alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Chemický zošit pre 9. ročník základných škôl

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Zošit nadväzuje na preberané učivo z chémie v danom ročníku. Na vnútornej strane obálky sú vymenované deriváty uhľovodíkov a prehľad charakteristických skupín...Viac...

Nájsť podobné
Stručný přehled nejdůležitějších organických reakcí, jejich mechanismu a syntetického využití

Autor(i): Jan Slouka, Miroslav Soural

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Tento učební text si klade za cíl přehledným a pokud možno stručným způsobem zpracovat tématiku organických reakcí jak z hlediska jejich mechanismu, tak i z hlediska jejich uplatnění v organické syntéze, případně i v některých biochemických pochodechViac...

Nájsť podobné
Učebnice středoškolské chemie a biochemie

Autor(i): Pavel Peč, Danuše Pečová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Předkládaný stručný přehled středoškolské chemie je pokusem nejen shrnout základní chemické poznatky v rozsahu a obsahu výuky na gymnáziu, ale jistě také najde své uplatnění při přípravě k přijímacím zkouškám ke studiu na vysokých školách...Viac...

Nájsť podobné
Chémia koordinačných a organokovových zlúčenín

Autor(i): Roman Boča

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Viac...

Nájsť podobné
Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia

Autor(i): Petr Štern a kol.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Obsah: biochemie, metabolické pochody a jejich poruchy, klinická biochemie (laboratorní činnost v klinické biochemii, technologie v klinické biochemii, vyšetřovací metody v klinické biochemii)...Viac...

Nájsť podobné
Biochemistry

Autor(i): Richard A. Harvey, Denise Ferrier

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Thoroughly updated for its Fifth Edition, Lippincott's Illustrated Reviews: Biochemistry enables students to quickly review and assimilate ...Viac...

Nájsť podobné
Pracovný zošit z chémie pre 8. ročník ZŠ a terciu gymnázií s osemročným štúdiom

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Chemický zošit pre 8. ročník základných škôl je v súlade s novým obsahom predmetu v ŠVP ISCED 2. Koncepčne a obsahovo nadväzuje na štátny vzdelávací program ŠVP pre 8. ročník ZŠ. Obsahovo je zameraný na dva tematické okruhy:...Viac...

Nájsť podobné
Odolnosť nitridu kremíka proti tepelnému namáhaniu

Autor(i): Ernest Gondár

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Viac...

Nájsť podobné
Materiály I pro 1. a 2. ročník oboru Kosmetička

Autor(i): Václav Krs, Radek Hanek

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Popisuje jednotlivé suroviny používané v kosmetickém průmyslu a historický vývoj kosmetiky. Uvádí složení a vlastnosti kosmetických přípravků a zabývá se specifiky kosmetické chemie...Viac...

Nájsť podobné
Biologický a chemický terorismus

Autor(i): Roman Prymula a kolektiv

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Publikace popisuje současné možnosti použití jak biologických agens tak chemických látek v historických souvislostech počátků jejich vývoje a prvních praktických pokusů i nehod, které tento vývoj provázely.Viac...

Nájsť podobné
Základy chemie 2 - Pracovní sešit

Autor(i): Pavel Beneš

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Viac...

Nájsť podobné
Základy chemie 2

Autor(i): Pavel Beneš, Naděžda Lexová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Druhý díl z dosud nejpoužívanější dvoudílné řady učebnic chemie, která vyčerpávajícím způsobem zpracovává učivo ZŠ. Je přehledná, vybavená bohatým obrazovým materiálem, doplněná chemickými tabulkami a slovníčkem nejdůležitějších pojmů.Viac...

Nájsť podobné
Základy chemie 1 - Pracovní sešit

Autor(i): Pavel Beneš

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Viac...

Nájsť podobné
Základy chemie 1

Autor(i): Pavel Beneš

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

První díl oblíbené řady učebnic chemie, která vyčerpávajícím způsobem zpracovává učivo chemie základní školy. Je přehledná, vybavená bohatým obrazovým materiálem, doplněná chemickými tabulkami a slovníčkem nejdůležitějších pojmů.Viac...

