alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY > Ekonomika, právo >
Kategorie (2):
Produkty v kategórii (593):
Novelizovaný Trestný poriadok

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 301/2005 Z.z. z 24. mája 2005 Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 342/2007 Z.z., zákona č. 643/2007 Z.z., zákona č. 61/2008 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona...Viac...

Nájsť podobné
Novelizovaný Trestný zákon

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 218/2007 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 497/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona č. 59/2009 Z.z., zákona č. 257/2009 Z.z., zákonaViac...

Nájsť podobné
Záverečný účet obce a vyššieho územného celku

Autor(i): Ingrid Konečná Veverková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia „Záverečný účet obce a vyššieho územného celku“ je praktickou pomôckou na zvládnutie náročného procesu zostavenia záverečného účtu v subjektoch...Viac...

Nájsť podobné
Obchodný zákonník - Veľký komentár

Autor(i): Mojmír Mamojka

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnychViac...

Nájsť podobné
Daň z príjmov v príkladoch a úlohách

Autor(i): Jitka Vyšňovská

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Problematika dane z príjmov je nevyhnutnou súčasťou výučby na stredných odborných školách s ekonomickým zameraním. Pre túto oblasť je určený aktuálny učebný text Daň z príjmov v príkladoch a úlohách, ktorý Ministerstvo školstva, vedy, ...Viac...

Nájsť podobné
Daňový sprievodca 2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Daňové zákony: Zákon o dani z príjmov, Zákon o DPH, Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku, Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností, Daň z motorových vozidiel...Viac...

Nájsť podobné
Katastrálny zákon

Autor(i): kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Katastrálneho zákona č. 162/1995 Z.z. s právnym stavom k 15. septembru 2016, so zmenami...Viac...

Nájsť podobné
Daňový špeciál 1/2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Čo nás čaká v oblasti daní v roku 2017, Uplatňovanie odpočtu výdavkov pri výskume a vývoji, Zdaňovanie plnení plynúcich poskytovateľom...Viac...

Nájsť podobné
Počítačová kriminalita v európskych súvislostiach

Autor(i): Libor Klimek, Jozef Záhora, Květoň Holcr

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Počítačová kriminalita je najrýchlejšie sa rozvíjajúca forma trestnej činnosti. V celosvetovom meradle je počet obetí počítačovej kriminality viac ako milión ľudí denne. Ide o výnosnejší druh...Viac...

Nájsť podobné
Poradca 6-7 2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daň z príjmov s komentárom, Základ dane, Výdavky, Odpisy...Viac...

Nájsť podobné
Historiografia financií na území Slovenska

Autor(i): Peter Baláži, Kornélia Beličková, Zuzana Staríčková, Jozef Laciňák

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

V monografii autorský kolektív objasňuje ekonomické a čiastočne aj politické javy, ktoré boli predmetom analýzy a skúmania mnohých významných ekonómov 20. storočia a ich nasledovníkov...Viac...

Nájsť podobné
Penológia

Autor(i): Danka Knápková, Marcela Tittlová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Penológia ako jedna z vedných disciplín, objektom skúmania ktorej je trest, filozofické, etické, psychologické, pedagogické, medicínske aj technické súvislosti trestov a ochranných...Viac...

Nájsť podobné
Dane, účtovníctvo, odvody 1/2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Inventarizácia majetku a záväzkov, Prechod z JÚ na PÚ, Ročné vysporiadanie DPH, Opravné položky a rezervy, Likvidácia tovaru a majetku, Daň z motorových vozidiel, Mzdové náhrady a zvýhodnenia v roku 2017...Viac...

Nájsť podobné
Práce a Mzdy 1/2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Minimálna mzda od 1.1.2017 a jej dopad, Daň z motorových vozidiel, Výdavky na stravovanie SZČO, Novela zákona o sociálnom poistení, Nezdaniteľné časti základu dane za rok 2016...Viac...

Nájsť podobné
Praktikum trestného práva procesného

Autor(i): Lucia Kurilovská

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia autorky, ktorá má bohaté skúsenosti ako pedagogička na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky PF UK, ako aj skúsenosti z oblasti aplikácie...Viac...

Nájsť podobné
Obchodný zákonník

Autor(i): Oľga Ovečková a kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Vydavateľstvo Wolters Kluwer pripravuje prvý veľký komentár k Obchodnému zákonníku na slovenskom knižnom trhu s rozsiahlym a podrobným výkladom zohľadňujúcim...Viac...

Nájsť podobné
Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska v rokoch 1939 – 1941

Autor(i): Peter Mičko, Ľudovít Hallon a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Práve monografia Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska v rokoch 1939 – 1941, zaoberajúca sa širším zhodnotením slovenského hospodárstva v rokoch 1938 – 1941 sa sčasti snaží o vyplnenie tohto prázdneho miesta v slovenskej historiografii. CieľomViac...

Nájsť podobné
Poradca 5/2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o e-Governmente - zákon s komentárom, Optimalizácia dane, Odpady, Úvery...Viac...

Nájsť podobné
Dane, účtovníctvo, odvody 12/2016

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňová optimalizácia odpočtom daňovej straty, Daňová strata - evidencia a zápočet, Odpisovanie nehnuteľnosti v roku 2016, Zmeny v DPH, Časové rozlíšenie nákladov a výnosov, Zmeny vo výpočte hrubej mzdy...Viac...

Nájsť podobné
39 rád ako budovať svetovú firmu s investorom

Autor(i): Monika Sobeková Majková, Ján Solík

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Máte podnikateľský nápad, o ktorom si myslíte, že môže zmeniť svet? Práve táto publikácia ľudskou rečou vysvetľuje, ako na Slovensku funguje financovanie začínajúcich a už aj naštartovaných firiem, najmä takých, ktoré majú spoločnú črtu...Viac...

Nájsť podobné
Pracovné právo

Autor(i): Helena Barancová, Robert Schronk

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Vysokoškolským študentom a širokej verejnosti známe osobnosti predkladajú v poradí už tretiu rozsahom päťstostranovú aktuálne prepracovanú vysokoškolskú učebnicu: Pracovné právo. Obsahom štruktúrovane precízne spracovaná kniha, je určená predovšetkýViac...

Nájsť podobné
Trestné právo hmotné I.

Autor(i): Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona v roku 2006. Zmeny Trestného zákona sa významným...Viac...

Nájsť podobné
Daňové zákony 2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Komplet tlačenej publikácie, e-booku a celoročného aktualizačného servisu so slovenskou daňovou legislatívou. Nové vydanie tradičnej príručky pre profesionálnych používateľov – jednej z najrozšírenejších na trhu – v novom vyhotovení...Viac...

Nájsť podobné
Judikatúra vo veciach katastra nehnuteľností

Autor(i): Róbert Jakubáč

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kataster nehnuteľností nepochybne predstavuje jeden z najobsažnejších informačných systémov verejnej správy a zároveň jeden z najvýznamnejších verejných...Viac...

Nájsť podobné
Dane a účtovníctvo 10/2016

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zmeny pripravované v zákone o dani z príjmov od 1. 1. 2017, Transferové oceňovanie - transakcie medzi blízkymi...Viac...

Nájsť podobné
Najstaršie právo na Slovensku?

Autor(i): Tomáš Gábriš

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Pokus o rekonštrukciu predcyrilometodského normatívneho systému. Ambíciou monografie je identifikácia najstaršej slovanskej právnej terminológie používanej na území Slovenska v období Veľkej Moravy a pokus o rekonštrukciu...Viac...

Nájsť podobné
Právna sebaobrana lekára 1 + Právna sebaobrana lekára 2 (kolekcia 2 titulov)

Autor(i): Eva Braxatorisová, Martin Hudák

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kolekcia dvoch právnych poradcov pre lekárov...Viac...

Nájsť podobné
Základy práva pre ekónomov

Autor(i): Dušan Holub, Mária Veterníková, Marián Kropaj, Hana Magurová, Andrea Slezáková, Katarína Bartalská

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Právo nie je len pre právnikov. Na trhu práce v podstate nenájdeme pozície, ktoré by si nevyžadovali v menšej alebo väčšej miere znalosť a uplatňovanie práva. Preto je základná právna...Viac...

Nájsť podobné
Civilný sporový poriadok

Autor(i): Marek Števček, Svetlana Ficová, Jana Baricová, Soňa Mesiarkinová, Jana Bajánková, Marek Tomašovič a kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový poriadok. Komentár je výnimočný nielen svojím rozsahom, podrobnosťou...Viac...

Nájsť podobné
Sociálna práca v praxi

Autor(i): Michal Oláh

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kompendium Sociálna práca v praxi je ojedinelým počinom kolektívu významných odborníkov, ktorí svojimi teoretickými, praktickými a aplikačnými prínosmi pre rozvoj sociálnej práce budujú modernú vednú disciplínu v neľahkých podmienkach postmodernej...Viac...

Nájsť podobné
Poradca 4/2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Dobrovoľné služby - nový zákon s komentárom, Medzinárodné zdaňovanie, Súdne poplatky, Pohľadávky...Viac...

Nájsť podobné
Základy správneho práva

Autor(i): Janka Hašanová, Ladislav Dudor

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v štruktúrach verejného sektora. Autori, vedomí si tejto skutočnosti, sa pokúsiliViac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 domov