alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY > Technika, priemysel > Elektrotechnika, elektronika >
Kategorie (1):
Produkty v kategórii (180):
Příručka pro zkoušky elektrotechniků

Autor(i): Michal Kříž

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Elektrotechnika se stala tak širokým oborem, že již není možné, aby jedinec obsáhl všechna její odvětví. V podstatě to ani není nutné. Přesto však je třeba vidět, že elektrotechnika má společný základ, ...Viac...

Nájsť podobné
Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků

Autor(i): Václav Macháček

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Příručka je určena projektantům elektrických zařízení, investorům a dodavatelům elektromontážních prací, revizním technikům i provozovatelům elektrických zařízení...Viac...

Nájsť podobné
...a naslouchali pro Hitlera

Autor(i): Günther W. Gellermann

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Tajná říšská záležitost: odposlouchávací centrály Třetí říše. Autor se zaměřil na ty německé instituce, které za použití v tehdejší době nejnovějších technických poznatků – před druhou světovou válkou a zejména pak během ní ...Viac...

Nájsť podobné
Návrh a konstrukce desek plošných spojů

Autor(i): Vít Záhlava

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Kniha "Návrh a konstrukce desek plošných spojů" popisuje základní aspekty návrhu desek plošných spojů (DPS), tedy problematiku počítačového návrhu DPS, technologii výroby vícevrstvých DPS, osazování a pájení SMD, elektrické vlastnosti plošných spojů.Viac...

Nájsť podobné
Reproduktory a reprosoustavy II

Autor(i): Kamil Toman

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Reedice původní knihy Reproduktory a reprosoustavy s doplněním o nové kapitoly. Kniha opět pojednává o stavbě a technologii reproduktorů, jejich parametrech, měření a jejich užití v praxi...Viac...

Nájsť podobné
Technologie materiálů pro elektroniku a optoelektroniku

Autor(i): Ivan Hüttel

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Technologie polovodivých materiálů zahrnuje velmi širokou oblast materiálů a v rámci jednoho skripta není možné ji celou obsáhnout. Z tohoto důvodu je pozornost věnována pouze základním a technicky významným ...Viac...

Nájsť podobné
Úprava vody v energetice

Autor(i): Pavel Hübner

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Kniha se zabývá problematikou úpravy vody v energetických provozech, zejména u elektráren a tepláren. V publikaci je věnována pozornost jak přípravě přídavné vody do parovodního a chladícího okruhu, tak metodám úpravy vody v těchto okruzích...Viac...

Nájsť podobné
Elektronika II - učebnice

Autor(i): Miloslav Bezděk

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Učebnice Elektronika II zaceluje mezeru v nedostatku učebnic pro slaboproudé obory. Tento díl je určen pro 3. ročník průmyslových škol, integrovaných středních škol a učilišť a to pro obory kódu začínající číslicí 26...Viac...

Nájsť podobné
Simulační programy pro elektroniku

Autor(i): Robert Láníček

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Během deseti let se osobní počítače rozšířily tak, že začínají být stejně dostupné jako dříve kalkulátory. Je nepochybné, že jejich přínos pro technickou praxi je mnohem větší...Viac...

Nájsť podobné
3x časovač 555

Autor(i): Jan Hájek

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Opět vychází další kniha v edici o časovačích 555. Volně navazuje na předchozí dva díly. Z mnoha dostupných pramenů byla pro tuto knihu vybrána zajímavá a vyzkoušená jednoduchá zapojení...Viac...

Nájsť podobné
2x časovač 555

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Jedním z nejzajímavějších integrovaných obvodů bipolárního období je mimo operačního zesilovače jistě časovač, kombinace analogových a číslicových obvodů na jediném čipu. Časovač 555 - ať již jako zdroj časových úseků nebo jako oscilátor...Viac...

Nájsť podobné
Analýza elektromagnetických javov a sústav

Autor(i): Miroslav Neveselý

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Kniha sa zaoberá analýzou elektromagnetických javov a sústav. Po definícii elektromagnetického poľa a vysvetlení vzťahov medzi elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým poľom sa postupne analyzujú statický, ...Viac...

Nájsť podobné
Neotvírat

Autor(i): John Farndon

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Zajímá vás, jak se páčí trezor? Zda mohou z nebe pršet žáby? Či zda se můžete stát členem tajné společnosti? Neuvěřitelná pravda o největších tajemstvích světa...Viac...

Nájsť podobné
Jsou mobily bezpečné?

Autor(i): Vlastimil Žert, Andrej Sándor

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Provoz mobilu a elektromagnetické pole, vysvětlení základních pojmů, seznámení s účinky a prevencí.Viac...

Nájsť podobné
Všeobecne záväzné predpisy pre elektrotechnikov a podnikanie v energetike

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Všeobecne záväzné predpisy pre elektrotechnikov a podnikanie v energetike.Viac...

Nájsť podobné
Otázky a odpovede pre prípravu elektrotechnikov

Autor(i): Jozef Alberty

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Viac...

Nájsť podobné
Vykonávanie revízií elektrickej inštalácie po novom

Autor(i): Ján Meravý, Martin Herman

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Vo všeobecnosti bezpečnosť elektrického zariadenia v prvom rade závisí od podmienok jeho inštalácie. V zmysle európskeho prístupu k bezpečnosti technických zariadení (pracovných prostriedkov) je zamestnávateľ povinný zabezpečiť ...Viac...

Nájsť podobné
Elektrotechnika I

Autor(i): František Krejčí

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Základní poznatky o elektrických strojích a přístrojích, elektrických zařízeních motorových vozidel, elektrochemických zdrojích elektrické energie motorových vozidel, generátorech a zapalování spalovacího motoru...Viac...

Nájsť podobné
Kamerové bezpečnostné systémy

Autor(i): Tomáš Loveček, Peter Nagy

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

"Hlavným cieľom tejto učebnice bolo zoznámiť čitateľov so základnými princípmi využívanými pri snímaní, prenose a spracovaní televízneho obrazu. Pretože moderné kamerové systémy sú založené na digitálnom spracovaní obrazu," ...Viac...

Nájsť podobné
Ochrana pred bleskom a prepätím

Autor(i): Michal Ingeli

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Publikácia je symbiózou odbornej teórie a praxe v oblasti ochrany pred bleskom a prepätím. Obsahom sú aktuálne teoretické poznatky a predpisy, ale aj konkrétne systémy, konštrukcie, detaily a materiály aplikované v praxi...Viac...

Nájsť podobné
Praxe zvukové techniky

Autor(i): Václav Vlachý

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Třetí aktualizované a rozšírené vydání, které vás komplexně seznámí s problematikou zvuku a zvukové techniky. Publikace se věnuje novým a zároveň vylepšeným starým technologiím, se kterými dnes přijdete do styku v nahrávacím studiu...Viac...

Nájsť podobné
Termovízia a jej využitie v praxi

Autor(i): Milan Šimko, Milan Chupáč

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Táto kniha je určená pracovníkom výskumu a vývoja, širokej odbornej verejnosti ako aj študentom technických univerzít, ktorí sa zameriavajú na problematiku elektroenergetiky, telekomunikácií...Viac...

Nájsť podobné
Elektrotechnika

Autor(i): Ján Michalík

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Táto vysokoškolská učebnica je určená predovšetkým študentom neelektrotechnických fakúlt technických univerzít, ako aj širokej odbornej verejnosti...Viac...

Nájsť podobné
Číslicová technika

Autor(i): David Matoušek

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Kniha velice podrobně popisuje druhy číslicových obvodů a jejich použití. Je určena nejen začátečníkům, protože pokročilí "bastlíři" zde naleznou řadu dosud nepublikovaných konstrukcí...Viac...

Nájsť podobné
Výkladový slovník inteligentných dopravných systémov, slovensko-anglický, anglicko-slovenský

Autor(i): Tibor Schlosser

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Výkladový slovník inteligentných dopravných systémov alebo jednoduchšie slovník cestného hospodárstva a dopravy, ako aj cestného a mestského dopravného inžinierstva je slovníkom základnej terminológie z dopravného a cestného inžinierstva...Viac...

Nájsť podobné
Elektrické stroje

Autor(i): Ján Michalík, Jozef Buday

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Táto vysokoškolská učebnica je určená predovšetkým študentom neelektrotechnických fakúlt technických univerzít, ako aj širokej odbornej verejnosti...Viac...

Nájsť podobné
Elektrické prístroje

Autor(i): Ľudovít Hüttner

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Predložený text si kladie za cieľ oboznámiť poslucháčov s problematikou prvkov elektrických rozvodov, ktorých úlohou je riadiť dodávku elektrickéj energie od výrobcu k spotrebiteľovi, teda s problematikou elektrických prístrojov.Viac...

Nájsť podobné
Elektrické pohony

Autor(i): Ladislav Borba

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Skriotum je určené poslucháčom prezenčného a dištančného štúdia študijného odboru Elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo na Fakulte elektrotechniky a informatiky STUViac...

Nájsť podobné
Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení

Autor(i): Ing. Ján Meravý a kolektív

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Ide o metodickú príručku zameranú na správne vykonávanie OPaOS (revízií) elektrických zariadení NN, VN, bleskozvodov, elektrických strojov, spotrebičov a náradia v prevádzke a pod.Viac...

Nájsť podobné
Moderní učebnice elektroniky 2

Autor(i): Jaroslav Doleček

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Druhý díl učebních textů je věnován popisu a částečně též aplikacím hlavních typů polovodičových prvků jako jsou různé typy diod, bipolární a unipolární tranzistory včetně mikrovlnných a výkonových, vícevrstvé spínací součástky. Popisuje též polovodiViac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 domov