Nájsť podobné
Ekotoxikologie

Autor(i): Daniela Pavlíková a kol.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

* Toxikologie, její rozdělení a vymezení pojmů; * Interakce toxických látek s organismem; * Osud toxické látky v organismu; * Toxické látky v životním prostředí; * Základy analytické toxikologie; * Predikční toxikologie; ...Viac...

Nájsť podobné
Agrochemie

Autor(i): Pavel Tlustoš a kol.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

* Chemie, chemické disciplíny; * Obecná a anorganická chemie; * Atomy; * Periodický systém prvků; * Molekuly; * Chemické reakce; * Organická chemie a biochemie; * Organické sloučeniny; * Základní organické látky a jejich názvosloví; ...Viac...

Nájsť podobné
Biochemie

Autor(i): Vladimír Horák, Ludmila Staszková

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

* Biochemie; * Látkové složení organismů; * Peptidy a proteiny; * Biochemické reakce; * Enzymová katalysa; * Topochemie buňky; * Metabolismus; ...Viac...

Nájsť podobné
Optické metody v chemické analýze

Autor(i): Vojtěch Bekárek, Iveta Fryšová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Text určen pro posluchače chemických oborů...Viac...

Nájsť podobné
Calculations in Medical Chemistry

Autor(i): Svatava Dvořáčková a kol.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Skripta jsou určena pro studenty 1. a 2. ročníku všeobecného lékařství anglického směru. Zabývají se základními výpočty v lékařské chemii...Viac...

Nájsť podobné
Chemica 47S

Autor(i): Vítězslav Maier

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Supplementum v pravidelné řadě ročenek kateder chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci...Viac...

Nájsť podobné
Anorganická chemie

Autor(i): Jiří Kameníček

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Publikace je určena pro studenty 1. ročníku chemických oborů jako základní literatura k přednášce z anorganické chemie...Viac...

Nájsť podobné
Struktura atomů a molekul

Autor(i): Michal Otyepka

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Studijní text shrnuje v šesti kapitolách základní poznatky o mikrosvětě atomů a molekul. Klade si za cíl seznámit studenty s nejdůležitějšími pojmy kvantové chemie, se stavbou atomů a molekul a s jejich studiem...Viac...

Nájsť podobné
Moderní metody organické syntézy v reakčních schématech

Autor(i): Pavel Hradil

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Publikace má sloužit jak studentům organické chemie, kteří v ní mohou získat základní informace o syntéze dané skupiny sloučenin, tak zkušenějším pracovníkům pro rychlou informaci o syntézách, reakčních podmínkách i původní literatuře, ...Viac...

Nájsť podobné
Klonování genů a analýza DNA

Autor(i): T.A. Brown

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Kniha představuje základní úvodní text jak pro studenty mnoha biologických oborů včetně studentů genetiky a genomiky, molekulární biologie, biochemie, imunologie a aplikované biologie, tak pro profesionální vědce, ...Viac...

Nájsť podobné
Chemicky podporované in situ sanační technologie

Autor(i): Miroslav Černík a kol.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Předností sanačních metod založených na chemickém či biologickém působení na kontaminované prostředí je jejich použití in situ, které nevyžaduje dlouhodobé nadzemní instalace ani čištění vyváděných roztoků či plynů...Viac...

Nájsť podobné
Náš vesmír

Autor(i): Jiří Dušek, Jiří Grygar, Zdeněk Pokorný

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Komplexní pohled na vesmír pro široký okruh čtenářů...Viac...

Nájsť podobné
Život se Sluncem a ve vesmíru

Autor(i): Josip Kleczek

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Energie - a zvláště energie sluneční, ať už přímá (záření) či nepřímá (biomasa, vítr, teplo oceánů, vlny apod.) či fosilní (uhlí, ropa, zemní plyn) - rozhoduje o našem životě individuálním i společenském...Viac...

Nájsť podobné
Hviezdny atlas k malým ďalekohľadom

Autor(i): Peter Vizi

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Ide o jednoduchý návod pre začínajúcich astronómov-amatérov a pre širokú verejnosť, ako pozorovať objekty nášho vesmíru už s malým ďalekohľadom, ktorý sa určite nájde v každej domácnosti...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov