Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
 
Knihy | 20. október | Pred 100 rokmi | Prírodné vedy | Spoločenské vedy | Umenie | Slovensko | Slovník | SK CZ DE RU

Definícia:

Encyklopédia alebo náučný slovník je literárne dielo, ktoré krátko, stručne a jasne vysvetľuje dosiahnuté poznatky ľudstva alebo poznatky z určitého vedného odboru. Využíva pri tom odborný (náučný) jazykový štýl, heslá sú usporiadané v abecednom, chronologickom alebo systematickom poradí.
Zdroj:Wikipedia

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


Eshop:Dan Brown Pôvod 200x200

Beletria.sk 
Fotovoltika

Fotovoltika (FV) je metóda priamej premeny slnečného žiarenia na elektrinu (jednosmerný prúd) s využitím fotoelektrického javu na veľkoplošných polovodičových fotodiodách. Jednotlivé diódy sa nazývajú fotovoltické články a sú zvyčajne spájané do väčších celkov - fotovoltických panelov. Samotné články sú dvojakého typu - kryštalické alebo tenkovrstvé. Kryštalické články sú vytvorené na tenkých doskách polovodičového materiálu, tenkovrstvé články sú priamo nanášané na sklo alebo inú podložku. V kryštalických technológiách prevažuje kremík, a to monokryštalický alebo multikryštalický, iné materiály sú používané len v špeciálnych aplikáciách. Tenkovrstvých technológií existuje viacero, napríklad amorfný kremík a mikrokryštalický kremík, ktorých kombinácia sa nazýva tandem, ďalej telurid kadmia a CIGS zlúčeniny. Vďaka rastúcemu záujmu o obnoviteľné zdroje energie a dotáciám sa výroba fotovoltických panelov a systémov v poslednej dobe značne zdokonalila.[1][2][3]


Viac o pojme
Skašov

Skašov je obec v Česku v okrese Plzeň-juh v Plzenskom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 236 obyvateľov, z toho 113 mužov a 123 žien, pričom priemerný vek v obci bol 43,3 roka (muži 42,4 roka, ženy 44,2 roka).


Viac o pojme
Atrofia hypofýzy

Atrofia hypofýzy je stav, pri ktorom v dôsledku pôsobenia vonkajších alebo vnútorných vplyvov dochádza k poškodeniu tkaniva hypofýzy a jeho regresívnym zmenám. Príčinou býva tlak rôznych expanzívnych procesov, najmä nádorov z okolia; poruchy krvného obehu pri chorobných zmenách hypotalamu a infundíbula hypofýzy; ako následok rádioterapie a podobne. Klinicky sa môže prejaviť deficitom niektorého alebo všetkých hormónov hypofýzy.


Viac o pojme
Şəki

Şəki (angl. Shaki, rus. Шеки – Šeki[1]) je malé historické mesto na severozápade Azerbajdžanu. Niekedy sa tiež píše ako Seki alebo Sheki.[chýba zdroj]


Viac o pojme
Losiná

Losiná je obec v Česku v okrese Plzeň-mesto v Plzenskom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 1 182 obyvateľov, z toho 583 mužov a 599 žien, pričom priemerný vek v obci bol 39,6 roka (muži 39,4 roka, ženy 39,8 roka).


Viac o pojme
Potáplice

Potáplicotvaré alebo potáplice (Gaviiformes) je rad letcov s jediným recentným rodom potáplica.


Viac o pojme
Měkynec

Měkynec je obec v Česku v okrese Strakonice v Juhočeskom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 37 obyvateľov, z toho 20 mužov a 17 žien, pričom priemerný vek v obci bol 35,1 roka (muži 35,0 roka, ženy 35,1 roka).


Viac o pojme
Předmíř

Předmíř je obec v Česku v okrese Strakonice v Juhočeskom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 334 obyvateľov, z toho 168 mužov a 166 žien, pričom priemerný vek v obci bol 41,1 roka (muži 39,9 roka, ženy 42,4 roka).


Viac o pojme
Pýthia

Pythia alebo Pýthia alebo Pýtia (gr. Pythia/iný prepis Pýthia) bola starogrécka veštkyňa v chráme Apolóna Pýtia v Delfách. Pri veštení Pýtia sedela na trojnožke a v najstarších dobách vyťahovala ako odpoveď na otázky, ktoré jej tlmočili kňazi, kamienky. V historickej dobe veštila v extáze, do ktorej upadala buď pôsobením omamných výparov vody z posvätného prameňa alebo žuvaním vavrínových listov. Kňazi zaznamenávali zvuky, ktoré Pýtia na ich otázky vyrážala, a zostavovali ich do odpovedí, spravidla dvojzmyslených (odtiaľ hovoriť ako Pýtia, t. j. nejasne). V klasickej dobe bývali Pýtie dve, i tri, ale od helénizmu, keď upadol politický význam veštieb a otázky boli vznášané len v súkromných záležitostiach, bola Pýtia zasa len jedna. Jej veštby si ľudia niekedy nevysvetlili správne. Napríklad dvojzmyselná veštba lýdskemu kráľovi.Ten sa pýtal, či má bojovať proti Peržanom,Pýtia mu odpovedala:Keď prekročíš rieku Halys, zničíš veľkú ríšu. Lýdsky kráľ rieku prekročil a veľkú ríšu - svoju vlastnú - zničil.


Viac o pojme
Imrich Moróc

Barón Imrich Moróc de Beketfalva (po maďarsky Imre Mórocz; * 1699, Kőszeg, Maďarsko – † 1758) bol uhorský šľachtic. Bol synom Františka Moróca de Beketfalva (* 1683 – † 1706), Evy Terézie Jakusith (* odhadom medzi 1631 a 1691) a vnukom Štefana Moróca de Beketfalva.


Viac o pojme
Anton Moróc

Anton Moróc de Beketfalva (po maďarsky Antal Mórocz; * cca 1545, Beketfalva (dnešné Holice), Slovensko - † po 1594) bol uhorský šľachtic. Bol synom Petra Moróca (* cca 1510, † po 1592) adresáta erbovej listiny (1572).


Viac o pojme
Štefan Moróc

Štefan Moróc de Beketfalva (po maďarsky István Mórocz; * 1610 – † 1683) bol uhorský šľachtic. Bol synom uhorského vicepalatína Wolfganga Moróca (1575 – 1648) a Žofie Kalmárovej (* nar. odhadom medzi 1552 a 1612).


Viac o pojme
Hrad Kamen

Hrad Kamen (slovin. Grad Kamen, nem. Burg Stain) je zrúcanina stredovekého hradu z 12. storočia nachádzajúca sa v dedine Begunje na Gorenjskem v občine Radovljica v historickom tradičnom regióne Gorenjska v Slovinsku. Má priznaný štatút kultúrnej pamiatky.[1][2][3]


Viac o pojme
Predjamský hrad

Predjamský hrad (slovinsky Predjamski grad alebo grad Predjama, nem. Höhlenburg Lueg, tal. Castel Lueghi) je renesančný hrad postavený v ústi jaskyne Erazmova jama. Hrad sa nachádza na juhozápade Slovinska, v historickej oblasti Vnútorné Kraňsko, v obci Predjama, 9 km severozápadne od mesta Postojna, ktoré je svetovo preslávené vďaka unikátnemu jaskynnému systému Postojnska jama. Hrad je zapísaný v knihe Guinessových svetových rekordov a patrí medzi najväčšie jaskynné hrady na svete. Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z 13. storočia, keď sa hrad spomína pod názvom Jama, čiže jaskyňa. Hrad bol postavený v 12. storočí na mieste, kde pod 123 m vysokou skalou útesu nad priepasťou krasu vyviera potok Lokva. Jaskynný systém (Predjamski Jamski sistem) je druhým najrozsiahlejším v Slovinsku a doposiaľ bolo preskúmaných 13 km. Archeologické nálezy z 50. rokov 20. storočia ukazujú na osídlenie jaskyne v paleolite. Súčasná renesančná podoba hradu pochádza z konca 17. storočia. Hrad preslávil rytier Erazmus Luegg, ktorý na hrade sídlil v 15. storočí. Keďže majitelia obývali tento hrad sporadicky, ako letné sídlo, nevykonávali takmer žiadnu úpravu a hrad si vďaka tomu zachoval pôvodný vzhľad. V 19. storočí prešiel do vlastníctva rodiny Windischgrätzovcov, ktorá ho vlastnila až do konca 2. svetovej vojny, keď ho komunistická strana Juhoslávie znárodnila a následne prerobila na múzeum.[1]


Viac o pojme
Vykurovací faktor

Vykurovací faktor alebo aj ohrievací faktor je koeficient výkonnosti tepelného čerpadla, ktorý vyjadruje jeho efektívnosť. Označuje sa a je bezrozmerný.


Viac o pojme
Mozgová časť lebky

Mozgová časť lebky[1][2] (iné názvy: neurokranium[3], neodborne mozgovňa[4]; lat. neurocranium) je v anatómii človeka jeden z dvoch funkčných celkov lebky (cranium); druhým je tvárová časť lebky, viscerokranium (viscerocranium). V neurokraniu je umiestnený mozog (encephalon, cerebrum).[5]človeka rozumného (Homo sapiens) je táto časť hlavy väčšia než viscerokranium.


Viac o pojme
Tvárová časť lebky

Tvárová časť lebky[1][2] (iné názvy: viscerokranium[3], tvárový skelet[4], staršie, podľa N. A. splanchnokranium; T. A.: lat. viscerocranium[5], N. A.: lat. splanchnocranium[pozn 1]) je v anatómii človeka jeden z dvoch funkčných celkov lebky (cranium); druhým je mozgová časť lebky (neurocranium). Viscerokranium obklopuje začiatok tráviacej rúry a sú v ňom uložené aj slinné žľazy (pozri tráviaca sústava, apparatus digestorius).


Viac o pojme
Príušná žľaza

Príušná žľaza (iné názvy: parotída[1], príušnica[2], lat. glandula parotis) je najväčšia slinná žľaza, stavbou čisto serózna tuboalveolárna rozvetvená žľaza umiestnená v parotideomasseterickej krajine (regio parotideomasseterica).[3][4]


Viac o pojme
Taška

Taška (iné názvy: kabela, kapsa) je vak (z kože, plátna alebo iného materiálu) s držadlami alebo remeňmi určený na prenášanie vecí v ňom a nosený v ruke, na pleci alebo na chrbte.


Viac o pojme
Sympatikus

Sympatický nervový systém, skratka SNS (iné názvy: sympatikový nervový systém, sympatická/sympatiková nervová sústava, sympatikus,[1] sympatické nervstvo, adrenergický systém,[1] ortosympatikus; neformálne nerv života; lat. pars sympatica systematis autonomici) tvorí spolu s parasympatickým nervovým systémom (PNS, parasympatikus) vegetatívny nervový systém. Väčšina vnútorných orgánov je ovládaná oboma systémami, pričom zvyčajne vyvolávajú opačné účinky, čo umožňuje veľmi jemnú reguláciu orgánovej činnosti.


Viac o pojme
Líšeň

Brno-Líšeň je mestská časť na východe štatutárneho mesta Brna. Pod názvom Líšeň tiež katastrálne územie a do 1. apríla 1944 samostatné mestečko.


Viac o pojme
Rovnobežník

Rovnobežník je štvoruholník, ktorého protiľahlé stranyrovnobežné a majú rovnakú dĺžku. Súčet susedných uhlov je 180°.


Viac o pojme
Großschönau

Großschönau je trhová obec v Rakúsku v spolkovej krajine Dolné Rakúsko v okrese Gmünd.


Viac o pojme
Morseovka

Medzinárodná Morseova abeceda [vyslov: morzeova] (iné názvy: Morseova abeceda, Morsova abeceda[1], Morseova telegrafická abeceda, Morseho abeceda [vyslov: morzeho], hovorovo morzeovka) je sústava telegrafných signálov zodpovedajúcich písmenám, čísliciam a iným znakom, ktoré sa používajú pri písaní; v grafickom vyjadrení je to sústava bodiek a čiarok, časovo bodka predstavuje krátky signál a čiarka dlhý signál. Autorom abecedy je Samuel Finley Breese Morse.


Viac o pojme
Zábřezí-Řečice

Zábřezí-Řečice je obec v Česku v okrese Trutnov v Královohradeckom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 155 obyvateľov, z toho 75 mužov a 80 žien, pričom priemerný vek v obci bol 40,5 roka (muži 40,5 roka, ženy 40,5 roka).


Viac o pojme
Kategória:Postavy Hviezdnych vojen

V tejto kategórii sa nachádza 30 stránok z 30 celkom.


Viac o pojme
Andrássy út

Andrássy út je jedna z hlavných a najznámejších budapeštianskych tried. Tvorí pomyselnú hranicu medzi mestskými časťami Terézváros a Lipótváros. Spolu s Budínskym hradom je súčasťou Svetového dedičstva UNESCO.


Viac o pojme
Smrekovica (vrch vo Veľkej Fatre)

Smrekovica (1 530,2 m n. m.[1]) patrí medzi najvyššie vrchy Veľkej Fatry.


Viac o pojme
Hősök tere

Hősök tere (doslova "Námestie hrdinov") je jedno z najvýznamnejších budapeštianskych námestí. Spolu s Andrássy út a Budínskym hradom sú súčasťou Svetového dedičstva UNESCO. Hősök tere sa nachádza na severnom konci Andrássy út, hneď pri mestskom parku – Városliget.


Viac o pojme
Szépművészeti Múzeum

Szépművészeti Múzeum (slovensky Múzeum krásneho umenia) je jedno z významných maďarských múzeí nachádzajúce sa v Budapešti na Hősök tere. Oproti múzeu sa nachádza Palác umenia – Műcsarnok.


Viac o pojme
Műcsarnok

Műcsarnok (doslova „Hala umenia“) je múzeum výtvarného umenia nachádzajúce sa na budapeštianskom Hősök tere. Oproti sa nachádza Múzeum krásneho umenia – Szépművészeti Múzeum.


Viac o pojme
Müpa Budapest

Müpa Budapest[1] (Müpa, Művészetek Palotája (doslova „Palác umení“)) je budova nachádzajúca sa v budapeštianskej štvrti Ferencváros. Palác je dostupný krátkou chôdzou z južného konca Nagykörút, vlakmi HÉV a električkami. Nachádza sa v blízkosti mosta Lágymányosi híd.


Viac o pojme
Anastasija Ivanovna Rodionovová

Anastasija Ivanovna Rodionovová, rus. Анастасия Ивановна Родионова (* 12. máj 1982, Tambov, Rusko) je súčasná austrálska profesionálna tenistka. Počas svojej kariéry vyhrala 2 turnaje WTA vo štvorhre.


Viac o pojme
Sojombo

Sojombo môže byť:


Viac o pojme
Gabriela Matečná

Ing. Gabriela Matečná (* 28. november 1964, Poprad)[1][2] je slovenská agronómka a manažérka. Od 23. marca 2016 do 20. marca 2020 bola ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. V septembri 2017 bola krátko poverená riadením ministerstva školstva.


Viac o pojme
ZA ĽUDÍ

ZA ĽUDÍ je slovenská centristická[3][4] politická strana. Pôvodne vznikla okolo bývalého prezidenta SR Andreja Kisku. Strana bola Ministerstvom vnútra SR zaregistrovaná 2. septembra 2019, ustanovujúci snem sa konal 28. septembra 2019.[5][6] Vo voľbách do Národnej rady SR v roku 2020 získala strana 5,77 % hlasov a stala sa súčasťou vlády Igora Matoviča so stranami OĽANO, SME RODINA a SaS. Od augusta 2020 je predsedníčkou strany Veronika Remišová


Viac o pojme
Fárjáb

Fárjáb (perz. فاریاب‎) je provincia nachádzajúca sa v severnej časti Afganistanu.


Viac o pojme
Bratřejov

Bratřejov je obec v Česku v okrese Zlín v Zlínskom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 769 obyvateľov, z toho 391 mužov a 378 žien, pričom priemerný vek v obci bol 40,8 roka (muži 38,3 roka, ženy 43,3 roka).


Viac o pojme
Hradešín

Hradešín je obec v Česku v okrese Kolín v Stredočeskom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 339 obyvateľov, z toho 160 mužov a 179 žien, pričom priemerný vek v obci bol 33,7 roka (muži 33,8 roka, ženy 33,6 roka).


Viac o pojme
Tiokyanatan

Tiokyanatan (iné názvy: tiokyanát, sulfokyanatan, tiokyanid alebo staršie rodanid) je funkčná skupina odvodená od kyseliny tiokyanatej a tvoriaca iónové zlúčeniny založené na [SCN]- a konjugovanom hydroxide). Medzi typické zlúčeniny patrí bezfarebné soli tiokyanatanu draselného a sodného. Ako tiokyanatany sa označujú tiež organické zlúčeniny obsahujúce funkčnú skupinu SCN.


Viac o pojme
Útek

Únik alebo útek alebo uniknutie/unikanie je rýchle (útek aj náhle či tajné) vzdialenie sa od/z neželanej veci/osoby/miesta/javu.


Viac o pojme
Podnož

Podnož alebo podnožka (staršie: podnôžka) môže byť:

  • stolček pod nohy, synonymum: šamlík, pozri stolček (pod nohy)
  • spodná časť niečoho, napr. sokel (vo viacerých významoch), pozri sokel a podnož (nábytok)
  • nožná páka, ktorou sa niečo (napr. krosná) uvádza do pohybu

Viac o pojme
Plynový teplomer

Plynový teplomer sa skladá z nádoby naplnenej plynom (napr. vodíkom, héliom, dusíkom), ktorá je spojená úzkou rúrkou s otvorením kvapalinovým manometrom. Manometer má jedno rameno pohyblivé v zvislom smere, aby sa hladina kvapaliny v pevnom ramene mohla udržať stále na úrovni značky. Tým sa zaručuje, že zmeny tlaku plynu zmenou teploty prebiehajú za stáleho objemu plynu.


Viac o pojme
Bernard (priezvisko)

Bernard je priezvisko, odvodené od mužského mena Bernard. V Česku je najrozšírenejšie v mestách Praha, Mladá Boleslav, Náchod a Trutnov. Na Slovensku je zriedkavé, s najväčším výskytom v Seredi.


Viac o pojme
Bombardovanie Prešova 20. decembra 1944

Bombardovanie Prešova 20. decembra 1944 bol letecký nálet sovietskeho letectva počas druhej svetovej vojny. Útok vykonalo v čase od cca. 18:55 do 20:15 hod. celkovo 150 bombardérov Iliušin Il-4 18. leteckej armády sovietskeho diaľkového letectva.[1] Pri 24 náletoch bolo zabitých asi 300 Nemcov a približne 140 civilných obyvateľov, z nich 120 väzňov, väznených Gestapom vo väznici na Konštantínovej ulici.[2]


Viac o pojme
Internátna ulica (Banská Bystrica)

Internátna ulica je ulica v centrálnej časti Banskej Bystrici. Rozprestiera sa medzi ulicami Tulská, Moskovská, Havranské, Kyjevské námestie, Zelená, Jazmínová, Slnečná, Bagarova a Nová.


Viac o pojme
Vojtech Kováč (dôstojník)

Vojtech Kováč (* 21. február 1900, Zvolen – † 20. september 1983, Bratislava) bol slovenský generál stavebnej služby, účastník SNP. V ňom pôsobil ako veliteľ opevňovacích prác 1. čs. armády na Slovensku. Začiatkom januára 1950 bol z armády prepustený a bola mu odobratá hodnosť.[1] V rokoch 1950–1951 bol neoprávnene väznený na Mírove. Po vykonštruovanom obvinení z velezrady bol uväznený aj v rokoch 1958–1961. Po diagnóze rakoviny mu bola odstránená polovica pľúc.[2] Právne a vojensky rehabilitovaný bol až v roku 1968. V roku 1991 mu bola posmrtne priznaná hodnosť generálmajora vo výslužbe.[1]


Viac o pojme
Alexander Markuš

Alexander Markuš (* 19. marec 1913, Šurany, Rakúsko-Uhorsko, dnes Slovensko – † 19. február 1945, Melk, nacistické Nemecko, dnes Rakúsko)[1] bol slovenský stredoškolský profesor, protifašistický bojovník, politický komisár partizánskych skupín. Od 4. septembra 1959 (pri príležitosti 15. výročia SNP) bola stredná škola na Grösslingovej ulici v Bratislave (GAMČA) pomenovaná na jeho počesť.


Viac o pojme
Veliteľstvo československého četníctva na Slovensku

Veliteľstvo československého četníctva na Slovensku bol riadiaci orgán četníctva počas Slovenského národného povstania (SNP), podliehajúci povereníctvu Slovenskej národnej rady (SNR) pre veci vnútorné. Funkciu jeho veliteľa zastával plk. Vladimír Bodický (krycie meno Branislav)[1], zástupcom veliteľa bol pplk. Ján Plakinger[2] a náčelníkom štábu stot. Jozef Peterka[3].


Viac o pojme
Partizánska brigáda Jana Žižku – Pola

Partizánska brigáda Jana Žižku – Pola je partizánska brigáda z obdobia Slovenského národného povstania (september 1944 až apríl 1945) vedená Teodorom Polom, ktorá bojovala hlavne v Strážovských vrchoch.


Viac o pojme
Partizánska cesta (Banská Bystrica)

Partizánska cesta je ulica v Banskej Bystrice.


Viac o pojme
Kostiviarska

Kostiviarska je mestská časť Banskej Bystrice.


Viac o pojme
Nápravnovýchovná skupina

Nápravnovýchovná skupina bol pojem v bývalom zákone o výkone trestu odňatia slobody (59/1965 Zb.), ktorý dnes (od roku 2006) približne zodpovedá pojmu stupeň stráženia.


Viac o pojme
Duchovný ale bez vyznania

Duchovný, ale bez vyznania“ alebo „spirituálny, ale nenáboženský“ (angl. spiritual but not religious – SNBR, spiritual but not affiliated) je populárna fráza slúžiaca na sebaidentifikáciu životného postoja duchovnosti, ktorý má problém s organizovaným náboženstvom ako jediným alebo najcennejším prostriedkom na podporu duchovného rastu. Historicky sa slová nábožný a duchovný/spirituálny používali ako synonymum na opis všetkých rôznych aspektov konceptu náboženstva,[1] no v súčasnom používaní sa duchovnosť často spája s vnútorným životom jednotlivca,[2][1] s dôrazom na blaho "mysle-tela-ducha"; [3] zatiaľ čo náboženstvo odkazuje na organizačné alebo spoločenské rozmery.[1]


Viac o pojme
Biedma

Departement Biedma leží na severovýchode provincie Chubut na juhu Argentíny a je jedným z 15 departmentov provincie.


Viac o pojme
Nortonova veta

Nortonova veta pre elektrické obvody hovorí, že ľubovoľná sústava lineárnych zdrojov napätia, zdrojov prúdu a rezistorov s dvomi svorkami je elektricky ekvivalentná k ideálnemu zdroju prúdu s paralelne zapojeným ideálnym rezistorom. Pre systémy striedavého prúdu o jednej frekvencii môže byť teorém tiež aplikovaný s využitím všeobecnej impedancie namiesto činného odporu. Nortonov ekvivalent sa používaný na ideálnu náhrade obvodu lineárnych zdrojov a impedanciou na účely výpočtov a riešení elektrických pomerov pri analýze a návrhu obvodov.


Viac o pojme
Komenského ulica (Banská Bystrica)

Komenského ulica je ulica v centrálnej časti Banskej Bystrice. Spája sa s ulicami Horná, Skuteckého, Kollárova, profesora Sáru, Alexandra Matušku, Mikuláša Kováča, Na Karlove. Ulica nesie svoje meno po českom pedagógovi, jazykovedcovi a filozofovi Komenskom.


Viac o pojme
Kapitulská (Banská Bystrica)

Kapitulská ulica[1] je ulica v centrálnej časti Banskej Bystrice. Je spojená s Námestím SNP, ulicami Cikkerova, Švantnerova a Štefánikovým nábrežím. Z ulice je prístupný Pamätník SNP.


Viac o pojme
Horná (Banská Bystrica)

Horná ulica[1] je ulica v centrálnej časti Banskej Bystrice. Je spojená s Námestím SNP, ulicami Skuteckého, Komenského, Kukučínova, Železničiarska, Československej armády a Partizánska cesta. Nachádza sa tu viacero cenných budov a niekoľko inštitúcií, medzi nimi Vila Dominika Skuteckého, súčasť Stredoslovenskej galérie a kultúrna pamiatka Kamenná vila.


Viac o pojme
Štefánikovo nábrežie

Štefánikovo nábrežie je ulica v Banskej Bystrici.[1][2]


Viac o pojme