alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Navigácia: Encyklopedia.sk >
Kategorie (1):
1. KNIHY
Produkty v kategórii (9):
Úlohy na rozvíjanie matematickej gramotnosti žiakov 1. stupňa základných škôl

Autor(i): Ľudovít Bálint, Jozef Kuzma

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Ojedinelá publikácia na našom knižnom trhu je vhodným doplnkom k učebniciam a pracovným zošitom matematiky...Viac...

Nájsť podobné
Precvičme si matematiku pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Autor(i): Ľudovít Bálint, Jozef Kuzma

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Zbierka z úloh určená na domácu prípravu, ale aj na prácu v škole, sú kvalitnými pomocníkmi pri opakovaní a osvojení si učiva matematiky...Viac...

Nájsť podobné
Precvičme si matematiku pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Autor(i): Ľudovít Bálint, Jozef Kuzma

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Zbierka z úloh určená na domácu prípravu, ale aj na prácu v škole, sú kvalitnými pomocníkmi pri opakovaní a osvojení si učiva matematiky...Viac...

Nájsť podobné
Precvičme si matematiku pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Autor(i): Ľudovít Bálint, Jozef Kuzma

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Zbierka z úloh určená na domácu prípravu, ale aj na prácu v škole, sú kvalitnými pomocníkmi pri opakovaní a osvojení si učiva matematiky...Viac...

Nájsť podobné
Testy z matematiky pre žiakov 9. ročníka základných škôl

Autor(i): Ľudovít Bálint, Jozef Kuzma

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Publikácia obsahuje jedenásť testov zostavených z učiva matematiky 5. až 9. ročníka základnej školy. Sú to podobné testy, akými sa v 9. ročníku ZŠ preverujú vedomosti žiakov monitorovaním...Viac...

Nájsť podobné
Zbierka úloh z matematiky pre 7. ročník základných škôl

Autor(i): Ľudovít Bálint, Jozef Kuzma

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Zbierka úloh je určená na precvičovanie teoretického učiva a vedomostí z matematiky, ktoré žiaci získali v 7. ročníku základnej školy...Viac...

Nájsť podobné
Zbierka úloh z matematiky pre 8. ročník základných škôl

Autor(i): Ľudovít Bálint, Jozef Kuzma

Kategória: KNIHY | Prírodné vedy | Matematika

Zbierka obsahuje rôzne typy úloh na precvičovanie vedomostí z matematiky, ktoré žiaci nadobudli v 8. ročníku základnej školy. Všetky úlohy vychádzajú zo základného učiva matematiky obsiahnutého v učebných osnovách...Viac...

Nájsť podobné
Opakujeme si matematiku pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Autor(i): Ľudovít Bálint, Jozef Kuzma

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Ak žiaci používali zbierky Precvičme si matematiku pre 5. až 8. ročník základnýcjh škôl, ocenia, že príklady, ktoré boli v nich uvedené, im pomôžu...Viac...

Nájsť podobné
Úlohy na rozvíjanie matematickej gramotnosti žiakov 1. stupňa základných škôl

Autor(i): Ľudovít Bálint, Jozef Kuzma

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Ojedinelá publikácia na našom knižnom trhu je vhodným doplnkom k učebniciam a pracovným zošitom matematiky...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 domov