alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Navigácia: Encyklopedia.sk >
Kategorie (1):
1. KNIHY
Produkty v kategórii (3):
Kapitálový trh Európskej únie

Autor(i): Vladimír Baláž

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Fungovanie modernej ekonomiky je nemysliteľné bez efektívneho trhu kapitálu. Kým vo vyspelých európskych štátoch sa tieto trhy formovali po niekoľko stáročí, Slovensko je zatiaľ len na začiatku svojej cesty k rozvinutému trhu kapitálu...Viac...

Nájsť podobné
Riziko a neistota

Autor(i): Vladimír Baláž

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Táto práca je určená pre hĺbavejších bádateľov v ekonómii, psychológii a kognitívnych vedách, ktorí sa chcú dozvedieť čo najviac o tom, ako si ľudia formujú názory na ekonomické javy a ako prijímajú rozhodnutia za podmienok rizika a neistoty...Viac...

Nájsť podobné
Komplexné voľby

Autor(i): Vladimír Baláž

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Objem informácií a ich vzájomná prepojenosť sú pri komplexných voľbách také veľké, že obyčajne nie je v našich silách objektívne posúdiť všetky...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 domov