alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY > Medicína a zdravie >
Kategorie (3):
Produkty v kategórii (1485):
Princípy detskej anestézie

Autor(i): Peter Gašparec

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Tato kniha je rozhodně první v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny na Slovensku a odvážím se dodat i ve střední Evropě...Viac...

Nájsť podobné
Vademecum zdravej výživy

Autor(i): Peter Minárik

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Za posledných desať rokov priniesol medicínsky výskum mnoho dôkazov o tom, že vysokému počtu civilizačných ochorení sa dá predísť tým, že človek zmení svoje nesprávne stravovacie a pohybové návyky...Viac...

Nájsť podobné
Syndróm trávenia a psychológie

Autor(i): Natasha Campbell-McBride

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Dr. Natasha Campbell-McBride založila roku 1998 The Cambridge Nutrition Clinic, na ktorej sa venuje problémom vzťahu výživy a ľudskej psychiky. Ako matka dieťaťa s diagnózou poruchy učenia dobre vedela o ťažkostiach rodičov...Viac...

Nájsť podobné
Reprodukčné a sexuálne zdravie ženy

Autor(i): Eva Urbanová a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Svetová zdravotnícka organizácia považuje reprodukčné a sexuálne zdravie celej populácie za jednu zo svojich priorít. Zvlášť sa zameriava na reprodukčné a sexuálne zdravie žien ako nositeliek budúcich generácií...Viac...

Nájsť podobné
Vysoký krvný tlak - Artériová hypertenzia

Autor(i): Michel Brack

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Artériová hypertenzia alebo jednoduchšie vysoký krvný tlak je dnes veľmi rozšírené ochorenie aj na Slovensku. Postihuje až vyše 60 % populácie vo veku nad 55 rokov. Mnohí však o tomto "tichom zabijakovi" vôbec nevedia či nechcú vedieť...Viac...

Nájsť podobné
Intenzívna a resuscitačná starostlivosť o dospelého pacienta z hľadisla poškodenia nervového systému

Autor(i): Beata Sániová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Už v roku 1923 Dandy Hilberman (Hilberman, 1975) zorganizoval jednotku pooperačnej neurochirurgickej starostlivosti, pozostávajúcu z 3 postelí, na ktoré umiestňovali pacientov kontinuálne vizuálne sledovaných a ...Viac...

Nájsť podobné
Fyziológia človeka pre nelekárske študijné odbory

Autor(i): Andrea Čalkovská

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Učebnica je určená najmä študentom vysokoškolského štúdia ošetrovateľstva a ďalších nelekárskych zdravotníckych študijných programov. Poskytuje základné poznatky potrebné na pochopenie fyziologických procesov v zdravom ľudskom organizme... PREDHOVViac...

Nájsť podobné
Aterosklerotické choroby

Autor(i): Igor Riečanský

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Viac...

Nájsť podobné
Neurologicko-psychiatrické záchvatové stavy

Autor(i): Peter Kukumberg a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Existuje zopár ochorení ľudí, ktorých príznaky sú prejavom súčasne prebiehajúcej poruchy súhry prganizácie a chodu funkcií tela a duše. Ich klinická...Viac...

Nájsť podobné
Mikronutrienty

Autor(i): Uwe Gröber

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Táto praktická príručka poskytuje informácie, ako bezpečne a účinne používať mikronutrienty. V prehľadnom usporiadaní popisuje 54 mikronutrientov, vrátane odporúčaní, indikačných skupín, znakov a symptómov deficiencie...Viac...

Nájsť podobné
Pediatrické ošetrovateľstvo

Autor(i): Mária Boledovičová a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Učebnica je určená pre vysokoškolské štúdium ošetrovateľstva. Svojím obsahom nadväzuje na ošetrovateľské predmety, integruje poznatky humanitných a klinických predmetov, najmä pediatrie...Viac...

Nájsť podobné
1001 malých zázrakov pre zdravie

Autor(i): Esme Floyd

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Táto pozoruhodná publikácia ponúka čitateľom skutočne až toľko neoceniteľných rád, návodov, tipov a odporúčaní, ako si poradiť – nekomplikovane a bez nepríjemných návštev lekára – so všemožnými zdravotnými problémami, ...Viac...

Nájsť podobné
Metódy v klinickej dysfagiológii

Autor(i): Sönke Stanschus

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Dysfagiológia je mladá veda, no záujem o ňu je nebývalý, pretože množstvu pacientov (dospelých aj detí) s poruchami prehĺtania vracia nádej na komfortnejší život a často im život aj zachráni. Po publikáciách, ktoré by sa zaoberali diagnostikou a...Viac...

Nájsť podobné
Systémové choroby spojivového tkaniva (systémové autoimunitné choroby)

Autor(i): Jozef Lukáč a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Systémové choroby spojivového tkaniva (SCHS) - systémové autoimunitné choroby - tvoria samostatnú skupinu medzi zápalovými reumatickými chorobami...Viac...

Nájsť podobné
Nádory oka a okolitých štruktúr

Autor(i): Alena Furdová, Zoltán Oláh

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Zhubné nádory všeobecne tvoria závažný a veľmi aktuálny problém medicíny a aj spoločnosti. Svojím bujnením v tkanivových štruktúrach očnej gule a jej pomocných orgánov ohrozujú nielen zrak, ale i život človeka...Viac...

Nájsť podobné
Celiakia a bezlepková diéta

Autor(i): Ružena Murgová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Človek je tvor nesmierne zložitý. Má v sebe zakódovaných toľko obdivuhodných záhad, že vedci, bádatelia, lekári nevedia tieto skryté tajomstvá celkom odhaliť. Ľudský organizmus je takým majstrovským dielom Stvoriteľa,...Viac...

Nájsť podobné
Zdravie z Božej lekárne

Autor(i): Maria Treben

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Svetoznáma rakúska liečiteľka a bylinkárka ponúka v novom vydaní žiadanej a obľúbenej bylinkárskej knihy množstvo informácií o bylinkách a liečivách z nich vyrábaných, o ich účinkoch a možnostiach použitia...Viac...

Nájsť podobné
Princípy chirurgie

Autor(i): S. Haruštiak a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Pokračovanie odbornej publikácie Princípy chirurgie 2. diel...Viac...

Nájsť podobné
Starnutie a staroba

Autor(i): M.B. Benjan

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

"Staroba –choroba!" "Proti veku nieto lieku!" Naozaj platia tieto príslovia (alebo, ak chcete, "ľudové sentencie")? Je v nich veľa pravdy, ale nemožno ich brať doslovne...Viac...

Nájsť podobné
Interpersonálna psychoterapia

Autor(i): Myrna. M. Weissman, John C. Markowitz, Gerald L. Klerman

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

"Interpersonálna psychoterapia bola vyvinutá v roku 1970 ako individuálna liečba depresie, neskôr sa rozširovala a modifikovala aj pre účely profylaktickej liečby podobne ako pre akútnu liečbu..."Viac...

Nájsť podobné
Manažment, marketing a lieky

Autor(i): Viliam Foltán a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

- Lieky a ich potenciál na trhu; - Hospodárska politika; - Manažment a jeho možnosti; - Marketing a lieky; - Reklama a lieky; ...Viac...

Nájsť podobné
Od symptómu k diagnóze v záchrannej službe

Autor(i): Táňa Bulíková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Kniha je prvou publikáciou tohto druhu na slovenskom trhu. Pri jej písaní som vychádzala z reálnych vlastných výjazdov počas môjho niekoľkoročného pôsobenia v záchrannej službe a ponúkam v nej rozbor vybraných prípadov...Viac...

Nájsť podobné
EKG do vrecka

Autor(i): Štefan Farský

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Praktická príručka sprístupňujúca základné poznatky z elektrokardiografickej diagnostiky jednotlivých patologických stavov v kardiológii. Skladá sa z troch častí...Viac...

Nájsť podobné
Profesionálne opatrovateľstvo

Autor(i): Anna Krišková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Trend starnutia populácie si vyžaduje, aby sme venovali pozornosť potrebám, ktoré tento fenomén sprevádzajú. Predpokladáme, že je záujmom celej spoločnosti mať seniorov nezávislých, schopných sebaopatery...Viac...

Nájsť podobné
Sociálna farmácia a zdravotníctvo

Autor(i): Viliam Foltán

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Súčasný stav v zdravotníctve a vo farmácii na Slovensku je podmienený niekoľkými hlavnými faktormi. Systém už pozná trh, trhové hospodárstvo a právnymi úpravami stanovuje pravidlá podnikania...Viac...

Nájsť podobné
História ošetrovateľstva

Autor(i): Dana Farkašová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Ošetrovateľstvo je láska, múdrosť a pomoc. Je dobro pre iných, ktoré má trvalú hodnotu, jeho uplatňovanie v ošetrovateľských činnostiach vytvára historickú kontinuitu...Viac...

Nájsť podobné
Malý atlas liečivých rastlín

Autor(i): Ľ. Thurzová a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Predchádzajúce vydanie Malého atlasu liečivých rastlín, okrem desiatok zahraničných vydaní, bolo roku 1983. Základ tohto záslužného diela ostal nezmenený. V biochemickom a vo farmakodynamickom výskume sa však za posledné roky udiali závažné zmeny...Viac...

Nájsť podobné
Parkinsonova choroba

Autor(i): Ján Benetín, Pete Valkovič

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Neurológia je medicínska disciplína revokujúca rešpekt svojou ne­úprosne komplikovanou logikou odkrývanou ustavične sa zdokonaľujú­cim stavom znalostí skladby a funkcie najvznešenejšej biologickej matérie ...Viac...

Nájsť podobné
Pľúcna hypertenzia očami kardiológa

Autor(i): Iveta Šimková a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Viac...

Nájsť podobné
Edukácia a edukačný proces v ošetrovateľstve

Autor(i): Dagmar Magurová, Ľudmila Majerníková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Edukácia v ošetrovateľstve sa uskutočňuje prostredníctvom edukačného procesu, ktorý zahrnuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti pri podporovaní, udržiavaní a prinavrátení zdravia, prevencii chorôb,...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 domov