alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Navigácia: Encyklopedia.sk >
Kategorie (1):
1. KNIHY
Produkty v kategórii (5):
Meranie a meracie systémy I.

Autor(i): Miroslav Gutten, Daniel Korenčiak, Milan Šimko, Jozef Kúdelčík

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Cieľom vyskoškolskej učebnice je predložiť komplexný pohľad na princípy a využitie meracích prístrojov a systémov v elektrotechnike...Viac...

Nájsť podobné
Meranie a meracie systémy II.

Autor(i): Miroslav Gutten, Daniel Korenčiak

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Fyzika

Cieľom vysokoškolskej učebnice je oboznámiť študentov s niektorými princípmi a využitím experimentálnych metód používaných v elektrotechnickej laboratórnej praxi...Viac...

Nájsť podobné
Analýza účinkov skratových prúdov na elektrických zariadeniach

Autor(i): Miroslav Gutten

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Cieľom tejto monografie je predložiť komplexný pohľad na problematiku analýzy elektrických zariadení vzhľadom na účinky skratových prúdov. Monografia je členená do štyroch rozsiahlych kapitol. V úvodnej kapitole je popísaná metodika výpočtu skratovýcViac...

Nájsť podobné
Meranie a meracie systémy II.

Autor(i): Miroslav Gutten, Daniel Korenčiak

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Cieľom vysokoškolskej učebnice je oboznámiť študentov s niektorými princípmi a využitím experimentálnych metód používaných v elektrotechnickej laboratórnej praxi...Viac...

Nájsť podobné
Meranie a meracie systémy I.

Autor(i): Miroslav Gutten, Daniel Korenčiak, Milan Šimko, Jozef Kúdelčík

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Cieľom vyskoškolskej učebnice je predložiť komplexný pohľad na princípy a využitie meracích prístrojov a systémov v elektrotechnike...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 domov