jureníková

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Nový pracovný zošit v sérii určenej žiakom 1. stupňa základnej školy ponúka žiakom úlohy so správnymi výsledkami, pomocou ktorých si precvičia vedomostí z matematického učiva. Každá strana je vytvorená ako samostatný test so šiestimi...Viac...

Nájsť podobné
The Math Book

Autor(i): Clifford A. Pickover

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

You don't have to be a whiz at maths to enjoy this fascinating appreciation of 250 milestones in the history of mathematics. The topics covered span more than 150 million years and range from the application ...Viac...

Nájsť podobné
Zbierka úloh z matematiky pre 2. ročník základných škôl

Autor(i): Miroslav Belic, Janka Striežovská

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Zbierka úloh je tradičnou a žiadanou učebnou pomôckou k učebniciam matematiky, slúži ako doplňujúca pomôcka k súboru učebných materiálov Matematika 2. Ponúka...Viac...

Nájsť podobné
Volební geografie Libereckého kraje 1992–2010

Autor(i): Pavel Maškarinec

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Kniha zkoumá volební chování v Libereckém kraji v letech 1992 až 2010 s využitím metod explorační prostorové analýzy dat (exploratory spatial data analysis, ESDA), které se...Viac...

Nájsť podobné
Geometria pre 4. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Autor(i): Peter Bero, Zuzana Berová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Pracovný zošit z geometrie dopĺňa chýbajúcu časť učiva geometrie v platných učebniciach matematiky pre 4. ročník ZŠ z roku 2010. Pracovný zošit je kombináciou...Viac...

Nájsť podobné
Logika pro SŠ

Autor(i): Oldřich Selucký

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Učebnice obsahuje základní pojmy a metody klasické (aristotelské) logiky i moderní (matematické) logiky. Důraz klade na praktické logické myšlení.Viac...

Nájsť podobné
Pomocník z matematiky pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (2. zošit, inovovaný)

Autor(i): Zuzana Berová, Peter Bero

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Pokračovanie úspešnej a obľúbenej série pracovných zošitov z matematiky pre ZŠ a nižšie ročníky GOŠ. Titul pokračuje v systéme známom z Pomocníka 5: ponúka...Viac...

Nájsť podobné
Statistika v aplikacích

Autor(i): Jan Hendl a kolektív

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Publikace navazuje na Přehled statistických metod od Jana Hendla a ukazuje na široké využití statistiky a statistických metod v různých oborech a oblastech...Viac...

Nájsť podobné
Foundations of Mathematical Analysis

Autor(i): Richard Johnsonbaugh

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

This classroom-tested volume offers a definitive look at modern analysis, with views of applications to statistics, numerical analysis, Fourier series, differential equations, mathematical analysis, and functional analysis...Viac...

Nájsť podobné
Čo má vedieť druhák z matematiky

Autor(i): Adela Jureníková

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

V ďalšom pracovnom zošite z novej série sa nachádzajú úlohy zamerané na zopakovanie učiva prvého ročníka a úlohy na sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore od...Viac...

Nájsť podobné
Pomocník z matematiky pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (2. zošit, inovovaný)

Autor(i): Peter Bero, Zuzana Berová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Inovované záverečné časti obľúbenej série pracovných zošitov z matematiky pre ZŠ a nižšie ročníky GOŠ. Autori v duchu matematického hesla: „Počítať, počítať...Viac...

Nájsť podobné
Precvičme si matematiku pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Autor(i): Ľudovít Bálint, Jozef Kuzma

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Zbierka z úloh určená na domácu prípravu, ale aj na prácu v škole, sú kvalitnými pomocníkmi pri opakovaní a osvojení si učiva matematiky...Viac...

Nájsť podobné
Precvičme si matematiku pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Autor(i): Ľudovít Bálint, Jozef Kuzma

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Zbierka z úloh určená na domácu prípravu, ale aj na prácu v škole, sú kvalitnými pomocníkmi pri opakovaní a osvojení si učiva matematiky...Viac...

Nájsť podobné
Precvičme si matematiku pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Autor(i): Ľudovít Bálint, Jozef Kuzma

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Zbierka z úloh určená na domácu prípravu, ale aj na prácu v škole, sú kvalitnými pomocníkmi pri opakovaní a osvojení si učiva matematiky...Viac...

Nájsť podobné
Matematika 8 pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Autor(i): Peter Bero, Zuzana Berová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Učebnica je súčasťou ucelenej sady určenej na vyučovanie matematiky v 8. ročníku ZŠ. Dopĺňa známe a obľúbené pracovné zošity Pomocník z matematikyViac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov