Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
 
Knihy | 13. november | Pred 100 rokmi | Prírodné vedy | Spoločenské vedy | Umenie | Slovensko | Slovník | SK CZ DE RU
Fotografie:
This Photo is copyrighted. No reproduction allowed.

Definícia:

Encyklopédia alebo náučný slovník je literárne dielo, ktoré krátko, stručne a jasne vysvetľuje dosiahnuté poznatky ľudstva alebo poznatky z určitého vedného odboru. Využíva pri tom odborný (náučný) jazykový štýl, heslá sú usporiadané v abecednom, chronologickom alebo systematickom poradí.
Zdroj:Wikipedia

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


Eshop:
Knihy 2

 
Ryšavka žltohrdlá

Ryšavka žltohrdlá[2] (Apodemus flavicollis) je menší hlodavec z čeľade myšovité. Obýva západnú palearktídu a Blízky východ. Žije na celom Slovensku od nížin pod kosodrevinu, výskyt bol doložený na 82,6 % územia.[2]


Viac o pojme
Hryzec horský

Hryzec horský[2][3] (Arvicola scherman) je druh cicavca z čeľade chrčkovité. Žije v Európe od severného Španielska cez strednú Európu po Rumunsko. Výskyt na Slovensku bol doložený na 0,2 % územia, pretože mu nebola venovaná žiadna pozornosť.[2]


Viac o pojme
Živorodka komária

Živorodka komária (lat. Gambusia affinis) je drobná sladkovodná rybka pôvodom z južnej časti Severnej Ameriky a Mexika z rodu Gambusia. Je chovaná tiež ako akváriová ryba.


Viac o pojme
Banshee (mytológia)

Banshee (ír. Bean Sidhe, škot. Bean Sidhe[1]) je írska alebo škótska mytologická bytosť.


Viac o pojme
Ulamova špirála

Ulamova špirála, alebo tiež prvočíselna špirála, je obrázok, ktorý vznikne zoradením prirodzených čísel do špirály a zvýraznením prvočísel. Bola objavená matematikom Stanisławom Ulamom v roku 1963. Ulam si napísal prirodzené čísla do obdĺžnikovej siete, jednotku do stredu a ďalšie čísla špirálovito smerom von.


Viac o pojme
Nepozičná číselná sústava

Nepozičná číselná sústava je spôsob reprezentácie čísel, v ktorom nie je hodnota číslice daná jej umiestnením v danej sekvencii číslic. Tieto spôsoby zápisu čísel sa dnes už takmer nepoužívajú a sú považované za zastarané.


Viac o pojme
Geografia Číny

Tento článok popisuje geografiu Číny.


Viac o pojme
Zoznam najvyšších vodopádov na svete

Toto je zoznam najvyšších vodopádov na svete.


Viac o pojme
Kategória:Geohazardy

Táto kategória má nasledovné 2 podkategórie z 2 celkom.


Viac o pojme
Chronologická tabuľka kozmologických teórií

Toto je chronologický prehľad ľudského porozumenia vesmíru počas viac ako 2 tisíc rokov. Moderné kozmologické myslenie sa mení spolu s vývojom vedeckej disciplíny nazývanej fyzikálna kozmológia.


Viac o pojme
Geologica Carpathica

Geologica Carpathica je slovenský open access vedecký karentovaný časopis s geovedným zameraním. Vydáva ho Slovenská akadémia vied. Redakcia sídli v Ústave vied o Zemi Slovenskej akadémie vied.[1] Výkonným redaktorom je Milan Kohút.


Viac o pojme
Kategória:Superkontinenty

V tejto kategórii sa nachádzajú 2 stránky z 2 celkom.


Viac o pojme
Jurkovičove domy vo Zvolene

Jurkovičove domy vo Zvolene sú nájomné obytné domy postavené pre štátnych zamestnancov a úradníkov Župy XVIII. (Pohronskej). Autorom je podľa zachovaného výkresu Dušan Jurkovič. Podľa popisu na archívnych fotografiách projekt vytvorili architekti D. Jurkovič a Jan Pacl. Stavba bola dokončená v roku 1926. Domy sa nachádzajú medzi ulicami J. Matušku a Moyzesova. Sú súčasťou vtedajšej novej zástavby, juhozápadne od centra mesta, vo vtedajšej tzv. úradníckej štvrti.


Viac o pojme
Pancierniček zelený

Pancierniček zelený alebo pancierniček kovový, pancierniček zlatopásikavý, panciernik zelený, panciernik kovový (lat. Corydoras aeneus) je druh ryby z čeľade pancierničkovitých (Callichthyidae).


Viac o pojme
Holarktis

Holarktis[1] (iné názvy: holarktída[2], v zoogeografii aj: holarktická oblasť[3][1]) je rozlohou najväčšie zoogeografické a floristické územie, ktorá v sebe zahŕňa palearktickú a nearktickú oblasť. Palearktídou nazývame tú časť, ktorá sa rozprestiera v Eurázii a nearktickou oblasťou označujeme časť nachádzajúcu sa na území severnej Ameriky.


Viac o pojme
Rádioizotopový termoelektrický generátor

Rádioizotopový termoelektrický generátor (RTG) je zariadenie na premenu tepla vzniknutého pri rádioaktívnom rozpade na elektrickú energiu pomocou Seebeckovho javu. Je to veľmi spoľahlivý a dlhodobý zdroj energie, ktorý môže bez prestávky fungovať desiatky rokov. Preto sa používa napríklad vo vesmírnych sondách, ktoré cestujú príliš ďaleko od Slnka na využitie solárnych panelov, alebo na odľahlých miestach na Zemi.


Viac o pojme
Árpád Duka-Zólyomi

Ing. Árpád Duka-Zólyomi (* 8. máj 1941, Bratislava – † 26. júl 2013) bol slovenský politik, poslanec Európskeho parlamentu.


Viac o pojme
Izabela Makaiová

Doc. MUDr. Izabela Makaiová, CSc. je slovenská lekárka. Vypracovala viacero diagnostických metód nukleárnej medicíny a uviedla ich do rutinného využívania. Zameriava sa najmä na nukleárnu onkológiu. V súčasnosti pôsobí v Onkologickom ústave sv. Alžbety na Heydukovej ulici v Bratislave ako prednostka Kliniky nukleárnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského.


Viac o pojme
Parafráza (literatúra)

Parafráza je voľné prerozprávanie; voľné spracovanie cudzej predlohy – vyjadrenie rovnakého deja, myšlienky alebo motívu iným spôsobom. Nevyskytuje sa v odbornom štýle.


Viac o pojme
Palearktis

Paleoarktis[1] (iné názvy: palearktis[2], paleoarktída, palearktída, v zoogeografiii aj: paleoarktická oblasť[3], palearktická oblasť, pale(o)arktická podoblasť[4]) je jednou z ôsmich biogeografických zón delenia povrchu Zeme.


Viac o pojme
Kúros

Kúros je starogrécky typ sochy, zobrazujúcej stojaceho nahého mladíka. Zobrazuje víťazných atlétov, náhrobné a votívne sochy bohov (hlavne Apolóna)[1]. Býva často z mramoru alebo bronzu, ale aj zo slonoviny, vápenca, dreva a terakoty. Typicky je v životnej veľkosti.


Viac o pojme
Amis (keramika)

Amis (starogr. Ἀμίς – amis) je typ starogréckej keramickej nádoby.[1]


Viac o pojme
Alabastron

Alabastron (starogr. ἀλάβαστρον – alabastron) je typ starovekej keramickej nádoby.[1]


Viac o pojme
Kolchis

Kolchida alebo Kolchis (gr.) je krajina na východnom pobreží Čierneho mora (západné Gruzínsko), v gréckej mytológii vlasť Medey a cieľ argonautov. Od 6. storočia pred Kr. do 2. storočia pred Kr. Kolchidské kráľovstvo, od 1. storočia súčasť gruzínskych štátnych útvarov.


Viac o pojme
Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Ducové

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Ducové v okrese Piešťany.


Viac o pojme
Podkožné väzivo

Podkožné väzivo alebo podkožie (lat. subcutis, tela subcutanea) je u stavovcov vrstva kože, ktorá je priamo pod zamšou, a ktorá obsahuje podkožný tuk.


Viac o pojme
FC Carl Zeiss Jena

FC Carl Zeiss Jena alebo celým menom Fußballclub Carl Zeiss Jena e.V. je futbalový klub z nemeckého mesta Jena. FC Carl Zeiss Jena bol založený 13. mája 1903. V časoch Východného Nemecka klub vyhral tri ligové tituly a štyrikrát národný pohár. V súčasnosti hrá tretiu najvyššiu nemeckú futbalovú súťaž.


Viac o pojme
Soľný kúpeľ

Soľný kúpeľ je tavenina soli, určená na izotermické spracovanie ocele a iných materiálov.


Viac o pojme
Patentovanie drôtu

Patentovanie drôtu alebo patentovanie je špeciálny druh kalenia používaný pri výrobe strunových a pružinových drôtov z uhlíkovej ocele. ide o izotermické kalenie do oloveného, alebo soľného kúpeľa s teplotou 400°C až 500°C. Výsledkom je dosiahnutie bainitickej štruktúry, ktorá zvyšuje pevnosť a tvárnosť.


Viac o pojme
Boridovanie

Boridovanie je proces chemickotepelného spracovania založený na difúznom nasycovaní povrchu materiálov bórom. Účelom je zvýšenie ich povrchovej tvrdosti, odolnosti proti opotrebeniu pri abrazívnom a klznom trení, pri trení za zvýšených teplôt a korózii. Proces sa uskutočňuje v kvapalnom, plynnom alebo prostredí pri teplotách od 900 do 1050 °C.[1]


Viac o pojme
Žíhanie (metalurgia)

Žíhanie je spôsob tepelného spracovania zliatin, ktorého cieľom je zmena mechanických vlastností materiálu vyvolaná zmenou jeho mikroskopickej štruktúry pri vysokej teplote. Žíhanie sa robí obyčajne v 3 krokoch:


Viac o pojme
Pan Ki-mun

Pan Ki-mun (kór. 반기문 / 潘基文 – Pan Ki-mun; * 13. jún 1944, Umsong, provincia Čhungčhongbuk-do, Kórea) je juhokórejský diplomat a politik, ktorý od 1. januára 2007 nahradil Kofi Annana v úrade Generálneho tajomníka OSN.


Viac o pojme
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov stojí na čele Organizácie Spojených národov. Menuje ho valné zhromaždenie na základe odporúčania bezpečnostnej rady na päťročné funkčné obdobie. Charta ho splnomocňuje upozorňovať bezpečnostnú radu na každú záležitosť, ktorá podľa jeho názoru ohrozuje medzinárodný mier a bezpečnosť. Okrem toho vykonáva všetky ostatné úlohy, ktoré mu zverí valné zhromaždenie, bezpečnostná rada, hospodárska a sociálna rada a poručenská rada.


Viac o pojme
Maillardova reakcia

Maillardova reakcia je názov pre neenzymatickú reakciu medzi redukujúcimi sa sacharidmi alebo produktami ich degradácie s aminokyselinami, alebo bielkovinami v potravinách. Pri reakcii (pri teplote okolo 140 až 165 °C) dochádza k vzniku dôležitých senzoricky aktívnych zlúčenín, ktoré dodávajú výrobkom charakteristické sfarbenie, chuť a vôňu. Na druhej strane dochádza pri príliš vysokej teplote tiež k tvorbe niektorých zlúčenín s karcinogénnymi vlastnosťami, ako je napríklad akrylamid.


Viac o pojme
Bojovnica mierna

Bojovnica mierna (Betta imbellis) je druh ryby patriacej do podradu labyrintkovité (Anabantoidei) čeľade guramovité (Osphronemidae) a rodu bojovnice (Betta). Občas sa označuje aj ako Bojovnica nebojovná (prevzaté z českej literatúry).


Viac o pojme
Ján Fridrich Pecval

Ján Fridrich Pecval (iné mená: Peczival, Pecivál, Petzval; * 4. júl 1775, Loděnice, Česko – † 3. november 1852, Levoča) bol vynálezca a učiteľ.[2]


Viac o pojme
Skalár (rod)

Skalár (po latinsky Pterophyllum) je rod rýb z čeľade cichlidovité bežne chovaný akvaristami.


Viac o pojme
Kategória:Bitky na Slovensku

Táto kategória má nasledovnú podkategóriu.


Viac o pojme
Kategória:Bitky druhej svetovej vojny

Táto kategória má nasledovných 8 podkategórií z 8 celkom.


Viac o pojme
Jozef Karvaš (pedagóg)

Jozef Karvaš (* 12. september 1905, Kalinčiakovo, dnes časť Levíc  –  † 30. apríl 1982, Banská Bystrica) bol slovenský vlastivedný pracovník a pedagóg.


Viac o pojme
Zoznam astronomických článkov/É

Tento index bol automaticky vygenerovaný podľa tejto kategorizácie. Obsahuje 3 články. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohľadnia pri nasledujúcom generovaní.


Viac o pojme
Zoznam astronomických článkov/1

Tento index bol automaticky vygenerovaný podľa tejto kategorizácie. Obsahuje 1233 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohľadnia pri nasledujúcom generovaní.


Viac o pojme
Krčiažnikovité

Krčiažnikovité (Nepenthes) je čeľaď mäsožravých rastlín s jediným rodom krčiažnik (Nepenthes). Rod tvorí viac ako 100 druhov.[1] Opísal ho švédsky prírodovedec Carl Linné, pre taxonómiu kľúčovú monografiu The Nepenthaceae of the Netherlands Indies ale napísal až dánsky vedec Benedictus Hubertus Danser v roku 1928. Krčiažnikovité sú rozšírené prevažne v Malajskom súostroví, centrom výskytu je ostrov Borneo, dosiahli ale tiež napríklad Srí Lanku (Nepenthes distillatoria) alebo Indočínu, niekoľko druhov rastie aj na Madagaskare (Nepenthes madagascariensis a Nepenthes masoalensis) a v Austronézii (Nepenthes vieillardii, Nová Kaledónia; Nepenthes mirabilis, Austrália). Pre čeľaď je typický endemizmus; len na ostrove Borneo rastie 25 endemitných druhov. Vyskytujú sa do nadmorskej výšky cez 3000 m.[2][3]


Viac o pojme
Zoznam hvezdární a planetárií na Slovensku

Zoznam miest na Slovensku, v ktorých sa nachádzajú hvezdárne, planetáriá a astronomické kabinety.


Viac o pojme
Atypický hemolyticko-uremický syndróm

Atypický hemolyticko-uremický syndróm (aHUS) je zriedkavé závažné systémové a život ohrozujúce ochorenie s nepriaznivými výsledkami.[1][2][3][4] aHUS postihuje deti aj dospelých a je asociovaný s trombotickou mikroangiopatiou (TMA).[4][5] TMA je tvorba krvných zrazenín v malých cievach po celom tele, ktorá môže spôsobiť systémové multiorgánové komplikácie. [1][3][4] aHUS je spôsobený hlavne chronickou, nekontrolovanou aktiváciou komplementového systému, jednej vetvy imunitného systému v tele, ktorý bojuje proti infekciám a slúži ako vnútorný mechanizmus na odstraňovanie mŕtvych buniek.[4][5][6][7][8] Za bežných okolností je komplementový systém do veľkej miery samoregulovaný určitými proteínmi, ktoré kontrolujú jeho ničivé účinky, no pri výskyte aHUS je táto regulácia narušená – hlavne v dôsledku mutácií v regulačných proteínoch komplementu.[6][8] Poruchy týchto kontrolných mechanizmov môžu viesť k nadmernej aktivácii komplementového systému, ktorá následne spôsobí poškodenie vlastných tkanív v tele.[7][8] Rýchla diagnostika ochorenia a včasné začatie vhodnej liečby zlepšujú výsledky a perspektívne znižujú riziká spojené s TMA a následnými život ohrozujúcimi komplikáciami, akými sú napríklad zlyhanie obličiek, mozgová mŕtvica alebo infarkt.[4][9][10][11]


Viac o pojme
Tamburína

Tamburína (z ara. tunbur[1]) alebo baskický bubon[2] je hudobný nástroj, ktorý je kombináciou membranofónu (blana bubna) a idiofónu (mosadzné činely po obvode).[3][4]


Viac o pojme
Petra Štefanková

Mgr. art. Petra Štefanková FRSA[1] (* 12. august 1978, Bratislava) je grafická dizajnérka, ilustrátorka a režisérka animovaného filmu.


Viac o pojme
Ľudmila Várossová

Ľudmila Várossová (* 2. apríl 1956, Bratislava[1]) je slovenská kostýmová výtvarníčka.


Viac o pojme
Peter Kotuliak

Ing. Peter Kotuliak je zakladateľ a v súčasnosti predseda dozornej rady firmy Tempest, a.s. Študoval na gymnáziu Tomášikova v Bratislave, univerzitné štúdium absolvoval na FEI STU, odbor tvorba programových systémov. Od založenia spoločnosti Tempest sa podieľal na určovaní jej stratégie a pôsobil vo viacerých výkonných manažérskych funkciách.[2]


Viac o pojme
Plemená kačíc

Výsledkom dlhodobého šľachtenia bolo vyšľachtených niekoľko stoviek plemien kačíc. Na domestikácii kačíc sa podieľalo niekoľko divých druhov kačíc: kačica divá (Anas platyrhynchos), v Amerike kačica pižmová (ľudovo pižmovka) (Cairina moschata). Vzájomným krížením medzi domestikovanými plemenami kačice divej a kačice pižmovej vzniká neplodný alebo čiastočne plodný hybrid známy ako mulard alebo barbarie.


Viac o pojme
Myš kopčiarka

Myš kopčiarka[2] alebo myš panónska[3]; lat. Mus spicilegus) je malý hlodavec z čeľade myšovité. Obýva malú časť Palearktídy v Európe. Výskyt na Slovensku bol doložený na 16,9 % územia.[2]


Viac o pojme
Myš kopčiarka

Myš kopčiarka[2] alebo myš panónska[3]; lat. Mus spicilegus) je malý hlodavec z čeľade myšovité. Obýva malú časť Palearktídy v Európe. Výskyt na Slovensku bol doložený na 16,9 % územia.[2]


Viac o pojme
Prudnik

Prudnik je mesto v Poľsku v Opolskom vojvodstve v okrese Powiat prudnicki v rovnomennej gmine.


Viac o pojme
Vyššie rastliny

Vyššie rastliny (iné názvy: vyššie organizované rastliny[1][2], listnatostonkové rastliny[3] , listnatoosové[4][5] - lat. Cormobionta, Cormophyta, Cormophytae, Cormophytinea; telómové rastliny - lat. Telomobionta, Telomophyta, Telomophytae) môžu byť (významy sú tu zoradené od najširšieho po najužší):


Viac o pojme
Česká spoločnosť entomologická

Česká společnost entomologická (doslova Česká entomologická spoločnosť) je entomologická spoločnosť založená dvadsiatimi českými entomológmi dňa 17. januára roku 1904 v Prahe. Jej prvým predsedom bol profesor karlínského gymnázia František Klapálek (1863 - 1919).


Viac o pojme
Jozef Kuchár (spevák)

Jozef Kuchár (* 15. september 1928, Bernolákovo – † 23. január 2009, Bratislava) bol slovenský spevák (barytonista) a herec.


Viac o pojme
Nový Bor

Nový Bor je mesto v Česku v okrese Česká Lípa v Libereckom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 12 061 obyvateľov, z toho 5 850 mužov a 6 211 žien, pričom priemerný vek v meste bol 41,5 roka (muži 39,8 roka, ženy 43,1 roka).


Viac o pojme
Animovaný film

Animácia (z lat. oživenie) je zdanlivé oživovanie kreslených postavičiek alebo bábok.


Viac o pojme
Cistercián

Cisterciánsky rád (iné názvy: Cisterciátsky rád, cisterciáni, cisterciti, bernardíni; mužský príslušník sa volá cistercián alebo cistercita alebo bernardín, ženská príslušníčka cisterciánka alebo cistercitka) je mníšsky rád, ktorý má pôvod v reformnom hnutí v benediktínskom ráde na severe Francúzska.


Viac o pojme