alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Navigácia: Encyklopedia.sk >
Kategorie (1):
1. KNIHY
Produkty v kategórii (1):
Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení

Autor(i): Ing. Ján Meravý a kolektív

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Ide o metodickú príručku zameranú na správne vykonávanie OPaOS (revízií) elektrických zariadení NN, VN, bleskozvodov, elektrických strojov, spotrebičov a náradia v prevádzke a pod.Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 domov