alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Navigácia: Encyklopedia.sk >
Kategorie (1):
1. KNIHY
Produkty v kategórii (1):
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom na elektrických inštaláciách a pri obsluhe elektrických zariadení

Autor(i): Rudolf Huna

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Upravené vydanie učebnej pomôcky - ôsme - pre elektrotechnikov je vypracované podľa platnej legislatívy a technických noriem a je odporúčaná pre pracovníkov s odborným elektrotechnickým vzdelaním v rozsahu odpovedajúcom ich odbornej spôsobilosti na čViac...

Nájsť podobnéStránky
1 domov