alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Podzemní Čechy

Autor(i): Václav Cílek, Milan Korba, Martin Majer

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Geológia

Cílem této knihy je ukázat neznámé a nepřístupné bohatství podzemních Čech a popsat tisíciletý vliv, který mělo hornictví na utváření země. Je mnohem větší, než jsme si zpočátku mysleli. Mnoho pravěkých, středověkých i současných sídel vzniklo nedaleViac...

Nájsť podobné
Akcesorické minerály granitických hornín Západných Karpát

Autor(i): Igor Broska, Igor Petrík

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Geológia

Vedecká monografia sa venuje drobným, zväčša mikroskopickým akcesorickým minerálom granitických hornín. Za päť desaťročí výskumu na Slovensku...Viac...

Nájsť podobné
Stereografická řešení

Autor(i): Karel Drozd, Leona Suchomelová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Geológia

V publikaci jsou vysvětleny základní stereografické principy a využití stereografických metod, představeny projekční sítě a uvedena řešení jednodušších...Viac...

Nájsť podobné
Kameny 3 od A do Z

Autor(i): Judy Hallová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Geológia

Po dvou nesmírně úspěšných knihách o léčivé, ochranné a obecně prospěšné moci kamenů přichází autorka s třetím pokračováním svého „krystalového bestselleru". Nová doba si žádá nové kameny, nové přístupy, nové cesty...Viac...

Nájsť podobné
Magické kameny

Autor(i): Tomáš Míček

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Geológia

Český fotograf Tomáš Míček pro nás působivým způsobem objevuje dynamickou tvůrčí sílu přírody, která přivádí na svět nádherné skalní útvary a poté...Viac...

Nájsť podobné
Zem

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Geológia

Vydavateľstvo Ikar ponúka jedinečnú encyklopédiu ZEM a v nej nevšedný pohľad na rozličné aspekty našej ustavične sa meniacej planéty. Vyše 2000 farebných fotografií a 1200 máp a ilustrácií Vám ukáže všetko...Viac...

Nájsť podobné
Magická encyklopedie drahých kamenů a krystalů

Autor(i): Scott Cunningham

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Geológia

Tato podrobná a jasně podaná příručka jednoho z nejpopulárnějších propagátorů magie současnosti vás seznámí s tajemnými vlastnostmi více jak 100 druhů kamenů a kovů...Viac...

Nájsť podobné
Encyklopedický přehled jílových a příbuzných minerálů

Autor(i): Martin Šťastný

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Geológia

Jílové minerály, které tvoří převážnou část povrchu zemské kůry, jsou vodnaté vrstevní silikáty (fylosilikáty). Jsme jimi doslova obklopeni. V přírodě...Viac...

Nájsť podobné
České a moravské vltavíny

Autor(i): Radek Hanus

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Geológia

Vltavíny jsou považovány za české národní kameny. Kniha objasňuje vznik vltavínů, který by neproběhl bez doteku vesmíru. Upřesňuje jejich výjimečné postavení ve skupině tektitů. Poprvé ukazuje možnosti, jak je odlišit od pouhého skla nebo padělků. PřViac...

Nájsť podobné
Sopečná činnosť

Autor(i): Dušan Hovorka

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Geológia

Monografia má charakter vedecko-popularizačného diela s niektorými aspektmi literatúry faktu. Základné fenomény uvádzané v texte sú dokumentované prevažne farebnými obrázkami s výstižnými popismi. Cenné je zaradenie terminologického registra a...Viac...

Nájsť podobné
Mineral gallery/Galerie minerálů

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Geológia

Každého člověka, který se zajímá o minerály, nadchne v první řadě jejich neopakovatelná krása! Člověk nemusí být ani žádný vědec či mineralogický...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o geologických pracích

Autor(i): Ondřej Vícha

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Geológia

Vícha Ondřej Publikace obsahuje úplné znění zákona o geologických pracích s podrobným komentářem k jednotlivým ustanovením. Komentář vychází z právního stavu ke dni 1. 8. 2014 a reaguje na všechny nedávné legislativní změny titulního zákona a jehoViac...

Nájsť podobné
Slovenská kryštalografická terminológia

Autor(i): Ivan Červeň, Edmund Dobročka, Pavel Fejdi, Iveta Vančová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Geológia

Táto kniha vychádza predovšetkým z publikácie Československé krystalografické názvosloví zostavovanej v rokoch 1985 - 1989 terminologickou komisiou...Viac...

Nájsť podobné
Malé Karpaty

Autor(i): Ján Urbánek

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Geológia

Autor Ján Urbánek opisuje v knihe Malé Karpaty – Príbeh pohoria reliéf južnej časti Malých Karpát v troch významových rovinách. V prvej hovorí o jednotlivých geomorfologických...Viac...

Nájsť podobné
Skrytá moc drahých kamenů

Autor(i): Josef Pavel Kreperát

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Geológia

Autor populární příručky Léčení drahými kameny nás tentokrát přivádí k hlubšímu poznání těchto fascinujících přírodnin...Viac...

Nájsť podobné
Svět drahých kamenů

Autor(i): Rudolf Ďuďa, Luboš Rejl

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Geológia

Kniha, kterou otevíráte není určena jenom znalcům drahých kamenů, ale také široké veřejnosti, která se s drahými kameny setkává jen příležitostně, ve špercích , na výstavách nebo v různých publikacích...Viac...

Nájsť podobné
Významné geologické lokality Moravy a Slezska

Autor(i): Jindřich Štelcl, Václav Vávra

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Geológia

Kniha přibližuje detailnější geologickou stavbu východní části České republiky, tvořené dvěma geologicky odlišnými jednotkami – Českým masivem a Západními Karpaty...Viac...

Nájsť podobné
Morava v době ledové

Autor(i): Rudolf Musil

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Geológia

Málokterá země se může pochlubit tak bohatou historií kvartérních výzkumů, především nálezů fauny, flóry a tehdejšího člověka, jako Morava. Je to především díky tomu, že se nachází na přirozeném spojení mezi severem a jihem Evropy...Viac...

Nájsť podobné
Stručné dějiny planety Země

Autor(i): Doug J. Macdougall

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Geológia

Publikace je určena všem zájemcům o vědy o Zemi.Viac...

Nájsť podobné
Toulky - Tajemné kameny

Autor(i): Pavel Toufar

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Geológia

V krajině nacházíme pozoruhodné kameny nejrůznějších tvarů. Některé jsou spojovány s významnými událostmi či tajemnými pověstmi, jiné vztyčeny míří vzhůru do oblohy jako menhiry, které jsou prý dávnými astronomickými stavbami tajemných Keltů...Viac...

Nájsť podobné
Zem

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Geológia

Jedinečná encyklopédia ZEM a v nej nevšedný pohľad na rozličné aspekty našej ustavične sa meniacej planéty. Vyše 2000 farebných fotografií a 1200 máp a ilustrácií Vám ukáže všetko, čo ste kedy túžili na Zemi vidieť...Viac...

Nájsť podobné
Krása kameňa v živote človeka

Autor(i): Darina Čabalová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Geológia

Publikácia Krása kameňa v živote človeka bola napísaná so snahou zdôrazniť dôležitosť kameňa. Z historického hľadiska bolo najdôležitejšou funkciou kameňa jeho použitie na stavebné účely. Spočiatku sa zhotovovali objekty potrebné pre ...Viac...

Nájsť podobné
Geologický prieskum pre pozemné stavby

Autor(i): Jozef Mitro

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Geológia

Pozemné stavby charakterizuje vývoj ich nosných konštrukcií od staticky určitých k staticky neurčitým konštrukčným sústavám. Riešenie zakladania týchto sústav prekračuje rámec úzko vymedzenej špecializácie...Viac...

Nájsť podobné
Drahé kameny

Autor(i): Ronald Louis Bonewitz

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Geológia

Bohatě ilustrovaná kapesní příručka uvádí klasifikaci nerostů, přírodní tvary různých minerálů, optické vlastnosti kamenů a lesk, přičemž jsou stručně vysvětleny různé efekty využívané v klenotnictví. Publikace podrobně popisuje jednotlivé kameny...Viac...

Nájsť podobné
Dávný svět zkamenělin

Autor(i): Martin Košťák

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Geológia

Tento průvodce přírodou přináší nejmodernější poznatky o zkamenělinách, jež jsou nejen estetickými přírodnimami, ale hlavně základními kameny, z nichž se skládá stále se doplňující mozaika poznání vývoje života na Zemi...Viac...

Nájsť podobné
Český kras - klíč k české krajině

Autor(i): Karel Žák, Martin Majer, Václav Cílek

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Geológia

Český kras je vápencové území mezi Prahou a Zdicemi, odkud byla popsána řada mezinárodně uznávaných geologických profilů, velké množství archeologických památek, včetně pravěkých podzemních svatyní, i téměř 700 jeskyní...Viac...

Nájsť podobné
Skrytá moc drahých kamenů

Autor(i): Josef Pavel Kreperát

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Geológia

Všechny základní drahé kameny včetně korálů, perel, tektitů a drahých kovů. Jejich vnitřní síla a schopnost působit na lidský organismus. Vydání je doplněné kameny zvěrokruhu a rejstříkem.Viac...

Nájsť podobné
Potenciálne toxické stopové prvky a ich distribúcia v pôdach Slovenska

Autor(i): Ján Čurlík

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Geológia

Kniha Potenciálne toxické stopové prvky a ich distribúcia v pôdach Slovenska je prvým súborným dielom u nás, ktoré je venované viacerým aspektom poznania...Viac...

Nájsť podobné
Vrch Butkov

Autor(i): Jozef Michalík a kol.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Geológia

Publikácia je zavŕšením tridsaťročného výskumu medzinárodného kolektívu geológov na ložisku Butkov, patriacom Považskej cementárni Ladce, ktoré je...Viac...

Nájsť podobné
Skamenený chodníček hornej Nitry

Autor(i): Roman Arpáš

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Geológia

Kniha je určená ako kľúč pre zberateľov a nadšencov o skameneliny a ich zbieranie. Táto publikácia je vhodná ako aj učebná pomôcka pre stredné a základné školy, ako pomôcka pri vyučovaní daného odboru...Viac...

Nájsť podobné
Nerasty a horniny

Autor(i): Leonie Jedickeová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Geológia

Sprievodca svetom nerastov a hornín pre mineralógov a zberateľov...Viac...

Nájsť podobné
Kameny světa

Autor(i): Kolektiv autorů

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Geológia

Od diamantu - symbolu krásy a tvrdosti - po ľahko zraniteľný tyrkys, všetky najkrajšie kamene sú uvedené v tejto jednej knihe.Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov