alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom/2. polrok

Autor(i): Viera Lisá

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Pracovný zošit Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom/2. polrok je vytvorený v súlade s ISCED 2 a zameraný na termochémiu...Viac...

Nájsť podobné
Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom/1. polrok

Autor(i): Viera Lisá

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Pracovný zošit Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom/1. polrok je vypracovaný v súlade s ISCED 2 a je súčasťou edícieViac...

Nájsť podobné
Chémia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom/2. polrok

Autor(i): Viera Lisá

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Pracovný zošit Chémia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom/2. polrok je aktívnym pomocníkom na ceste žiaka za poznatkami...Viac...

Nájsť podobné
Chémia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom/1. polrok

Autor(i): Viera Lisá

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Pracovný zošit Chémia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom/1. polrok otvára dvere do sveta chémie zaujímavým a interaktívnym...Viac...

Nájsť podobné
Chémia pre 6. - 9. ročník základnej školy a 1. - 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Autor(i): Viera Lisá

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Táto praktická, farebne spracovaná metodika je pre učiteľa hodnotnou pomôckou na hodinách chémie s prípravami na celú hodinu s možnosťou variácií. Metodická príručka...Viac...

Nájsť podobné
Reactions

Autor(i): Peter Atkins

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Through an innovative combination of image and text, Peter Atkins explains the processes involved in chemical reactions. He introduces the `tool kit` of basic reactions, such as precipitation, corrosion, and catalysis, ...Viac...

Nájsť podobné
Bioinorganic Chemistry

Autor(i): Wolfgang Kaim, Brigitte Schwederski, Axel Klein

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

The field of Bioinorganic Chemistry has grown significantly in recent years; now one of the major sub-disciplines of Inorganic Chemistry, it has also pervaded other areas of the life sciences due to its highly interdisciplinary nature...Viac...

Nájsť podobné
Chémia pre 3. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Autor(i): Jarmila Kmeťová a kol.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Výber a spracovanie chemických poznatkov v tejto učebnici zodpovedá obsahu vzdelávania pre štvorročné a osemročné gymnáziá. Text je rozdelený do dvoch...Viac...

Nájsť podobné
Lexikon chemického složení vína

Autor(i): Miloš Michlovský

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Kniha Lexikon chemického složení vína je pomůckou či praktickou příručkou vinaře. Autorem je náš přední vinařský odborník doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc. Publikace podává ucelený přehled chemických látek, které dosud byly ve víně nalezeny. PojednáViac...

Nájsť podobné
Potenciálne toxické stopové prvky a ich distribúcia v pôdach Slovenska

Autor(i): Ján Čurlík

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Kniha Potenciálne toxické stopové prvky a ich distribúcia v pôdach Slovenska je prvým súborným dielom u nás, ktoré je venované viacerým aspektom poznania...Viac...

Nájsť podobné
Zmaturuj z chémie

Autor(i): Marika Benešová, Hana Satrapová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Praktický pomocník pre každého študenta, ktorý chce úspešne zmaturovať z chémie a uspieť na prijímacích skúškach na vysokú školu.Viac...

Nájsť podobné
Physics and Chemistry of Interfaces

Autor(i): Karlheinz Graf, Michael Kappl a kol.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Third edition of this excellent textbook for advanced students in material science, chemistry, physics, biology, engineering, or for researchers needing background knowledge in surface and interface science...Viac...

Nájsť podobné
Molecular Modeling of Inorganic Compounds

Autor(i): Peter Comba, Trevor W. Hambley

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

After the second edition introduced first density functional theory aspects, this third edition expands on this topic and offers unique practice in molecular mechanics calculations and DFT...Viac...

Nájsť podobné
Inorganic Chemistry for Dummies

Autor(i): Michael Matson, Alvin W. Orbaek

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Inorganic chemistry can be an intimidating subject, but it doesn't have to be! Whether you're currently enrolled in an inorganic chemistry class or you have a background in chemistry and want to expand your knowledge, ...Viac...

Nájsť podobné
Chemical Engineering

Autor(i): Morton M. Denn

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Chemical engineering is the field of applied science that employs physical, chemical, and biological rate processes for the betterment of humanity. This opening sentence of Chapter 1 has been the underlying paradigm of chemical engineering...Viac...

Nájsť podobné
Elements of Physical Chemistry

Autor(i): Peter Atkins, Julio de Paula

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Getting to grips with physical chemistry can be a daunting task. With new concepts to understand and a large amount of mathematics to master, it is no wonder that students can sometimes find it overwhelming...Viac...

Nájsť podobné
Descriptive Inorganic Chemistry

Autor(i): James House, Kathleen A. House

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

This book covers the synthesis, reactions, and properties of elements and inorganic compounds for courses in descriptive inorganic chemistry. It is suitable for the one-semester (ACS-recommended) course or as a supplement in general chemistry coursesViac...

Nájsť podobné
Computational Chemistry

Autor(i): Errol G. Lewars

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

This work provides an overview of computational chemistry, explaining the basic underlying theory at a meaningful level that is not beyond beginners. The large number of references should make this book ...Viac...

Nájsť podobné
Nanochemistry

Autor(i): Geoffrey A. Ozin a kol.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

The global success of the 1st edition of Nanochemistry, along with exceptionally rapid change in the field, has necessitated the publication of a 2nd edition after only three years...Viac...

Nájsť podobné
Inorganic Chemistry

Autor(i): Gary L. Miessler, Paul J. Fischer, Donald A. Tarr

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

With its updates to quickly changing content areas, a strengthened visual presentation and the addition of new co-author Paul Fischer, the new edition of this highly readable text supports the modern study of inorganic chemistry better than ever...Viac...

Nájsť podobné
Fyzikální chemie

Autor(i): Peter Atkins, Julio de Paula

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Tato publikace je klenot chemické literatury. Deváté vydání Atkinsovy Fyzikální chemie je dílem vynikajících chemiků, s hlubokými znalostmi přírodních věd. Proto styčné body s fyzikou a biodisciplinami jsou hojně zastoupeny v přečetných...Viac...

Nájsť podobné
Maturita z chémie

Autor(i): Viera Lisá

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Nová publikácia určená maturantom a všetkým, ktorí sa potrebujú dobre pripraviť na prijímacie skúšky, ponúka prehľad stredoškolského učiva z chémie v témach...Viac...

Nájsť podobné
Chemicko-tepelné spracovanie materiálov

Autor(i): Marián Hazlinger, Roman Moravčík

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Učebnica pre študentov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.Viac...

Nájsť podobné
Organická chémia

Autor(i): Ferdinand Devínsky a kol.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Predkladaná učebnica je prvou slovenskou učebnicou organickej chémie pre farmaceutov. Vychádza z našich prednášok a viaceré pripomienky našich študentov k nim sme zohľadnili v texte...Viac...

Nájsť podobné
Periodická sústava chemických prvkov

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Mendelejevova periodická tabuľka chemických prvkov - pomôcka pre žiakov, študentov a všetkých záujemcov o chémiu.Viac...

Nájsť podobné
Chémia - všeobecná anorganická

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Prehľadná tabuľka všeobecnej a anorganickej chémie. Vynikajúca pomôcka predovšetkým pre maturantov na rýchle zopakovanie učivaViac...

Nájsť podobné
Chémia - organická biochémia

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Prehľadná tabuľka organickej chémie a biochémie. Vynikajúca pomôcka predovšetkým pre maturantov na rýchle zopakovanie učiva.Viac...

Nájsť podobné
Biofysikální chemie

Autor(i): Milan Kodíček, Vladimír Karpenko

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Biofysikální chemie je interdisciplinární obor zabývající se aplikací fysikálně-chemických přístupů při řešení biologických problémů. Probíraná látka je v knize rozdělena do tří oblastí. První z nich zahrnuje analysu biologicky významných jevů, proViac...

Nájsť podobné
Biologické a chemické zbrane

Autor(i): Cyril Klement, Roman Mezencev, Jiří Bajgar

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Kniha je vynikajúcim zdrojom komplexných informácií súvisiacich s problémom biologických a chemických zbraní a bioterorizmu. Podrobne sa venuje histórii, technológiám výroby a šírenia, klinickým aspektom aj legislatíve.Viac...

Nájsť podobné
Biochemistry

Autor(i): Denise Ferrier

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Lippincott's Illustrated Reviews: Biochemistry is the long-established, first-and-best resource for the essentials of biochemistry. Students rely on this text to help them quickly review, assimilate, and integrate large amounts of complex informationViac...

Nájsť podobné
Chemie v kostce

Autor(i): Květoslava Růžičková, Bohumír Kotlík

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Neváhejte a pořiďte si přepracované a aktualizované vydání populární doplňkové učebnice chemie pro střední školy. Učebnice v novém a praktickém formátu shrnuje přehledně veškeré učivo chemie probírané na středních školách...Viac...

Nájsť podobné
Kompendium chemie

Autor(i): Harald Gärtner, Manfred Hoffmann, Horst Schaschke, Ina Maria Schürmannová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Příručka navazuje na úspěšnou publikaci Kompendium matematiky. Přístupnou formou seznamuje s obsahem středoškolské chemie, který je doplněn o rozšiřující informace přednášené na vysokých školách nechemického zaměření...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov