alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Základy lékařské chemie a biochemie

Autor(i): Bohuslav Matouš a kolektív

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Publikace je základním učebním textem předmětu lékařská chemie a biochemie pro studenty všeobecného lékařství a zubního lékařství. Některé její části mohou sloužit i studentům nelékařských zdravotnických oborů...Viac...

Nájsť podobné
Výpočty z fyzikální chemie I.

Autor(i): Vladimír Kubíček

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Obsah: - výpočty koncentrací; - výpočty pH; - výpočty potenciálů a elektromotorických napětí; - výpočty vodivosti; - rozpustnosti a elektrolýzy; - výpočty z chemické kinetiky; - výpočty termodynamických veličin a rovnovážných stavů; ...Viac...

Nájsť podobné
Praktická cvičení z fyzikální chemie

Autor(i): Vladimír Kubíček

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Učební text pro studenty první horočníku Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Text doplňuje příslušnou přednášku a zároveň studenty seznamuje s vybranými laboratorními operacemi...Viac...

Nájsť podobné
Nebezpečné chemické látky a prípravky vrátane prevencie závažných havárií

Autor(i): Marie Adámková a kol.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Publikácia komplexne rieši problematiku dodržiavania legislatívy týkajúcej sa nebezpečných chemických látok a prípravkov a prevencie závažných havárií...Viac...

Nájsť podobné
Hormonální substituční terapie a klimakterium

Autor(i): Jaroslav Jeníček

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

V posledních letech se stále více objevuje pojem HRT - hormonální substituční terapie...Viac...

Nájsť podobné
Základní biochemické dráhy v buňce

Autor(i): Lenka Skálová a kol.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Viac...

Nájsť podobné
Cesty chemie

Autor(i): Milan Kratochvíl

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Jestliže se knížka dostane do rukou studenta, ktorý má zájem o chemii, může z ní získat představu o chemii, jaká se neučí, ale jaká je a jak to s ní je, když matematika, fyzika, chemie, bilogie ...Viac...

Nájsť podobné
Chemické a analytické tabulky

Autor(i): Jiří Vohlídal, Alois Julák, Karel Štulík

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Ani stále snadnější přístup do mnohých databází přes Internet dnes z hlediska ceny a rychlosti získání informací o vlastnostech a charakteristikách prvků, běžnějších sloučenin a látek neposkytuje lepší možnosti než tištěné chemické a analytické tabulViac...

Nájsť podobné
Úvod do lékařské chemie a biochemie pro bakalářské studium

Autor(i): Václav Švarc

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Učební text je určen studentům kombinované formy bakalářského studia a ošetřovatelství Lékařské fakulty UK v Plzni.Viac...

Nájsť podobné
Bioinženýrství

Autor(i): František Kaštánek

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Bionženýrství je vědní disciplína, která se zabývá výkladem a kvantitativním popisem dějů probíhajících v soustavách a zařízeních biochemického průmyslu.Viac...

Nájsť podobné
Jak (ne)vyhodit školu do povětří 2

Autor(i): Milan Bárta

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Horákova chemická kuchařka pro malé i velké experimentátory: chemické pokusy pro žáky 8. a 9. tříd, studenty středních škola a jejich nadšené učitele...Viac...

Nájsť podobné
Jak (ne)vyhodit školu do povětří

Autor(i): Milan Bárta

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Návody chemických pokusů pro žáky 8. a 9. tříd, studenty středních škol a jejich učitele. 48 jednoduchých, ale atraktivních pokusů zvládnutelných pomocí dostupných pomůcek a chemikálií...Viac...

Nájsť podobné
Reakce organických sloučenin

Autor(i): Josef Pacák

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Monografie se věnuje tématům, která bývají ve většině učebnic chemie zmiňována jen velmi stručně. Seznamuje čtenáře s různými způsoby psaní vzorců a reakčních schémat či stereochemií organických molekul...Viac...

Nájsť podobné
Biochemie

Autor(i): Danuše Sofrová a kol.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Biochemie je příkladem oboru, který se v posledních desetiletích mimořádně dynamicky rozvíjí. Je to také obor, který nabízí zvídavým lidem mnoho příležitostí k úžasu a překvapení nad dokonalostí organizace pochodů v živé hmotě ...Viac...

Nájsť podobné
Prehľad chémie pre ZŠ

Autor(i): Petr Kupka a kolektív

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Prehľadne spracované učivo základnej školy - od základných pojmov až po organickú a anorganickú chémiu...Viac...

Nájsť podobné
Biochemie pro studující medicíny 1 + 2 díl.

Autor(i): Miroslav Ledvina a kol.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Dvoudílný učební text je určen pro studující biochemie na lékařských fakultách, kde tento předmět navazuje na kurz chemie. Obsahuje celkový přehled metabolismu, kapitoly o dýchacím řetězci a aerobní fosforylaci následované výkladem o citrátovém cykluViac...

Nájsť podobné
Chemie v testových otázkách a odpovědích

Autor(i): Svatava Dvořáčková, Jitka Ulrichová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Soubor testový otázek a jednoduchých chemických výpočtů, uspořádaný tematicky dle kapitol: Stavba atomu, Prvky a sloučeniny, Obecná chemie, Organická chemie, Biochemie, Chemické výpočty...Viac...

Nájsť podobné
Rychlokurz chemie

Autor(i): Svatava Dvořáčková

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Tato kniha umožní čtenářům získat přehledné znalosti základní a středoškolské chemie. Uplatní se také jako dobrý pomocník pro přípravu k přijímacím pohovorům na vysoké školy přírodovědného zaměření, kde je chemie ke zkouškám požadována.Viac...

Nájsť podobné
Anorganická chémia

Autor(i): Jozef Šima, Marian Koman, Adela Kotočová, Peter Segľa, Miroslav Tatarko, Dušan Valigura

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Učebnica obsahuje základné poznatky o vzťahoch medzi štruktúrou, zložením a vlastnosťami chemických prvkov a anorganických zlúčenín. Vymedzuje predmety a objekty anorganickej chémie, poskytuje údaje o atómoch, ...Viac...

Nájsť podobné
Chemie v kostce

Autor(i): Květoslava Růžičková, Bohumír Kotlík

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Neváhejte a pořiďte si přepracované a aktualizované vydání populární doplňkové učebnice chemie pro střední školy. Učebnice v novém a praktickém formátu shrnuje přehledně veškeré učivo chemie probírané na středních školách ...Viac...

Nájsť podobné
Teoretické základy anorganické chemie

Autor(i): Zdeněk Mička, Ivan Lukeš

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Učební text Teoretické základy anorganické chemie autorů Z. Mičky a I. Lukeše je přednostně určen posluchačům PřF UK v Praze studujícím bakalářské obory Chemie v přírodních vědách, Chemie životního prostředí a Chemie se zaměřením na vzdělávání a ...Viac...

Nájsť podobné
Metodologie měření v analytické chemii

Autor(i): Jiří G. K. Ševčík

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Analytická chemie není definována pouze použivanými prostředky, ale i cílem jehož má být dosaženo, tj. požadovanými informacemi. Z této definice vyplývá jak interdisciplinárnost analytické chemie, tak i její metodologie...Viac...

Nájsť podobné
Laboratorní cvičení z biologie a biochemie mikroorganismů

Autor(i): Petr Hodek, Jan Páca, Miroslav Šulc

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Cílem tohoto praktického kurzu je seznámit studenty se základy mikrobiologické práce, tj. činnostmi jako je příprava a použití mikrobiologických pomůcek, příprava živných půd, kultivace mikroorganismů, sledování čistoty kultur a jejich identifikace..Viac...

Nájsť podobné
Termodynamika v geovedách

Autor(i): Edgar Hiller, Slavomír Čerňanský

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Monografická práca je zameraná na pochopenie základných konceptov termodynamiky a na praktickú aplikáciu teoretických poznatkov pri riešení úloh súvisiacich s reálnymi procesmi, ktoré prebiehajú v prírodných sústavách...Viac...

Nájsť podobné
Separačné metódy v analytickej chémii

Autor(i): Jozef Lehotay

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

V učebnici sú opísané najnovšie analytické separačné techniky a súčasné možnosti analytickej chémie. Poskytujú sa informácie o vysokoúčinnej kvapalnej chromatografii, plynovej chromatografii, kapilárnej zónovej elektroforéze, ...Viac...

Nájsť podobné
Chémia koordinačných a organokovových zlúčenín

Autor(i): Roman Boča

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Dielo sa zaoberá modernými aspektmi koordinačných a organokovových zlúčenín vrátane stereochémie a chemickej reaktivity...Viac...

Nájsť podobné
Příklady z obecné chemie

Autor(i): Jan Sedláček a kol.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

"Tato skripta jsou určena pro studenty všech kurzů obecné chemie vyučovaných na PřF UK. Oproti prvnímu a druhému vydání bylo změněno pořadí kapitol tak, aby odpovídalo aktuálním sylabům. Vypuštěny byly kapitoly Atomové orbitaly a Struktura molekul," Viac...

Nájsť podobné
Systematická anorganická chemie

Autor(i): Ivan Lukeš

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

"Předkládaná skripta jsou určena především jako doplňkový text k přednášce z anorganické chemie pro posluchače prvních ročníků bakalářského studia chemických oborů a učitelských kombinací s chemií. Mohou také pomoci při přípravě na zkoušky bakalářskéViac...

Nájsť podobné
Voľné radikály a antioxidanty v medicíne (I)

Autor(i): Zdena Ďuračková

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

V súčasnosti už nie je pochýb o tom, že voľné radikály majú svoj význam v chemicky a biologicky orientovaných prírodovedných disciplínach. V minulosti sa voľné radikály nebrali v úvahu ...Viac...

Nájsť podobné
Základy biochemie lidského organismu

Autor(i): Martina Řezáčová, Alena Stoklasová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Skripta jsou určena především studentům bakalářských studijních programů zaměřených na ošetřovatelství a fyzioterapii. Ve stručné podobě shrnují základy chemie a biochemie nezbytné pro pochopení metabolických pochodů v organismu...Viac...

Nájsť podobné
The Effects of Pesticides on Human Health

Autor(i): Scott R. Baker, Chris F. Wilkinson

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Pesticides are developed specifically for their ability to interact & interfere with a variety of biological targets. Because of the fundamental similarities of organisms at the subcellular level, ...Viac...

Nájsť podobné
Biochemické pojmy - výkladový slovník

Autor(i): Milan Kodíček

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Výkladový slovník biochemických pojmů obsahuje 1100 pojmů...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov