alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Navigácia: Encyklopedia.sk >
Kategorie (1):
1. KNIHY
Produkty v kategórii (4):
Zákon o mediácii - komentár

Autor(i): Milan Budjač, Katarína Šimonová, Jarmila Lazíková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii je dôležitým prvkom v systéme prístupu k spravodlivosti a mimosúdneho riešenia sporov. Napriek tomu, že mediácia ako alternatívny spôsob riešenia sporov má napomôcť eliminovať súčasné problémy...Viac...

Nájsť podobné
Autorský zákon

Autor(i): Jarmila Lazíková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia „Autorský zákon – komentár“ je prvotinou svojho druhu v radoch slovenských komentárov a tvorí istý základ pre rozsiahlejšie a hlbšie výklady jeho jednotlivých právnych inštitútov...Viac...

Nájsť podobné
Autorský zákon

Autor(i): Jarmila Lazíková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Publikácia „Autorský zákon – komentár“ je prvotinou svojho druhu v radoch slovenských komentárov a tvorí istý základ pre rozsiahlejšie a hlbšie výklady jeho jednotlivých právnych inštitútov...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o mediácii - komentár

Autor(i): Milan Budjač, Katarína Šimonová, Jarmila Lazíková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii je dôležitým prvkom v systéme prístupu k spravodlivosti a mimosúdneho riešenia sporov. Napriek tomu, že mediácia ako alternatívny spôsob riešenia sporov má napomôcť eliminovať súčasné problémy...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 domov