alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY > Manažment, biznis >
Kategorie (2):
Produkty v kategórii (1000):
Trendológia

Autor(i): William Higham

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Trendológia je jedna z prvých kníh, ktorá pomenúva existujúce trendy a odhaľuje ich silný vplyv na vývoj trhu. Wiliam Higham, uznávaný odborník v oblasti spotrebiteľského výskumu, v nej na konkrétnych príkladoch dokazuje, aké dôležité je...Viac...

Nájsť podobné
Dvakrát meraj

Autor(i): Michael J. Mauboussin

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Lídri vo všetkých oblastiach robia denne zásadné rozhodnutia, trpkou pravdou však je, že aj napriek dobrým úmyslom je ich voľba často chybná a za ich omyly platia všetci vysokú daň...Viac...

Nájsť podobné
Sila jednoduchosti

Autor(i): Ron Ashkenas

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Takmer všetci manažéri dnes v takom či onakom rozsahu zápasia so zložitosťou. Sú preťažení informáciami a nemajú dostatok času na ich spracovanie...Viac...

Nájsť podobné
Etika médií

Autor(i): Anna Remišová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Predkladaná kniha je prvým pokusom na Slovensku poskytnúť pohľad na etiku médií ako aplikovanú etiku. Etika médií je nová spoločenskovedná disciplína, ktorá je ešte len na začiatku svojho rozvoja – kvalitnej literatúry...Viac...

Nájsť podobné
Riadenie malých a stredných podnikov

Autor(i): Marián Zajko a kol.

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Viac...

Nájsť podobné
Marketingový odbytový kanál

Autor(i): Peter Dorčák

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Hlavnou úlohou marketérov z celého sveta je zistiť, čo zákazníci chcú a uspokojiť ich vždy tým najlepším. Pre pomoc pri splnení týchto cieľov je kladený dôraz na popísanie základných marketingových pojmov a bližšia špecifikácia cesty produktu a službViac...

Nájsť podobné
Riadenie rizík informačnej bezpečnosti

Autor(i): Ondrej Strnád

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Viac...

Nájsť podobné
Čo by urobil Google?

Autor(i): Jeff Jarvis

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Táto kniha je čiastočne proroctvom, čiastočne experimentom, čiastočne manifestom a čiastočne manuálom na prežitie. Internetový impresário a priekopník blogovania Jeff Jarvis v nej spätne aplikuje zásady...Viac...

Nájsť podobné
Kupujeme nehnuteľnosť / Predávame nehnuteľnosť

Autor(i): Martin Čapo

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Kupujeme/Predávame nehnuteľnosť pomôže každému, kto zvažuje kúpu alebo predaj nehnuteľnosti, prípadne chce začať pracovať alebo sa zdokonaľovať ako realitný maklér. Zrozumiteľnou formou popisuje celý proces predaja a kúpy nehnuteľnosti tak...Viac...

Nájsť podobné
Médiá a novinári na Slovensku 2010

Autor(i): Samuel Brečka a kolektív

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia je veľmi aktuálnym a pre novinársku teóriu, edukáciu i prax prepotrebným dielom, pretože zveľaďuje databázu najnovších poznatkov o transformácii slovenských médií i samostatnej novinárskej profesie...Viac...

Nájsť podobné
Ako vedú úspešní lídri

Autor(i): Brian Tracy

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

V knihe autor odhaľuje stratégie, ktoré používajú špičkoví manažéri a podnikatelia na dosiahnutie výnimočných výsledkov bez ohľadu na náročnosť trhu či tlak konkurencie. Veľmi jasne definuje vlastnosti a predpoklady úspešného lídra, odporúča spôsoby.Viac...

Nájsť podobné
Synegetika v ekonómii a manažmente

Autor(i): Ignác Prno

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Je evidentné, že ekonomické a spoločenské udalosti sa nepodobajú udalostiam, ktorými sa zaoberajú fyzici a chemici, lebo zahŕňajú mysliacich účasníkov. A mysliaci účasníci menia pravidlá ekonomiky, aj spoločernských systémov podľa vlastných predstáv.Viac...

Nájsť podobné
Ako písať príbehy, básne, referáty, reportáže, listy, e-maily a iné

Autor(i): Anne Faundezová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Fantastická príručka, ktorá vám pomôže dostať vaše myšlienky na papier! Zistíte, ako pripraviť perfektnú pozvánku na párty; naučíte sa, čo je to rytmus a rým v básni a dokážete napísať dokonalý e-mail....Viac...

Nájsť podobné
Pomerové ukazovatele ekonomiky firmy

Autor(i): Jozef Chajdiak

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Viac...

Nájsť podobné
Úvahy na každý deň

Autor(i): Ján Košturiak

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Mnohé knihy pre manažérov prinášajú "súbor najlepších praktík alebo rýchle cesty k úspechu." Táto kniha je skôr súborom úvah človeka, ktorý je sám manažérom a zároveň poradcom podnikateľov a manažérov...Viac...

Nájsť podobné
Spodná vlna

Autor(i): Charlene Li, Josh Bernoff

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Prostredie, v ktorom žijeme, čoraz viac ovplyvňujú sociálne médiá. Internetové stránky ako YouTube, Twitter či Facebook vložili do rúk jednotlivcov aj komunít nebývalú mienkotvornú moc...Viac...

Nájsť podobné
Moderná biznis etiketa pre manažérov

Autor(i): Tomáš Borec

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Ak sa knižka rýchle vypredá, môže to mať dve príčiny: vytlačilo sa jej málo, alebo čitatelia ju považujú za užitočnú. Druhé vydanie, na želanie čitateľov rozšírené o dve kapitoly, sa pridržiava pôvodného zámeru.Viac...

Nájsť podobné
Podnikové hospodárstvo

Autor(i): Mikuláš Sedlák a kol.

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Kolektív skúsených autorov pod vedením prof. Ing. M. Sedláka, CSc., pripravil novú vysokoškolskú učebnicu, v ktorej sa čitateľ oboznámi s charakteristikou podniku, jeho cieľmi a životným cyklom, s členením podnikov podľa ich úlohy v hospodárstve...Viac...

Nájsť podobné
Navrhovanie a vyhodnocovanie experimentov s aplikáciami

Autor(i): Adriana Horníková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia prináša teoretické poznatky z oblasti navrhovania experimentov. Od najjednoduchších návrhov s jedným faktorom, či už pevným alebo náhodným, vysvetľuje základné princípy vytvárania návrhov experimentov s faktormi...Viac...

Nájsť podobné
Vzdelávanie vo verejnej správe a vo verejnom sektore

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

40. výročie vzniku Inštitútu pre verejnú správu sa stalo nielen dôvodom na rekapituláciu jeho histórie, ale aj podnetom na zamyslenie sa nad niektorými širšími súvislosťami jeho dlhoročného pôsobenia...Viac...

Nájsť podobné
Anglicko-slovenský a slovensko-anglický obchodný slovník

Autor(i): Jozef Magula

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Slovník je zameraný na techniku obchodných a politických rokovaní, obchodné dohody, marketing a management podniku, platobné dohody... Druhé, aktualizované vydanie.Viac...

Nájsť podobné
Firmy, ktoré víťazia

Autor(i): Hallam Movius

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Proces vyjednávania môže vašu spoločnosť posunúť ďalej, ale ju aj ohroziť. Spoločnosti, ktoré dokážu získať kľúčového klienta a uzatvárať výhodné zmluvy bez toho, ...Viac...

Nájsť podobné
Žurnalisti

Autor(i): Pavol Dinka

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Kniha predostiera na konkrétnych príkladoch prešľapy médií. Autor rozdelil publikáciu na päť častí: Mediálne štvanice, Mediálne manipulácie, Rozsudky a sankcie, Publicistika, Štúdie. V prvej analyzuje nebezpečnosť a neférovosť mediálnych štvaníc...Viac...

Nájsť podobné
Marketing

Autor(i): Jaroslav Kita a kolektív

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Cieľom učebnice je štúdium marketingu a vytvorenie syntetickej predstavy o vednej disciplíne, ktorá je schopná reagovať na zložité a neisté situácie a byť nástrojom konkurencieschopnosti podniku...Viac...

Nájsť podobné
Manažment, marketing a lieky

Autor(i): Viliam Foltán a kol.

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

- Lieky a ich potenciál na trhu; - Hospodárska politika; - Manažment a jeho možnosti; - Marketing a lieky; - Reklama a lieky; ...Viac...

Nájsť podobné
Úplné znenia 17/2010

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Zákon o službách zamestnanosti; Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práciViac...

Nájsť podobné
Reštrukturalizácia podnikov v judikatúre Súdneho dvora Európskeho spoločenstva

Autor(i): Helena Barancová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Už od kladenia základov trhového hospodárstva je proces reštrukturalizácie podnikov nevyhnutnou súčasťou ekonomického napredovania krajiny. Na druhej strane tento proces pôsobí na existujúce štruktúry ...Viac...

Nájsť podobné
Pocit naliehavosti

Autor(i): John P. Kotter

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Väčšina iniciatív zameraných na zavádzanie zmien v rámci organizácií prináša len mierne pozitívne výsledky (v tom lepšom prípade), alebo dokonca dramaticky zlyhá (v tom horšom)...Viac...

Nájsť podobné
Chaotika

Autor(i): Philip Kotler, John A. Caslione

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Ekonomika za posledné roky vstúpila do éry čoraz častejších a intenzívnejších turbulencií. Vo svete vzájomne prepojenom globalizáciou a modernými technológiami sa znásobujú riziká, ale aj príležitosti...Viac...

Nájsť podobné
Sloboda prejavu novinára a ochrana pred jej zneužitím

Autor(i): Peter Kerecman

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia je určená predovšetkým novinárom, môže ale rovnako dobre poslúžiť právnikom, najmä tým, ktorí sa doposiaľ tejto oblasti práva hlbšie nevenovali...Viac...

Nájsť podobné
Práce a Mzdy 12/2009

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Mzdová účtovníčka - povinnosti za r.2009, Zamestnávateľom sú poskytované príspevky (1.), Absencia v práci a jej dôsledky, Diskriminácia na pracovisku, Sťažený výkon práce, mzdová kompenzácia,...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 domov