Encyklopedia vedy a techniky pre milovnikov mudrosti - Encyklopedia.sk
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
 
Knihy | 20. august | Pred 100 rokmi | Prírodné vedy | Spoločenské vedy | Umenie | Slovensko | Slovník | SK CZ DE RU

Definícia:

Encyklopédia alebo náučný slovník je literárne dielo, ktoré krátko, stručne a jasne vysvetľuje dosiahnuté poznatky ľudstva alebo poznatky z určitého vedného odboru. Využíva pri tom odborný (náučný) jazykový štýl, heslá sú usporiadané v abecednom, chronologickom alebo systematickom poradí.
Zdroj:Wikipedia

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


Eshop:
Knihy 2

Denudácia

Denudácia môže byť:


Viac o pojme
Epihercýnske nížiny

Epihercýnske nížiny je súhrnný názov pre rozsiahle roviny mimo (teda západne, severne a východne) Hercýnskych pohorí. Na územie Slovenska nezasahujú, no v koncepcii geomorfologickom členení Česka ide o geomorfologický subsystém, zasahujúci na severovýchode malými výbežkami Sliezskej nížiny.


Viac o pojme
Vanyarc

Vaňarec[1][2] (maď. Vanyarc) je obec v Maďarsku v Novohradskej župe v obvode Pásztó.


Viac o pojme
Ústredný orgán štátnej správy

Ústredný orgán štátnej správy (skr. ÚOŠS) je orgán ústrednej štátnej správy, teda orgán štátnej správy iný než miestny orgán štátnej správy alebo ešte inak povedané orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Ústredné orgány štátnej správy sú podskupina ústredných štátnych orgánov.


Viac o pojme
Adventúra

Adventúra[1] (z angl. adventure – dobrodružstvo) je žáner počítačovej hry založený hlavne na príbehu. Cieľ hry je veľmi rôznorodý, jej základom je obyčajne nejaká záhada, ktorá je počas hry postupne odhalená. Charakteristickým znakom adventúr je potreba získania určitých predmetov, ktoré sa majú použiť v správnom čase a na správnom mieste. Adventúry sa delia na textové a grafické.


Viac o pojme
Bad Karma Boy (album)

Bad Karma Boy je debutový štúdiový album slovenskej skupiny Bad Karma Boy z roku 2013.


Viac o pojme
Údolia a kopce

Údolia a kopce je druhý štúdiový album slovenskej skupiny Bad Karma Boy z roku 2014.


Viac o pojme
Traubeho mechúrik

Traubeho mechúrik alebo Traubeho bunka je umelý osmotický rastový útvar, vytvorený Moritzom Traubem na účely študovania procesov v živých bunkách, hlavne rastu a osmózy. Útvar nie je skutočnou bunkou, nie je živý, neprebiehajú tam biologické procesy.


Viac o pojme
Adrenalektómia

Adrenalektómia (lat. adrenalectomia) je druh chirurgickej operácie, pri ktorej sa odstraňuje nadoblička. Najčastejšou príčinou adrenalektómie sú nádory produkujúce nadmerné množstvo hormónov (napr. feochromocytóm). Chirurgický prístup je rôzny, závisí predovšetkým na veľkosti nádora, stavu pacienta a skúsenosti operatéra. Je možné ju vo vybraných prípadoch vykonať i laparoskopicky.


Viac o pojme
Wielka Rawka

Wielka Rawka (1 307,2 m n. m.)[1] je najvyšší vrch hraničného pásma (poľ. pasma granicznego) v Západných Bieščadoch (poľ. Bieszczadach Zachodnich).


Viac o pojme
Vysoké Kolo

Vysoké Kolo (poľ. Wielki Szyszak, nem. Hohes Rad) je vrch nachádzajúci sa v Krkonošiach v hlavnom hrebeni, na česko-poľskej hranici. S nadmorskou výškou 1 509 m je to najvyššia hora západných Krkonôš a štvrtá najvyššia hora Krkonôš aj celého Česka. S prominenciou 335 metrov (prevýšenie od sedla neďaleko Petrovky) ide o druhú najprominentnejších horu Krkonôš. V minulosti bola nazývaná tiež Krkonoš, Velký Šišák, nemecky Gr. Sturmhaube.[1][2]


Viac o pojme
Violík

Violík alebo Labský štít (poľ. Łabski Szczyt, nem. Veilchenspitze), je vrch nachádzajúci sa v Slezském hřebeni v Krkonošiach, na hraniciach Česka a Poľska. Ide o vrchol kužeľovitého tvaru, na ktorého temene sa nachádza vrcholové skalisko. Vrch leží 5,5 km severne od osady Dolní Mísečky a 6 km od poľských Piechowic.


Viac o pojme
Tarnica

Tarnica (1 346 m n. m.) je najvyšší vrch poľského pohoria Bieszczady. Ide o piaty najvyšší vrchol Koruny poľských hôr. Nachádza sa v Podkarpatskom vojvodstve, blízko hraníc s Ukrajinou.


Viac o pojme
Stříbrný hřbet

Stříbrný hřbet (poľ. Smogornia, nem. Mittagsberg) je vrch v Krkonošiach, ležiaci na česko-poľskej hranici asi 6 km SV od Špindlerovho Mlyna a 6 km ZJZ od Karpacza. S výškou 1 490 m n. m. ide o šiestu najvyššiu tisícku v Česku.


Viac o pojme
Rycierova hora

Rycierova hora (poľ. Wielka Rycerzowa) je vrch v Kysuckých Beskydách (na poľskej strane Beskid Żywiecki) na Slovensko-poľskej štátnej hranici.


Viac o pojme
Pľaša (vrch)

Pľaša (poľ. Płasza) (1 162,8 m n. m.)[1] je vrch v Bukovských vrchoch, zároveň v Národnom parku Poloniny.


Viac o pojme
Králický Sněžník (vrch)

Králický Sněžník (1 424 m n. m.) (poľ. Śnieżnik Kłodzki) je vrch v rovnomennom pohorí na hranici Česka a Poľska. Názov vychádza z blízkeho mesta Králíky a dlhého obdobia trvania snehovej pokrývky, ktorá môže pretrvať až po dobu 8 mesiacov.


Viac o pojme
Kamenná lúka

Kamenná lúka (poľ. Kamienna) (1 200,9 m n. m.)[1] je druhý najvyšší vrch Bukovských vrchov, zároveň v Národnom parku Poloniny.


Viac o pojme
Jarabá skala (vrch v Bukovských vrchoch)

Jarabá skala, alebo Riaba skala (poľ. Riaba Skała, tiež aj Rabia Skała) (1 199,0 m n. m.)[1] je tretí najvyšší vrch Bukovských vrchov, zároveň v Národnom parku Poloniny.


Viac o pojme
Preliačina (geomorfológia)

Preliačina alebo staršie aj depresia je miesto na pevnine, ktoré leží pod úrovňou hladiny svetového oceána.[1] Najnižšie položené miesto pevninského georeliéfu na svete je hladina Mŕtveho mora (−413 m n. m., údaj je približný a kolíše), v Európe je to Kaspická preliačina (−28 m n. m.).[2]


Viac o pojme
Pevninská šija

Pevninská šija (iné názvy: istmus[1], z gréckeho ἰσθμός)) je geografický termín, ktorý označuje úzky pruh pevniny obmývaný zvyčajne morom (prípadne jazerom), ktorý spája polostrov s pevninou alebo sa týmto termínom označuje podobné spojenie dvoch pevnín či kontinentov. Pevninská šija je opakom prielivu (vodnej úžiny, ktorá spája dve vodné masy).


Viac o pojme
Náhorná rovina

Náhorná rovina (iné názvy: náhorná plošina[1], náhorná planina, planina[1], náhorné plató, plató, starší pravopis (náhorné) plateau) je v geomorfológii rozsiahlejšia vysoko položená rovina resp. plošina. Obyčajne je zo všetkých strán obklopená zrázom, ale niekedy je len obklopená vrchmi.[2][3] Pre slovo planina je v slovenskej literatúre k dispozícii aj špecifická definícia: plošina vo väčšej nadmorskej výške spravidla v oblasti vrchovín a hornatín.[4]


Viac o pojme
Kryopediment

Kryopediment je pediment (mierne sklonený povrch svahu) vzniknutý v kryogénnych (periglaciálnych) podmienkach. Proces kryopedimentácie zahŕňa rovnobežné ustupovanie príkrejších častí zrubov (svahov) vplyvom pôsobenia súboru kryogénnych pochodov a nasledujúci vývoj plochých erózne denudačných úpätných povrchov. Predpokladom je, že zrub aj úpätný povrch sú vyvinuté v rovnako odolných horninách. Typologicky sa rozlišujú okrajové kryopedimenty pri úpätí okrajových svahov a údolné kryopedimenty, ktoré vznikajú v údoliach vplyvom ustupovania príkrejších častí údolných svahov spôsobeného svahovými pochodmi. Pri vývoji kryopedimentov pôsobí na strmých svahoch mrazové zvetrávanie, mrazové kĺzanie sutiny a rútenie.[1]


Viac o pojme
Hercýnsky systém

Hercýnsky systém je jeden z dvoch geomorfologických systémov, ktoré sa podieľajú na geomorfologickom členení Česka. Druhý je Alpsko-himalájsky systém, zasahujúci na východnú časť Moravy. Hercýnsky systém delíme na Hercýnske pohoria a Epihercýnske nížiny. Na českom území ležia predovšetkým Hercýnske pohoria (Česká vysočina), Epihercýnske nížiny sem zasahujú len nepatrnými výbežkami na severe.


Viac o pojme
Depresia (geomorfológia)

Depresia alebo zníženina je územie (forma reliéfu) s nadmorskou výškou menšou ako je v jeho okolí. Inak povedané: Forma reliéfu obkolesená vyvýšenými formami, negatívna forma georeliéfu. Opakom je elevácia.


Viac o pojme
Chrbát (geomorfológia)

Chrbát je morfografický termín. Ide o pretiahnutú vyvýšeninu s výraznými okrajovými svahmi a plochou alebo zaoblenou vrcholovou časťou.


Viac o pojme
Trácko-macedónsky masív

Trácko-macedónsky masív je horský systém vo východnej časti Balkánskeho polostrova. Najvyšším vrchom je rilská Musala (2 925 m n. m.) a horstvo je provinciou Alpsko-himalájskej sústavy.


Viac o pojme
Český úřad zeměměřický a katastrální

Český úřad zeměměřický a katastrální je ústredný orgán štátnej správy Českej republiky. Bol zriadený zákonom č. 359/1992 Zb., O zememeračských a katastrálnych orgánoch. Tento zákon upravuje aj jeho pôsobnosť. ČÚZK sídli v Prahe, na jeho čele stojí predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Českej republiky. ČÚZK disponuje vlastným rozpočtom a je priamo podriadený vláde, v ktorej je zastúpený ministrom poľnohospodárstva.


Viac o pojme
Zoznam športových článkov/W

Tento index bol automaticky vygenerovaný podľa tejto kategorizácie. Obsahuje 94 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohľadnia pri nasledujúcom generovaní.


Viac o pojme
Súbor:Cross country skiing pictogram.svg

Pictograms of Olympic sports - Cross country skiing


Viac o pojme
Kategória:Lyžiarske výhonky

V tejto kategórii sa nachádza 39 stránok z 39 celkom.


Viac o pojme
Kategória:Skokanské mostíky

V tejto kategórii sa nachádza 11 stránok z 11 celkom.


Viac o pojme
Dolina Białego

Dolina Białego je zalesnená podhôľna dolina v poľských Západných Tatrách, medzi chrbtami Krokwi a Sarnej Skały.


Viac o pojme
Povinná výbava automobilu

Povinná výbava automobilu je súhrn nástrojov, náhradných dielov a ďalších doplnkov predpísaných právnymi predpismi krajiny na to, aby mohlo byť vozidlo považované za spôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách. Povinná výbava musí byť vo vozidle prítomná kedykoľvek, keď je vozidlo prevádzkované na pozemných komunikáciách.


Viac o pojme
Automobilové preteky

Automobilový šport alebo automobilizmus[1][2][3][4][5] je šport, v ktorom súťažia automobily v rôznych pretekoch. Zahŕňa v sebe množstvo rôznych kategórii, pričom ich spoločným rysom je meranie si síl jazdou v automobile.


Viac o pojme
Zuzana Štefániová

Zuzana Štefániová (rod. Westerová) (* 14. január 1788, Banská Bystrica) bola podnikateľka.


Viac o pojme
Peter Pavol Roy

Peter Pavol Roy (*1. jún 1839 Nové Mesto nad Váhom - † december 1909 Melčice) bol evanjelický kňaz, biograf, národný buditeľ


Viac o pojme
Pavol Sauter

Pavol Sauter[1] (Pavol Teodor Sauter)[2] (* 22. júl 1840 Heilbronn – † 14. február 1908, Kežmarok) bol nemecký tlačiar z Württemberska, ktorý sa v roku 1879 usadil v Kežmarku. Bol spoluzakladateľ a od roku 1883 jediný majiteľ prvej tlačiarne v meste. V roku 1882 – 1908 bol majiteľom, vydavateľom a redaktorom časopisu Karpathen Post.[3]


Viac o pojme
Milan Štefanko

Doc. PhDr. Milan Štefanko, CSc. († 10. október 2016, Bratislava) je slovenský filozof a vydavateľ filozofickej literatúry; vlastník vydavateľstva IRIS. Pôsobí na Katedre filozofie Filozofickej fakulty UKF v Nitre.


Viac o pojme
Karol Divald

Karol Divald (maď. Károly Divald, nem. Karl Divald; * 2. november 1830, Banská Štiavnica, Rakúske cisárstvo – † 7. november 1897, Prešov, Rakúsko-Uhorsko) bol uhorský lekárnik, fotograf a svetlotlačiar, ktorý nafotografoval Tatry a východné Slovensko a tiež mal jednu z prvých svetlotlačiarní v Uhorsku, ktorá sídlila v Prešove.


Viac o pojme
Jozef Bencúr (podnikateľ)

Jozef Bencúr (* 19. november 1806, Vanyarc - † 17. september 1886, Skrabské) bol pedagóg, kníhkupec, podnikateľ.


Viac o pojme
Ján Michal Landerer

Ján Michal Landerer (* 5. august 1726, Budín – † 10. júl 1795, Bratislava) bol tlačiar a nakladateľ, ktorý pôsobil v 18. storočí na území dnešného Slovenska, v Bratislave.


Viac o pojme
Ján Matej Korabinský

Ján Matej Korabinský, historická forma mena bola Johann Mathias Korabinszky (* 23. február 1740, Prešov – † 23. jún 1811, Bratislava) bol kartografom, pedagógom, lexikografom, redaktorom a novinárom, autorom praktických príručiek a štatistík. Korabinský patril k najuniverzálnejším osobnostiam svojej doby. Radí sa k príslušníkom osvietenstva.


Viac o pojme
Ján Horáček

Ján Horáček (* 9. máj 1894, Turčiansky Svätý Martin – † 1989, Bratislava) bol významný slovenský kníhtlačiar, kníhkupec a vydavateľ.


Viac o pojme
František Xaver Škarnicel

František Xaver Škarnicel (Skarniczl, Skarnitzl, Sskarnycl, Szkarnitzl, Škarnycl; * 24. november 1769, Skalica – † 22. január 1841, Skalica) bol slovenský kníhtlačiar a vydavateľ, ktorý pôsobil v 18. a 19. storočí v Skalici.


Viac o pojme
Eugen Krčméry

Eugen Krčméry (* 23. február 1830, Horná Mičiná – † 11. september 1891, Martin) bol kníhkupec a vydavateľ.


Viac o pojme
Daniel Pažický

Daniel Pažický (* 3. marec 1881, Myjava – † 29. január 1941, Bratislava) bol slovenský kníhtlačiar a nakladateľ.


Viac o pojme
Augustín Način Borin

Augustín Način Borin (* 1900, Námestovo – † 1977, Bratislava) bol slovenský básnik, redaktor a vydavateľ.


Viac o pojme
Alexej Fulmek

Mgr. Alexej Fulmek (*1966, Bratislava) je slovenský novinár, reportér a od roku 1993 riaditeľ vydavateľstva Petit Press. V roku 1988 absolvoval štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je ženatý a má dve dcéry.


Viac o pojme
Štefan Šimák

Štefan Šimák (* 27. marec 1948, Turzovka) je slovenský novinár, vydavateľ a publicista.[1]


Viac o pojme
Šimon Peter Weber

Šimon Peter Weber (* okolo 1760, Sibiu, Rumunsko – † 20. september 1842, Bratislava) bol kníhtlačiarom, vydavateľom a spisovateľom. Otec bol knihárom, jeho matka bola dcérou tlačiara Bartha v Sibiu, jeho syn bol tlačiarom.


Viac o pojme
World of Warships

World of Warships (známe ako aj World of Battleships) je vojnová hra od spoločnosti Wargaming. Hra je založená na podobnom modele ako World of Tanks a World of Warplanes, ktoré sú predchádzajúce online hry od Wargamingu. Prináša akčnú simuláciu rôznych typov vojnových lodí, ktoré v tímovej bitke plnia rôzne role. Hra sa teraz nachádza vo fáze oficiálneho beta testovania hry, a hocikto si môže hru stiahnuť po registrácii na oficiálnych stránkach hry.


Viac o pojme
World of Warplanes

World of Warplanes je druhým dielom v sérii online vojnových hier od spoločnosti Wargaming. Ide o pokračovanie World of Tanks, na World of Warplanes naväzuje hra World of Warships. Prináša letecké bitky s medzivojnového obdobia a z druhej svetovej vojny. Otvorená beta verzia bola spustená 4.7. 2013.


Viac o pojme
World of Tanks

World of Tanks (skrátene WoT či W.o.T, slov. Svet Tankov) je hra žánru MMORPG, vyvíjaná firmou Wargaming.net, v ktorej hráč hrá z pohľadu vodiča a strelca tanku. K dispozícií sú vozidlá a prototypy tankov prevažne z obdobia druhej svetovej vojny a začiatku studenej vojny. V hre máte možnosť vybrať si z pomedzi viac než 250 rôznych hrateľných tankov a 12 národov: ZSSR, Nemecko, USA, Británia, Francúzsko, Čína , Japonsko, Anglicko, Česko-Slovensko, Švédsko, Taliansko a Poľsko. V hre nájdete mnoho historických tankov (Conqueror, T-34, T-54, Pz.Kpfw VI Tiger, KV-1, M4 Sherman), ale aj tanky, ktoré zostali len na papieri (SU-100Y, IS-7, E-100)


Viac o pojme
Watch Dogs

Watch Dogs je akčná adventúra s otvoreným svetom, v ktorej sa vžijete do úlohy Aidena Pearca, ktorý sa snaží pomstiť svojimi hackerskými a bojovými schopnosťami vraždu svojej netere. Vyvíja ju štúdio Ubisoft Montreal a publikoval ju Ubisoft. Hra vyšla 27. mája 2014. Hra je dostupná na PC a konzolách starej aj novej generácie - Xbox 360, PlayStation 3, Wii U, PlayStation 4 a Xbox One.


Viac o pojme
Team Fortress 2

Team Fortress 2 je tímová akčná hra pre viac hráčov z pohľadu prvej osoby vytvorená spoločnosťou Valve Corporation. Ide o pokračovanie hry Team Fortress Classic. Prvýkrát bola zverejnená ako súčasť balíku hier s názvom The Orange Box 10. októbra 2007 pre Windows a Xbox 360 a neskôr v krabicovej verzii alebo online cez distribučnú službu Steam. Hra je momentálne zdarma k stiahnutiu na Steame. Hlavnými vývojármi sú John Cook a Robin Walker, ktorý boli zároveň aj dizajnéri pôvodnej modifikácie Team Fortress pre Quake v roku 1966. V júni 2011 bola hra pre PC a MAC uvoľnená zdarma[1] a jej chod je podporovaný tzv. mikrotransakciami[2].


Viac o pojme
Subnautica

Subnautica je dobrodružná hra vytvorená spoločnosťou Unknown Worlds Entertainment. Hra bola vydaná v predbežnom prístupe 16. decembra 2014, a bola plne vydaná na platforme Steam 23.1 2018. Hra obsahuje slovenský a český preklad. A dodatočné nastavenia grafiky.


Viac o pojme
Spore

Spore je počítačová hra vytvorená štúdiom Maxis a vydaná spoločnosťou Electronic Arts v roku 2008. Hru navrhol Will Wright. V hre má hráč v rukách vývoj organizmov od malej bunky až po vyspelé civilizácie, lietajúce do vesmíru. Hra sa delí na päť fáz.


Viac o pojme
Scorcher (videohra)

Scorcher je futuristická pretekárska video hra vydaná dánskym vývojárom Zyrinx[1] v roku 1996 pre PCSega Saturn. Pôvodne oznámená pod menom "Vertigo"[2], hra sa zameriava na špeciálne motocykle, ktoré môžu dosiahnuť až 450 km/h. Hra sa odohráva v roku 2021.


Viac o pojme