alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Navigácia: Encyklopedia.sk >
Kategorie (1):
1. KNIHY
Produkty v kategórii (2):
Matematika s aplikáciami

Autor(i): Dana Országhová a kolektív

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Publikácia je tematicky rozdelená do piatich kapitol, ktoré sú ďalej členené na podkapitoly. Na konci prvej, druhej a štvrtej kapitoly sú uvedené zadania úloh s výsledkami, ktoré pomôžu overiť získané vedomosti. Z obsahu: 1: Funkcia dvoch reálnych...Viac...

Nájsť podobné
Matematika s aplikáciami

Autor(i): Dana Országhová a kolektív

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Matematika ako vedná disciplína poskytuje efektívne nástroje, teoretické metódy a prostriedky na riešenie všeobecných aj praktických problémov, preto je súčasťou teoretického aparátu aj v iných vedných disciplínach. Významnú úlohu plní matematika preViac...

Nájsť podobnéStránky
1 domov