alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Stavební fyzika 3.

Autor(i): Jan Kaňka

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Skripta obsahují obecnou úvodní část pojednávající o fyzikální podstatě zvuku, o fyziologických souvislostech jeho vnímání, hygienických limitech a o šíření zvuku v...Viac...

Nájsť podobné
Fyzika

Autor(i): Pavel Demo

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Skripta k předmětu Fyzika (102FY01) určená pro základní kmen prvního ročníku bakalářského studia v oboru SI (studijní program B3651). Obsahem učebního...Viac...

Nájsť podobné
Fyzika I

Autor(i): Antonín Mikš

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Jedná se o přednáškové skriptum k základnímu kurzu Fyziky G pro studijní obor G (Geodézie, kartografie a geoinformatika). Obsahem skripta jsou základy...Viac...

Nájsť podobné
Fyzika po kapitolách 9

Autor(i): Ivan Červeň

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Prvá časť kapitoly sa zaoberá základnými pojmami súvisiacimi s elektrickým prúdom. Opiera sa o zákon zachovania elektrického náboja, z ktorého je odvodený prvý Kirchhoffov zákon. Nevšíma si silové pôsobenie na pohybujúce sa náboje, dalo by sa povedaťViac...

Nájsť podobné
A Dictionary of Physics

Autor(i): Jonathan Law, Richard Rennie

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

This is the most popular dictionary of physics available, and contains almost 4,000 entries covering all commonly encountered physics terms and concepts. It also defines many terms from the related fields of astronomy, astrophysics, ...Viac...

Nájsť podobné
New Physics for You

Autor(i): Keith Johnson

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

This tried and tested series has now been updated to match the new GCSE Science specifications, including IGCSE. Well known for its clear layout of content that expresses even the most difficult scientific content in a clear and engaging way, ...Viac...

Nájsť podobné
Uchopit světlo

Autor(i): Arthur Zajonc

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Co znamenalo světlo pro naše předky a co znamená pro nás? Vychází světlo z očí slunečního boha Re, anebo je to jen elektromagnetické vlnění? Proč ještě dnes cítíme...Viac...

Nájsť podobné
Planety

Autor(i): Zdeněk Pokorný, Michal Švanda

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Nové rozšířené vydání, doplněné Mgr. Michalem Švandou o nové poznatky z planetologie je netradičním průvodcem světem planet. Již první vydání této knihy bylo okamžitě rozebráno. Popisuje a obrazově dokumentuje nejzajímavější místa na ...Viac...

Nájsť podobné
Další velké otázky - Rozhovory s Phillipem Adamsem

Autor(i): Paul Davies

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Jak začal život? Jsme ve vesmíru sami? Co se děje se skutečností v blázinci kvantové záhadnosti? Je vesmír uspořádaný nebo chaotický? Můžeme důvěřovat vědě, že nám odhalí pravdu?...Viac...

Nájsť podobné
Nick a Tesla a nebezpečná laboratoř

Autor(i): Bob Science Pflugfelder, Steve Hockensmith

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Pozor: Záhady, dobrodružství a něklik návodů na chytrá udélátka, která si můžete sestavit sami! Opuštěný dům na konci ulice. Záhadná dívka v okně. Podivné černé SUV číhající za...Viac...

Nájsť podobné
Fyzika po kapitolách 1

Autor(i): Ivan Červeň

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Vo fyzike a v technických disciplínach sa stretávame s veličinami, na určenie ktorých postačuje jediná hodnota. Pre takéto veličiny, medzi ktoré patria napr. teplota, hmotnosť, alebo objem, používame názov skalárne veličiny. Často sa však stretávame Viac...

Nájsť podobné
Velké otázky - Rozhovory s Phillipem Adamsem

Autor(i): Paul Davies

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Jak vůbec vesmír vznikl? Jsme v nekonečnosti kosmu sami? Dokážou vědci vyřešit záhadu času? Co je to duch ve stroji? Je Bůh?...Viac...

Nájsť podobné
Vesmír z ničoho

Autor(i): Lawrence M. Krauss

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Ako jeden z mála dnešných významných vedcov, ktorí prekročili priepasť medzi vedou a bežnou kultúrou, opisuje Krauss ohromujúco krásne experimentálne pozorovania a šokujúce nové teórie, ktoré demonštrujú nielen to, že niečo môže...Viac...

Nájsť podobné
Nepopiratelné: Evoluce a věda o stvoření světa

Autor(i): Bill Nye

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Bill Nye vede kampaň proti vědeckým nedostatkům kreacionismu, která nedávno nabyla nových rozměrů a podobá se křížové výpravě. Rozbuškou byl loni na podzim jeho provokativní komentář na BigThink.com, který měl za následek kontroverzní výměnu názorů..Viac...

Nájsť podobné
Gravitace

Autor(i): Brian Clegg

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Vesmír se řídí souborem fyzikálních zákonů, z nichž nejznámější, ale také nejzáhadnější je gravitace. Gravitace jako univerzální interakce formuje planety, hvězdy, galaxie i celý vesmír. Bez ní by nevznikl ani život na Zemi. Tato kniha se vydává po..Viac...

Nájsť podobné
Fyzika sluneční soustavy

Autor(i): Miroslav Brož, Martin Šolc

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Kniha je rozdělena do tří velkých celků: v první obecnější části se zabýváme klasickou astronomií, nebeskou mechanikou, vybranými numerickými metodami, teorií relativity, negravitačními silami, ale i fotometrií a teorií signálu a šumu. Druhá je...Viac...

Nájsť podobné
Rande s Fyzikou

Autor(i): Radomír Šofr, Martin Vlach, Zdeněk Drozd

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Fyzika sehrála klíčovou roli při rozvoji moderních technologií a dnes se s jejími aplikacemi setkáváme na každém kroku. Nikdo asi nepochybuje o její důležitosti, ale mnoho lidí si myslí...Viac...

Nájsť podobné
Fyzika pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Autor(i): Monika Moťovská, Peter Kelecsényi

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Plnofarebný pracovný zošit obsahujúci: grafické úlohy; úlohy s výberom správnej odpovede; úlohy s rozhodnutím o pravdivosti; úlohy s krátkou odpoveďou; výpočty; merania; spracovanie a vyhodnotenie...Viac...

Nájsť podobné
Fyzika pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Autor(i): Monika Moťovská, Peter Kelecsényi

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Plnofarebný pracovný zošit obsahujúci: grafické úlohy; úlohy s výberom správnej odpovede; úlohy s rozhodnutím o pravdivosti; úlohy s krátkou odpoveďou; výpočty; merania; spracovanie a vyhodnotenie...Viac...

Nájsť podobné
Fyzika pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Autor(i): Monika Moťovská, Peter Kelecsényi

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Plnofarebný pracovný zošit obsahujúci: grafické úlohy; úlohy s výberom správnej odpovede; úlohy s rozhodnutím o pravdivosti; úlohy s krátkou odpoveďou; výpočty; merania; spracovanie a vyhodnotenie...Viac...

Nájsť podobné
Malá kniha velkých náhod

Autor(i): John Martineau

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Britský geometr John Martineau nabízí velmi neortodoxního průvodce naší sluneční soustavou. Ukazuje matematické, geometrické a harmonické vztahy mezi planetami, časem, prostorem a životem, které byly známé ve starověku, avšak dnes jsou již pozapomenuViac...

Nájsť podobné
Tajemná zatmění

Autor(i): Petr Horálek

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

V minulosti se jich lidé obávali. Brali je jako zlá znamení. Doba se však změnila… Poutavá populárně-naučná kniha bude vaším průvodcem po patrně nejkrásnějších a zároveň jedněch z nejvzácnějších úkazů na obloze – slunečních a měsíčních zatměních...Viac...

Nájsť podobné
Zbierka príkladov a úloh z fyziky

Autor(i): Július Cirák a kolektív

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Skriptá pre študentov elektrotechnických a informatických fakúlt technických univerzít.Viac...

Nájsť podobné
Fyzika I. + II. + III.

Autor(i): Pavol Petrovič

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Kolekcia fyziky Pavla Petroviča (I. + II. + III.) za skvelú cenu...Viac...

Nájsť podobné
Fyzika III.

Autor(i): Pavol Petrovič

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Učebnica oboznamuje čitateľov so základmi elektroniky. Jej obsahom je rozbor fyzikálnej podstaty činnosti a konštrukcie základných polovodičových elektronických a optoelektronických prvkov, integrovaných prvkov novej generácie, analýza a syntéza...Viac...

Nájsť podobné
Fyzika II.

Autor(i): Pavol Petrovič

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Učebnica oboznamuje čitateľov so základmi modernej fyziky a kvantových počítačov v rozsahu umožňujúcom pochopiť súčasné predstavy o fyzikálnom obraze sveta a interdiisciplinárne väzby fyziky s ostatnými vedami, predovšetkým informatikou. Je koncipovaViac...

Nájsť podobné
Fyzika I.

Autor(i): Pavol Petrovič

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Učebnica oboznamuje čitateľov so základmi klasickej fyziky a počítačovej fyziky v rozsahu umožňujúcom pochopiť klasické predstavy o fyzikálnom obraze sveta a interdisciplinárne väzby fyziky s ostatnými vedami, predovšetkým informatikou. Je koncipovanViac...

Nájsť podobné
Vesmír

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Táto encyklopédia odkrýva vesmír so všetkými jeho fenoménmi vzbudzujúcimi posvätnú úctu, počnúc stredom slnečnej sústavy až po krajné medze známeho kozmu. Kým iné knihy opisujú rôzne aspekty vesmíru, táto vám všetko ukáže...Viac...

Nájsť podobné
Ešte stručnejšia história času

Autor(i): Stephen Hawking, Leonard Mlodinow

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Keď prvý raz vyšla kniha S. Hawkinga Stručná história času, vzbudila nemalý rozruch. Popularitu jej vytvorili nielen zaujímavé odborné názory autora, ale aj...Viac...

Nájsť podobné
Metrológia

Autor(i): Milan Borovička

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Táto praktická kniha Vás naučí riešiť zmeny v tvorivom procese a usmerňovať ich pre daný ciel. Podstatou je pochopiť základne pojmy tvorivého procesu a merania aby sme našou aktivitou v tvorivom procese dosiahli stanovený cieľ kvality produktov. KnihViac...

Nájsť podobné
Nádherná teorie

Autor(i): Pedro G. Ferreira

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Fyzikové zkoumali, potvrzovali i zpochybňovali obecnou teorii relativity hned od chvíle, kdy ji Albert Einstein v roce 1915 předložil. Jejich bádání odhalilo...Viac...

Nájsť podobné
MARS-500

Autor(i): Iva Šolcová, Iva Stuchlíková, Vadim I. Guščin

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Kniha seznamuje čtenáře s východisky, okolnostmi, průběhem a výsledky nejdelší simulace kosmického letu, jaká byla doposud realizována. Příběh první úspěšné „mise“ šestičlenné mezinárodní posádky na planetu Mars je popisován z mnoha různých...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov