alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Toxické vlastnosti prvkov a ich zlúčenín

Autor(i): Ján Kurucz

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Vysokoškolské skriptá sú venované problematike zhodnotenia toxikologických účinkov chemických prvkov a ich zlúčenín v širokej škále anorganickej i organickej chémie. V skriptách sú objasnené základné súvislosti spojené s...Viac...

Nájsť podobné
Jadrová chémia

Autor(i): Ján Kurucz

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Vysokoškolské skriptá poskytujú základné údaje o problematike dejov fyzikálneho, fyzikálnochemického charakteru, ktoré sa odohrávajú v atómovom jadre. Podrobne sa venujú problematike rádioaktivity, charakterizujú a popisujú jadrové...Viac...

Nájsť podobné
Souhrnné texty z chemie pro přípravu k přijímacím zkouškám I.

Autor(i): Eva Streblová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

První díl učebního textu z chemie je určen zahraničním i českým studentům, kteří se připravují na studium lékařství, farmacie, veterinárního lékařství a přírodovědných oborů, kde chemie není hlavním předmětem studia. Kniha shrnuje základní poznatky..Viac...

Nájsť podobné
Chémia pre 9. ročník základných škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím

Autor(i): Emil Adamkovič

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Učebnica chémie svojím obsahom a spracovaním nadväzuje na predchádzajúcu učebnicu chémie. Učebnica sa venuje chemickým výpočtom, redoxným chemickým reakciám,...Viac...

Nájsť podobné
Chémia pre 9. ročník špeciálnych základných škôl

Autor(i): Leontína Glatzová, Emil Adamkovič

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Učebnica chémie poskytuje žiakom špeciálnych základných škôl základné poznatky o chemických prvkoch a vybraných skupinách anorganických a organických látok, o ich vlastnostiach, význame a použití v každodennom...Viac...

Nájsť podobné
Chémia pre 8. ročník základných škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím

Autor(i): E. Adamkovič, L. Glatzová, I. Domancová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Učebnica chémie poskytuje žiakom základné poznatky o chemických látkach a zmesiach, o časticovom zložení chemických látok. Žiaci sa oboznámia s niektorými chemickými prvkami, ich zlúčeninami a ich chemickými reakciami. Na konci učebnice sa nachádzajViac...

Nájsť podobné
Kémia az alapiskolák 7. évfolyama és a nyolcosztályos gimnáziumok 2. évfolyama számára

Autor(i): Helena Vicenová a kolektív

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Učebnica vysvetľuje základy priebehu a zákonitosti jednoduchých chemických reakcií. Okrem základného učiva s množstvom námetov na žiacke a učiteľské experimenty, doplnené o...Viac...

Nájsť podobné
Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Autor(i): Helena Vicenová a kolektív

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Učebnica vysvetľuje základy priebehu a zákonitosti jednoduchých chemických reakcií. Okrem základného učiva s množstvom námetov na žiacke a učiteľské experimenty, doplnené o...Viac...

Nájsť podobné
Kémia az alapiskolák 6. évfolyama és a nyolcosztályos gimnáziumok 1. évfolyama számára

Autor(i): Daniela Romanová, Emil Adamkovič, Veronika Zvončeková, Helena Vicenová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Učebnica je úvodom do nového predmetu chémia. Žiak sa oboznámi s chemickým laboratóriom a prácou v ňom, pozorovaním a skúmaním spoznáva vlastnosti a zloženie...Viac...

Nájsť podobné
Kémia a négyosztályos gimnázium 2. és a nyolcosztályos gimnázium 6. osztálya számára

Autor(i): Kmeťová, Skoršepa, Mäčko

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Učebnica chémie pre 2 ročník gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským je obsahovo rozdelená na dve časti. Prvá časť je venovaná štruktúre a vlastnostiam anorganických látok, druhá časť štruktúre a vlastnostiam...Viac...

Nájsť podobné
Patobiochemie

Autor(i): Marta Kalousová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Publikace je určena zejména pro studenty medicíny a byla vytvořena kolektivem předních odborníků 1. LF UK v Praze. Kniha podobného charakteru není tohoto času k dispozici...Viac...

Nájsť podobné
Analytická chémia pre 2. ročník študijného odboru potravinárska výroba (3. časť)

Autor(i): Loffayová, Brandšteterová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

V učebnici Analytická chémia pre 2. ročník študijného odboru potravinárska výroba (3. časť) sú zaradené najnovšie poznatky o posudzovaní surovín a výrobkov pomocou...Viac...

Nájsť podobné
Analytická chémia pre 2. ročník študijného odboru potravinárska výroba (2. časť)

Autor(i): Loffayová, Brandšteterová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Učebnica Analytická chémia pre 2. ročník študijného odboru potravinárska výroba (2. časť) sa venuje jednotlivým typom analytických metód – stanovenie sacharidov...Viac...

Nájsť podobné
Analytická chémia pre 2. ročník študijného odboru potravinárska výroba (1. časť)

Autor(i): Loffayová, Brandšteterová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Učebnica Analytická chémia pre 2. ročník študijného odboru potravinárska výroba (1. časť) sa venuje jednotlivým typom analytických metód – odber a úprava vzoriek...Viac...

Nájsť podobné
To je pěkný chaos!

Autor(i): Robert Winston

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Zábavná a fascinující kniha, která běžné problémy chemie mění v předmět plný zázraků, zábavy a objevů. Objevuje neuvěřitelný svět prvků, od těch, které tvoří...Viac...

Nájsť podobné
Maturita z chémie

Autor(i): Viera Lisá

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Študenti stredných škôl nájdu v publikácii prehľad stredoškolského učiva z chémie v témach: organická chémia, biochémia, všeobecná a anorganická chémia, chemický dej. Praktická orientácia v publikácii je podporená farebným zvýraznením a margináliami.Viac...

Nájsť podobné
Výroba a uskladnenie vodíka

Autor(i): Natália Jasminská, Tomáš Brestovič, Marián Lázár

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Predložená monografia sa zaoberá problematikou výroby vodíka elektrolýzu vody prostredníctvom slnečnej energie s jeho následným skladovaním na materiáloch s veľkou...Viac...

Nájsť podobné
Periodické příběhy

Autor(i): Hugh Aldersey-Williams

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Všechno ve vesmíru je z nich vytvořeno, včetně nás. Podobně jako my sami i chemické prvky mají svoji osobnost, postoje, talent, nedostatky a ... železem, které prší z nebes, i se vznešenými plyny, jež osvětlují cViac...

Nájsť podobné
Důležité prvky

Autor(i): Matt Tweed

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Z čeho se skládá hmota kolem nás a kde se vzala? Jaká tajemství se skrývají v labo- ratořích novodobých alchymistů? Má hmota nějaký řád a dokážeme jej někdy...Viac...

Nájsť podobné
A Dictionary of Chemistry

Autor(i): John Daintith

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Fully revised and updated, this fifth edition is the ideal work of reference for students of chemistry, either at school or at university. Containing many new entries as well as biographies of key scientists, it covers all aspects of chemistry, ...Viac...

Nájsť podobné
Teoretické základy anorganické chemie

Autor(i): Zdeněk Mička, Ivan Lukeš

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Čtvrté vydání učebního textu Teoretické základy anorganické chemie autorů Z. Mičky a I. Lukeše je přednostně určeno posluchačům PřF UK v Praze studujícím bakalářské...Viac...

Nájsť podobné
Fyzikálna chémia

Autor(i): Ján Reguli

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Vysokoškolská učebnica Fyzikálna chémia pre bakalárske štúdium pokrýva základné oblasti fyzikálnej chémie preberané v bakalárskych kurzoch vo všetkých chemicky zameraných študijných programoch - na technologických, prírodovedeckých, farmaceutických..Viac...

Nájsť podobné
Antioxidanty a volné radikály ve zdraví a v nemoci

Autor(i): Stanislav Štípek a kolektiv

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Kniha vysvětluje, proč volné radikály postupně vstupují do popředí zájmu, nejdříve biologů a biochemiků, a nyní velmi rychle i lékařů...Viac...

Nájsť podobné
Organická chemie

Autor(i): John McMurry

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

2. české vydání.Viac...

Nájsť podobné
Groundwater Geochemistry and Isotopes

Autor(i): Ian Clark

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

The integration of environmental isotopes with geochemical studies is now recognized as a routine approach to solving problems of natural and contaminated groundwater quality. Advanced sampling and analytical methods are readily accessible ...Viac...

Nájsť podobné
Karst Aquifers - Characterization and Engineering

Autor(i): Zoran Stevanović

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

This practical training guidebook makes an important contribution to karst hydrogeology. It presents supporting material for academic courses worldwide that include this and similar topics. It is an excellent sourcebook...Viac...

Nájsť podobné
History of Hydrogeology

Autor(i): Nicholas Howden

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Lessons can be learnt from the past; from time to time it is useful for practitioners to look back over the historical developments of their science. Hydrogeology has developed from humble beginnings into the broad church ...Viac...

Nájsť podobné
Groundwater Science

Autor(i): Charles R. Fitts

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Groundwater Science, Second Edition-winner of a 2014 Textbook Excellence Award (Texty) from The Text and Academic Authors Association-covers groundwater`s role in the hydrologic cycle and in water supply, ...Viac...

Nájsť podobné
Progress in Hydrogeochemistry

Autor(i): Georg Matthess, Fritz H. Frimmel, Peter Hirsch

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Earth scientists, who have worked together for 6 years in the priority pro­ gram "Hydrogeochemical Processes in the Hydrological Cycle Within the Unsaturated and Saturated Zones", have summarized the results of their research in this volume...Viac...

Nájsť podobné
Periodická sústava prvkov

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Vhodný doplnok k prehľadu chémie. Obsahuje tiež zjednodušenú tabuľku a prehľad vlastností významných prvkov, zvýraznenie najčastejších ox. čísel, aktualizované dáta (IUPAC), vysvetlenie veličín a pojmov a prehľad skupinových názvov prvkov.Viac...

Nájsť podobné
Biochemistry

Autor(i): Jeremy M. Berg a kolektív

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

For four decades, this extraordinary textbook played an pivotal role in the way biochemistry is taught, offering exceptionally clear writing, innovative graphics, coverage of the latest research techniques and advances, ...Viac...

Nájsť podobné
Nebezpečné látky a zmesy

Autor(i): Ivana Tureková

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov