alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Navigácia: Encyklopedia.sk >
Kategorie (1):
1. KNIHY
Produkty v kategórii (3):
Dôkazné prostriedky v občianskom súdnom konaní

Autor(i): Robert Vlček

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Táto kniha komplexne a interdisciplinárne spracúva problematiku dôkazných prostriedkov v občianskom súdnom konaní. Nevyhýba sa pritom ani otázkam základných filozofických a psychologických aspektov spracúvanej problematiky a ich vzájomných súvislostíViac...

Nájsť podobné
Vybrané kapitoly z pracovného práva pre zdravotníckych a sociálnych pracovníkov

Autor(i): Robert Vlček

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Z obsahu: Výberový pohovor; Uzatvorenie pracovného pomeru; Vzory pracovnoprávnych podaní;...Viac...

Nájsť podobné
Zdravotnícke právo

Autor(i): Robert Vlček, Zdenka Hrubešová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Obsah: PRVÁ ČASŤ: VŠEOBECNÁ ČASŤ; DRUHÁ ČASŤ: VYBRANÉ OSOBITNÉ OBLASTI ZDRAVOTNÍCKEHO PRÁVA; TRETIA ČASŤ: SÚVISIACE PREDPISY ...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 domov