alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Navigácia: Encyklopedia.sk >
Kategorie (1):
1. KNIHY
Produkty v kategórii (8):
Pomerové ukazovatele ekonomiky firmy

Autor(i): Jozef Chajdiak

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Viac...

Nájsť podobné
Pomerové ukazovatele ekonomiky firmy

Autor(i): Jozef Chajdiak

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Viac...

Nájsť podobné
Ciele a meranie ekonomiky firmy

Autor(i): Jozef Chajdiak

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

"Predkladaná publikácia obsahuje opis, ako sa merajú jednotlivé aspekty ekonomického procesu systémom absolútnych ukazovateľov a ktoré ciele vybrané ukazovatele vyjadrujú"...Viac...

Nájsť podobné
Analýza tržieb

Autor(i): Jozef Chajdiak

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Objem tržieb predstavuje jeden z najdôležitejších ukazovateľov ekonomickej činnosti firmy. Ich veľkosť je zvyčajne priamo úmerná veľkosti nákladov a v podmienkach trhovej ekonomiky predstavuje nosnú súčasť výpočtového postupu: výsledok hospodáreniaViac...

Nájsť podobné
Štatistika v exceli 2007

Autor(i): Jozef Chajdiak

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Excel sa stal každodenným nástrojom práce mnohých z nás. Predkladaná kniha ponúka opis postupov ako riešiť množstvo štatistických úloh spracovaných vo funkciách, nástrojoch, koningenčných tabuľkách a aj priamych výpočtoch v Exceli verzie 2007 ...Viac...

Nájsť podobné
Štatistické úlohy a ich riešenie v exceli

Autor(i): Jozef Chajdiak

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Štatistika je nástroj na podporu rozhodovania. Z tohto pohľadu je kniha určená všetkým, pred ktorými stojí problém rozhodovania. Kniha je určená širokému okruhu používateľov disponujúcich osobným počítačom a Excelom.Viac...

Nájsť podobné
Štatistika

Autor(i): Jozef Chajdiak

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Každý z nás sa stretáva v živote so situáciou, že sa niečo meria. Namerané údaje sa následne vyhodnocujú a na ich podklade sa prijímajú rozhodnutia...Viac...

Nájsť podobné
Štatistika jednoducho v Exceli

Autor(i): Jozef Chajdiak

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Predkladaná kniha ponúka opis postupov ako riešiť množstvo štatistických úloh.Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 domov