alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Sprievodca prírodou - Hviezdy

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Spoľahlivý a obsažný vreckový lexikón pre priateľov prírody.Viac...

Nájsť podobné
Fyzika po kapitolách - komplet

Autor(i): Ivan Červeň

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Súbor zošitkov s názvom Fyzika po kapitolách nie je učebnicou základného kurzu fyziky v pravom slova zmysle, skôr učebnou pomôckou, ktorá má pomôcť pri štúdiu a v príprave na skúšku. Každý zošitok obsahuje jednu kapitolu, prípadne dve menšie kapitolyViac...

Nájsť podobné
Fyzika po kapitolách 13

Autor(i): Ivan Červeň

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Predstava o nedeliteľnosti látky na menšie časti než atómy pochádza ešte z čias starého Grécka. Moderná fyzika však priniesla výsledky, podľa ktorých sa nespojito mení aj elektrický náboj, magnetický moment, energia i hybnosť častíc...Viac...

Nájsť podobné
Fyzika po kapitolách 12

Autor(i): Ivan Červeň

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Viac...

Nájsť podobné
Fyzika po kapitolách 11

Autor(i): Ivan Červeň

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Ak sa magnetické pole s časom začne meniť, indukuje sa v priestore elektrické pole a naopak, ak sa mení elektrické pole, vzniká pole magnetické. Cieľom kapitoly je opísať tieto javy...Viac...

Nájsť podobné
Fyzika po kapitolách 10

Autor(i): Ivan Červeň

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Magnetické pole sa prejavuje silovým pôsobením na elektricky nabité častice, ktoré sa vzhľadom na pozorovateľa pohybujú. Takéto častice vytvárajú elektrický prúd...Viac...

Nájsť podobné
Fyzika po kapitolách 9

Autor(i): Ivan Červeň

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Prvá časť kapitoly sa zaoberá základnými pojmami súvisiacimi s elektrickým prúdom. Opiera sa o zákon zachovania elektrického náboja, z ktorého je odvodený prvý Kirchhoffov zákon. Nevšíma si silové pôsobenie na pohybujúce sa náboje...Viac...

Nájsť podobné
Fyzika po kapitolách 8

Autor(i): Ivan Červeň

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Elektrostatickým poľom, teda poľom v okolí elektricky nabitých telies, ktoré sa vzhľadom na vzťažnú sústavu spojenú s pozorovateľom nepohybujú, sa zaoberá elektrostatika...Viac...

Nájsť podobné
Fyzika po kapitolách 7

Autor(i): Ivan Červeň

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Predmetom tejto kapitoly je opis mikroskopického pohybu molekúl (atómov), najmä v plynoch, a jeho súvislosti s makroskopickými vlastnosťami plynov, prípadne sústav pozostávajúcich z veľkého počtu molekúl...Viac...

Nájsť podobné
Fyzika po kapitolách 6

Autor(i): Ivan Červeň

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Kapitola je venovaná mechanickému kmitaniu a vlneniu, ale základné pojmy, s ktorými sa v nej čitateľ zoznámi, sa používajú aj pri elektormagnetickom kmitaní a vlnení. Ide napríklad o frekvenciu, dobu kmitu, vlnovú dĺžku, fázovú a grupovú rýchlosť...Viac...

Nájsť podobné
Fyzika po kapitolách 5

Autor(i): Ivan Červeň

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Padanie telies a obiehanie Mesiaca okolo Zeme majú spoločnú príčinu - vzájomnú príťažlivosť telies, nazývanú gravitácia. Na rozdiel od ostatných fyzikálnych interakcií je dominantná najmä v nebeskej mechanike...Viac...

Nájsť podobné
Fyzika po kapitolách 4

Autor(i): Ivan Červeň

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Dynamika sústavy hmotných bodov a telesa sa zaoberá pohybom fyzikálnych sústav pozostávajúcich z viacerých hmotných bodov, či už navzájom oddelených, alebo pevne viazaných, takže tvoria teleso...Viac...

Nájsť podobné
Fyzika po kapitolách 3

Autor(i): Ivan Červeň

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Dynamika skúma pohyb telies, pričom jej ústrednou veličinou je sila. Silu považujeme za príčinu zmien pohybového stavu telies...Viac...

Nájsť podobné
Fyzika po kapitolách 2

Autor(i): Ivan Červeň

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Kinematika je súčasťou mechaniky - náuky o mechanickom pohybe častíc, sústav častíc a telies. Patrí do nej opis piramočiareho pohybu, pohybu po kružnici i pohybu po všeobecných krivkách...Viac...

Nájsť podobné
Fyzika po kapitolách 1

Autor(i): Ivan Červeň

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Vo fyzike a v technických disciplínach sa stretávame s veličinami, na určenie ktorých postačuje jediná hodnota. Pre takéto veličiny, medzi ktoré patira napr. teplota, hmotnosť, alebo objem, používame názov skalárne veličiny...Viac...

Nájsť podobné
Termodynamické vlastnosti plynů

Autor(i): Josef P. Novák a kol.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Kniha poskytuje základní informace o termodynamickém chování tekutin, zvlášní pozornost je věnována popisu směsí. Úvodní část knihy shrnuje poznatky o stavovém chování, které je dále využito při výpočtu termodynamických vlastností...Viac...

Nájsť podobné
Země z pohledu astronoma

Autor(i): Luboš Kohoutek

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Kniha českého astronoma žijícího v Německu pohlíží na naši rodnou planetu z nadhledu astronomických poznatků i našich znalostí o stavbě vesmíru. Sleduje také vývoj našeho názoru na Zemi, lidstvo a jeho postavení ve vesmíru...Viac...

