alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY > Spoločenské vedy >
Kategorie (5):
Produkty v kategórii (5324):
Etymologie X

Autor(i): Isidor ze Sevilly

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Latinsko-české vydání základní středověké encyklopedie významného autora raného středověku, sevillského biskupa Isidora, zahrnující témata od svobodných umění přes antropologii a přírodovědu až po theologii. Obsahem desáté knihy De vocabulis...Viac...

Nájsť podobné
Antické a biblické pojetí krásna jako základ evropské kultury

Autor(i): Petra Štěpánová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha se zaměřuje na odhalení principů krásy tak, jak ji popsali starověcí řečtí filosofové a jak ji tvořili řečtí umělci. Jejich hodnotné a nadčasové dílo převzal starověký Řím, ...Viac...

Nájsť podobné
Ilustrovaná encyklopédia ľudskej vzdelanosti

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Knihu obsahujúcu všetky informácie, ktoré nevyhnutne potrebujete.Viac...

Nájsť podobné
Kdo jsou Židé?

Autor(i): Paul Spiegel

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Toto je kniha o důvěrné kráse židovství. Opravdu to není další kniha o holokaustu ani o bratrovražedných bojích Izraelců s Palestinci o jejich společnou vlast, kterou dodnes nedokázali ani vstřícně sdílet, ani poctivě rozdělit...Viac...

Nájsť podobné
Santeríe

Autor(i): Idalia Llorensová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha antropoložky Llorensové představuje komplexní studii, která otevírá dveře do tajemného světa tohoto zvláštního náboženství. Věnuje se historickému kontextu jeho vzniku, popisuje, jaký vliv na jeho utváření měl obchod s africkými otroky...Viac...

Nájsť podobné
Po kom se jmenujeme?

Autor(i): Václav Rameš

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Encyklopedie křestních jmen je určena pro širokou čtenářskou obec, a proto jsou zde i témata vztahující se k našim národním dějinám. Tato hesla jsou však mnohdy pojata zcela netradičně. Lze zde nalézt zajímavé osudy mnoha tisíců lidí...Viac...

Nájsť podobné
Duchovný rozmer krízy súčasného človeka

Autor(i): Slavomír Gálik

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Novoveká európska spoločnosť prešla zmenami, ktoré by sme mohli v zmysle Ricoeurovho prístupu označiť za civilizačné. Pre tieto procesy je charakteristická abstraktná racionalita, ktorá slávila veľké úspechy na poli vedy, techniky, ...Viac...

Nájsť podobné
Vzorce lidství

Autor(i): Naděžda Pelcová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Být člověkem znamenalo vždy starat se o své bytí, být sám sobě otázkou. Kniha se zabývá tím, jak lidé odpradávna rozumějí sami sobě ve filosofické reflexi a jak se tyto podoby sebeporozumění ...Viac...

Nájsť podobné
Antropologie příbuzenství

Autor(i): Jaroslav Skupník

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Práce je prvním pokusem o systematické shrnutí antropologického studia příbuzenství v českém jazyce. Autor v ní příbuzenské vztahy nahlíží jako sociální vztahy vycházející z interpretace zákonitostí lidské reprodukce a věnuje se kulturní logice...Viac...

Nájsť podobné
Rétorika a řečová kultura

Autor(i): Jiří Kraus

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Druhé vydání přehledného průvodce dějinami a současností rétoriky přináší užitečný přehled tematických okruhů, které se vztahují k stylistické stránce jednotlivých žánrů řečnických vystoupení...Viac...

Nájsť podobné
Základy kulturní antropologie

Autor(i): Martin Soukup

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha Martina Soukupa Základy kulturní antropologie představuje první původní českou práci věnovanou anglosaské kulturní antropologii z hlediska výkladu jejího předmětu a systematiky...Viac...

Nájsť podobné
Antropologie se nepočítá mezi nebezpečné sporty

Autor(i): Nigel Barley

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Autorovo dílo Antropologie se nepočítá mezi nebezpečné sporty je cestopisem, velice neobvyklým, inteligentním, lidským a zábavným, a který čtenářům pootevírá dveře i do antropologie...Viac...

Nájsť podobné
Lexikon a sémantika

Autor(i): František Čermák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha podává přehled celého lexikálního systému doplněného o řadu zcela nových a dosud nemapovaných oblastí jako je tradiční úsek jazykového pojmenování, sémiotické aspekty slova či přehled jeho grafické stránky...Viac...

Nájsť podobné
Buržoazní společnost

Autor(i): Bohumír Pavelek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Ve své knize čtyř rozsáhlých esejů autor rozebírá povahu současné kapitalistické společnosti. V tradici frankfurtské školy a nedogmatického marxismu rozebírá povahu dnešní moci, mýty, ideologii a konzumní společnost...Viac...

Nájsť podobné
Antropologie a etika

Autor(i): Jan Sokol, Zdeněk Pinc

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha Antropologie a etika je souborem osmnácti více či méně rozsáhlých příspěvků publikovaných či přednesených přibližně v posledních deseti letech. Proto také nejde o homogenní celek s jediným hlavním námětem, ...Viac...

Nájsť podobné
Jáchym Ondřej Šlik

Autor(i): Emanuel Vlček

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Přední český antropolog a lékař profesor Emanuel Vlček (1925-2006) v této knize navázal na své dlouholeté výzkumy ostatků významných osobností a postav českých a evropských světských i církevních dějin...Viac...

Nájsť podobné
Interkulturní psychologie

Autor(i): Jan Průcha

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů. Pro současný svět je charakteristická vysoká míra setkávání lidí odlišných kultur, ras a národů, jež má někdy podobu mírového soužití a spolupráce, jindy však i konfliktů...Viac...

Nájsť podobné
Etymologie XI

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Obsah jedenácté knihy Etymologií je antropologický. V první kapitole specifikuje autor jednotlivé vnější a vnitřní orgány, jež tvoří „standardní“ stavbu lidského těla, ...Viac...

Nájsť podobné
Etymologie XIX-XX

Autor(i): Isidor ze Sevilly

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Rozsáhlé encyklopedické dílo Etymologie završují knihy devatenáctá a dvacátá, které mají asi nejpestřejší obsah. Sevillský biskup v nich shromáždil a pokusil se vyložit význam a původ zhruba jednoho tisíce výrazů, ...Viac...

Nájsť podobné
Jazyk a jazykověda

Autor(i): František Čermák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Dotisk vědecké publikace nabízí ucelený přehled a souhrn běžných poznatků o jazyce a oboru lingvistiky. Kniha je pojata jako synchronní a primárně strukturní. Autor klade důraz na klasické lingvistické pohledy a na bohatou empirii..Viac...

Nájsť podobné
Přehled antropologických teorií kultury

Autor(i): Václav Soukup

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Přehled nejvýznamnějších teoretických koncepcí kultury, informace o okolnostech vzniku teoriíí, osobnostech tvůrců a dnešním hodnocení jednotlivých směrů nabízí čtivě napsaná vysokoškolská příručka...Viac...

Nájsť podobné
Studia vizuální kultury

Autor(i): Marita Sturken, Lisa Cartwright

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Vizuální kultura a vizuální studia vymezují nové pole pro studium kulturní konstrukce vizuálna nejen v umění, ale i v médiích a každodenním životě. Tento směr zkoumání současné kulturní produkce pojímá vizuální obraz jako ohnisko procesů, ...Viac...

Nájsť podobné
Lingvistická antropologie

Autor(i): Jan Pokorný

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha vysvětluje vztah jazyka a kultury z etnolingvistického hlediska. Zabývá se hlavními směry etnolingvistiky, souvislostem s jinými obory, metodami výzkumu a jejich praktickými aplikacemi...Viac...

Nájsť podobné
Antropologický slovník

Autor(i): Jaroslav Malina a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha obsahuje pouze ukázky hesel. Kompletní slovník s 20 000 hesly je na přiloženém CD. Obsah Antropologického slovníku vychází z celostního rozpětí antropologie...Viac...

Nájsť podobné
Čínské písmo

Autor(i): Lukáš Zádrapa, Michaela Pejčochová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Populárně naučná příručka uvádějící čtenáře do problematiky čínského znakového písma. Spíše než na praktické návody je zaměřena na povahu této písemné soustavy a především na širší společenský kontext, v němž se vyvinula a byla a je užívána...Viac...

Nájsť podobné
Rétorika - vážnost mluveného slova

Autor(i): Božena Šmajsová Buchtová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Druhé aktualizované vydání úspěšné publikace přibližuje význam jazykové komunikace jak z hlediska běžného dorozumívání mezi lidmi, tak z hlediska správné mluvy odborné...Viac...

Nájsť podobné
Totemismus dnes

Autor(i): Claude Lévi-Strauss

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Originální práce věnovaná totemismu, která předcházela vzniku Myšlení přírodních národů.Viac...

Nájsť podobné
Houpačka

Autor(i): Ori Brafman, Rom Brafman

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Proč je často tak složité prodat zlevněné kvalitní zboží nebo ukončit nefungující vztah? Jak to, že dáme na rady někoho jen proto, že je vlivný? A proč tak snadno propadáme kouzlu lidí, kteří pro nás mohou být nebezpeční? ...Viac...

Nájsť podobné
Rasa a dějiny

Autor(i): Claude Lévi-Strauss

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Autor vyvrací rasové předsudky všeho druhu.Viac...

Nájsť podobné
Antropologie současných světů

Autor(i): Marc Augé

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Svou knihou potvrzuje tendenci současné etnologie hledat předmět bádání v moderním světě...Viac...

Nájsť podobné
Lexikon nejjižnějšího úseku českých nářečí

Autor(i): Zbyněk Holub

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Lexikon nejjižnějšího úseku českých nářečí sleduje procesy proměn oblastní mluvy. Jedná se o pokus zachytit specifickou slobní zásobu na pomezí lokálního nářečí a širšího regionu...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 domov