alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Navigácia: Encyklopedia.sk >
Kategorie (2):
Produkty v kategórii (18):
Nové receptúry cukrárskych polovýrobkov a výrobkov

Autor(i): Konrád Kendík

Kategória: E-knihy | Potraviny, nápoje

Receptúry pre prevádzkarne s cukrárskou veľkovýrobou, ale aj pre malokapacitné cukrárne a pre prevádzkarne v hotelových, reštauračných a pohostinských zariadeniach.Viac...

Nájsť podobné
Nové receptúry a technológia pokrmov

Autor(i): Konrád Kendík

Kategória: E-knihy | Potraviny, nápoje

Druhé vydanie tejto knihy je podstatne rozšírené a doplnené o viac ako 200 receptúr. Kniha obsahuje autorizované receptúry podľa Slovenských technických noriem a práve podľa týchto receptúr možno vytvoriť cenové kalkulácie na všetky druhy jedál...Viac...

Nájsť podobné
Nové receptúry a technológia prípravy pokrmov v závodnom stravovaní

Autor(i): Konrád Kendík

Kategória: E-knihy | Potraviny, nápoje

Kniha je určená pre prevádzkarne v závodnom stravovaní. V jednotlivých receptúrach sú zachované skupiny A (duševne a ľahko pracujúci), B (stredne ťažko pracujúci) a C (ťažko pracujúci). V knihe sa nachádza i osobitná kapitola diétnych pokrmov...Viac...

Nájsť podobné
Moderná kuchárka

Autor(i): Konrád Kendík

Kategória: E-knihy | Potraviny, nápoje

V deviatich častiach tejto knihy nájdete lákavé receptúry pokrmov skoro zo všetkých kontinentov. Ťažisko tvorí Európa, a jej krajiny, ktoré sú nám najbližšie a najvyhovujúcejšie, a to tak z hľadiska surovín, ako aj ich prípravy...Viac...

Nájsť podobné
Receptúry diétnych pokrmov

Autor(i): Konrád Kendík

Kategória: KNIHY | Potraviny, nápoje | Diéty, zdravá kuchyňa | Diéty

Kniha obsahuje autorizované receptúry podla Slovenských technických noriem a práve podla týchto receptúr možno vytvoriť cenové kalkulácie na všetky druhy jedál.Viac...

Nájsť podobné
Nové receptúry a technológia pokrmov

Autor(i): Konrád Kendík

Kategória: KNIHY | Potraviny, nápoje | Klasické kuchárske knihy

Druhé vydanie tejto knihy je podstatne rozšírené a doplnené o viac ako 200 receptúr. Kniha obsahuje autorizované receptúry podľa Slovenských technických noriem a práve podľa týchto receptúr možno vytvoriť cenové kalkulácie na všetky druhy jedál...Viac...

Nájsť podobné
Lexikón kuchárskeho umenia 21. storočia

Autor(i): Konrád Kendík

Kategória: KNIHY | Potraviny, nápoje | Klasické kuchárske knihy

Základný repertoár pokrmov, v ktorom je obsiahnutá celá oblasť medzinárodnej, slovenskej a českej gastronómie...Viac...

Nájsť podobné
Nové receptúry a technológia pokrmov pre domácnosti

Autor(i): Konrád Kendík

Kategória: KNIHY | Potraviny, nápoje | Klasické kuchárske knihy

Kniha obsahuje autorizované receptúry spracované v súlade zo zásadami správnej výrobnej praxe, ktoré predpisuje Potravinový kódex Slovenskej republiky. Receptúry sú prispôsobené na použitie v domácnostiach...Viac...

Nájsť podobné
Lexikón kuchárskeho umenia 21. storočia

Autor(i): Konrád Kendík

Kategória: KNIHY | Potraviny, nápoje | Národné kuchyne

Základný repertoár pokrmov, v ktorom je obsiahnutá celá oblasť medzinárodnej, slovenskej a českej gastronómie...Viac...

Nájsť podobné
Moderná kuchárka

Autor(i): Konrád Kendík

Kategória: KNIHY | Potraviny, nápoje | Národné kuchyne

V deviatich častiach tejto knihy nájdete lákavé receptúry pokrmov skoro zo všetkých kontinentov. Ťažisko tvorí Európa, a jej krajiny, ktoré sú nám najbližšie a najvyhovujúcejšie, a to tak z hľadiska surovín, ako aj ich prípravy...Viac...

Nájsť podobné
Nové receptúry cukrárskych polovýrobkov a výrobkov

Autor(i): Konrád Kendík

Kategória: KNIHY | Potraviny, nápoje | Pečenie, sladkosti

Receptúry pre prevádzkarne s cukrárskou veľkovýrobou, ale aj pre malokapacitné cukrárne a pre prevádzkarne v hotelových, reštauračných a pohostinských zariadeniach.Viac...

Nájsť podobné
Nové receptúry a technológia prípravy pokrmov v závodnom stravovaní

Autor(i): Konrád Kendík

Kategória: KNIHY | Potraviny, nápoje | Stravovanie, stolovanie

Kniha je určená pre prevádzkarne v závodnom stravovaní. V jednotlivých receptúrach sú zachované skupiny A (duševne a ľahko pracujúci), B (stredne ťažko pracujúci) a C (ťažko pracujúci)...Viac...

Nájsť podobné
Nové receptúry a technológia pokrmov

Autor(i): Konrád Kendík

Kategória: KNIHY | Potraviny, nápoje | Stravovanie, stolovanie

Druhé vydanie tejto knihy je podstatne rozšírené a doplnené o viac ako 200 receptúr. Kniha obsahuje autorizované receptúry podľa Slovenských technických noriem a práve podľa týchto receptúr možno vytvoriť cenové kalkulácie na všetky druhy jedál...Viac...

Nájsť podobné
Nové receptúry a technológia pokrmov pre domácnosti

Autor(i): Konrád Kendík

Kategória: KNIHY | Potraviny, nápoje | Stravovanie, stolovanie

Kniha obsahuje autorizované receptúry spracované v súlade zo zásadami správnej výrobnej praxe, ktoré predpisuje Potravinový kódex Slovenskej republiky. Receptúry sú prispôsobené na použitie v domácnostiach...Viac...

Nájsť podobné
Receptúry diétnych pokrmov

Autor(i): Konrád Kendík

Kategória: KNIHY | Potraviny, nápoje | Stravovanie, stolovanie

Kniha obsahuje autorizované receptúry podla Slovenských technických noriem a práve podla týchto receptúr možno vytvoriť cenové kalkulácie na všetky druhy jedál.Viac...

Nájsť podobné
Nové receptúry a technológia pokrmov

Autor(i): Konrád Kendík

Kategória: KNIHY | Potraviny, nápoje | Stravovanie, stolovanie

Druhé vydanie tejto knihy je podstatne rozšírené a doplnené o viac ako 200 receptúr. Kniha obsahuje autorizované receptúry podľa Slovenských technických noriem a práve podľa týchto receptúr možno vytvoriť cenové kalkulácie na všetky druhy jedál...Viac...

Nájsť podobné
Nové receptúry a technológia prípravy pokrmov v závodnom stravovaní

Autor(i): Konrád Kendík

Kategória: KNIHY | Potraviny, nápoje | Stravovanie, stolovanie

Kniha je určená pre prevádzkarne v závodnom stravovaní. V jednotlivých receptúrach sú zachované skupiny A (duševne a ľahko pracujúci), B (stredne ťažko pracujúci) a C (ťažko pracujúci). V knihe sa nachádza i osobitná kapitola diétnych pokrmov...Viac...

Nájsť podobné
Nové receptúry studených pokrmov a lahôdkárskych výrobkov

Autor(i): Konrád Kendík

Kategória: KNIHY | Potraviny, nápoje | Studená kuchyňa

Príručka Nové receptúry studených pokrmov a lahôdkárskych výrobkov je určená pre prevádzkarne s veľkou výrobnou lahôdkárskou činnosťou a výrobkov studenej kuchyne...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 domov