alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Navigácia: Encyklopedia.sk >
Kategorie (1):
1. KNIHY
Produkty v kategórii (96):
Psychiatrie v somatické medicíně

Autor(i): Ján Praško, Klára Látalová a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Tato kniha ma za cíl umožniť lékařům různých oborů, aby porozuměly pacientům s psychickými problémy, kteří se ocitnou v jejich péči ze somatických příčin...Viac...

Nájsť podobné
Agorafobie a panická porucha

Autor(i): Ján Praško

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Letadla, vlaky, metra, autobusy, dopravní zácpy, výtahy, fronty v samoobsluze, eskalátory a kina jsou místa, z nichž se špatně utíká do bezpečí. Podobně, bez možnosti dovolat se pomoci, se člověk cítí, když je doma sám, nebo když je...Viac...

Nájsť podobné
Panická porucha

Autor(i): Dana Kamarádová, Klára Látalová, Ján Praško

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Seznamte se s jednou z nejčastějších psychických poruch! Potkává lidi nezávisle na jejich inteligenci, vzdělání či síle osobnosti. Strach a úzkost jsou normální a důležité emoce, ale problém vzniká, když se objevují příliš...Viac...

Nájsť podobné
Klinická psychiatrie

Autor(i): Ján Praško

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Věda nutně vstoupila do všech lékařských oborů. Je to patrné obzvláště na psychiatrii, která prošla v posledních 30 letech zásadními změnami. Víme podstatně více o...Viac...

Nájsť podobné
Obecná psychiatrie

Autor(i): Ján Praško a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Předložená učebnice nabízí bohatý studijní materiál a je vhodná pro studenty lékařské fakulty. Mohou v ní nalézt nejen množství současných odborných informací, ale prostřednictvím kazuistických sdělení mohou také porozumět utrpení duševně nemocných..Viac...

Nájsť podobné
Obsedantně-kompulzivní porucha a jak se jí bránit

Autor(i): Ján Praško a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Obsedantně kompulzivní porucha (OCD) je velmi častou psychickou poruchou, která se projevuje pocitem nutkání provést určitý čin nebo zabývat se určitou myšlenkou. Lidé trpící OCD mohou mít značné potíže, někdy je jejich...Viac...

Nájsť podobné
Psychiatrie

Autor(i): Ján Praško a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Obsahuje kapitoly vývoj psychiatrie, příčiny duševních chorob, obecná psychiatrie, speciální psychiatrie, vyšetřování, léčení duševních poruch, koncepce a organizace psychiatrické péče.Viac...

Nájsť podobné
Panická porucha

Autor(i): Dana Kamarádová, Klára Látalová, Ján Praško

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Seznamte se s jednou z nejčastějších psychických poruch! Potkává lidi nezávisle na jejich inteligenci, vzdělání či síle osobnosti. Strach a úzkost jsou v životě každého člověka normální a důležité emoce, ale problémy nastávají, když se objevují příliViac...

Nájsť podobné
Suicidialita u psychických poruch

Autor(i): Klára Látalová, Dana Kamarádová, Ján Praško

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Publikace je určena lékařům-psychiatrům, psychologům, studentům i pracovníkům v pomáhajících profesích. Analyzuje suicidialitu u různých typů psychických poruch, např. u schizofrenie, bipolární afektivní poruchy, deprese, poruch způsobených užíváním.Viac...

Nájsť podobné
Úzkostné poruchy

Autor(i): Ján Praško

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Moderní trendy v léčbě. Úzkostné poruchy představují nejčastější psychické poruchy, které postihují velkou část populace. Setkávají se s nimi nejen psychiatři a psychoterapeuti, ale i praktičtí lékaři, zdravotníci a sociální...Viac...

Nájsť podobné
Jak žít s bipolární poruchou

Autor(i): Ján Praško

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Bipolární afektivní porucha vede ke značnému utrpení v životě nemocného i jeho rodiny. Moderní léčba je založena především na spolupráci nemocného, jeho rodiny a dalších blízkých lidí s odborníky na duševní zdraví...Viac...

Nájsť podobné
Poruchy osobnosti

Autor(i): Ján Praško a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

První monografie o poruchách osobnosti u nás se zabývá skupinou psychických poruch, dříve též označovanou jako psychopatie, které jsou velmi závažné, ale o kterých se dosud málo vědělo zejména z hlediska možností terapie...Viac...

Nájsť podobné
Suicidialita u psychických poruch

Autor(i): Klára Látalová, Dana Kamarádová, Ján Praško

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Publikace je určena lékařům-psychiatrům, psychologům, studentům i pracovníkům v pomáhajících profesích. Analyzuje suicidialitu u různých typů psychických poruch, např. u schizofrenie, bipolární afektivní poruchy, deprese...Viac...

Nájsť podobné
Stigmatizace a sebestigmatizace u psychických poruch

Autor(i): Marie Ocisková, Ján Praško

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Pacienti trpící psychickými poruchami se denně potýkají nejen s příznaky své nemoci, ale také s diskriminací, která souvisí se stigmatizujícími postoji a s chováním společnosti. Monografie je věnována důležitému...Viac...

Nájsť podobné
Obsedantně-kompulzivní porucha a jak se jí bránit

Autor(i): Ján Praško, Beata Pašková, Hana Prašková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Obsedantně kompulzivní porucha (OCD) je velmi častou psychickou poruchou, která se projevuje pocitem nutkání provést určitý čin nebo zabývat se určitou myšlenkou...Viac...

Nájsť podobné
Psychiatrie v somatické medicíně

Autor(i): Ján Praško, Klára Látalová a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Tato kniha ma za cíl umožniť lékařům různých oborů, aby porozuměly pacientům s psychickými problémy, kteří se ocitnou v jejich péči ze somatických příčin...Viac...

Nájsť podobné
Poruchy osobnosti

Autor(i): Ján Praško a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

První monografie o poruchách osobnosti u nás se zabývá skupinou psychických poruch, dříve též označovanou jako psychopatie, které jsou velmi závažné, ale o kterých se dosud málo vědělo zejména z hlediska možností terapie.Viac...

Nájsť podobné
Obsedantně-kompulzivní porucha a jak se jí bránit

Autor(i): Ján Praško a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Obsedantně kompulzivní porucha (OCD) je velmi častou psychickou poruchou, která se projevuje pocitem nutkání provést určitý čin nebo zabývat se určitou myšlenkou. Lidé trpící OCD mohou mít značné potíže, někdy je jejich život závažně omezen a časViac...

Nájsť podobné
Agorafobie a panická porucha

Autor(i): Ján Praško a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Letadla, vlaky, metra, autobusy, dopravní zácpy, výtahy, fronty v samoobsluze, eskalátory a kina jsou místa, z nichž se špatně utíká do bezpečí...Viac...

Nájsť podobné
Úzkostné a fobické poruchy

Autor(i): Hana Prašková, Ján Praško

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Monografie je věnována nejčastějším psychickým poruchám "malé psychiatrie", se kterými se může setkat lékař první linie.Viac...

Nájsť podobné
Kognitivně behaviorální terapie psychických poruch

Autor(i): Ján Praško, Petr Možný, Miloš Šlepecký a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Kongitivně behavorální terapie je psychoterapeutický směr, který se od svého vzniku stále dynamicky rozvíjí a proměňuje. V mnoha myslích je KBT stále spojována s představou tradiční behaviorální terapie...Viac...

Nájsť podobné
Úzkostné poruchy

Autor(i): Ján Praško

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Úzkostné poruchy představují nejčastější psychické poruchy, které postihují velkou část populace. Setkávají se s nimi nejen psychiatři a psychoterapeuti, ale i praktičtí lékaři, zdravotníci a sociální pracovníci.Viac...