Nájsť podobné
Svět vědy a víry

Autor(i): Jiří Grygar

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Publikace pod titulem Svět vědy a víry s předmluvou ThDr. Oty Mádra shrnuje tři autorizované přednášky přednesené na počátku devadesátých let...Viac...

Nájsť podobné
Hviezdy a planéty

Autor(i): Patrick Moore

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Druhé prepracované a aktualizované vydanie úspešnej knihy Patricka Moora Hviezdy a planéty je sprievodcom po nočnej oblohe, severnej aj južnej. Poskytuje mnohé praktické rady pre pozorovateľov-amatérov...Viac...

Nájsť podobné
Zbierka úloh z fyziky

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Zbierka úloh obsahuje úlohy rôznych typov: úlohy a otázky problémové, úlohy zadané graficky alebo vyžadujúce grafické riešenie, experimentálne úlohy a číselne zadané úlohy...Viac...

Nájsť podobné
Feynmanovy přednášky z fyziky

Autor(i): Richard Phillips Feynman a kol.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Kniha dodatků ke slavným Feynmanovým přednáškám z fyziky, které jsou dnes již klasickou literaturou pro všechny, kteří fyziku studují nebo je pro ně koníčkem...Viac...

Nájsť podobné
Velká encyklopedie vědy

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Unikátní encyklopedie shrnuje veškeré poznatky z oblasti fyziky, chemie a biologie. Přehledné a srozumitelné uspořádání encyklopedie, jasně formulované definice, propracovaný systém odkazů, přehledné ilustrace a názorné diagramy...Viac...

Nájsť podobné
Zbierka úloh z fyziky pre 6. - 8. ročník ZŠ

Autor(i): Anna Šmatinová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Zbierku úloh môžu používať všetci žiaci 6. až 8. ročníka ZŠ na vyučovacích hodinách fyziky pod vedením svojich učiteľov najviac pri opakovaní učiva, ale aj doma pri príprave na vyučovanie, lebo úlohy sú spracovné podľa preberaného učiva...Viac...

Nájsť podobné
Karolína Herschelová

Autor(i): Michael Hoskin

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Michael Hoskin Edice Žena a věda byla zahájena dílem Michaela Hoskina o první profesionální astronomce Caroline Herschlové (1750 – 1848). Její životní příběh je těsně spjat s osudem jejího bratra Williama, královského astronoma a objevitele planety UViac...

Nájsť podobné
Co se děje na Marsu?

Autor(i): Pavel Toufar

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

V lednu 2004 oživily americké průzkumné rovery Spirit a Opportunity zájem o planetu Mars a o její velké záhady. Mnohé z otazníků jsou uměle vyvolávány a jsou přikrmovány nejrůznějšími spekulacemi na stránkách bulvárních časopisů...Viac...

Nájsť podobné
Meze formalizace, analytičnosti a prostoročasu

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Monografie anglických, slovenských a českých příspěvků věnovaná stému výročí narození Kurta Gödela (28.4.1906) se zabývá tematicky rozlehlým prostorem úvah a inspirací, které jsou přímo či nepřímo motivovány Gödelovými objevy a důkazy...Viac...

Nájsť podobné
Nová zpráva o Třetí planetě

Autor(i): Arthur C. Clarke

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

"Všechny záhady jsou nevyřešené problémy, ale ne všechny nevyřešené problémy jsou záhady. Pokud jde o mne, musí být v těchto problémech něco strašidelného, aby to stálo vůbec za zmínku," tvrdí legendární britský vědec Artur C. Clark...Viac...

Nájsť podobné
Deterministický chaos a podivná kinetika

Autor(i): Jiří a Horák kol.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Hamiltonovská mechanika je zobecněním mechaniky Newtonovy. Je bezpochyby jedním z vrcholů toho, co člověk vytvořil, a vešla do obecného povědomí. Až do začátku dvacátého století byla považována sice za velkolepou stavbu, ale bez dalšího možného vývojViac...

Nájsť podobné
Fyzika

Autor(i): Vladimír Lank, Miroslav Vondra

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Chystáte sa na maturitu? Neváhajte a siahnite po učebnici, v ktorej je prehľadne zhrnuté celé stredoškolské učivo z fyziky. Doplnková učebnica fyziky pripraví každého študenta nielen na maturitu, ale aj na prijímacie skúšky na vysokú školu...Viac...

Nájsť podobné
Hurikány a tornáda

Autor(i): Jack Challoner

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Napínavá a poutavá knížka o nejzákernejších a nejničivějších přírodních silách. Úžasné barevné fotografie, snímky modelů a další ilustrace nabízejí jedinečný pohled na příčiny živelních pohrom...Viac...

Nájsť podobné
Kosmologie

Autor(i): Peter Coles

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Kosmologie se zabývá vším, co existuje. Celý systém věcí, který nazýváme kosmem, zahrnuje svět na velkých i malých vzdálenostech, astronomická měřítka říše hvězd a galaxií i mikrokosmos elementárních částic...Viac...

Nájsť podobné
Makrosvět, mikrosvět a lidská mysl

Autor(i): Roger Penrose

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Kniha shrnuje provokativní názory jednoho z nejlepších žijících teoretických fyziků na možné vztahy mezi světem nejmenších částic, makrosvětem kosmu a teorií vědomí .Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov