alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Matematika

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Učebnice z monotematické řady učebnic matematiky v plném rozsahu pokrývá základní učivo (je v souladu s RVP), poskytuje však i mnoho možností pro práci s talenty...Viac...

Nájsť podobné
Matematika

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Učebnice z monotematické řady učebnic matematiky v plném rozsahu pokrývá základní učivo (je v souladu s RVP), poskytuje však i mnoho možností pro práci s talenty...Viac...

Nájsť podobné
Matematika

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Učebnice z monotematické řady učebnic matematiky v plném rozsahu pokrývá základní učivo (je v souladu s RVP), poskytuje však i mnoho možností pro práci s talenty...Viac...

Nájsť podobné
Matematika

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Učebnice z monotematické řady učebnic matematiky v plném rozsahu pokrývá základní učivo (je v souladu s RVP), poskytuje však i mnoho možností pro práci s talenty...Viac...

Nájsť podobné
Matematika

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Učebnice z monotematické řady učebnic matematiky, která v plném rozsahu pokrývá základní učivo (je plně v souladu s RVP), poskytuje však i mnoho možností pro práci s talenty...Viac...

Nájsť podobné
Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu

Autor(i): Eduard Fuchs, Dag Hrubý

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Tvorba školního vzdělávacího programu je nelehký úkol. Uvedenou publikací se mohou učitelé inspirovat při jeho vypracovávání ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace v rámci RVP pro gymnaziální vzdělávání...Viac...

Nájsť podobné
Sbírka řešených úloh

Autor(i): Emil Calda

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Soubor řešených i velice zajímavých a netradičních úloh ze všech oblastí středoškolské matematiky. Řada úloh zaujme svým originálním a nápaditým řešením nejen učitele matematiky, ...Viac...

Nájsť podobné
Matematika pro gymnázia

Autor(i): Oldřich Odvárko

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Sbírka obsahuje soubor úloh k procvičování a opakování učiva. Vhodně doplňuje monotematickou učebnici matematiky pro gymnázia Goniometrie, mohou ji však využít žáci všech středních škol...Viac...

Nájsť podobné
Pojednání o jevech povstávajících na množstvích

Autor(i): Petr Vopěnka

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Nové původní autorské dílo předního českého matematika a filosofa Petra Vopěnky. Text navazuje na myšlenku vydání jeho stěžejního matematického traktátu Alternativní teorie množin v českém jazyce...Viac...

Nájsť podobné
Diskrétní matematika pro užitou informatiku

Autor(i): Ivan Mezník

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Publikace si klade za cíl oslovit především studenty všech oborů (zejména bakalářských), které mají ve svém názvu slůvko "informatika" bez přívlastku "matematická"...Viac...

Nájsť podobné
Mathematical Analysis

Autor(i): Marian Giaquinta, Giuseppe Modica

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

This self-contained work is an introductory presentation of basic ideas, structures, and results of differential and integral calculus for functions of several variables...Viac...

Nájsť podobné
Konštrukčná geometria

Autor(i): Daniela Velichová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Učebnica obsahuje výber tém z niekoľkých odvetví geometrie - analytickej, deskriptívnej, diferenciálnej, počítačovej a geometrie vektorových priestorov...Viac...

Nájsť podobné
Descriptive geometry

Autor(i): Martin Knor

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

The book covers the lectures from descriptive (constructive) geometry, as is taught at the faculty of Civil Engineering...Viac...

Nájsť podobné
Jak rozkrájet dort a další matematické záhady

Autor(i): Ian Stewart

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

To, že si lidé často pod slovem matematika představují pouhou rutinní aritmetiku, jí na oblibě pochopitelně moc nepřidává...Viac...

Nájsť podobné
Testy z matematiky pre žiakov 9. ročníka základných škôl

Autor(i): Ľudovít Bálint, Jozef Kuzma

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Publikácia obsahuje jedenásť testov zostavených z učiva matematiky 5. až 9. ročníka základnej školy. Sú to podobné testy, akými sa v 9. ročníku ZŠ preverujú vedomosti žiakov monitorovaním...Viac...

Nájsť podobné
Odmaturuj! z matematiky 3

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Poutavá učebnice určená k přípravě na maturitu (i k nové podobě maturity) a k přijímacím zkouškám na vysoké školy Obsahuje řešené příklady k celé středoškolské látce matematiky...Viac...

Nájsť podobné
Funkce - výukový program pro střední školy se sbírkou úloh

Autor(i): L. Volfová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Výukový program na CD, který může podstatně přispět k pochopení řady pojmů a jejich vlastností z tematického okruhu Funkce i k jejich efektivnímu procvičení...Viac...

Nájsť podobné
Matematika 8 pro základní školy - algebra

Autor(i): Jitka Boušková, Milena Brzoňová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Viac...

Nájsť podobné
Úlohy na rozvíjanie matematickej gramotnosti žiakov 1. stupňa základných škôl

Autor(i): Ľudovít Bálint, Jozef Kuzma

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Ojedinelá publikácia na našom knižnom trhu je vhodným doplnkom k učebniciam a pracovným zošitom matematiky...Viac...

Nájsť podobné
Matematika pro gymnázia

Autor(i): Oldřich Odvárko

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Učebnice je součástí monotematické řady učebnic matematiky pro gymnázia. Učebnici lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací matematiky. Text je potřebným způsobem defirencován ...Viac...

Nájsť podobné
Kontrola a měření

Autor(i): Leoš Bumbálek a kol.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Seznamuje s koncepcí metrologického systému v ČR, základními pojmy matematické statistiky, veličinami a jednotkami, měřením základních fyzikálních veličin, délek a úhlů, hodnocením jakosti povrchu vyrobených součástí,...Viac...

Nájsť podobné
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2008

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Osemnásty ročník Štatistickej ročenky Slovenskej republiky, tak ako po minulé roky, prináša súborný štatistický prehľad zo všetkých oblastí národného hospodárstva...Viac...

Nájsť podobné
Úvod do numerických metód lineárnej algebry

Autor(i): Gabriel Okša

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

"Tieto skriptá predstavujú úvod do numerických metód lineárnej algebry. Ich cieľom je poskytnúť študentovi základný prehľad o moderných algoritmoch používaných na rozklad matíc, riešenie sústav lineárnych rovníc a výpočet vlastných čísiel a vektorov"Viac...

Nájsť podobné
Štatistická ročenka SR 2000

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Viac...

Nájsť podobné
Štatistická ročenka SR 1994

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Viac...

Nájsť podobné
Mezinárodní energetická ročenka 2008

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

"Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována s využitím dotací Státního programu na podporu úspor energie a využitím obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 - část A - Program EFEKT"...Viac...

Nájsť podobné
Matematika I - pro porozumění a praxi

Autor(i): Jana Musilová, Pavla Musilová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Předkládáný učební text je první částí dvousvazkového díla, jehož cílem je podat srozumitelný výklad základů matematiky. Kniha je určena především studentům technicky, přírodovědně, lékařsky a ekonomicky zaměřených oborů vysokých škol...Viac...

Nájsť podobné
Úvod do moderního matematického myšlení a vybrané metody pro praxi

Autor(i): Miroslav Kureš

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Publikace plně pokrývá potřeby studia základů moderní matematiky a obsahuje jak nezbytný teoretický základ, tak i aplikované příklady a praktická cvičení...Viac...

Nájsť podobné
Matematika pre štvrtý ročník základných škôl (Pracovný zošit - 2. časť)

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Inovovaný pracovný zošit nadväzuje na 1. časť. Rozširuje matematické predstavy žiakov: numeráciu v obore prirodzených čísel, sčítanie a odčítanie v obore prirodzených čísel, násobenie a delenie v obore prirodzených čísel...Viac...

Nájsť podobné
Matematická logika

Autor(i): Vladimír Kvasnička, Jiří Pospíchal

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

"Cieľom tejto učebnice je poskytnúť študentom informatiky na Fakulte informatiky a informačných technológií STU ucelený text k prednáške "Matematická logika". Stáli sme pred neľahkou úlohou, ako vhodne vybrať obsah tejto prednášky, "...Viac...

Nájsť podobné
Štatistika v exceli 2007

Autor(i): Jozef Chajdiak

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Excel sa stal každodenným nástrojom práce mnohých z nás. Predkladaná kniha ponúka opis postupov ako riešiť množstvo štatistických úloh spracovaných vo funkciách, nástrojoch, koningenčných tabuľkách a aj priamych výpočtoch v Exceli verzie 2007 ...Viac...

Nájsť podobné
Základy matematiky pro přírodovědné obory

Autor(i): Václav Kotvalt

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Skriptá jsou určena studentům, pro které je matematika pouze okrajovým studijním předmětem. Důraz je proto kladen zvláště na srozumitelnost a názornost výkladu, ne tolik na jeho matematickou přesnost...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov