alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Navigácia: Encyklopedia.sk >
Kategorie (4):
Produkty v kategórii (443):
Marketing

Autor(i): Jaroslav Kita a kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Cieľom učebnice je poznanie základov marketingu a vytvorenie syntetickej predstavy o vednej disciplíne, ktorá je schopná reagovať na zložité a neisté situácie a byť nástrojom...Viac...

Nájsť podobné
Zdravotnícky manažment a financovanie

Autor(i): Vojtech Ozorovský, Ivana Vojteková a kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia vo forme vysokoškolskej učebnice komplexne a prehľadne približuje problematiku manažmentu a financovania zdravotníctva v Slovenskej republike. Má multiodborový...Viac...

Nájsť podobné
Zákonník práce

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Zákonníka práce s účinnosťou od 18. júna 2016, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie, zákonom č. 351/2015 Z.z., č. 378/2015 Z.z. a 440/2015 Z.z.Viac...

Nájsť podobné
Od kontroly cez ISO 9 000 k TQM

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Od kontroly cez ISO 9 000 k TQM.Viac...

Nájsť podobné
Zisk manažment, 1/2014

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Mesačník Zisk manažment je určený predovšetkým pre manažérov, podnikateľov, personalistov a obchodníkov. Čitatelia sa v januárovom vydaní Zisk manažment dozvedia, aké sú špecifiká motivácie obchodných zástupcov, ako naštartovať...Viac...

Nájsť podobné
Zisk manažment, 10/2013

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Zisk manažment je mesačník, v ktorom nájdete praktické rady a návody ako na: riadenie ľudí, efektívne vedenie firmy, podnikanie, či kariérny postup.Viac...

Nájsť podobné
Zisk manažment, 01/2013

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Zisk manažment je mesačník, v ktorom nájdete praktické rady a návody ako na: riadenie ľudí, efektívne vedenie firmy, podnikanie, či kariérny postup.Viac...

Nájsť podobné
Zisk manažment, 06-07/2013

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Zisk manažment je mesačník, v ktorom nájdete praktické rady a návody ako na: riadenie ľudí, efektívne vedenie firmy, podnikanie, či kariérny postup.Viac...

Nájsť podobné
Zisk manažment, 02/2013

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Zisk manažment je mesačník, v ktorom nájdete praktické rady a návody ako na: riadenie ľudí, efektívne vedenie firmy, podnikanie, či kariérny postup.Viac...

Nájsť podobné
Zisk manažment, 04/2013

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Zisk manažment je mesačník, v ktorom nájdete praktické rady a návody ako na: riadenie ľudí, efektívne vedenie firmy, podnikanie, či kariérny postup.Viac...

Nájsť podobné
Hutníctvo železa a ocele

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Budúcnosť výroby surového železa je podmienená neustálym intenzifikovaním vysokopecného procesu, čo súvisí so znižovaním mernej spotreby koksu, zvyšovaním kvality produkcie a minimalizáciou ekologicky škodlivého pôsobenia na životné...Viac...

Nájsť podobné
Zisk manažment, 2/2014

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Mesačník Zisk manažment je určený predovšetkým pre manažérov, podnikateľov, personalistov a obchodníkov. Čitatelia sa v januárovom vydaní Zisk manažment dozvedia, aké sú špecifiká motivácie obchodných zástupcov, ako naštartovať...Viac...

Nájsť podobné
Zisk manažment, 03/2013

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Zisk manažment je mesačník, v ktorom nájdete praktické rady a návody ako na: riadenie ľudí, efektívne vedenie firmy, podnikanie, či kariérny postup.Viac...

Nájsť podobné
Manažment verejnej správy

Autor(i): Stanislav Štofko a kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Učebný text má študentom poskytnúť základné informácie o úlohe, štruktúre a činnosti verejnej správy. Verejná správa je kategória, ktorá vyjadruje sústavu...Viac...

Nájsť podobné
Metódy hodnotenia kvality prepravných služieb

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Kvalita prepravných služieb má v súčasnosti významnú úlohu v presadzovaní dopravných podnikov na trhu. Hodnotenie kvality v tejto oblasti je spojené s mnohými...Viac...

Nájsť podobné
Autorský zákon

Autor(i): kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. s právnym stavom k 15. septembru 2016, so zmenami...Viac...

