alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Navigácia: Encyklopedia.sk >
Kategorie (1):
1. KNIHY
Produkty v kategórii (4):
Kresťanské kompendium sociálneho a spoločenského poradcu

Autor(i): Stanislav Matulay, Eva Matulayová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Postupný rozvoj postmodernej spoločnosti popri novodobej, relatívnej chudobe priniesol absolútne nóvum, ktorým bolo zneistenie v podstate všetkých, snáď s výnimkou úzkej špičky tých najbohatších. Zdrojom tejto neistoty nie je už príroda...Viac...

Nájsť podobné
Krízová sociálna intervencia

Autor(i): Stanislav Matulay, Eva Matulayová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Podporné študijné texty sú koncipované tak, aby dopĺňali a bližšie vysvetľovali problematiku sociálnej krízovej intervencie. Autori uviedli príklady z praxe a...Viac...

Nájsť podobné
Kresťanské kompendium sociálneho a spoločenského poradcu

Autor(i): Stanislav Matulay, Eva Matulayová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Postupný rozvoj postmodernej spoločnosti popri novodobej, relatívnej chudobe priniesol absolútne nóvum, ktorým bolo zneistenie v podstate všetkých, snáď s výnimkou úzkej špičky tých najbohatších. Zdrojom tejto neistoty nie je už príroda...Viac...

Nájsť podobné
Krízová sociálna intervencia

Autor(i): Stanislav Matulay, Eva Matulayová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Podporné študijné texty sú koncipované tak, aby dopĺňali a bližšie vysvetľovali problematiku sociálnej krízovej intervencie. Autori uviedli príklady z praxe a...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 domov