alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY > História >
Kategorie (1):
Produkty v kategórii (500):
Arabský svet - Iná planéta?

Autor(i): Emíre Khidayer

Kategória: KNIHY | História

Aký je arabský svet v skutočnosti? Ako to v ňom vyzerá? Aké sú vzťahy medzi mužmi a ženami? Má každý Arab štyri ženy? Musí byť každý Arab muslimom?...Viac...

Nájsť podobné
Čo ukrýval tajomný archív

Autor(i): Albín Latko

Kategória: KNIHY | História

Konečne sa k Vám dostáva dlho pripravovaná kniha, ktorá má názov "Čo ukrýval tajomný archív, Štefan Závodník - ako ho nepoznáme"...Viac...

Nájsť podobné
Rytier a jeho kráľ

Autor(i): Daniela Dvořáková

Kategória: KNIHY | História

Sonda do života stredovekého šľachtica s osobitným zreteľom na územie Slovenska. Kniha si vyslúžila prídomok „Biblia slovenského stredoveku“. O výnimočnom úspechu svedčí maďarské vydanie z roku 2003. Prvé slovenské vydanie vyšlo v roku 2003...Viac...

Nájsť podobné
Stopy dávnej minulosti 2

Autor(i): Pavel Dvořák

Kategória: KNIHY | História

Kniha nadväzuje na prvý zväzok Stopy dávnej minulosti 1 (Slovensko v praveku). Aj táto kniha vychádza z rovnomenného televízneho cyklu, no popritom je literárnou paralelou prinajmenšom troch televíznych seriálov...Viac...

Nájsť podobné
Stopy dávnej minulosti 1

Autor(i): Pavel Dvořák

Kategória: KNIHY | História

Reprezentačná kniha ilustrovaná chronologickou tabuľkou, mapou najvýznamnejších archeologických lokalít a viac ako pol tisíckou farebných a čiernobielych obrázkov. Kniha nie je prepisom rovnomenného televízneho seriálu, ale jeho literárnou paralelou.Viac...

Nájsť podobné
Kniha kráľov

Autor(i): Vladimír Segeš a kol.

Kategória: KNIHY | História

Kniha kráľov je nevšedný titul v slovenskej knižnej produkcii. Kolektív autorov pripravil portréty všetkých panovníkov, ktorí vládli na našom území. Kniha sa začína kvádským náčelníkom Vanniom ...Viac...

Nájsť podobné
Historické štúdie 46

Kategória: KNIHY | História

Spoločnosť národov a minoritný problém v strednej Európe; Genéza miest na Slovensku a v Malopoľsku; ...Viac...

Nájsť podobné
Štátne symboly Slovenskej republiky

Autor(i): Ladislav Vrtel

Kategória: KNIHY | História

Jadrom knihy Ladislava Vrtela Štátne symboly Slovenskej republiky sú základy praktického používania štátnych symbolov Slovenskej republiky, ilustrované početnými príkladmi ich správneho aj chybného aplikovania v každodennej praxi ...Viac...

Nájsť podobné
Životopisy rímskych cisárov

Autor(i): Gaius Tranquillus Suetonius

Kategória: KNIHY | História

Životopisy rímskych cisárov je ďalším z pripravovaných titulov antickej knižnice VSSS. Ide o dodnes svieže dielo, ktoré kombinuje historiografický prístup s biografickým. Suetonius zachytáva osudy dvanástich cisárov od Caeasara po Domitiána...Viac...

Nájsť podobné
Kulak - Triedny nepriateľ

Autor(i): Viera Hlavová

Kategória: KNIHY | História

PhDr. Viera Hlavová, CSc. (1951), je vedecká pracovníčka Historického ústavu SAV v Bratislave. Zaoberá sa novodobými dejinami Slovenska s dôrazom na obdobie po 2. svetovej vojne a na agrárny vývoj na slovenskom vidieku v 50. rokoch 20. storočia...Viac...

Nájsť podobné
Cestovanie z Petrohradu do Moskvy

Autor(i): Alexander Nikolajevič Radiščev

Kategória: KNIHY | História

Svojrázny cestopis vyšiel v Rusku roku 1790. Postrehy o neprávostiach a útlaku aj v súvislosti s aktuálnymi udalosťami vo Francúzsku zapôsobili ako bomba. Radiščev bol kvôli publikovaniu diela, ktoré je ovplyvnené skvelým románom Lawrenca Sterna...Viac...

Nájsť podobné
Zakázané zvony

Autor(i): Ružena Janiglošová-Moravčíková

Kategória: KNIHY | História

Tí Slováci, ktorí sa odmietali pomaďarčiť a verejne sa hlásili k slovenskému národu, boli hanlivo označovaní za panslávov a stávajú sa predmetom rôznych represií od policajného vyšetrovania, pokutovania, straty zamestnania až k väzneniu...Viac...

Nájsť podobné
Prehľad svetových dejín

Autor(i): Petr Kupka a kol.

Kategória: KNIHY | História

Svetové dejiny od praveku až po súčasnosť vhodné pre študentov základných a stredných škôl...Viac...

Nájsť podobné
Formálno-právna stánka zriadenia úkonov posledného poriadku na Slovensku do roku 1950

Autor(i): Adriana Švecová

Kategória: KNIHY | História

Doterajšie historické bádanie testamentárnej praxe na Slovensku v predloženej práci rozšírilo o historickoprávnu dimenziu. Napriek obsolencii zvolenej právnej úpravy výskum anticipoval pre autorku možnosť popísať vývojové zmeny...Viac...

Nájsť podobné
Malacky na starých pohľadniciach

Autor(i): Martin Macejka

Kategória: KNIHY | História

Titul Malacky na starých pohľadniciach bude malou „pohľadnicovou“ a textovou prechádzkou jedným z centier Záhoria v prvej polovici 20. storočia...Viac...

Nájsť podobné
Lexikón slovenských dejín

Autor(i): Dušan Škvarna a kol.

Kategória: KNIHY | História

Lexikón je spracovaný a zostavený tak, aby bol užitočný predovšetkým pre stredoškolských študentov, uchádzačov o vysokoškolské štúdium histórie, práva a príbuzných odborov...Viac...

Nájsť podobné
Politika v jazyku, jazyk v politike

Autor(i): Marcela Gbúrová, František Pohorelec (ilustrácie)

Kategória: KNIHY | História

Politologicko-historická analýza novely jazykového zákona...Viac...

Nájsť podobné
"Vysnívali sme si vlasť a národ..."

Autor(i): Endre Bojtár

Kategória: KNIHY | História

Maďarský slavista Endre Bojtár hovorí o literatúre romantizmu v strednej a východnej Európe.Viac...

Nájsť podobné
Slovensko a Slováci v 2. polovici 19. storočia

Autor(i): Ivan Mrva

Kategória: KNIHY | História

Kniha ponúka zaujímavý, často až prekvapujúci pohľad na dejinné udalosti 2. polovice 19. storočia, ktoré sa významnou mierou podpísali pod ďalší osud a historický vývoj slovenského národa...Viac...

Nájsť podobné
Erby biskupov v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

Autor(i): Terézia Dancáková

Kategória: KNIHY | História

Na Slovensku doteraz vyšli v osobitnej monografii - "Košickí biskupi" od Petra Zubka a Ľuboša Hromjáka spracované iba erby rímskokatolíckych biskupov...Viac...

Nájsť podobné
Sypte!

Autor(i): Miroslav Liška

Kategória: KNIHY | História

Vývoj a riešenie sporu o plnenie Zmluvy ´77 medzi SR a MR. Dvanásť rokov po uzavretí medzištátnej zmluvy – v máji 1989 Maďarsko pozastavilo a o niekoľko rokov neskôr úplne zastavilo plnenie zmluvy o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel GabčíkovoViac...

Nájsť podobné
Stredné Považie na starých pohľadniciach

Autor(i): Ján Hanušin

Kategória: KNIHY | História

Po úspešných knihách z viacerých slovenských miest pripravilo vydavateľstvo DAJAMA v tomto roku prvú publikáciu, ktorá predstavuje prostredníctvom starých pohľadníc celý región...Viac...

Nájsť podobné
V tieni tretej ríše

Autor(i): Bohunka Koklesová

Kategória: KNIHY | História

Oficiálne fotografie Slovenského štátu sú pomerne neznámou veličinou v dejinách slovenskej fotografie. Pripravovaná publikácia Bohunky Koklesovej obsahuje fotografické reportáže z archívu Slovenskej tlačovej kancelárie ...Viac...

Nájsť podobné
Postavy z byzantských dejín

Autor(i): Charles Diehl

Kategória: KNIHY | História

Popredný francúzsky byzantológ pútavým spôsobom približuje osobnosti ranostredovekých dejín východnej Európy. Udalosti a okolnosti sú snímané mierne pikantným spôsobom, nakoľko v centre autorovho záujmu sú vplyvné byzantské ženy...Viac...

Nájsť podobné
Dejiny peloponézskej vojny V-VIII

Autor(i): Thukydides

Kategória: KNIHY | História

Druhá časť Thukydidovho diela Dejiny peloponézskej vojny obsahuje knihy V–VIII. Udalosti V. knihy sa začínajú v desiatom roku vojny, v ktorom bol medzi Aténami a Spartou uzavretý Nikiov mier. Uzavretím mieru však vojnové udalosti nedostali nadlho oddViac...

Nájsť podobné
Fragment o histórii

Autor(i): Jozef Jablonický

Kategória: KNIHY | História

Štvrtý zväzok cyklu historických prác Jozefa Jablonického, tentoraz pod názvom Fragment o histórii, obsahuje viac ako sto menších prác autora z obdobia rokov 1989 - 2009...Viac...

Nájsť podobné
November ´89 + DVD

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | História

November ´89 je publikácia, ktorá prostredníctvom dobových fotografií pripomína 20. výročie nežnej revolúcie. Kolekcia fotografií bola zostavená zo zdrojov množstva prispievateľov...Viac...

Nájsť podobné
Priemyselná Bratislava

Autor(i): Viera Obuchová

Kategória: KNIHY | História

Na miestach, kde ešte nedávno stáli fabriky, priemyselné objekty, robotnícke štvrte, ktoré svojou architektúrou a atmosférou pripomínali industriálny rozmach mesta na prelome 19. a 20. storočia, dnes vyrastá nová zástavba...Viac...

Nájsť podobné
Trianonská mierová zmluva

Autor(i): Ignác Romsics

Kategória: KNIHY | História

Neobyčajne informatívne a čitateľsky prístupné dielo čerpá z domácej a medzinárodnej literatúry o danej téme a z domácich i zahraničných archívnych výskumov autora...Viac...

Nájsť podobné
Politika

Autor(i): Aristoteles

Kategória: KNIHY | História

Základné dielo filozofickej a politologickej svetovej literatúry, významná pomôcka pre študentov dejín filozofie, filozofie a politológie, zasvätenie do klasických predstáv o spôsoboch a filozofii politiky...Viac...

Nájsť podobné
Hurá...Bežme!!...Kam?...

Autor(i): Alojz Milošovič

Kategória: KNIHY | História

Kniha je napísaná a vydaná pri príležitosti 20. výročia "nežnej revolúcie". Všetky ovplyvňovacie prostriedky verejnej mienky, či už súkromné alebo štátne televízie, rozhlasy, noviny, ...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 domov