Nájsť podobné
Obsedantně-kompulzivní porucha a jak se ji bránit

Autor(i): Ján Praško, Beata Pašková, Hana Prašková, Miloš Šlepecký, Richard Zálesky

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Stručná a srozumitelná knížka našich předních odborníků shrnuje informace o tom, jak obsedantně kompulzivní poruchu (OCD) rozpoznat, jak ji léčí odborník, jak si může pacient pomoci sám a jak mu může pomoci jeho rodina.Viac...

Nájsť podobné
Poruchy osobnosti

Autor(i): Ján Praško a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

První monografie o poruchách osobnosti u nás se zabývá skupinou psychických poruch, dříve též označovanou jako psychopatie, které jsou velmi závažné, ale o kterých se dosud málo vědělo zejména z hlediska možností terapie. Práce uvádí přehled ustavenýViac...

Nájsť podobné
Konziliární psychiatrie

Autor(i): Erik Herman, Ján Praško, Dagmar Seifertová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Konziliární psychiatrie spojuje psychiatrii se somatickou medicínou. Je potřebná jak v ambulantní, tak v nemocniční péči. Tato koncepcí i rozsahem ojedinělá kniha je kompendiem moderních a do současnosti dovedených znalostí psychiatrie...Viac...

Nájsť podobné
Poruchy osobnosti

Autor(i): Ján Praško

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

První monografie o poruchách osobnosti u nás se zabývá skupinou psychických poruch, dříve též označovanou jako psychopatie, které jsou velmi závažné, ale o kterých se dosud málo vědělo zejména z hlediska možností terapie...Viac...

Nájsť podobné
Kognitivně behaviorální terapie v praxi

Autor(i): Roman Pešek, Ján Praško, Petr Štípek

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Autoři, kteří pracují jako kognitivně-behaviorální terapeuti, se do své knihy snažili vybrat informace, jež z hlediska psychoterapeutické praxe pokládají za důležité pro své začínající i pokročilejší kolegy. V knize čtivým způsobem pojednávají o...Viac...

Nájsť podobné
Kognitivně - behaviorální terapie - úvod do teorie a praxe

Autor(i): Petr Možný, Ján Praško

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Mezi školami pevně zakotvenými v naší psychoterapii je na čelném místě škola kognitivně-behaviorální terapie...Viac...

Nájsť podobné
Nadměrné obavy o zdraví

Autor(i): Ján Praško a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Rady pro klienta a jeho rodinu. Nadměrné obavy o zdraví, v odborné terminologii tzv. somatoformní poruchy, představují skupinu problémů, kdy si klienti stěžují na tělesné příznaky...Viac...

Nájsť podobné
Sociální fobie a její léčba

Autor(i): Ján Praško, Michaela Holubová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Lidé trpící sociální fobií cítí nervozitu a napětí ve společnosti jiných lidí. Takový člověk se obává hodnocení, které by se mohlo týkat jeho vzhledu, chování nebo charakteru, má přehnané obavy o to, co si druzí o něm budou myslet. Tato porucha výrazViac...

Nájsť podobné
Agorafobie a panická porucha

Autor(i): Ján Praško

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Letadla, vlaky, metra, autobusy, dopravní zácpy, výtahy, fronty v samoobsluze, eskalátory a kina jsou místa, z nichž se špatně utíká do bezpečí. Podobně, bez možnosti dovolat se pomoci, se člověk cítí, když je doma sám, nebo když je...Viac...

Nájsť podobné
Panická porucha

Autor(i): Dana Kamarádová, Klára Látalová, Ján Praško

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Seznamte se s jednou z nejčastějších psychických poruch! Potkává lidi nezávisle na jejich inteligenci, vzdělání či síle osobnosti. Strach a úzkost jsou normální a důležité emoce, ale problém vzniká, když se objevují příliš...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 domov