alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Oxid siřičitý v enologii

Autor(i): Miloš Michlovský

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

„Oxid siřičitý v enologii“ našeho předního vinařského odborníka je určena všem producentům vína. Kniha podává ucelený přehled metod jak se vyhnout nadměrnému síření vína a jak obsah SO2 ve vínu minimalizovat. Ne formou „kuchařky“ (vezmi hrst síry aViac...

Nájsť podobné
Organická chemie

Autor(i): Danuše Pečová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Tato učebnice se snaží o shrnutí základního učiva organické chemie, které je obsaženo v osnovách chemie pro gymnázia. Předložený text by mohl najít své uplatnění také při přípravě studentů středních škol k přijímacím zkouškám ke studiu na vysokýchViac...

Nájsť podobné
Sémiotické primitivy v konstrukci gramatik

Autor(i): Dan Faltýnek

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Život jako znakový proces je tématem této knihy,která na svých stránkách propojuje poznatky z lingvistiky a přírodních věd. Kniha nabízí uvedení do problematiky analogie jazyka a DNA a ukazuje vývoj tohoto vědeckého diskurzu.Znakový proces je zde..Viac...

Nájsť podobné
Harperova ilustrovaná biochemie

Autor(i): Robert K. Murray

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Harperova ilustrovaná biochemie se právem řadí k nejúspěšnějším učebnicím svého oboru. Shrnuje nejnovější znalosti a technologie důležité pro porozumění medicíně i vykonávání lékařské praxe. Jasná vnitřní struktura kapitolViac...

Nájsť podobné
Souhrnné texty z chemie pro přípravu k přijímacím zkouškám II.

Autor(i): Eva Streblová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Druhý díl souhrnných textů z chemie je určen zahraničním i českým studentům, kteří se připravují na studium lékařství, farmacie, veterinárního lékařství a přírodovědných oborů, kde chemie není hlavním předmětem...Viac...

Nájsť podobné
Souhrnné texty z chemie pro přípravu k přijímacím zkouškám I.

Autor(i): Eva Streblová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

První díl učebního textu z chemie je určen zahraničním i českým studentům, kteří se připravují na studium lékařství, farmacie, veterinárního lékařství a přírodovědných oborů, kde chemie není hlavním předmětem studia...Viac...

Nájsť podobné
Pracovný zošit z chémie pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Pracovný zošit z chémie pre 9. ročník ZŠ a kvartu gymnázií s osemročným štúdiom bude koncipovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 2...Viac...

Nájsť podobné
Výpočty v anorganickej chémii

Autor(i): Anna Mašlejová, Adela Kotočová, Iveta Ondrejkovičová, Blažena Papánková, Dušan Valigura

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Súčasťou výučby v 1. ročníku na Chemickotechnologickej fakulte STU je anorganická chémia, ktorá sa vyučuje formou prednášok, seminárov a laboratórneho cvičenia. Úlohou seminárov a laboratórnych cvičení je ozrejmiť preberané učivo na konkrétnych...Viac...

Nájsť podobné
Fyzikálna chémia

Autor(i): Erik Klein a kolektív

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Text učebnice určenej nielen pre študentov bakalárskeho štúdia na FCHPT STU, ale i pre iných záujemcov o štúdium fyzikálnej chémie, je rozdelený na všeobecnú časť, laboratórne práce a tabuľkovú prílohu. Všeobecná časť sa zaoberá fyzikálnymi veličinViac...

Nájsť podobné
Mechanizmy anorganických reakcií

Autor(i): Jozef Šima, Rastislav Šípoš

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Dielo obsahuje teoretický základ mechanizmov reakcií anorganických zlúčenín a ich aplikácií v reálnom živote. Poskytuje základné poznatky o reakčnej kinetike, katalýze a metódach aplikovaných pri štúdiu mechanizmov. Klasifikuje anorganické reakcie.Viac...

Nájsť podobné
Príručka vybraných pojmov v analytickej chémii

Autor(i): Ján Labuda a kolektív

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Potreba komunikácie a dorozumenia sa v podmienkach globalizácie výkonu chemických meraní a skúšok i prezentácie ich výsledkov je mimoriadne aktuálna a významná práve v oblasti analytickej chémie. V ostatnom čase pribudlo niekoľko významných medzinároViac...

Nájsť podobné
Biomasa - obnoviteľný zdroj energie

Autor(i): Ľubomír Šooš, Milan Koleják, František Urban

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

V predloženej publikácii je sumarizovaný doterajší stav výskumu, vývoja a realizácie využitia obnoviteľnej biomasy ako náhrady za fosílne zdroje energie pri výrobe tepla a elektrickej energie a pri náhrade fosílnych motorových palív v doprave rôznymiViac...

Nájsť podobné
Úprava vzorky v analytickej chémii

Autor(i): Jana Sádecká, Andrea Purdešová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Skriptá sú určené pre študentov FCHPT STU v Bratislave pre bakallárske študijné programy Chémia, medicínska chémia a chemické materiály a Výživa-kozmetika-ochrana zdravia a pre inžinierske programy Technická chémia a Chemické technológie, môže však..Viac...

Nájsť podobné
Chemie bez (m)učení

Autor(i): Joel Levy

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Mnoha čtenářům se při slově chemie vybaví zkumavky, kahany, bílé laboratorní pláště, podivné pachy a neurčitá naděje, že něco vybuchne. Tato kniha chce ale ukázat, že podobná povrchní školní představa chemii dost křivdí. Dozvíte se v ní, jak chemie..Viac...

Nájsť podobné
Periodická sústava chemických prvkov

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Prehľadná tabuľka periodickej sústavy chemických prvkov je vynikajúcou pomôckou pre žiakov základných škôl, študentov stredných škôl a maturantov na rýchle zopakovanie učiva.Viac...

Nájsť podobné
Chemické prvky kolem nás

Autor(i): Milan Bárta

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Chemické prvky tvoří naši potravu, naše těla, předměty v dílně, koupelně, spíži… Mnohé najdeme i tam, kde bychom je vůbec nečekali. Jejich objevování, výroba i používání mají navíc zajímavou historii i současnost. V této knize jich je přes čtyřicet..Viac...

Nájsť podobné
Inorganic Chemistry

Autor(i): Catherin Housecroft

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

A market leading textbook offering a fresh and engaging approach to the teaching of modern inorganic chemistry while giving a clear, well-balanced introduction to the key principles of the subject...Viac...

Nájsť podobné
Toxikologie

Autor(i): Igor Linhart

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Kniha se zabývá převážně chemickou stránkou mnohavrstevné problematiky interakcí škodlivých látek s živými organismy...Viac...

Nájsť podobné
Atkins' Physical Chemistry

Autor(i): Peter Atkins, Julio de Paula

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Atkins' Physical Chemistry epitomises the benchmark of achievement for a chemistry degree throughout the world...Viac...

Nájsť podobné
Klinická biochemie

Autor(i): Marta Čermáková

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Druhý díl učebního textu pro předmět Klinická biochemie obsahuje osm kapitol, vypracovaných podle učebních osnov pro třetí a čtvrtý ročník studijního oboru zdravotní laborant na SZŠ. Doplňuje díl první, který byl vydán v roce 2003 a poskytuje informaViac...

Nájsť podobné
Klinická biochemie

Autor(i): Marta Čermáková

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Učebnice obsahuje aktualizovaný text, který odráží rychlý vývoj poznatků v biochemii. Velký prostor zde zaujímá preanalytická fáze vyšetření, věnuje se chybám při analýzách a kontrole kvality práce...Viac...

Nájsť podobné
Chcete se dostat na lékařskou fakultu? 1. díl (Chemie)

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na lékařských, veterinárních, farmaceutických, zdravotně sociálních, přírodovědeckých fakultách, fakultách zdravotnických studií a dalších fakultách, kde se skládají přijímací zkoušky z chemie.Viac...

Nájsť podobné
Barevný atlas biochemie

Autor(i): Jan Koolman, Klaus-Heinrich Röhm

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Názorná, didakticky vynikající publikace, která slouží jako doplněk všech učebnic biochemie na lékařských a přírodovědeckých fakultách. Knihu ocení také lékaři v postgraduálním studiu připravující se na atestace, ale i lékaři v běžné lékařské praxi.Viac...

Nájsť podobné
Patobiochemie

Autor(i): Marta Kalousová a kolektiv

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Publikace je určena zejména pro studenty medicíny a byla vytvořena kolektivem předních odborníků 1. LF UK v Praze. Kniha podobného charakteru není tohoto času k dispozici. Existující monografie na toto téma jsou příliš rozsáhlé...Viac...

Nájsť podobné
Lekárska biochémia

Autor(i): Dušan Dobrota a kolektív

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

V ostatných rokoch je biochémia jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich vedných disciplín. Sme svedkami veľkého nárastu vedomostí v oblasti humánnej, živočíšnej, rastlinnej, ale aj mikrobiálnej biochémie...Viac...

Nájsť podobné
Technologie chemických látek a jejich použití

Autor(i): Juraj Kizlink

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Autor této učebnice zvolil pro výklad encyklopedickou formu, která obsahuje seznam hesel v jednotlivých odvětvích chemie s popisem jejich technologie bez hlubších chemických a fyzikálních souvislostí, ..Viac...

Nájsť podobné
Pomocník z chémie 6 pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (Pracovný zošit)

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Pomocník z chémie pre 6. ročník ZŠ je úvodom do chémie základnej školy (je vhodný aj pre žiakov vyšších ročníkov – ak podľa ŠkVP začínajú s chémiou neskôr)...Viac...

Nájsť podobné
Procesy spracovania polymérov

Autor(i): Pavel Alexy

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Viac...

Nájsť podobné
Anorganická chémia

Autor(i): Jozef Šima a kol.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Učebnica obsahuje základné poznatky o vzťahoch medzi štruktúrou, zložením a vlastnosťami chemických prvkov a anorganických zlúčenín. Vymedzuje predmety a objekty anorganickej chémie, poskytuje údaje o atómoch, ...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov