alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky

Autor(i): Josef Horák, Igor Linhart, Petr Klusoň

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Učební text „Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky“ je určen pro studenty prvního ročníku Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Učebnice je členěna do 15 kapitol a její celkový rozsah je 187 stran. Kniha je dílem trojice autorů...Viac...

Nájsť podobné
Základní pochody průmyslové organické syntézy

Autor(i): Libor Červený a kol.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Viac...

Nájsť podobné
Vývoj chemického průmyslu v Československu 1918 - 1990

Autor(i): Luděk Holub a kol.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

V době, kdy se snahy a úsilí celé společnosti upírá na vývoj průmyslu a celého národního hospodářství v blízké a vzdálenější budoucnosti je počin vydat knihu o technologiích a výrobách minulých takřka naplněním hesla, že historie je učitelkou...Viac...

Nájsť podobné
Příklady a úlohy z chemického inženýrství III

Autor(i): Dalimil Šnita a kol.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Toto skriptum slouží studentům všech fakult VŠCHT. Bezprostředně navazuje na učebnice chemického inženýrství...Viac...

Nájsť podobné
Návody pro laboratoře z anorganické chemie

Autor(i): Dagmar Sýkorová, Libor Mastný

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Laboratoře z anorganické chemie navazují na předmět Obecná a anorganická chemie. Jde o první laboratoře na VŠCHT Praha, proto jsou v úvodní kapitole skript uvedeny základy bezpečnosti práce a první pomoci, ...Viac...

Nájsť podobné
Návody pro laboratorní cvičení z analytické chemie III

Autor(i): Pavel Matějka a kol.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Návody pro laboratorní cvičení z analytické chemie III jsou základní učební pomůckou pro laboratorní cvičení v rámci předmětu Analytická chemie III ...Viac...

Nájsť podobné
Návody pro laboratorní cvičení z analytické chemie II

Autor(i): Jiří Krofta a kol.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Návody pro laboratorní cvičení z analytické chemie II jsou základní učební pomůckou pro stejnojmenný předmět ve III. ročníku studia VŠCHT v Praze...Viac...

Nájsť podobné
Chemie a technologie monomerů

Autor(i): Vladimír Maroušek

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Předmět Chemie a technologie monomerů je určen pro posluchače IV.ročníku studijního oboru „Technologie výroby a zpracování polymerů“. Jeho cílem je seznámit studenty se základními znalostmi ...Viac...

Nájsť podobné
Chemicko-inženýrské tabulky

Autor(i): Oldřich Holeček

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

V Chemicko-inženýrských tabulkách jsou uvedeny základní fyzikální vlastnosti látek potřebné při výpočtech v základním kurzu chemického inženýrství...Viac...

Nájsť podobné
Chemické inženýrství I

Autor(i): Pavel Hasal, Igor Schreiber, Dalimil Šnita a kol.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Skripta vycházejí ve II. vydání a jsou určena zejména posluchačům Vysoké školy chemicko-technologické v Praze jako pomůcka při studiu předmětu Chemické inženýrství I...Viac...

Nájsť podobné
Historie výuky chemie

Autor(i): Miroslav Schätz

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Tato publikace byla připravena k padesátému výročí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Chtěli bychom, aby ukázala jak úzce byla spjata tato instituce od prvopočátku s vývojem technického vysokého školství i s rozvojem chemických výrob...Viac...

Nájsť podobné
Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav

Autor(i): Lidmila Bartovská, Marie Šišková

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Skripta Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav jsou rozdělena na dva tématické celky: fázová rozhraní a disperzní soustavy. V prvé části je diskutována termodynamika fázových rozhraní, ...Viac...

Nájsť podobné
Ekotoxikologie pro chemiky

Autor(i): Vladimír Kočí, Klára Mocová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Cílem těchto studijních textů je seznámit studenty chemicky zaměřených studijních oborů s principy provádění ekotoxikologických biotestů a se základy ekotoxikologické laboratorní práce...Viac...

Nájsť podobné
Čištění odpadních vod

Autor(i): Michal Dohányos, Jan Koller, Nina Strnadová

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Skriptum Čištění odpadních vod zahrnuje ve zhuštěné formě problematiku úpravy vod pro pitné a provozní účely a problematiku čištění odpadních vod...Viac...

Nájsť podobné
Breviář z fyzikální chemie II

Autor(i): Anatol Malijevský

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Viac...

Nájsť podobné
Breviář z fyzikální chemie

Autor(i): Anatol Malijevský

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Breviář z fyzikální chemie obsahuje ve zhuštěné podobě všechny důležité vzorce, pojmy a definice potřebné ke zvládnutí oboru. Ty jsou ilustrovány schematickými obrázky, jednoduchými řešenými příklady a krátkým doprovodným textem...Viac...

Nájsť podobné
Anorganická chemie nekovů

Autor(i): František Jursík

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Chemie nekovů je ve skriptu podána tak, aby vedle nezbytných příprav a chemických vlastností prvků a jejich sloučenin, byly v co největší míře zdůrazněny obecnější jevy jež dávají do souvislostí ...Viac...

Nájsť podobné
Anorganická chemie kovů

Autor(i): František Jursík

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Skriptum je věnováno stručné systematice chemie kovů. Hlavní důraz je kladen na obecné souvislosti vyplývající z postavení prvků v periodickém systému...Viac...

Nájsť podobné
Analytická chemie II

Autor(i): Karel Volka

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Skripta Analytická chemie II jsou určena posluchačům Vysoké školy chemicko-technologické jako pomůcka při studiu v základním dvousemestrálním kurzu analytické chemie...Viac...

Nájsť podobné
Organická chemie I

Autor(i): Jiří Svoboda a kol.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Předložená skripta Organická chemie I jsou doporučeným učebním textem stejnojmenného předmětu 1. ročníku pro všechny bakalářské studijní programy VŠCHT v Praze...Viac...

Nájsť podobné
Klinická biochemie

Autor(i): Jaroslav Racek a kolektiv

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Předkládaná publikace je určena široké lékařské veřejnosti k postgraduálnímu studiu.Viac...

Nájsť podobné
Veselá periodická tabuľka

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Animované postavičky prvkov sa navzájom rozprávajú a vtipne komentujú svoje fyzikálne a chemické vlastnosti. Veselá forma zaujme aj žiakov, ktorí sa s chémiou veľmi nekamarátia...Viac...

Nájsť podobné
Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav

Autor(i): Marie Šišková a kol.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Skripta „Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav“ jsou rozdělena na dva tématické celky: fázová rozhraní a disperzní soustavy. V prvé části je diskutována termodynamika fázových rozhraní, ...Viac...

Nájsť podobné
Příklady z analytické chemie pro bakaláře

Autor(i): Karel Volka, Marcela Tkadlecová, Kamil Záruba

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Tato skripta jsou určena pro posluchače bakalářského kurzu analytické chemie. Obsahují hlavně příklady, které se řeší na cvičeních z předmětu Analytická chemie I...Viac...

Nájsť podobné
Jak porozumět organické chemii

Autor(i): Josef Pacák

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Třetí vydání učebnice, jejímž autorem je dlouholetý vysokoškolský profesor organické chemie Josef Pacák, je určeno studentům gymnázií pro přípravu k maturitě a k přijímacímu řízení na VŠ, středoškolským profesorům, kterým poslouží...Viac...

Nájsť podobné
Periodická sústava prvkov

Autor(i): Petr Kupka a kol.

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Vhodný doplnok k prehľadu chémie. Obsahuje tiež zjednodušenú tabuľku a prehľad vlastností významných prvkov...Viac...

Nájsť podobné
General Biochemistry: Practical Classes For Students of Pharmacy

Autor(i): Iva Boušová, Barbora Szotáková, Jaroslav Dršata

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Učební texty Univerzity Karlovy v Praze...Viac...

Nájsť podobné
Kapitoly z klinické biochemie

Autor(i): Petr Schneiderka a kolektiv

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Přehledná učebnice poskytuje studentům i lékařům užitečné informace o laboratorních testech. Představuje jednotlivé pracovní postupy klinické biochemie a seznamuje studenty lékařských fakult s nejnovějšími poznatky laboratorních odvětví medicíny...Viac...

Nájsť podobné
Praktická cvičení z biochemie

Autor(i): Iva Boušová, Barbora Szotáková, Jaroslav Dršata

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Chémia

Tento učební text je souborem návodů k úlohám, které se osvědčily při praktické výuce biochemie na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov