alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Navigácia: Encyklopedia.sk >
Kategorie (1):
1. KNIHY
Produkty v kategórii (6):
Civilný sporový poriadok

Autor(i): Edmund Horváth, Andrea Andrášiová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyšiel pod číslom 160/2015 Z. z. zákon z 21. mája 2015 Civilný sporový poriadok, ktorý nadobudne účinnosť 1. júla 2016, pričom zrušuje k tomuto dňu Občiansky súdny poriadok, ktorý viac ako polstoročie upravoval.Viac...

Nájsť podobné
Civilný sporový poriadok (Komentár) + Civilný mimosporový poriadok (Komentár)

Autor(i): Edmund Horváth, Andrea Andrášiová,

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kolekcia dvoch civilných poriadkov s komentárom z vydavateľstva Wolters Kluwer: Civilný sporový poriadok (Komentár) a Civilný mimosporový poriadok (Komentár)...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o rodine - Komentár

Autor(i): Edmund Horváth, Erik Varga

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Vydavateľstvo Wolters Kluwer pre vás pripravilo prepracované a doplnené vydanie komentára k slovenskému rodinnoprávnemu kódexu. Komentár k rodinnoprávnemu kódexu prináša komplexný výklad jednotlivých ustanovení zákona o rodine a ich vzájomné vzťahy,.Viac...

Nájsť podobné
Civilný mimosporový poriadok

Autor(i): Edmund Horváth, Andrea Andrášiová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Od 1. júla 2016 nadobúdajú účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú...Viac...

Nájsť podobné
Judikatúra vo veciach premlčania v súkromnom práve

Autor(i): Edmund Horváth

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Ďalšia publikácia z edície výberu judikatúry vydavateľstva IURA EDITION je venovaná problematike premlčania v súkromnom práve. Obsahuje výber publikovaných aj nepublikovaných súdnych rozhodnutí slovenských súdov...Viac...

Nájsť podobné
Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov

Autor(i): Edmund Horváth

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kniha prináša výber publikovaných aj nepublikovaných súdnych rozhodnutí na tému zabezpečenia záväzkov, ktoré môžu byť nápomocné v slovenskej právnej praxi. Pri nepulibkovaných rozhodnutiach bola vytvorená aj právna veta a pri niektorých rozhodnutiacViac...

Nájsť podobnéStránky
1 domov