alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY > Učebnice, slovníky >
Kategorie (1):
Produkty v kategórii (519):
Súhrn španielskej gramatiky

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

V koncentrovanej podobe sumarizuje učebnú látku pre ZŠ.Viac...

Nájsť podobné
Súhrn matematiky - pre základné školy

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

V koncentrovanej podobe sumarizujú učebnú látku pre ZŠ.Viac...

Nájsť podobné
Súhrn chémie - pre stredné školy

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

V koncentrovanej podobe sumarizuje učebnú látku pre SŠ.Viac...

Nájsť podobné
Súhrn matematiky - pre stredné školy

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

V koncentrovanej podobe sumarizuje učebnú látku SŠ.Viac...

Nájsť podobné
Súhrn fyziky - pre stredné školy

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

V koncentrovanej podobe sumarizuje učebnú látku pre SŠ.Viac...

Nájsť podobné
Prípadové štúdie z obchodného práva

Autor(i): Alexander Škrinár, Zuzana Nevolná, Lukáš Kvokačka

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Publikácia je zameraná na precvičenie všeobecných ustanovení prvej časti Obchodného zákonníka, ustanovení upravujúcich jednotlivé formy obchodných spoločností a družstvo, ...Viac...

Nájsť podobné
Základy práva

Autor(i): Alexandra Krsková, Darina Krátka

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Základy práva a ochrana spotrebiteľa (8. upravené vydanie) pre stredné školy schválilo Ministerstvo školstva a zaradilo ju do zoznamu odporúčaných učebníc pre stredné školy...Viac...

Nájsť podobné
Rímske právo

Autor(i): Karol Rebro, Peter Blaho

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Štvrté, prepracované vydanie vysokoškolskej učebnice z pera najvýznamnejších slovenských právnych romanistov. Obsahuje základný prehľad rímskeho práva a jeho systému, ktorý nám zanechali klasickí rímski právnici...Viac...

Nájsť podobné
Slovenský jazyk a literatúra

Autor(i): Milada Caltíková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Druhé vydanie príručky vychádza z nového Štátneho vzdelávacieho štandardu, rešpektuje obsahový i výstupný štandard novej reformy učebného obsahu predmetu slovenský jazyk a literatúra...Viac...

Nájsť podobné
Fyziológia človeka pre nelekárske študijné odbory

Autor(i): Andrea Čalkovská

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebnica je určená najmä študentom vysokoškolského štúdia ošetrovateľstva a ďalších nelekárskych zdravotníckych študijných programov. Poskytuje základné poznatky potrebné na pochopenie fyziologických procesov v zdravom ľudskom organizme... PREDHOVViac...

Nájsť podobné
Prehľad všeobecnej psychológie

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Všeobecná psychológia je študijným predmetom a vedeckou psychologickou disciplínou, ktorá sa stala neoddeliteľnou súčasťou pregraduálnej prípravy psychológov, učiteľov, sociálnych pracovníkov, ošetrovateľov, vychovávateľov a vzdelávania ďalších profeViac...

Nájsť podobné
Praktická korešpondencia pre študentov s ekonomickým zameraním, poslucháčov rekvalifikačných kurzov, podnikateľov

Autor(i): Soňa Líšková-Kukulová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Autorka v prepracovanej publikácii Praktická korešpondencia vysvetľuje úpravy písomností podľa platných slovenských noriem. Ako vzor si vybrala písomnosti, ktoré sa v praxi najčastejšie vyskytujú...Viac...

Nájsť podobné
Zbierka úloh zo slovenského jazyka pre 6. ročník základných škôl

Autor(i): Renáta Somorová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Zbierka úloh zo slovenského jazyka pre 6. ročník základných škôl je doplňujúcou pomôckou k učebniciam slovenského jazyka. Je určená pre učiteľov, žiakov a ich rodičov, možno ju použiť pri práci v škole i doma...Viac...

Nájsť podobné
Päťminútovky pre ZŠ: Matematika - 3. ročník

Autor(i): Dana Holečková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Rodičia, pozor! Máte doma školáka a nemáte čas preňho vymýšľať úlohy na precvičovanie učiva? Využite tento súbor päťminútoviek na domáce precvičovanie matematiky!...Viac...

Nájsť podobné
Obvody a obsahy, povrchy a objemy

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Obsahuje všetky dôležité vzorce vrátane názorných geometrických nákresov. Neoceniteľný pomocník nielen na hodinách matematiky: vzorce na výpočet obvodov a obsahov obrazcov, objemov a povrchov telies, prevodná tabuľka jednotiek.Viac...

Nájsť podobné
Malá a veľká násobilka

Autor(i): Petr Kupka a kol.

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Prehľadne spracovaná malá a veľká násobilka s vtipnými ilustráciami pre malých a veľkých „rátačov“...Viac...

Nájsť podobné
Slovník cudzích slov

Autor(i): Mária Piťová a kol.

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Slovník cudzích slov je určený širokej verejnosti, používateľ v ňom nájde aktuálnu slovnú zásobu zo všetkých oblastí spoločenského života a rôznych vedných odborov. Slovník zahŕňa najbežnejšie slová...Viac...

Nájsť podobné
Precvičme si pravopis - 6. ročník základných škôl

Autor(i): Anna Rýzková, Jozefína Benková, Anežka Matúšová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Zbierky pravopisných cvičení a diktátov zo slovenského jazyka pre 6. a 7. ročník nadväzujú na už prepracované príručky pre prvý stupeň ZŠ. Nové vydania vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu a sú prepracované a doplnené...Viac...

Nájsť podobné
Sklady

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Závesná tabuľa „Sklady“ patrí k sérii Skladba jednoduchej vety. Obsahuje základné učivo o prisudzovacom, určovacom a priraďovacom sklade, ich označovanie a určovanie...Viac...

Nájsť podobné
Encyclopaedia Beliana 2. zväzok

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Druhý zväzok Slovenskej všeobecnej encyklopédie, ktorá postupne vyjde v dvanástich zväzkoch.Viac...

Nájsť podobné
Sociálna práca

Autor(i): Anna Tokárová a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebnica Sociálna práca - Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce je určená študentom sociálnej práce na slovenských vysokých školách.Viac...

Nájsť podobné
Profesionálne opatrovateľstvo

Autor(i): Anna Krišková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Trend starnutia populácie si vyžaduje, aby sme venovali pozornosť potrebám, ktoré tento fenomén sprevádzajú. Predpokladáme, že je záujmom celej spoločnosti mať seniorov nezávislých, schopných sebaopatery...Viac...

Nájsť podobné
História ošetrovateľstva

Autor(i): Dana Farkašová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Ošetrovateľstvo je láska, múdrosť a pomoc. Je dobro pre iných, ktoré má trvalú hodnotu, jeho uplatňovanie v ošetrovateľských činnostiach vytvára historickú kontinuitu...Viac...

Nájsť podobné
Periodická sústava chemických prvkov

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Karta - periodická sústava chemických prvkov...Viac...

Nájsť podobné
Matematika (súbor kariet)

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Súbor 12-tich kartičiek - matematika pre žiakov ZŠ a SŠ...Viac...

Nájsť podobné
Slovenský jazyk (súbor kariet)

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Súbor 9-tich kartičiek - slovenská gramatika pre žiakov ZŠ a SŠ...Viac...

Nájsť podobné
Slovenský jazyk a komunikácia

Autor(i): Katarína Weissová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 1. a 2. ročník SŠ vznikol z podnetu novej školskej reformy...Viac...

Nájsť podobné
Prehľad fyziky pre ZŠ

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Prehľadne spracované učivo základnej školy - od základných pojmov až po optiku a astrofyziku...Viac...

Nájsť podobné
Ošetrovateľstvo - teória

Autor(i): Dana Farkašová a kol.

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebnica vyšla v spolupráci s Fakultou ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Je určená na výučbu teórie ošetrovateľstva pre študentov vysokoškolského štúdia.Viac...

Nájsť podobné
Prehľad chémie pre ZŠ

Autor(i): Petr Kupka a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Prehľadne spracované učivo základnej školy - od základných pojmov až po organickú a anorganickú chémiu...Viac...

Nájsť podobné
Metodika písania bakalárskej práce

Autor(i): Ľubica Rybárová, Jana Cuperová, Daniela Rybárová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Kniha je určená študentom prvého stupňa vysokoškolského štúdia...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 domov