alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2010

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Jubilejný, dvadsiaty ročník Štatistickej ročenky Slovenskej republiky, ktorá každoročnej poskytuje súhrnný prehľad demografického, sociálneho a ekonomického vývoja našej spoločnosti...Viac...

Nájsť podobné
Úvod do štúdia matematiky I.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Viac...

Nájsť podobné
MemoMapka matematiky 1

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

MemoMapka matematiky 1 obsahuje všetky dôležité pojmy a poznatky z matematiky v rozsahu učiva 1. až 4. ročníka ZŠ. Je to praktická pomôcka pre žiakov, učiteľov a rodičov, pretože umožní lepšie pochopenie a osvojenie si učiva matematiky...Viac...

Nájsť podobné
Pravděpodobnost a statistika

Autor(i): František Jaroš a kol.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Skripta jsou určena především pro základní jednosemestrový kurs pravděpodobnosti a matematické statistiky (kapitoly 1, 2, 3, 4, 8, téměř celá kapitola 5 a úvodní odstavce kapitoly 6...Viac...

Nájsť podobné
Numerické metody a algoritmy

Autor(i): Milan Kubíček, Miroslava Dubcová, Drahoslava Janovská

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Matematické modelování se, zejména v posledních dvaceti letech, široce používá v inženýrských, přírodních i technologických vědách. Matematické modely bývají komplikované povahy...Viac...

Nájsť podobné
Matematika ve strukturovaném studiu I

Autor(i): Alois Klíč a kolektív

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Tato skripta jsou určena pro bakalářský stupeň studia všech fakult Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Bakalářský kurs matematiky má rozsah 3 hodiny přednášek a 3 hodiny cvičení týdně. Tento rozsah předmětu určuje obsah skript...Viac...

Nájsť podobné
Matematika ve strukturovaném studiu II

Autor(i): Daniel Turzík a kol.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Skripta jsou určena pro předmět MATEMATIKA II v rozsahu 3 hodin přednášek a 3 hodin cvičení týdně...Viac...

Nájsť podobné
Matematika III

Autor(i): Daniel Turzík

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Skripta Matematika III - Základy optimalizace jsou úvodem do problematiky matematické optimalizace. Jsou rozdělena do tří částí. Největší část je věnována lineární optimalizaci, zejména simplexovému algoritmu a teorii duality...Viac...

Nájsť podobné
Matematika II

Autor(i): Daniel Turzík a kol.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Tato skripta jsou určena pro posluchače všech fakult VŠCHT pro předmět Matematika II. Navazují na skripta Matematika I. Sestávají ze tří částí: První část je věnována obyčejným diferenciálním rovnicím a jejich řešení...Viac...

Nájsť podobné
Diskrétní matematika

Autor(i): Daniel Turzík, Pavla Pavlíková

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Skripta jsou určena jako studijní materiál pro stejnojmenný předmět Diskrétní matematika, který je povinným předmětem bakalářského studijního programu Inženýrská informatika akreditovaného na Fakultě chemicko-inženýrské...Viac...

Nájsť podobné
Aplikovaná statistika

Autor(i): Jiří Pavlík a kol.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Skripta jsou určena pro předmět Aplikovaná statistika, který je formou stručného základního jednosemestrového kursu přednášen v bakalářském stupni studia na Vysoké škole chemicko-technologické ...Viac...

Nájsť podobné
Matematika

Autor(i): Tony Crilly

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Tony Crilly ponúka úvahy na rozličné matematické témy; kladie si otázky, čo je nula, mocnina, odmocnina, nekonečno či prvočíslo, ale aj čo rozumieme pod Fibonacciho postupnosťou, spomínanou aj v bestselleri Dana Browna Da Vinciho kód...Viac...

Nájsť podobné
Matematické hlavolamy

Autor(i): Miroslav Telepovský

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Každý človek má určité vlastnosti ako je úroveň pozornosti, sústredenosť, dôvtip, schopnosť logicky myslieť a pod. Nie každý má však všetky dostatočne rozvinuté. Táto kniha, je jednou z možností, ako si tieto vlastnosti rozvíjať...Viac...

Nájsť podobné
Průvodce základními statistickými metodami

Autor(i): Marie Budíková, Maria Králová, Bohumil Maroš

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Přehledná publikace s mnoha příklady a případovými studiemi je určena především studentům ekonomických fakult VŠ a lidem z ekonomické či technické praxe. Seznámí čtenáře se základními statistickými metodami a praktickými aplikacemi statistiky...Viac...

Nájsť podobné
Poradím si s matematikou 2

Autor(i): Petr Šulc

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Ucelený rad precvičovacích publikácií Poradím si je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Poradím si s matematikou precvičujú všetku látku preberanú na hodinách matematiky základných škôl...Viac...

Nájsť podobné
Štatistika

Autor(i): Jozef Chajdiak

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Každý z nás sa stretáva v živote so situáciou, že sa niečo meria. Namerané údaje sa následne vyhodnocujú a na ich podklade sa prijímajú rozhodnutia...Viac...

Nájsť podobné
Statistika

Autor(i): Eileen Magnello, Borin Van Loon

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Statistika bývá postrachem především pro studenty, kteří musí projít jejím základním kurzem a s matematikou si zrovna netykají. Tato kniha je na rozdíl od mnoha statistických příruček zábavným čtením, ale zároveň fundovaným úvodem do oboru...Viac...

Nájsť podobné
Matematické praktikum

Autor(i): Miloš Kaňka

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Matematické praktikum je sbírka řešených příkladů určená pro studenty prvních ročníků vysokých škol...Viac...

Nájsť podobné
Calculus infinitesilamis

Autor(i): Petr Vopěnka

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Odmítnuti Newtonova a Leibnizova pojetí infinitesimálního kalkulu matematiky 19. a 20. stol. – vyvolané ať již jejich neochotou či neschopnosti domyslet a dotvořit základni pojmy, ...Viac...

Nájsť podobné
Zbierka úloh z matematiky pre 3. a 4. ročník základných škôl

Autor(i): Adela Jureníková

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Publikácia nadväzuje na Zbierku úloh z matematiky pre 1. a 2. roč. ZŠ, vychádza z učebných osnov pre dané ročníky, obsahuje rôzne typy slovných úloh na sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie aj na porovnávanie...Viac...

Nájsť podobné
Gödel 1931

Autor(i): Jaroslav Frýdek, František Včelař, Ivan Zelinka

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Publikace je věnována objevům, které Gödel zformuloval ve svém proslulém článku z r. 1931. Svojí úrovní se nalézá někde mezi monografií a populární knížkou. Na obou úrovních existuje dostatek skvělých publikací...Viac...

Nájsť podobné
Päťminútovky pre ZŠ: Matematika - 4. ročník

Autor(i): Eva Bezoušková

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Rodičia, pozor! Máte doma školáka a nemáte čas preňho vymýšľať úlohy na precvičovanie učiva? Využite tento súbor päťminútoviek na domáce precvičovanie matematiky!...Viac...

Nájsť podobné
Aplikovaná ekonometrie

Autor(i): Roman Hušek

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Na odborný knižní trh se dostává kniha Aplikovaná ekonometrie – Teorie a praxe, jejíž autor, známý český ekonometr a profesor na VŠE v Praze, využil své bohaté teoretické znalosti a ...Viac...

Nájsť podobné
Malá a veľká násobilka

Autor(i): Petr Kupka a kol.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Prehľadne spracovaná malá a veľká násobilka s vtipnými ilustráciami pre malých a veľkých „rátačov“...Viac...

Nájsť podobné
Navrhovanie a vyhodnocovanie experimentov s aplikáciami

Autor(i): Adriana Horníková

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Publikácia prináša teoretické poznatky z oblasti navrhovania experimentov. Od najjednoduchších návrhov s jedným faktorom, či už pevným alebo náhodným, vysvetľuje základné princípy vytvárania návrhov experimentov s faktormi...Viac...

Nájsť podobné
Matematika v príkladoch

Autor(i): Ľudovít Hrdina, František Kosper, Milan Maxian

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Najnovšia zbierka štandardných i neštandardných úloh z matematiky na precvičenie a zopakovanie učiva základnej školy, ako aj na prípravu na prijímacie skúšky na stredné školy...Viac...

Nájsť podobné
Pomocník z matematiky pre 6. ročník základných škôl (2. zošit)

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Titul pokračuje v systéme zavedenom v Pomocníku z matematiky 5. Pokrýva učivo 6. ročníka a ponúka žiakom veľa cvičení na dokonalé upevnenie učiva 6. ročníka z aritmetiky i geometrie. Úlohy sú spracované prehľadne a jednoznačne...Viac...

Nájsť podobné
Matematika - Súbor samostatných prác

Autor(i): Renáta Sivoková

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Cvičebnica autorky Mgr. Renáty Sivokovej je určená žiakom 1. ročníka a je spracovaná podľa metodických pokynov pre 1. ročník. Cvičebnica napomáha sledovať pedagógovi u žiaka spätnú väzbu na vyučované učivo...Viac...

Nájsť podobné
Výběr z ekonomické statistiky

Autor(i): Václav Friedrich, Renata Majovská

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Soubor doplňků a komentářů k dílu Ekonomická statistika srozumitelně. Kniha může být studována také samostatně, nejedná se ovšem o souvislé dílo pokrývající celou problematiku...Viac...

Nájsť podobné
Velká Fermatova věta

Autor(i): Simon Singh

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Kniha líčí téměř 350 let úsilí matematiků celého světa o nalezení důkazu Velké Fermatovy věty, kterou vyslovil francouzský matematik 17. stol. Pierre de Fermat...Viac...

Nájsť podobné
Zábavné učenie - Počítanie

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Každá kniha tohto projektu ponúka dieťaťu súbor rozvíjajúcich cvičení, vďaka ktorým si zábavnou formou osvojí všetko, čo mu uľahčí prechod z hravého predškolského veku medzi zodpovedných školákov...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov