alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Vesmír jako na dlani

Autor(i): Christopher Galfard

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Christopher Galfard si předsevzal představit laickému čtenáři současné fyzikální vědomosti, týkající se jak mikrosvěta, tak vesmíru, jehož jsme součástí. Využil lidské představivosti, která je každému dána, a popisuje a vykládá složité fyzikální pojmViac...

Nájsť podobné
Vesmír

Autor(i): Joanne Baker

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Astronomie je jednou z nejstarších a nejrozvinutějších věd. Kniha z edice 50 myšlenek, které musíte znát je přehledem moderních astrofyzikálních témat. První kapitoly popisují...Viac...

Nájsť podobné
Sedm krátkých lekcí z fyziky

Autor(i): Carlo Rovelli

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Fyzika je opravdovým dobrodružstvím poznání. A moderní fyzika, vzešlá z vědeckých revolucí 20. století, posunula hranice našeho chápání světa daleko za hranice běžné...Viac...

Nájsť podobné
Matematický vesmír

Autor(i): Max Tegmark

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Jak to, že náš skutečný svět lze velmi dobře popsat pomocí matematických struktur? Přední americký kosmolog švédského původu Max Tegmark, profesor na MIT, se ve své...Viac...

Nájsť podobné
Fyzikálna videoanalýza reálnych dejov

Autor(i): Peter Hockicko

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Fyzika ako predmet je pre mnohých študentov veľmi náročná, pretože preberané témy sú pre viacerých študentov abstraktné a je pre nich ťažké (niekedy až nemožné) predstaviť si daný...Viac...

Nájsť podobné
Všetko o vesmíre

Autor(i): Timothy Ferris

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Čo vieme o vesmíre na začiatku XXI. storočia? Je toho iste viac, než sa dá vmestiť do jednej knihy. Profesor Timothy Ferris sa jednako pokúsil zostaviť akýsi prehľad, sumu najdôležitejších vedomostí...Viac...

Nájsť podobné
Vesmír

Autor(i): Joanne Baker

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Tisíce rokov hľadeli ľudia s úžasom na oblohu, sledovali pohyby planét a pokúšali sa vysvetliť, aké je naše miesto vo vesmíre. Ale až dnes sme získali konkrétnejšiu predstavu o...Viac...

Nájsť podobné
Sto důležitých věcí o sportu, které nevíte (a ani nevíte, že je nevíte)

Autor(i): John D. Barrow

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Matematika a sport souvisí na první pohled jen vzdáleně. Ale opravdu jen na první pohled. V nové knize Johna D. Barrowa se můžete přesvědčit, že matematika stojí nejen za špičkovými výkony, ale i za losováním zápasů...Viac...

Nájsť podobné
Thermomechanics

Autor(i): Miroslav Jílek

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Basic concepts and laws of thermodynamics. Real gases and vapours. Reversible and irreversible processes in ideal gass and vapours. Phase change rocess. Computational methods and aids. Moist air. Introduction to chemical thermodynamics. Fundamentals Viac...

Nájsť podobné
Vesmír karta SK

Autor(i): Igor Kašpinský

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Táto karta obsahuje a vysvetľuje vesmírne pojmy : - makrokozmos - galaxia - naša slnečná sústavaViac...

Nájsť podobné
Hvězdný posel / Rozprava s Hvězdným poslem

Autor(i): Galileo Galilei, Johannes Kepler

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Na jaře roku 1610 vydal Galileo Galilei nevelký spisek Hvězdný posel, věnovaný florentskému vévodovi Cosimovi II. Medicejskému, v němž jako první popsal pozorování oblohy pomocí dalekohledu a oznámil objev Jupiterových měsíčků. Jeden výtisk poslal...Viac...

Nájsť podobné
Fyzika pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Autor(i): Oľga Hírešová, Monika Jurišová, Peter Kelecsényi, Paulína Kuhnová, Beáta Marasová, Klára Velmovská

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Nové vydanie plnofarebného pracovného zošita Fyzika pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade s inovovaným ŠVP pre...Viac...

Nájsť podobné
Pohľad do tmy

Autor(i): Timothy Ferris

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Táto kniha je o pozorovaní hviezd, ktoré je jednou z najstarších a najušľachtilejších činností človeka. Autor sleduje hviezdy celý život, ale hĺbky vesmíru dostupné kedysi iba profesionálom, alebo dokonca nikomu, sú dnes na dosah pozorovateľom, ...Viac...

Nájsť podobné
Experimentální neutronová a reaktorová fyzika

Autor(i): Jan Rataj

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Skripta jsou primárně určena studentům FJFI ČVUT v Praze, obor jaderné inženýrství. Poskytují teoretický základ a především návod pro experimentální...Viac...

Nájsť podobné
Nový kvantový vesmír

Autor(i): Tony Hey, Patrick Walters

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Poutavý a zasvěcený úvod do jedné z nejvlivnějších teorií 20. století určený laikům a založený na příkladech z každodenního života...Viac...

Nájsť podobné
Hviezdy a planéty - encyklopedický sprievodca

Autor(i): Patrick Moore

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Šikovný sprievodca oblohou od známeho anglického astronóma Patricka Moora je určený astronómom – amatérom...Viac...

Nájsť podobné
Provozní reaktorová fyzika

Autor(i): Ľubomír Sklenka, Lenka Heraltová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Skripta, primárně určená pro studenty magisterského studijního programu v oboru Jaderné inženýrství pro předmět Provozní reaktorová fyzika, si kladou za cíl poskytnout...Viac...

Nájsť podobné
Medicínská biofyzika

Autor(i): Leoš Navrátil, Jozef Rosina a kolektiv

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Lékařská biofyzika vznikla jako důsledek integračních tendencí ve vývoji vědeckého poznání. Jako interdisciplinární vědný obor obsahuje prvky mnohých disciplin, na rozhraní kterých vzniká, anebo využívá jejich metodické přístupy...Viac...

Nájsť podobné
Jak jsem svým vnoučatům vyprávěl o vesmíru

Autor(i): Hubert Reeves

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Kniha je založena na autentických rozhovorech astrofyzika Huberta Reevese s jeho čtrnáctiletou vnučkou. Věnuje se širokému spektru témat: kromě známých otázek jako třeba vznik a stáří vesmíru, černé díry a temná hmota se zabývá i způsoby měření a...Viac...

Nájsť podobné
Kmitání, vlnění a akustika

Autor(i): Jaroslava Vesecká

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Třetí vydání učebnice Kmitání, vlnění a akustika, která je určena pro zahraniční studenty a svým rozsahem odpovídá učivu českých středních škol. Zároveň je koncipována jako...Viac...

Nájsť podobné
Fyzika pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Autor(i): Oľga Hírešová, Paulína Kuhnová, Beáta Marasová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Nové vydanie plnofarebného pracovného zošita Fyzika pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade s inovovaným ŠVP pre základné...Viac...

Nájsť podobné
Fyzika pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Autor(i): Oľga Hírešová, Monika Jurišová, Paulína Kuhnová, Beáta Marasová, Klára Velmovská

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Nové vydanie plnofarebného pracovného zošita Fyzika pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade s inovovaným ŠVP pre základné...Viac...

Nájsť podobné
Náš vesmír

Autor(i): Josip Kleczek

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

CD ROM je významným rozšířením úspěšné stejnojmenné publikace z edice OKO. Jeden z našich nejvýznamnějších astronomů a popularizátorů vědy se čtivou formou věnuje dějinám vesmíru a seznamuje nás s jeho vývojem, s objevy z poslední doby i se...Viac...

Nájsť podobné
Experimenty s pixelovým detektorem pro výuku jaderné a částicové fyziky

Autor(i): Vladimír Vícha

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Publikace poskytuje metodické návody pro 50 fyzikálních demonstračních a laboratorních experimentů s pixelovým detektorem MX-10 využitelné na všech školách, kde se vyučuje jaderná a...Viac...

Nájsť podobné
Kvantová mechanika I.

Autor(i): Jan Klíma, Bedřich Velický

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

První díl moderní dvoudílné učebnice kvantové teorie představuje ucelený a samostatný úvod do nerelativistické kvantové teorie, který čtenáře dovede od formální stavby teorie k archetypálním úlohám, teorii symetrie kvantových systémů a pohybu spinu vViac...

Nájsť podobné
Nick a Tesla a armáda běsnících robotů

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Když dojde v městečku Half Moon Bay k sérii vloupání, jedenáctiletá dvojčata Nick a Tesla se rozhodnou, že vypátrají, kdo je má na svědomí. K tomu si ale potřebují sestavit spoustu nových přístrojů a udělátek!Viac...

Nájsť podobné
Fyzikálna chémia

Autor(i): Ján Reguli

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Vysokoškolská učebnica Fyzikálna chémia pre bakalárske štúdium pokrýva základné oblasti fyzikálnej chémie preberané v bakalárskych kurzoch vo všetkých chemicky zameraných študijných programoch - na technologických, prírodovedeckých, farmaceutických..Viac...

Nájsť podobné
The Arctic Sky

Autor(i): John MacDonald

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

An exploration of the arctic sky — its constellations, legends and mythology, the sun, moon, planets, and 'shooting stars, ' as well as atmospheric phenomena such as aurora borealis. Combining interviews with the Inuit elders ...Viac...

Nájsť podobné
Vzájomnosť teoreticko-praktických problémov prognózovania spoľahlivosti MPM

Autor(i): Tobiáš Lazar

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

V monografii sú riešené problémy vyplývajúce z prognózovania spoľahlivosti špeciálneho zložitého termodynamického systému (ZTS),ktorý je reprezentovaný malým prúdovým motorom (MPM). Vstupom do riešenia sú údaje z meraní faktov, ktorých prejavy sú...Viac...

Nájsť podobné
Jak postavit vesmír

Autor(i): Ben Gilliland

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Poutavá a srozumitelně napsaná kniha na základě teorie velkého třesku seznamuje čtenáře s principy fungování vesmíru a krok za krokem je provádí jeho vznikem...Viac...

Nájsť podobné
Nádherná teorie

Autor(i): Pedro G. Ferreira

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Fyzikové zkoumali, potvrzovali i zpochybňovali obecnou teorii relativity hned od chvíle, kdy ji Albert Einstein v roce 1915 předložil. Jejich bádání odhalilo množství překvapivých tajemství vesmíru a mnozí věří, že tato teorie...Viac...

Nájsť podobné
Relativita do kapsy

Autor(i): Alexander Ženíšek

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

110 stránek ke 110. výročí Einsteinovy relativity (1905–2015) Kniha „Relativita do kapsy“ je věnovaná výkladu speciální teorie relativity. Prvních devět kapitol...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov