alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Navigácia: Encyklopedia.sk >
Kategorie (1):
1. KNIHY
Produkty v kategórii (4):
Teória a prax manažmentu v ošetrovateľstve

Autor(i): Mária Kilíková, Viera Jakušová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Učebnica je určená pre študentov fakúlt zdravotníctva a ošetrovateľstva, ako aj pre nelekárske študijné programy. Manažment v ošetrovateľstve je aplikovanou vednou disciplínou, ktorá by mala upevniť spoločenské postavenie sestry...Viac...

Nájsť podobné
Teória a prax manažmentu v ošetrovateľstve

Autor(i): Mária Kilíková, Viera Jakušová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Učebnica je určená pre študentov fakúlt zdravotníctva a ošetrovateľstva, ako aj pre nelekárske študijné programy. Manažment v ošetrovateľstve je aplikovanou vednou disciplínou, ktorá by mala upevniť spoločenské postavenie sestry...Viac...

Nájsť podobné
Manažment pre nelekárske študijné programy

Autor(i): Viera Jakušová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Neoddeliteľnou súčasťou každej organizácie je manažment, a to nezávisle od toho, o aké odvetvie ide. Táto vysokoškolská učebnica sa venuje odvetviu zdravotníctva. Je to systematický výber kľúčových tematických okruhov z manažmentu s akcentom na...Viac...

Nájsť podobné
Teória a prax manažmentu v ošetrovateľstve

Autor(i): Mária Kilíková, Viera Jakušová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebnica je určená pre študentov fakúlt zdravotníctva a ošetrovateľstva, ako aj pre nelekárske študijné programy. Manažment v ošetrovateľstve je aplikovanou vednou disciplínou, ktorá by mala upevniť spoločenské postavenie sestry...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 domov