Nájsť podobné
Ako byť úspešný - Kolekcia

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Kolekcia titulov: Facebook efekt, Ako uvažujú Larry Page & Sergey Brin, Nenahraditeľní, Roztoč to! Odpoveď, 100% úspech, 100% istotaViac...

Nájsť podobné
Zisk manažment, 11/2013

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Zisk manažment je mesačník, v ktorom nájdete praktické rady a návody ako na: riadenie ľudí, efektívne vedenie firmy, podnikanie, či kariérny postup.Viac...

Nájsť podobné
Zisk manažment, 05/2013

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Zisk manažment je mesačník, v ktorom nájdete praktické rady a návody ako na: riadenie ľudí, efektívne vedenie firmy, podnikanie, či kariérny postup.Viac...

Nájsť podobné
Zisk manažment, 09/2013

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Zisk manažment je mesačník, v ktorom nájdete praktické rady a návody ako na: riadenie ľudí, efektívne vedenie firmy, podnikanie, či kariérny postup.Viac...

Nájsť podobné
Ako byť úspešný - Kolekcia

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Kolekcia titulov: Facebook efekt, Ako uvažujú Larry Page & Sergey Brin, Nenahraditeľní, Roztoč to! Odpoveď, 100% úspech, 100% istotaViac...

Nájsť podobné
Autorský zákon

Autor(i): kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. s právnym stavom k 15. septembru 2016, so zmenami...Viac...

Nájsť podobné
Marketing

Autor(i): Jaroslav Kita a kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Cieľom učebnice je poznanie základov marketingu a vytvorenie syntetickej predstavy o vednej disciplíne, ktorá je schopná reagovať na zložité a neisté situácie a byť nástrojom...Viac...

Nájsť podobné
Jak vytvořit atraktivní obchodní název firmy, služby, produktu, značky

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Kniha Jak vytvořit atraktivní obchodní název firmy, služby, produktu, značky vás provede unikátním světem tvorby účinných obchodních názvů. První část knihy je určena především aktivním tvůrcům názvů z řad laické i odborné veřejnosti. Autoři publikViac...

Nájsť podobné
Zákon o zadávání veřejných zakázek

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. nabyde účinnosti už od 1. 10. 2016. Praktický a věcný komentář od JUDr. Viléma Podešvy a kolektivu Vám...Viac...

Nájsť podobné
Bulvarizace českých médií

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Proč se česká média bulvarizují? Proč se tzv. seriózní tisk i elektronická média tak usilují přiblížit se triviálností svých obsahů a vnějškovou vizuální efektností svých forem přiblížit deníkovým tabloidům či komerčním televizím? Je to opravdu protoViac...

Nájsť podobné
Best of Business Card Design 6

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

The latest edition of Rockport’s best-selling The Best of Business Card Design series features a high-end collection of the most recent and best work by top designers around the world.Viac...

Nájsť podobné
Patentový zákon

Autor(i): Chloupek, Hartvichová a kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Jediný komentář zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích na trhu je praktickou pomůckou každého, kdo se setká s ochranou práv duševního vlastnictví. Nedostatek judikatury českých...Viac...

Nájsť podobné
Vademecum medici

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Od základu prepracované vydanie nenahraditeľnej komplexnej príručky určenej pre všetkých lekárov, zdravotníckych pracovníkov i študentov lekárskych fakúlt. Dôsledne a dôkladne aktualizované dielo rozšírené o nové, aktuálne kapitoly a heslá...Viac...

Nájsť podobné
Chudneme s mesiacom na tanieri

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Chudneme do zdravia s Lunou s pH vyváženou stravou a podľa fáz Mesiaca za 28 dní schudneme 5 - 7 kilogramov. Prvá 3D interaktívna kniha zdravej životosprávy podľa Luny...Viac...

Nájsť podobné
Zdravotnícky manažment a financovanie

Autor(i): Vojtech Ozorovský, Ivana Vojteková a kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Publikácia vo forme vysokoškolskej učebnice komplexne a prehľadne približuje problematiku manažmentu a financovania zdravotníctva v Slovenskej republike. Má multiodborový...Viac...

Nájsť podobné
Príručka na opatrovanie klientov v domácom prostredí

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Príručka prináša rady, ako postupovať pri starostlivosti o ľudí odkázaných na pomoc. Obsahuje dôležité informácie týkajúce sa rôznych stupňov starostlivosti a pokyny na zabezpečenie základných životných potrieb opatrovaných...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 domov