Encyklopedia vedy a techniky pre milovnikov mudrosti - Encyklopedia.sk
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
 
Knihy | 17. august | Pred 100 rokmi | Prírodné vedy | Spoločenské vedy | Umenie | Slovensko | Slovník | SK CZ DE RU

Definícia:

Encyklopédia alebo náučný slovník je literárne dielo, ktoré krátko, stručne a jasne vysvetľuje dosiahnuté poznatky ľudstva alebo poznatky z určitého vedného odboru. Využíva pri tom odborný (náučný) jazykový štýl, heslá sú usporiadané v abecednom, chronologickom alebo systematickom poradí.
Zdroj:Wikipedia

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


Eshop:
Knihy 2

Žytomyrská oblasť

Žytomyrská oblasť (počas Sovietskeho zväzu po rusky Žitomirská oblasť) je administratívna jednotka na svere Ukrajiny. Má rozlohu 29 832 km² a žije tu 1,33 milióna obyvateľov. Administratívne centrum je mesto Žytomyr.


Viac o pojme
Vlastní Mongoli (Vonkajší a Vnútorní)

Vlastní Mongoli alebo Mongoli sú etnikum žijúce jednak v dnešnom štáte Mongolsko (historický názov: Vonkajší Mongoli) a jednak v dnešnej Číne (najmä) vo Vnútornom Mongolsku a severnom Sin-ťiangu (iné názvy: Južní Mongoli, Čínski Mongoli, Vnútorní Mongoli).[1][2]


Viac o pojme
Mongoli (národ v dnešnom Mongolsku)

Mongoli alebo vlastní Mongoli sú hlavné etnikum (národ) v dnešnom Mongolsku. Tvoria ho najmä Chalchovia a okrem nich aj etniká, ktoré s Chalchami dnes už prakticky splynuli, a to Darigangovia, Chotogojtovia (Chotgojtovia), Sartúlovia, Üdzemčinovia (=Uzumčinovia), Čachari, Chorčinovia a i. (ale len pokiaľ žijú na území dnešného Mongolska). Historicky sa označovali ako Vonkajší Mongoli.[1][2][3][4]


Viac o pojme
Mongoli (mongolské jazyky)

Mongolinárody a národnosti, ktoré hovoria jazykmi mongolskej vetvy altajskej jazykovej rodiny. Patria sem[1][2][3]:


Viac o pojme
Khméri

Khméri (iné názvy: Kméri, Khmérovia, Kmérovia, Kambodžania) sú základná etnická jednotka (resp. väčšinový národ) Kambodže. Malé skupiny Khmérov žijú aj vo Vietname, Thajsku, Laose a inde.


Viac o pojme
Šerpovia (etnikum)

Šerpoviaetnikum obývajúce pohorie Himaláje v Nepále, konkrétne jeho najvyššiu časť pri hraniciach s Tibetom (dnes časť Čínskej ľudovej republiky). Ich meno v tibetčine znie Šer-pa a znamená "človek z východu", pretože tento pôvodne tibetský kmeň pochádza z východného Tibetu. Hovoria šerpčinou, ktorá patrí k južnej vetve tibetobarmských jazykov, avšak šerpčina sa líši od tibetčiny používanej v Lhase a oba jazyky sú si navzájom nezrozumiteľné.


Viac o pojme
Korešpondenčný seminár z programovania


Korešpondenčný seminár z programovania (KSP) je korešpondenčná súťaž v informatike organizovaná neziskovým združením Trojsten. V súčasnosti (2018) prebieha 35. ročník súťaže.


Viac o pojme
Prachový oblak Zeme

Prachový oblak Zeme je drobný meteorický prach obiehajúci spolu so Zemou okolo Slnka a utvárajúci okolo Zeme prostredie so zvýšenou hustotou v porovna­ní s medziplanetárnym prostredím. Pri niektorých meraniach prostredníctvom družíc sa zistila deformácia tohto pra­chového oblaku vo forme pretiahnutého tvaru smerom od Slnka (chvost Zeme).


Viac o pojme
Prevencia (medicína)

Prevencia je predchádzanie chorobám alebo (v trochu širšom zmysle) preventívna starostlivosť, čiže súbor opatrení (a činností) na predchádzanie chorôb, chýb, zranení a ich následkov a udržovanie optimálneho stavu zdravia, jeho posilňovania a rozvoja.


Viac o pojme
Ohnisko nákazy

Ohnisko nákazy je miesto prežívania pôvodcu nákazy spolu s jeho okolím, kde sa môže nákaza šíriť. Ohnisko pretrváva tak dlho, kým v ňom nevyhynie pôvodca nákazy a kým neuplynie maximálna inkubačná doba od poslednej možnosti styku s materiálom biologického pôvodu.[1] Prírodné ohnisko nákazy je miesto s podmienkami, ktoré umožňujú šírenie nákazy bez účasti človeka, teda medzi divožijúcimi živočíchmi.


Viac o pojme
Inkubačná lehota (medicína)

Inkubačná lehota alebo inkubačný čas alebo jazykovo nevhodne inkubačná doba je obdobie od vstupu nákazy do organizmu po vypuknutie choroby. Pri infekčných chorobách zohráva veľkú úlohu pri posudzovaní nebezpečnosti infekcie.


Viac o pojme
HIV Drug Resistance Database

HIV Drug Resistance Database, známa tiež ako Stanford HIV RT and Protease Sequence Database, je databáza Stanford University, ktorá sleduje 93 bežných mutácií HIV. V roku 2008 bola prerobená s 93 bežnými mutáciami po zostavení pôvodnej databázy v roku 2007 s 80 mutáciami. Najnovší zoznam využíva údaje z iných laboratórií v Európe, Kanade a Spojených štátoch vrátane viac ako 15 000 sekvencií neliečených jedincov.[1]


Viac o pojme
Zoznam kníh Biblie

Kánonický zoznam jednotlivých kníh Biblie (čiže spisov Biblie) je iný u židov, katolíkov, protestantov a pravoslávnych kresťanov, hoci sa do veľkej miery prekrýva. Židia tiež používajú iné poradie kníh ako kresťania. Dolu uvedená tabuľka porovnáva kánony uvedených náboženstiev.


Viac o pojme
Matúš (apoštol)

Svätý Matúš, zvaný tiež Lévi, syn Alfea, jeden z Dvanástich Ježišových apoštolov.


Viac o pojme
Biblia a história

Biblia je nielen teologickou knihou, ale aj historickou. Celý jej obsah (a teológia) je založený na historických udalostiach. Biblický popis týchto udalostí a s nimi spojených reálií bol po celé stáročia jediným prameňom pre ich historické poznanie. Hlavne na jej základe boli počas 19. a 20. storočia objavené a zrekonštruované staroveké dejiny mnohých oblastí Blízkeho Východu. Aj dnes je Biblia cenným historickým dokumentom, ktorý sa používa pri archeologických vykopávkach a spoznávaní dejín Blízkeho Východu.


Viac o pojme
Kal’eh-je Hasan Alí

Kal eh-je Hasan Alí je vulkanické pole pozostávajúce zo 14 maarov, nachádzajúce sa v juhovýchodnom Iráne, bokom od iných vulkanických centier. Rozmery maarových kráterov sú od 150 do 1 200 m, najväčší - Veľký kráter má 1 200 m a hĺbku 300 m. Vek hornín sa odhaduje na 50 000 až 5 000 rokov a prevládajúce štruktúry sú pyroklastické depozity.


Viac o pojme
Kúh-e Taftán

Kúh-e Taftán alebo Kúhe Taftán alebo Taftán (z per. horúce miesto) je v súčasnosti neaktívny stratovulkán, nachádzajúci sa v juhovýchodnom Iráne, asi 120 km južne od mesta Záhedán. Sopka je súčasťou vulkanického masívu, ktorý sa tiahne až do Pakistanu. Kúh-e Taftán má dve vulkanické centrá, severný kráter vyzerá viac zvetralo, kým južný, vyšší kráter je mladší, tiež sa v ňom nachádzajú aktívne fumaroly sírnych plynov (SO2, H2S). Hlásená erupcia z roku 1993 nebola potvrdená, pretože išlo len o výron roztavenej síry.


Viac o pojme
Kúh-e Sahand

Kúh-e Sahand alebo Kúhe Sahand alebo Sahand je vyhasnutý stratovulkán, nachádzajúci sa v severnom Iráne, asi 40 km južne od mesta Tabríz. S výškou 3 707 m je to navyšší vrch regiónu Ázarbájdžán. Stavba sopky je tvorená prevažne andezitmi, vek poslednej erupcie je odhadovaný na holocén.


Viac o pojme
Kúh-e Damávand

Kúh-e Damávand (iné názvy: Kúhe Damávand, Damávand, (Kúh-e/Kúhe) Demavend/Demávend, Kolleh-je/Kollehje Damávand/Demávend/Demavend) je vyhasnutá sopka, nachádzajúca sa v iránskej provincii Mázandarán, asi 50 km južne od Kaspického mora a 60 km východne od hlavého mesta Teherán. S výškou 5 610 m je to najvyšší vrch Iránu, ako aj celého Stredného východu.


Viac o pojme
Kúh-e Bazmán

Kúh-e Bazmán alebo Kúhe Bazmán alebo Bazmán je neaktívny stratovulkán, nachádzajúci sa v južnom Iráne, asi 200 km juhovýchodne od mesta Bam. Je tvorený prevažne andezitovými horninami, ale mladšie lávové prúdy sú skôr bazaltového zloženia. Nie sú známe žiadne historické záznamy o erupcii sopky, ale v oblasti vulkánu sú aktívne fumaroly.


Viac o pojme
Kamenný organ

Kamenný organ je skalný útvar, ktorý vzniká vďaka stĺpcovitej odlučnosti bazaltu - čadiča (menej často tiež znelca - fonolitu). Ide o geologickú vlastnosť bazaltov, ktorá sa prejavuje penta- či hexagonálnymi hranolmi, ktoré môžu dosahovať dĺžku až niekoľkých desiatok metrov.


Viac o pojme
Kremenný diorit

Kremenný diorit je intruzívna vyvretá hornina felzickéhointermediárneho zloženia. Je to hornina ležiaca na rozhraní medzi granitoidmi a dioritom.


Viac o pojme
Novoobjavené druhy vtákov

Počet druhov vtákov ešte stále nie je konečný a prakticky každý rok sú publikované v odbornej literatúre články, prinášajúce informácie o nových, dovtedy pre vedu neznámych vtáčích druhoch. Tieto objavy sú lokalizované väčšinou v menej prebádaných kútoch sveta, predovšetkým v Južnej Amerike a v juhovýchodnej Ázii či v Afrike. Medzi krajiny s najvyšším počtom objavených operencov patria Brazília, Peru, Indonézia, Čína... Ale niekedy sú prekvapujúco "odhalené" nové vtáčie druhy aj v relatívne dobre zmapovaných oblastiach, napr. v r. 2009 druh krivonosa v USA. V poslednom období boli novopopísané tieto druhy vtákov:


Viac o pojme
Teodor Augustín Sauter

Teodor Augustín Sauter (Theodor August Sauter) (* 15. august 1886, Kežmarok, Slovensko – † 30. jún 1949, Český Krumlov, Česko) bol kežmarský rodák, vydavateľ, tlačiar.


Viac o pojme
Matej Šuňavec

Matej Šuňavec (* 11. november 1873, Pribylina – † 27. máj 1949, tamže) bol slovenský sociálno-demokratický politik a novinár.


Viac o pojme
Jozef Országh (verejný činiteľ)

Jozef Országh (* 21. júl 1883, Abramová-Laclavá  –  † 28. december 1949, Bratislava, pochovaný v Martine) bol slovenský verejný činiteľ a právnik.


Viac o pojme
Ján Gašperík

Ján Gašperík (* 21. december 1876, Liptovský Hrádok-Dovalovo - † 16. január 1949, Nováky, Slovensko) - bol právnik a významný slovenský včelár.


Viac o pojme
Fedor Jesenský (právnik)

JUDr. Fedor Jesenský - Jeszenszky-Gasparovje (* 9. september 1904, Liptovský Mikuláš  –  † 9. apríl 1949, Martin) bol právnik, prekladateľ, vydavateľ.


Viac o pojme
August Krogh

Schack August Steenberg Krogh (* 15. november 1874, Grenaa, Dánsko – † 13. september 1949, Kodaň) bol dánsky lekár a fyziológ čiastočne rómskeho pôvodu.[1]


Viac o pojme
Andarín CarvajalViac o pojme
Žofia Hielová

Žofia Hielová (* 22. jún 1895, Horná Lehota - † 26. marec 1949, Horná Lehota) bola spisovateľka, publicistka.


Viac o pojme
Lokality Svetového dedičstva v Európe

Toto je zoznam lokalít Svetového dedičstva v Európe a Severnej Amerike. Obsahuje lokality v regióne Európa a Severná Amerika.


Viac o pojme
Mošovský potok

Mošovský potok (miestne nazývaný aj Mošovka) je potok v hornom Turci, v severovýchodnej časti okresu Turčianske Teplice. Je to ľavostranný prítok Čiernej vody, meria 6 km a je tokom VI. rádu.


Viac o pojme
Čierna voda (prítok Dolinky)

(prítok Dolinky)


Viac o pojme
Nugát

Nugát alebo zriedkavo nugat je polotuhá hmota z pražených, jemne mletých mandlí alebo lieskových orieškov, príp. vlašských orechov, zmiešaných s cukrom a ďalšími surovinami, napr. s vaječným bielkom, tukom, kakaovým maslom.[1] Výraz nugát zároveň označuje cukrovinku vyrobenú z tejto hmoty, napr. nugátový bonbón.[2]


Viac o pojme
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov (SZKC) je jedným z prvých profesijných zväzov po zániku ČSSR. Je dobrovoľnou, cechovskou, nepolitickou záujmovou organizáciou, v ktorej sa dobrovoľne združujú občania, ktorí sa na profesionálnej úrovni zaoberajú gastronómiou alebo sú priateľmi a propagátormi gastronómie. Na čele zväzu momentálne stojí Vojto Artz. Sídlo má v Bratislave. Od roku 2000 je riadnym členom Svetovej asociácie kuchárskych združení (WACS).[1]


Viac o pojme
Segedínsky guláš

Segedínsky guláš je jeden zo známych druhov gulášov. Názov sa odvodzuje buď zo Szegedi gulyás (t.j. segedínsky/segedský) alebo zo Székely gulyás (sikulský guláš).[1]


Viac o pojme
Oscypek

Oscypek je tradičný poľský údený syr vyrobený zo slaného ovčieho mlieka výhradne vyrábaný v oblasti Podhalie (podobný syr sa vyrába na Slovensku pod názvom Oštiepok). Prvá zmienka o výrobe syrov v poľských Tatrách siaha až do 15. storočia, v dokumente z oblasti Ochotnica v roku 1416. Prvý zaznamenaný recept na oscypek bol vydaný v roku 1748 v oblasti Żywiec[1].


Viac o pojme
Liatinový hrniec

Liatinový hrniec je kuchynský hrniec s hrubými stenami vyrobený z kovovej liatiny. Liatinové hrnce majú v Európe dlhú tradíciu a používajú sa už stovky rokov.[1] 


Viac o pojme
Kyseľ (ruský pokrm)

Kyseľ je pokrm pripravovaný z ovocnej šťavy alebo mlieka, ktorý je zahustený škrobovou múčkou.[1] Väčšinou sa podáva studený, ale môže sa konzumovať i teplý. Je obľúbený v Rusku - odkiaľ pochádza, v Litve a v Poľsku (známy ako kisiel - predáva sa tu v rôznych ovocných príchutiach v podobných vreckách ako pudingy).


Viac o pojme
Žervé

Žervé (z franc. Gervais) je nesolený šľahaný krémový syr francúzskeho pôvodu. Vyrába sa z tučného tvarohu.[1][2] Názov nesie podľa francúzskeho priemyselníka Charlesa Gervaisa.[3]


Viac o pojme
Zoznam rodov čeľade bôbovité

Tu je neúplny zoznam recentných rodov čeľade bôbovité (Fabaceae):


Viac o pojme
Sophora toromiro

Vývojová vetva po slovensky=


Viac o pojme
Lupina (rod)

Lupina alebo staršie lupína alebo ešte staršie (alebo ľudovo) vlčí bôb (lat. Lupinus) je rod rastlín z čeľade bôbovité.


Viac o pojme
Haematoxylum campechianum

Haematoxylum campechianum je strom z čeľade bôbovité. Pochádza z tropickej Strednej Ameriky.


Viac o pojme
Agát

Agát (Robinia) je rod rastlín patriaci do čeľade bôbovité (Fabaceae). Agáty sú opadavé stromy a kríky so sperenými listmi a strapcami bielych až purpurových kvetov. Sú pôvodne rozšírené v južných a juhovýchodných oblastiach Severnej Ameriky. Agát biely bol v Európe pôvodne vysádzaný ako okrasná drevina a na zalesňovanie neplodných pôd, čoskoro však zdomácnel a miestami sa stal inváznou drevinou. Ako okrasné dreviny sa pestujú aj ďalšie druhy agátov.


Viac o pojme
Šošovica

Šošovica je rod rastlín z čeľade bôbovité.


Viac o pojme
Pridružený štát

Pridružený štát (angl. Associated state, špa. Estado asociado) je de facto takmer nezávislý štát, ktorý je v dobrovoľnom zväzku s väčším štátom (väčšinou bývalá koloniálna krajina), ktorá tak zodpovedá za časť suverénnych právomocí pridruženého štátu (spravidla za zahraničnú politiku a obranu).


Viac o pojme
Komerčný multiplex

2. multiplex alebo Komerčný multiplex je multiplex na Slovensku, ktorý slúži na vysielanie komerčných rozhlasových a televíznych programov pomocou DVB-T. Do apríla 2013 boli v multiplexe prístupné televízie JOJ, Plus, Markíza a Doma. 24. apríla 2013 bola ponuka rozšírená o televíziu TA3[1][2][3]. Od 1. januára 2017 bolo ukončené vysielanie všetkých programov televízie Markíza, ktorú nahradila televízia Barrandov Family[4][5].


Viac o pojme
Veľmi krátke vlny

Veľmi krátke vlny (skratka VKV alebo VHF z anglického Very High Frequency) je oblasť elektromagnetického žiarenia používaná predovšetkým na prenos rozhlasového a rádiového signálu v atmosfére. Označenie vyplýva z toho, že jeho vlnová dĺžka je pomerne veľmi krátka.


Viac o pojme
Multiplex (digitálna televízia)

Multiplex je balíček televíznych a rozhlasových programov a doplnkových služieb vysielaný na jednom kanále v rámci digitálneho vysielania. Jednotlivé televízne kanály sú pre vysielanie zmiešané (multiplexované) do jedného digitálneho kanálu a v prijímači sú znova rozdelené (demultiplexované).


Viac o pojme
Miestna ústredňa

Miestna ústredňa (MÚ, MTU) sa nachádza v hierarchii telefónnych ústrední najnižšie, teda najbližšie k účastníkovi. Spravidla obsluhuje lokalitu o polomere okolo 5 kilometrov, ktorá sa nazýva MTO, čiže miestny telefónny obvod. Jeho veľkosť je obmedzená fyzikálnymi parametrami účastníckeho vedenia (odpor, indukčnosť a kapacita vodičov, ktoré by mohli spôsobiť prekročenie povolených limitov pre úbytok napätia potrebného na napájanie telefónu a maximálneho prípustného útlmu hovorového signálu).


Viac o pojme
Dohoda o úrovni poskytovaných služieb

Dohoda o úrovni poskytovaných služieb[1] alebo service-level agreement (skratka SLA) je časť zmluvy o poskytovaní služieb, v ktorej je dohodnutá (t.j. definovaná) určitá úroveň služby. V praxi sa termín SLA niekedy používa na dohodnutú dodaciu lehotu služieb. Každý nákup znamená pre predajcu aj kupujúceho povinnosť splniť podmienky nákupu. Veľmi dôležitá je špecifikácia produktu, hlavne ak sa jedná o nehmotný produkt (službu).


Viac o pojme
Bitová rýchlosť

Bitová rýchlosť (bit rate alebo bitrate) udáva, aký objem informácie sa prenesie za jednotku času. Základnou jednotkou bitovej rýchlosti je bit za sekundu (bit/s, b/s, alebo anglicky bps = bits per second). Jednotka udáva, koľko bitov informácie je prenesených za jednu sekundu. Bitrate teda neznamená rýchlosť v zmysle vzdialenosť/čas, ale počet bitov/čas, (prenosová rýchlosť, alebo kapacita).


Viac o pojme
Účastník

Účastník v telekomunikáciách je osoba, organizácia alebo iný subjekt, ktorý využíva služieb poskytovaných telekomunikačným systémom alebo systémom pre spracovanie informácií pre prenos informácií. Účastník môže vystupovať ako zdroj alebo cieľ komunikácie.


Viac o pojme
Omega (grécke písmeno)

Omega (zriedkavo ómega;[pozn 1] veľké Ω, malé ω) je dvadsiate štvrté písmeno gréckej abecedy. V systéme gréckych čísel má hodnotu 800. Za jeho ekvivalent v latinke je možné považovať písmeno O. Názov písmena doslova znamená veľké o.


Viac o pojme
Hippokrates (lekár)

Hippokrates alebo Hippokratés (z Kósu alebo z Kóu) (* asi 460 pred Kr. - † 370 pred Kr.)[1] bol antický Grék považovaný za jedného z najvýznamejších lekárov všetkých čias, ktorý položil základy niekoľkých odborov medicíny. Bol najvýznamnejším predstaviteľom tzv. Kósskej školy. Je mu prisudzovaná stará vrstva zbierky lekárskych textov Corpus hippocraticum, v ktorých odmietol povery a primitívnu liečiteľskú mágiu a položil základy medicíny ako vedeckého oboru.


Viac o pojme
Hérofilos z Chalkédónu

Hérofilos z Chalkédónu alebo Herofilos z Chalkedonu v Bithýnii (* 335 pred Kr. – † 280 pred Kr.) bol grécky lekár, predstaviteľ lekárskej školy v Alexandrii (približne 300 pred Kr.).


Viac o pojme
Osteopatia

Osteopatia je typ alternatívnej medicíny, komplementárna (doplnková) holistická (celostná) veda zaoberajúca sa obnovením zdravia v organizme. Je odlišným spôsobom medicínskej praxe, ktorý sa koncentruje skôr na zdravie, než na chorobu (,,Nájdi zdravie, ktokoľvek dokáže nájsť ochorenie"- Dr. A.T. Still)- nájsť Príčinu ťažkostí a jemnými manuálnymi technikami ju odstrániť.
Osteopatická medicína je založená na filozofii, že všetky systémy ľudského tela sú vzájomne prepojené a spoločne pracujú na udržiavaní zdravia jedinca, či na jeho liečení v čase ochorenia. Žiadna sústava nie je dôležitejšia ako ostatné:


Viac o pojme