alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Navigácia: Encyklopedia.sk >
Kategorie (1):
1. KNIHY
Produkty v kategórii (10):
Etika a ekonomika

Autor(i): Anna Remišová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Jedna z najkomplexnejších kníh z oblasti podnikateľskej etiky ako teoretickej disciplíny vychádza v treťom, výrazne doplnenom a prepracovanom vydaní. Podnikateľská etika sa zaoberá prienikom etiky a ekonomiky na všetkých úrovniach hospodárstva...Viac...

Nájsť podobné
Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí

Autor(i): Anna Remišová, Anna Lašáková, Ján Rudy, Rozália Sulíková, Zuzana Kirchmayer, Jana Fratričová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Posledná finančná a ekonomická kríza zdôraznila význam a dôležitosť etiky v podnikaní v celosvetovom kontexte. Základným cieľom autorského kolektívu bolo zistiť, ktoré kultúrne a etické faktory vplývajú na manažérske rozhodovanie v oblasti...Viac...

Nájsť podobné
Etika médií

Autor(i): Anna Remišová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Predkladaná kniha je prvým pokusom na Slovensku poskytnúť pohľad na etiku médií ako aplikovanú etiku. Etika médií je nová spoločenskovedná disciplína, ktorá je ešte len na začiatku svojho rozvoja – kvalitnej literatúry...Viac...

Nájsť podobné
Súčasné trendy podnikateľskej etiky. Od teórie k praxi

Autor(i): Anna Remišová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Podnikateľská etika nadobúda v dnešnom svete oveľa väčší význam, ako tomu bolo v minulosti. Pochopenie jej podstaty či významu dlhodobého rozvoja však stále nie je jednoduché. Problémy často vytvára používanie základných termínov a pojmov...Viac...

Nájsť podobné
Etika médií

Autor(i): Anna Remišová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Predkladaná kniha je prvým pokusom na Slovensku poskytnúť pohľad na etiku médií ako aplikovanú etiku. Etika médií je nová spoločenskovedná disciplína, ktorá je ešte len na začiatku svojho rozvoja – kvalitnej literatúry...Viac...

Nájsť podobné
Etika Médií

Autor(i): Anna Remišová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Predkladaná kniha je prvým pokusom na Slovensku poskytnúť pohľad na etiku médií ako aplikovanú etiku. Etika médií je nová spoločenskovedná disciplína, ktorá je ešte len na začiatku svojho rozvoja – kvalitnej literatúry, ale aj odborných diskusií na tViac...

Nájsť podobné
Etika médií

Autor(i): Anna Remišová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Predkladaná kniha je prvým pokusom na Slovensku poskytnúť pohľad na etiku médií ako aplikovanú etiku. Etika médií je nová spoločenskovedná disciplína, ktorá je ešte len na začiatku svojho rozvoja – kvalitnej literatúry...Viac...

Nájsť podobné
Etika a ekonomika

Autor(i): Anna Remišová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Jedna z najkomplexnejších kníh z oblasti podnikateľskej etiky ako teoretickej disciplíny vychádza v treťom, výrazne doplnenom a prepracovanom vydaní. Podnikateľská etika sa zaoberá prienikom etiky a ekonomiky na všetkých úrovniach hospodárstva...Viac...

Nájsť podobné
Súčasné trendy podnikateľskej etiky. Od teórie k praxi

Autor(i): Anna Remišová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Podnikateľská etika nadobúda v dnešnom svete oveľa väčší význam, ako tomu bolo v minulosti. Pochopenie jej podstaty či významu dlhodobého rozvoja však stále nie je jednoduché. Problémy často vytvára používanie základných termínov a pojmov...Viac...

Nájsť podobné
Podnikateľská etika v praxi – cesta k úspechu

Autor(i): Anna Remišová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Podnikateľská etika v praxi – cesta k úspechu.Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 domov