alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Navigácia: Encyklopedia.sk >
Kategorie (1):
1. KNIHY
Produkty v kategórii (4):
Podnikateľské právo

Autor(i): Daniel Krošlák, Zuzana Nevolná, Andrea Olšovská

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Predkladaná publikácia sa venuje problematike právnej úpravy podnikania. Sprostredkúva základné poznatky ohľadom jednotlivých foriem podnikania (živnosti, obchodné spoločnosti, družstvá). Ďalej približuje aj reguláciu obchodných záväzkových vzťahov..Viac...

Nájsť podobné
Europeizácia a transnacionalizácia pracovných vzťahov

Autor(i): Andrea Olšovská

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje vedecké práce, témou ktorých sú otázky týkajúce sa trendov pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a súvisiacich odvetví práva. Autori sa vo svojich príspevkoch venujú aktuálnym problémom spojených s výkonom závislej práceViac...

Nájsť podobné
Agentúrne zamestnávanie

Autor(i): Andrea Olšovská, Jozef Toman, Marek Švec, Simona Schuszteková, Martin Bulla

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Agentúrne zamestnávanie ako globálny fenomén trhu práce sa udomácnilo aj na Slovensku. Prax však poukazuje na mnohé problémy, s ktorými sa agentúry dočasného zamestnávania a užívatelia stretávajú. Ucelený pohľad na túto oblasť v právnom poriadku...Viac...

Nájsť podobné
Podnikateľské právo

Autor(i): Daniel Krošlák, Zuzana Nevolná, Andrea Olšovská

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Predkladaná publikácia sa venuje problematike právnej úpravy podnikania. Sprostredkúva základné poznatky ohľadom jednotlivých foriem podnikania (živnosti, obchodné spoločnosti, družstvá). Ďalej približuje aj reguláciu obchodných záväzkových vzťahov..Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 domov