alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Matematika 8

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Metodický materiál k 2. pracovnému zošitu a učebnici autorov Zuzana a Peter Bero. Obsahuje výsledky a riešenia úloh doplnené didaktickými radami a postrehmi autorov.Viac...

Nájsť podobné
Matematika 8

Autor(i): Zuzana Bero, Peter Bero

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Metodický materiál k 1. pracovnému zošitu a učebnici autorov Zuzana a Peter Bero. Obsahuje výsledky a riešenia úloh doplnené didaktickými radami a postrehmi autorov.Viac...

Nájsť podobné
Matematika 7

Autor(i): Zuzana Bero, Peter Bero

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Metodický materiál k 2. pracovnému zošitu a učebnici autorov Zuzana a Peter Bero. Obsahuje výsledky a riešenia úloh doplnené didaktickými radami a postrehmi autorov.Viac...

Nájsť podobné
Matematika 7

Autor(i): Zuzana Bero, Peter Bero

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Metodický materiál k 1. pracovnému zošitu a učebnici autorov Zuzana a Peter Bero. Obsahuje výsledky a riešenia úloh doplnené didaktickými radami a postrehmi autorov.Viac...

Nájsť podobné
Matematika 5

Autor(i): Zuzana Bero, Peter Bero

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Metodický materiál k 2. pracovnému zošitu a učebnici autorov Zuzana a Peter Bero. Obsahuje výsledky a riešenia úloh doplnené didaktickými radami a postrehmi autorov.Viac...

Nájsť podobné
Matematika 6

Autor(i): Zuzana Bero, Peter Bero

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Metodický materiál k 2. pracovnému zošitu a učebnici autorov Zuzana a Peter Bero. Obsahuje výsledky a riešenia úloh doplnené didaktickými radami a postrehmi autorov.Viac...

Nájsť podobné
Matematika 6

Autor(i): Zuzana Bero, Peter Bero

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Metodický materiál k 1. pracovnému zošitu a učebnici autorov Zuzana a Peter Bero. Obsahuje výsledky a riešenia úloh doplnené didaktickými radami a postrehmi autorov.Viac...

Nájsť podobné
Zbierka úloh z matematika pre 7. ročník základných škôl (pre sluchovo postihnutých)

Autor(i): O. Minárová, S. Vidová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Zbierka úloh z matematiky obsahuje úlohy na opakovanie a prehĺbenie učiva z matematiky 6. ročníka, na zlomky, percentá a promile, objem a povrch kvádra a kocky, na priamu a nepriamu...Viac...

Nájsť podobné
Zbierka úloh z matematika pre 5. ročník základných škôl (pre sluchovo postihnutých)

Autor(i): O. Minárová, S. Vidová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Zbierka úloh z matematiky obsahuje úlohy na zopakovanie si učiva prvého stupňa základnej školy, na numeráciu v obore prirodzených čísel, na delenie prirodzených čísel, na operácie s...Viac...

Nájsť podobné
Algebra - Zábavný komiksový průvodce

Autor(i): Larry Gonick

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Zábavná příručka, která každému zájemci snadno a rychle pomůže se základy algebry. Autor vtěluje často matoucí součásti algebry do situací z reálného života a s chytrými ilustracemi, které usnadňují porozumění a pomáhají...Viac...

Nájsť podobné
Matematikov žalospev

Autor(i): Paul Lockhart

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

O neutešenej situácii vo vyučovaní matematiky aj úrovni matematických znalostí žiakov sa popísalo veľa kníh. Písali matematici - tým chýba množstvo matematických tém, ktoré sa kedysi deti učili aj na...Viac...

Nájsť podobné
Elements of Time Series Econometrics: an Applied Approach

Autor(i): Evžen Kočenda

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Kniha přináší soubor základních i pokročilých technik a postupů používaných v ekonometrické analýze časových řad. Kniha klade důraz na umožnění efektivního použití popsaných technik v aplikovaném ekonomickém výzkumu. Toho je doViac...

Nájsť podobné
Základy statistiky

Autor(i): Marek Sedlačík, Jiří Neubauer, Oldřich Kříž

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Důraz se zde klade na pochopení statistické filozofie, tj. specifického způsobu myšlení spojeného s teorií i praxí odhadování. Čtenář se zde seznámí se základními metodami tohoto odhadování při zachování teoretických předpokladů použitých metod. PrvnViac...

Nájsť podobné
Matematika II.

Autor(i): Vincent Šoltés, Oto Hudec, Libuša Révészová, Dáša Hudáková, Július Czap

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Autori vytvorili ucelený prehľad základných matematických pojmov a metód potrebných v ekonomických aplikáciách...Viac...

Nájsť podobné
Matematika plus

Autor(i): Ján Kováčik, Šimon Kováčik

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Publikácia obsahuje riešenia úloh z matematiky základnej školy. Tematicky sčasti zodpovedá úrovni tzv. monitorov, sčasti prísnejším kritériám, ktoré by mohli byť súčasťou centrálnych prijímacích testov na...Viac...

Nájsť podobné
Interpretácia štatistiky a dát (Podporný učebný materiál)

Autor(i): Milan Terek

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Publikácia je podporný učebný materiál – zbierka úloh – k vysokoškolskej učebnici Interpretácia štatistiky a dát. Obsahuje riešené príklady, v ktorých sa ilustruje ručné riešenie aj riešenie pomocou Excelu, neriešené príklady, ktoré pomáhajú...Viac...

Nájsť podobné
Interpretácia štatistiky a dát

Autor(i): Milan Terek

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Učebnica poskytuje základný prehľad o metódach opisnej a induktívnej štatistiky. U čitateľa predpokladá znalosť základov vysokoškolskej matematiky v rozsahu základného kurzu. Okrem vysvetlenia základných princípov štatistiky poskytuje aj nevyhnutné..Viac...

Nájsť podobné
Násobilka na každú lavicu

Autor(i): Eva Macáková, Mária Števíková

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Metodická pomôcka pre učiteľa pri práci s pracovným zošitom Násobilka na každú lavicu...Viac...

Nájsť podobné
Nedaleko nekonečna

Autor(i): Miroslav Punčochář

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Může matematika nějakým způsobem ovlivňovat umění? Odpovědí na tuto otázku je obvykle „samozřejmě ne“. Spolehlivým dokladem tohoto tvrzení se zdají být četné rozhovory se spisovateli, herci, malíři a jinými umělci, ve kterých matematika při vzpomínkáViac...

Nájsť podobné
Matematický vesmír

Autor(i): Max Tegmark

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Jak to, že náš skutečný svět lze velmi dobře popsat pomocí matematických struktur? Přední americký kosmolog švédského původu Max Tegmark, profesor na MIT, se ve své...Viac...

Nájsť podobné
Učíme sa počítať!

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Interaktívna tabuľa, ktorej stránky sa dajú otáčať ako na stojane, je dobrou pomôckou pre každé dieťa. Naši najmenší sa ľahko naučia rozoznávať a písať čísla od...Viac...

Nájsť podobné
Sto důležitých věcí o sportu, které nevíte (a ani nevíte, že je nevíte)

Autor(i): John D. Barrow

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Matematika a sport souvisí na první pohled jen vzdáleně. Ale opravdu jen na první pohled. V nové knize Johna D. Barrowa se můžete přesvědčit, že matematika stojí nejen za špičkovými výkony, ale i za losováním zápasů...Viac...

Nájsť podobné
Matematika strednej školy v testoch 2

Autor(i): M. Bálintová, Ľ. Burjanová, I. Viskupová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Zhrnutie učiva matematiky 3. a 4. ročníka strednej školy.Kniha pre úplnosť obsahuje aj rozšírujúce učivo, ktoré nie je povinné pre študentov všetkých stredných škôl, ale je obsahom učebných osnov tried zameraných na matematiku.Viac...

Nájsť podobné
Interpretácia štatistiky a dát (Podporný učebný materiál)

Autor(i): Milan Terek

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Publikácia je podporný učebný materiál – zbierka úloh – k vysokoškolskej učebnici Interpretácia štatistiky a dát. Obsahuje riešené príklady, v ktorých sa ilustruje ručné riešenie aj riešenie pomocou Excelu, neriešené príklady, ktoré pomáhajú...Viac...

Nájsť podobné
Matematika v komikse

Autor(i): Larry Gonick

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Aj pre vás je karteziánska sústava súradníc španielska dedina? Neprivádza vás do nemého úžasu pojem „algebrický výraz“? Domnievate sa, že poradie matematických operácií je rovnako záhadné ako postup chirurga pri operácii? Nastáva správna chvíľa...Viac...

Nájsť podobné
Čo má vedieť tretiak z matematiky

Autor(i): Adela Jureníková

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Tretia publikácia v rade je pokračovaním predchádzajúcich publikácií Čo má vedieť prvák z matematiky a Čo má vedieť druhák z matematiky. Na každej strane sa nachádza test so šiestimi úlohami a bodovacou tabuľkou. Vyhodnotenie zvládnu žiaci aj sami...Viac...

Nájsť podobné
Zošit Š2

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Séria pracovných listov určená žiakom druhého ročníka nadväzuje na pracovný zošit a učebnicu 2. ročníka...Viac...

Nájsť podobné
Matematika pre druhákov

Autor(i): Miroslav Belic, Janka Striežovská

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Pracovný zošit pre 2. ročník ZŠ, alternatívny odporúčaný pracovný zošit z matematiky pre 2. ročník ZŠ...Viac...

Nájsť podobné
Matematika pre druhákov

Autor(i): Miroslav Belic, Janka Striežovská

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Pracovný zošit pre 2. ročník ZŠ, alternatívny odporúčaný pracovný zošit z matematiky pre 2. ročník ZŠ...Viac...

Nájsť podobné
Matematika pre druhákov

Autor(i): Miroslav Belic, Janka Striežovská

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Učebnica pre 2. ročník ZŠ, alternatívna odporúčaná učebnica matematiky pre 2. ročník ZŠ. Učebnica patrí do série Matematika pre druhákov. Je spracovaná podľa požiadaviek iŠVP a priamo nadväzuje na...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov