alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Metódy riešenia matematických úloh 1

Autor(i): Tomáš Lengyelfalusy, Katarína Horváthová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

"Predložená vysokoškolská učebnice je prvým zväzkom trojdielnej publikácie z oblasti metód riešenia matematických úloh. Z pedagogickej praxe vieme, že vo vyučovaní matematiky na základných a stredných školách" ...Viac...

Nájsť podobné
Obyčajné diferenciálne rovnice

Autor(i): Josef Diblík, Miroslava Růžičková

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

"Táto učebnica si kladie za cieľ byť oporou v prvých krokoch pri štúdiu základov obyčajných diferenciálnych rovníc. Výber látky, zahrnutej do textu, bol motivovaný osnovami predmetu obyčajné diferenciálne rovnice "...Viac...

Nájsť podobné
Zbierka úloh z matematiky pre 8. ročník základných škôl

Autor(i): Ľudovít Bálint, Jozef Kuzma

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Zbierka obsahuje rôzne typy úloh na precvičovanie vedomostí z matematiky, ktoré žiaci nadobudli v 8. ročníku základnej školy. Všetky úlohy vychádzajú zo základného učiva matematiky obsiahnutého v učebných osnovách...Viac...

Nájsť podobné
Rovnice - Symboly poznání

Autor(i): Sander Bais

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Tato kniha pojednává o fundamentálních rovnicích ve fyzice. Rovnice jsou totiž nejstručnějším a přitom zcela přesným popisem cest, jimiž se příroda ubírá...Viac...

Nájsť podobné
Biomedicínská statistika II.

Autor(i): Jana Zvárová, Ivan Mazura

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

"Od počátku 70. let tohoto století jsou hromaděny nové poznatky a nálezy důležité pro pochopení funkce a struktury lidské dědičnosti. To souvisí nejen s fungováním lidského genomu během ontogeneze a fylogeneze," ...Viac...

Nájsť podobné
Neúplnost

Autor(i): Rebecca Goldsteinová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Dvě věty o neúplnosti, které formuloval rakouský logik, brněnský rodák Kurt Gödel, patří k nejvýznamnějším, ale také k nejčastěji dezinterpretovaným objevům logiky a matematiky 20. století...Viac...

Nájsť podobné
Zlaté číslo

Autor(i): Matila C. Ghyka

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Pojem zlatý řez zavedl v 19. století německý filosof Adolf Zeising. Je to číslo, jež označujeme písmenem ? (fí) na počest řeckého sochaře Feidiáse...Viac...

Nájsť podobné
Čteme?

Autor(i): Jiří Trávníček

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Publikace vychází z vůbec prvního reprezentativního průzkumu čtenářů a čtení v české populaci, který v roce 2007 organizovala Národní knihovna ČR a Ústav pro českou literaturu AV ČR...Viac...

Nájsť podobné
Úvod do vedy

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Úvod, sémantika, logika, množiny a relácie...Viac...

Nájsť podobné
Lineárne rovnice (I.diel)

Autor(i): Marián Olejár, Iveta Olejárová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Kniha obsahuje asi 500 vyriešených príkladov v desiatich kapitolách. Lineárne rovnice je téma, kde učiaci sa stretáva s novým druhom matematických objektov a kde zápisy rovníc sa komplikujú a množia...Viac...

Nájsť podobné
Matematika

Autor(i): Jindra Petáková

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Sbírka obsahuje 4 500 úloh. Úlohy jsou uspořádány do 20 kapitol. Na závěr jsou uvedena zadání písemných zkoušek při přijímacím řízení na některých vysokých školách...Viac...

Nájsť podobné
Stredoškolská matematika v príkladoch

Autor(i): Ján Kováčik

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Publikácia vychádza vo forme lístkovnice, bude postupne doplňaná o ďalšie riešené príklady, a to jednak podľa jednotlivých kapitol a jednak z hľadiska náročnosti a variability príkladov...Viac...

Nájsť podobné
Matematika (Studijní modul 1), Fyzika (Studijní modul 2)

Autor(i): Magdalena Hykšová, Danuše Nováková

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

"Tento učební text je zpracován především dle požadavků JAR-66. Osnova požadavků dle tohoto předpisu je však rozdělena a členěna jinak, než je ve většine případů z pedagogického hlediska obvyklé a tyto texty toto členění dle JAR-66 respektují"...Viac...

Nájsť podobné
Testy z matematiky pre 6. ročník - 1. diel

Autor(i): Marián Olejár, Iveta Olejárová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Kniha obsahuje 262 testových úloh rozdelených do štyroch tém: opakovanie 5. ročníka, deliteľnosť, zlomky a kombinatorika. Testy sa dajú použiť frontálne v triede, ako učebná pomôcka na dané témy. Ich väčšie použitie je pre individuálne štúdium...Viac...

Nájsť podobné
Pravdepodobnosť I

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Určené pre vysoké školy, stredoškolákov, maturantov a na prípravu na vysoké školy...Viac...

Nájsť podobné
Výrazy I.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

980 vyriešených príkladov pre základné školy, pre maturantov a ako príprava na vysoké školy a pre stredoškolákov...Viac...

Nájsť podobné
Goniometrické rovnice I.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

171 vyriešených príkladov pre maturantov a ako príprava na vysoké školy, pre stredoškolákov a pre vysoké školy...Viac...

Nájsť podobné
Goniometrické rovnice II

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

148 vyriešených príkladov pre maturantov a ako príprava na vysoké školy, pre stredoškolákov a pre vysoké školy...Viac...

Nájsť podobné
Riešené úlohy o spoločnej práci

Autor(i): Marián Olejár, Iveta Olejárová a kolektív

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Kniha obsahuje 60 algoritmov a 72 vyriešených príkladov. Sú rozdelené do troch častí: súčtový typ, rozdielový typ, rôzne algoritmy. V závere je uvedená typologizácia úloh. Prvá časť je venovaná súčtovému typu úloh a má 6 kapitol...Viac...

Nájsť podobné
Kužeľosečky 1

Autor(i): Marián Olejár

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Zbierka 114 vyriešených príkladov v rozsahu stredoškolského učiva začína klasifikáciou kužeľosečiek. Na úlohy stredového tvaru rovnice kružnice nadväzujú úlohy na všeobecný tvar rovnice kružnice...Viac...

Nájsť podobné
Integrály II. diel

Autor(i): Marián Olejár

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Integrály II. diel sú pokračovaním Integrálov I. diel, Zväzok 7. Integrály II. obsahujú geometrické aplikácie určitého integrálu. V kapitole 7 sa na príkladoch rozoberá ako kladnosť, resp. zápornosť funkcie na danom intervale...Viac...

Nájsť podobné
Základy kvantitativního šetření

Autor(i): Keith F. Punch

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Šetření tvoří hlavní strategii sociálně-vědního výzkumu a autor probírá na základní úrovni problematiku výzkumného šetření (tedy kvantitativního nebo tzv. korelačního šetření).Viac...

Nájsť podobné
Olejárova encyklopédia matematiky

Autor(i): Marián Olejár a kol.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Viac ako 1050 základných pojmov z matematiky v abecedne usporiadaných encyklopedických heslách a desiatkach obrázkov...Viac...

Nájsť podobné
Neřešitelná rovnice

Autor(i): Mario Livio

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Po cenami ověnčené knize Zlatý řez přichází americký astrofyzik Mario Livio s novým příspěvkem ke vztahu matematiky, vědy a umění...Viac...

Nájsť podobné
Deskriptivní geometrie

Autor(i): Ján Korch, Katarína Mészárosová, Bohdana Musálková

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Učebnice seznamuje se základy zobrazování rovinných a prostorových útvarů metodou pravoúhlého promítání na 2 průmětny a kosoúhlého promítání na průmětnu jedinou...Viac...

Nájsť podobné
Mezinárodní energetická ročenka 2007

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Již 8. ročník publikace obsahuje základní informace o světové, evropské a české energetice v členění na energetiku, uhelný průmysl, kapalná paliva, plynárenství, elektroenergetiku a teplárenství, emise a obnovitelné zdroje...Viac...

Nájsť podobné
Statistika pro ekonomy

Autor(i): Richard Hindls a kol.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Nové, aktualizované již osmé vydání knihy Statistika pro ekonomy, vydané nakladatelstvím Professional Publishing, přivádí čtenáře do prostředí nejrůznějších hospodářských údajů a podává přehled metod a možností, jak efektivně zvládnout orientaci...Viac...

Nájsť podobné
Historický vývoj pojmu křivka

Autor(i): Lenka Lomtatidze

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Kniha doktorky Lenky Lomtatidze vznikla na základě její úspěšně obhájené disertační práce z matematiky na Masarykově univerzitě v Brně. Autorka podrobně mapuje vývoj pojmu "křivka" od nejsaršího období až po 20. léta minulého století...Viac...

Nájsť podobné
Matematika pro gymnázia + CD

Autor(i): Oldřich Odvárko

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Další z řady monotematických učebnic matematiky pro gymnázia. Učebnice lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací, text je potřebným způsobem diferencován a učiteli umožňuje vybrat učivo podle počtu hodin přidělených matematice...Viac...

Nájsť podobné
Lidské zdroje v ICT

Autor(i): Petr Doucek a kol.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Za padesát let od výroby prvního počítače se z ICT (informačních a komunikačních technologií) stal jeden z rozhodujících faktorů růstu a produktivity vyspělých ekonomik...Viac...

Nájsť podobné
Statistika pro ekonomy

Autor(i): Luboš Marek

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Publikace obsahuje velké množství řešených příkladů a aplikací z oblasti pravděpodobnosti a statistiky. Součástí knihy je vložené DVD, které obsahuje nejnovější verzi programu SAS a datové soubory, použité v příkladech...Viac...

Nájsť podobné
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2007

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Najvýznamnejšia súborná publikácia Štatistického úradu Slovenskej republiky pre rok 2007...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov