Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
 
Knihy | 20. február | Pred 100 rokmi | Prírodné vedy | Spoločenské vedy | Umenie | Slovensko | Slovník | SK CZ DE RU

Definícia:

Encyklopédia alebo náučný slovník je literárne dielo, ktoré krátko, stručne a jasne vysvetľuje dosiahnuté poznatky ľudstva alebo poznatky z určitého vedného odboru. Využíva pri tom odborný (náučný) jazykový štýl, heslá sú usporiadané v abecednom, chronologickom alebo systematickom poradí.
Zdroj:Wikipedia

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


Eshop:
Knihy 2
1. Tetraedrit
2. Adamit
3. Sfalerit
4. Smithsonit

Nice-14

Nice-14 je francúzsky kantón v departemente Alpes-Maritimes v regióne Provence-Alpes-Côte d Azur. Tvoria ho štvrte Arénas, Saint-Augustin, Les Moulins, Caucade (časť leží v Nice-10) a Sainte-Marguerite mesta Nice.


Viac o pojme
Promenade des Anglais

Promenade des Anglais (doslovne promenáda Angličanov) je ulica a pešia zóna v juhofrancúzskom meste Nice.


Viac o pojme
Nice-3

Nice-3 je francúzsky kantón v departemente Alpes-Maritimes v regióne Provence-Alpes-Côte d Azur. Tvoria ho štvrte Saint-Roch, Riquier a univerzitný kampus Saint-Jean-d Angely mesta Nice.


Viac o pojme
Nice-11

Nice-11 je francúzsky kantón v departemente Alpes-Maritimes v regióne Provence-Alpes-Côte d Azur. Tvoria ho štvrte Le Piol, Pessicart, Cessole, Las Planas, Comte de Falicon, Vallon des Fleurs a Saint-Pancrace mesta Nice.


Viac o pojme
Medzinárodná doprava

Medzinárodná doprava alebo zahraničná doprava je druh dopravy podľa rozsahu, ktorá zabezpečuje prepravu tovarov, surovín, osôb či správ medzi dvomi miestami v dvoch rozličných krajinách. Môže zahŕňať aj tranzit cez niekoľko rôznych štáty. Medzinárodná doprava je dôležitou súčasťou hospodárstiev krajín, pretože sa podieľa na exporte a importe výrobkov.


Viac o pojme
Jean-Pierre Zarader

Jean-Pierre Zarader (* 1945) je francúzsky filozof a historik filozofie.


Viac o pojme
Éliane Escoubasová

Éliane Escoubasová je francúzska filozofka, historička filozofie a prekladateľka. Patrí k fenomenologickej škole a pracuje v oblasti nemeckej filozofie, filozofie umenia a fenomenologickej psychiatrie (čiže Daseinsanalýzy). Učila na Univerzite Paríž XII Val-de-Marne[1], dnes je emeritnou profesorkou tejto univerzity. Je členkou redakčnej rady časopisu La part de l Œil (Brusel, Akadémia krásnych umení) a do roku 2006 viedla edíciu Philosophica vo vydavateľstve Presses universitaires du Mirail. Spolu s Françoise Dasturovou organizuje parížske semináre Daseinsanalýzy na Sorbonne.


Viac o pojme
Semafor

Semafor môže byť:


Viac o pojme
Chlorid ytritý

Chlorid ytritý (YCl3) je anorganická zlúčenina ytria a chlóru. Jedná sa o pevnú látku, ktorá je dobre rozpustná ako v polárnych (voda, etanol), tak aj v nepolárnych (pyridín. ..) rozpúšťadlách


Viac o pojme
Chlorid ortutný

Chlorid ortutný (Hg2Cl2) je anorganická zlúčenina chlóru a ortute, v ktorej je oxidačné číslo ortute I.


Viac o pojme
Chlorid lantanitý

Chlorid lantanitý (LaCl3) je anorganická zlúčenina lantánu a chlóru. Vytvára tiež heptahydrát so vzorcom LaCl3• 7 H2O. Jedná sa o bielu pevnú látku dobre rozpustnú v vode a alkoholoch.


Viac o pojme
Chlorid cézny

Chlorid cézny (CsCl) je anorganická zlúčenina cézia a chlóru. Táto zlúčenina je veľmi hygroskopická a pritom sa jedná o typickú iónovú kryštalickú latku. Chlorid cézny sa v prírode nachádza ako prímes minerálnych vôd a v niektorých mineráloch. Priemyselne sa tento chlorid získava z polucitu.


Viac o pojme
Pružinskí

Pružinsk튾achtický rod, ktorý vznikol v 12. storočí manželským spojením rodu Rawa a rodu Prussenszkí, ktorého potomkovia sa usadili aj na Slovensku a odvtedy spoluvytvárajú jeho dejiny.


Viac o pojme
Rekombinácia DNA

Rekombinácia je všeobecný termín, ktorý v molekulárnej biológii zahŕňa ľubovoľnú zmenu usporiadania genetickej informácie v rámci jednej alebo medzi viacerými molekulami DNA. Takéto procesy je možné rozdeliť do troch základných tried. Homológna rekombinácia znamená výmenu genetickej informácie medzi dvoma molekulami DNA, ktoré obsahujú región reťazca, ktorý je sekvenčne úplne identický. Miestne-špecifická rekombinácia (z angl. site-directed recombination) znamená výmenu genetickej informácie len v rámci určitej konkrétnej sekvencie DNA. A nakoniec, transpozícia DNA znamená presun určitej genetickej informácie, ktorá má pre tento proces vďaka svojej sekvencii špecifické predpoklady (tzv. skákajúce gény).


Viac o pojme
Bernardín

Bernardín môže byť:

  • (množné číslo bernardíny) svätobernardský pes
  • (množné číslo bernardíni):
    • cistercián
    • mních z františkánskeho rádu prísnej observancie, najmä v Poľsku (t. j. jeden z františkánskych mníchov, ktorí prijali prísnu reformu podľa sv. Bernarda zo Sieny; najmä v Poľsku a v Litve od roku 1454, keď bol v Krakove pre týchto observantov postavený kláštor na počesť sv. Bernarda zo Sieny), pozri bernardíni (františkáni)
    • mních z rehole v Hospici sv. Mikuláša v Svätobernardskom priesmyku (Hospiz auf dem Grossen Sankt Bernhard) vo Švajčiarsku (lat. sa rehola volá Canonici Regulares Congregationis Sancti Bernardi), pozri pod Hospiz auf dem Grossen Sankt Bernhard
  • slovenská podoba mena Bernard v niektorých prípadoch (napr. Bernardín Sienský = Bernard zo Sieny), pozri Bernard (prvé meno)

Viac o pojme
Štefan Martauz

Štefan Martauz (* 18. marec 1957, Považská Bystrica) do roku 1980 známy pod menom Štefan Lapuník, je slovenský animátor a režisér animovaných filmov.


Viac o pojme
Nataša Tanská

Nataša Tanská (* 30. november 1929, Praha – † 16. júl 2014, Praha)[1] bola česká spisovateľka, novinárka, dramaturgička, scenáristka a herečka, pôsobiaca i na Slovensku.


Viac o pojme
Tomáš Holý

Tomáš Holý (17. marec 1968, Praha – † 8. marec 1990, Nový Bor) bol český detský herec, jeden z najslávnejších detských hercov svojej doby. Na filmovom festivale v Monte-Carlo v roku 1979 ho porota nazvala najlepším detským hercom od čias Shirley Temple.[1]


Viac o pojme
Žezlo kráľa Otakara

Žezlo kráľa Ottakara (franc. Le Sceptre d Ottokar) je ôsmy diel komiksovej série Tintinove dobrodružstvá, ktoré napísal a ilustroval belgický spisovateľ a ilustrátor Hergé.


Viac o pojme
Bachelor of Science

Bachelor of Science (slovensky bakalár vied, latinsky Scientiae Baccalaureus[1]) , skratka BSc, Bc., BS, B.Sc, SB, SB, Sc.B.) je anglosaský akademický titul. Jeho slovenským ekvivalentom je titul bakalár. Udeľuje sa väčšinou po absolvovaní trojročného, alebo štvorročného študijného odboru, v menšej miere po päťročnom či šesťročnom štúdiu.


Viac o pojme
San Diego Comic-Con

San Diego Comic-Con International, je štvordňový multi-žánrový con, ktorý sa koná každé leto v San Diegu v Kalifornii od roku 1970. Tento celosvetový festival odhaľuje všetky novinky vo svete komiksov, filmov a televíznych seriálov, v ktorých vystupujú superhrdinovia.


Viac o pojme
Káčerovo (fiktívne mesto)

Káčerovo (angl. Duckburg) je fiktívne mesto, ktoré sa objavuje v komiksoch a televíznych seriáloch Walta Disneyho. V komiksoch a televíznych seriáloch je to domov Káčera Donalda, Strýka Držgroša, Huia, Duia a Luia, Daisy, ale aj Mickey Mousea.


Viac o pojme
Deadpool

Deadpool (alter ego: Wade Wilson) je vymyslený antihrdina objavujúci sa v Amerických komiksových knihách od nakladateľstva Marvel Comics. Bol vytvorený spisovateľom Fabianom Niciezaom a umelcom a spisovateľom Robom Liefeldom. Deadpool sa prvýkrát objavil v čísle The New Mutants #98 (február 1991). Deadpool bol predstavený ako darebák ktorý je znetvorený a psychicky labilný žoldnier. Jeho nadľudskou schopnosťou je zrýchlené hojenie rán.


Viac o pojme
Mastère spécialisé

Mastère Spécialisé (MS alebo M.S) je zahraničný vysokoškolský titul ako aj štúdium (študijný program)[1] v oblasti manažmentu alebo Inžinierstvo na úrovni 2. stupňa štúdia slovenskej vysokej školy[2].


Viac o pojme
Master of Business Administration

Master of Business Administration (MBA alebo M.B.A.) je zahraničný vysokoškolský titul ako aj štúdium (študijný program) v oblasti manažmentu na úrovni 2. stupňa štúdia slovenskej vysokej školy. Podľa zákona o vysokých školách nie je MBA zahrnuté do systému vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike a teda patrí u nás do celoživotného vzdelávania. MBA vzniklo v Spojených štátoch koncom 19. storočia, keď sa začal uplatňovať vedecký prístup v manažmente. Hlavný obsah MBA programov tvoria vedomosti z účtovníctva, financií, marketingu, ľudských zdrojov a riadenia tak, aby čo možno najviac pokryli relevantné praktické potreby analýzy a stratégie riadenia. Absolventi získajú titul MBA, uvádzaný za menom, spolu s diplomom alebo príslušným certifikátom. Štúdium je určené predovšetkým zástupcom stredného a vrcholového manažmentu, majiteľom spoločností, podnikateľom, obchodníkom ale aj zamestnancom verejnej a štátnej správy, neziskového sektora, zdravotníctva a pod.


Viac o pojme
Michel Foucault

Michel Paul Foucault (* 15. október 1926, Poitiers, Francúzsko – † 25. jún 1984, Paríž) bol francúzsky filozof, predstaviteľ postmodernej filozofie, historik a teoretik kultúry, sociálny teoretik a psychológ. Je považovaný za najväčšieho francúzskeho mysliteľa 20. storočia a niekedy je nie celkom správne pokladaný za hlavného predstaviteľa francúzskeho štrukturalizmu (spolu s Claudom Lévi-Straussom a Rolandom Barthesom).


Viac o pojme
André Scala

André Scala (* 1. marec 1950, Paríž) je francúzsky filozof a univerzitný pedagóg.


Viac o pojme
Michel Hulin

Michel Hulin (* 1936) je francúzsky filozof, odborník na indickú filozofiu.


Viac o pojme
Catherine Chalierová

Catherine Chalierová (* 2. október 1947)[1] je francúzska filozofka a prekladateľka, autorka viacerých kníh o vzťahu medzi hebrejským myslením a filozofiou. Je odborníčka na dielo Emmanuela Lévinasa, spolu s Rodolphom Calinom editovala prvé dva zväzky kritického vydania jeho zobratých spisov[2].


Viac o pojme
Interline

Animoline je najväčšie slovenské štúdio animovaného filmu, zamerané na výrobu edukačných a zábavných seriálov pre deti. Štúdio oficiálne založil v roku 2002 Jaroslav Baran, no personálne sa jedná o štúdio Interline, ktoré založil taktiež Jaroslav Baran už v deväťdesiatych rokoch. Štúdio sídli v Bratislave, na Kopčianskej ulici v Petržalke.


Viac o pojme
Françoise Bonardelová

Françoise Bonardelová je francúzska filozofka a esejistka. Univerzitnú dráhu začala na Savojskej univerzite, na ktorej vyučovala v rokoch 1980 – 1989. Je profesorkou na Univerzite Paríž I Panthéon-Sorbonne[1] (dnes emeritnou), kde prednášala filozofiu náboženstva od roku 1990 do roku 2010. Je tiež správkyňou Ústavu pre budhistické skúmania.


Viac o pojme
Audiovizuálny fond

Audiovizuálny fond je verejnoprávna inštitúcia na podporu a rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku. Dňa 5. novembra 2008 bol schválený zákon o audiovizuálnom fonde, ktorý vstúpil do platnosti od 1. januára 2009. Fond nahradil grantový program Ministerstva kultúry a výrazne rozšíri možnosti aj zdroje podpory.


Viac o pojme
Ľubo Belák

PhDr. Ľubomír Belák (* 5. január 1951, Bratislava) je slovenský hudobník, skladateľ a televízny producent. Syn moderátora, speváka, kabaretiera i príležitostného herca Michala Beláka a Pavly, rod. Adámkovej, členky zboru SND v Bratislave, mladší brat speváčky Jany Belákovej a módnej návrhárky Daniely Luthovej.


Viac o pojme
Tristan da Cunha (skupina ostrovov)Viac o pojme
Marie Poledňáková

Marie Poledňáková, rodným menom Marie Jandová (* 7. september 1941, Strakonice) je česká scenáristka a režisérka.


Viac o pojme
Oldřich Lipský

Oldřich Lipský (* 4. júl 1924, Pelhřimov – † 19. október 1986, Praha) bol český režisér a scenárista, brat herca Lubomíra Lipského.


Viac o pojme
Indické oblečenie

Tradičné indické oblečenie sa značne líši či už farbami, alebo štýlmi, záleží na rôznych faktoroch ako podnebie. O indickom ženskom oblečení môžeme povedať že v podstate zahaľuje. Oblečenie musí chrániť pred slnkom, dažďom ale aj pred zimou (severná India). Tradičné oblečenie tvorí pás látky, ktorý je šikovne ovinutý okolo tela. Najpopulárnejší odev pre ženy sa nazýva sári a dhoti pre mužov.


Viac o pojme
Kompresné oblečenie

Kompresné oblečenie (angl. compression clothing, hovorovo kompresky alebo kompresáky) je jedno z najmodernejších funkčných oblečení. V dnešnej dobe ho čoraz viac športovcov používa, či už počas výkonu alebo v rámci regenerácie. Kompresné oblečenie pomôže na viacerých úrovniach počas záťaže, ale aj po nej. Kompresné oblečenie pomáha športovcom:


Viac o pojme
Milan Lichard

Milan Lichard (* 25. február 1853, Skalica – † 21. apríl 1935, Užhorod) bol slovenský hudobný skladateľ a teoretik, výkonný hudobník a novinár.[1][2]


Viac o pojme
Kozmická medicína

Kozmická medicína[1] alebo kozmické lekárstvo[2] je samostatný medicínsky vedný odbor (pôvodne súčasť leteckej medicíny), ktorý sa venuje skúmaniu fyzikálnych a chemických vplyvov pôsobiacich počas kozmického letu na ľudské telo, teda najmä vplyvy spojené s preťažením pri štarte a pristávaním kozmickej lode, s beztiažovým stavom, s účinkami žiarenia, s rytmom života a problémy stravovania a uzavretého ekologického systému.[2]


Viac o pojme
Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) je organizácia zaoberajúca sa najmä predpoveďami počasia a poskytujúca výstražnú službu a ďalšie služby v oboroch meteorológie, klimatológie alebo hydrológie.[1] Okrem iného varuje napríklad pred silným vetrom alebo pred povodňami (vydávaním stupňov povodňovej aktivity). Vykonáva tiež výskum a modelovanie atmosféry a klímy. Sídli na adrese Na Šabatce 17, Praha 4 Komořany.


Viac o pojme
Monte (Zott)

Monte ja názov jednej z najväčších značiek mliekarenskej spoločnosti Zott, výrobcu mliečnych potešení. Je to lahodný dezert z čerstvého mlieka, jemnej čokolády a lieskových orieškov.


Viac o pojme
Súkno

Súkno je hustá vlnená tkanina s hladkým povrchom alebo domácky vyrobená tkanina z ovčej vlny.[1] Používa sa prevažne na výrobu nohavíc, sukní a uniforiem. Najčastejšie bolo používané v druhej polovici 20. storočia, dnes sa nahrádza lacnejšími materiálmi a vyrábajú sa z neho len tradičné ľudové kroje a podobné odevy rázovitého charakteru.


Viac o pojme
Adriová väzba

Adriová väzba je jeden z typov väzby tkaniny, konkrétne spevnenej atlasovej väzby. Spevnená je v obidvoch smeroch tkania. Je typická pre vlnené tkaniny určené napríklad na obleky, ako je adria.


Viac o pojme
Kúpeľňa

Kúpeľňa je samostatná miestnosť v byte, vybavená prívodom a odpadom vody. Je primárne určená na kúpanie a umývanie. Býva vybavená umývadlom so zrkadlom, vaňou, alebo sprchovacím kútom. Niekedy je súčasťou kúpeľne i záchod a bidet. V mnohých bytoch býva v kúpeľni umiestnená aj práčka.


Viac o pojme
Pall Mall (Londýn)

Pall Mall [vyslov pæl mæl] je londýnska ulica v mestskom obvode City of Westminster, vo štvrti St. James s. Pall Mall ide paralelne s The Mall, od St. James s Street, cez Waterloo Place až po Haymarket; pričom Pall Mall East pokračuje ďalej až na Trafalgarské námestie. Ulica je rušnou dopravnou tepnou štvrte St. James s a taktiež je súčasťou regionálnej cesty A4.


Viac o pojme
Krtko (animovaný film)

Krtko (v českom origináli Krtek, prezývaný aj Krteček) je známa kreslená postavička, ktorú stvoril výtvarník Zdeněk Miler v štúdiu Krátky Film Praha.


Viac o pojme
Kategória:Wettinovci

Táto kategória má nasledovnú podkategóriu.


Viac o pojme
Lil Wayne

Dwayne Michael Carter Jr. (* 27. september 1982, New Orleans, Louisiana, USA),[2] známy pod umeleckým menom Lil Wayne, je americký reper. Svoju kariéru odštartoval v roku 1991 keď mal 9 rokov, po tom, čo ho objavil Bryan "Baby" Williams a stal sa najmladším členom vydavateľstva Cash Money Records. Bol členom dua The B.G. z po boku repera z New Orleans, B.G., vtedy známeho ako Lil Doogie. V roku 1996 sa Lil Wayne spolu s B.G. pripojili k southern hip-hopovej skupine Hot Boys. Skupina debutovala s albumom Get It How U Live!. V roku 1999 vydali platinový album s názvom Guerrilla Warfare (1999). Dlhé roky bol členom Cash Money Records, no v júni 2018 odišiel.[3]


Viac o pojme
Amazonská nížina

Amazonská nížina alebo Amazónia je najrozsiahlejšia nížina na svete, rozloha asi 5 mil. km².[1] Nachádza sa v južnej Amerike, v povodí rieky Amazonka, rozprestiera sa najmä na území Brazílie, západné časti sú v Peru a Kolumbii.[2]


Viac o pojme
Michal Zeman

PhDr. Michal Zeman (* 28. január 1956, Trnava) je zakladateľ a organizátor ankety o najlepšieho slovenského futbalistu roka, Ceny Petra Dubovského a ankety o najlepšieho slovenského futbalistu a trénera storočia. Člen Čestnej rady Siene slávy slovenského futbalu.


Viac o pojme
Desireless

Claudie Fritsch-Mentrop[1] (* 25. december 1952, Paríž, Francúzsko),[2] viac známa ako Desireless, je francúzska speváčka.[3] Medzi rokmi 1986 a 1988 sa jej hitový singel „Voyage, voyage“ umiestnil na vrcholoch hudobných rebríčkov v mnohých európskych a ázijských krajinách, pričom sa predalo viac ako 5 miliónov jeho kópií po celkom svete.


Viac o pojme
Zoznam najpredávanejších umelcov v USA

Toto je zoznam vrcholnej stovky napredávanejších umelcov v USA. Zoznam je založený na základe certifikácií albumov ktoré boli udelené americkou asociáciou RIAA.[1] Recording Industry Association of America sa nezaoberá priamo predajom nosičov, prideľuje iba certifikácie k ich vydaným edíciám. Preto vo výsledkoch predaja tohto zoznamu sú dané čísla k certifikáciám a skutočný (fyzický) predaj, ktorý umelci dosiahli môže byť vďaka akumulácii vyšší.


Viac o pojme
Obrad (cirkevná tradícia)

Obrad alebo rítus je súbor charakteristík (liturgických, spirituálnych, disciplinárnych a teologických) špecifických pre niektorú cirkev alebo viacero cirkví sui iuris. Kódex kánonov východných cirkví definuje obrad v kánone 28 § 1:


Viac o pojme
Adolfo Pérez Esquivel

Adolfo Pérez Esquivel (* 26. november 1931, Buenos Aires, Argentína) je argentínsky sochár, architekt a pacifista.


Viac o pojme
Vilém Zajíc z Valdeka

Vilém Zajíc z Valdeka bol český šľachtic (* asi pred 1289 – † 9. október 1319).


Viac o pojme
Fundamentálna akciová analýza

Najčastejšie používaným prístupom analýzy akcií je fundamentálna analýza, ktorá tiež býva niekedy chybne označovaná len ako finančná analýza. Fundamentálna analýza vychádza z predpokladu, že na trhu existujú podhodnotené a nadhodnotené cenné papiere. Ide o také cenné papiere, ktorých vnútorná hodnota (spravodlivá či teoretická cena), ktorá je stanovená metódami fundamentálnej analýzy, sa líši od aktuálnej ceny kótovanej na niektorom akciovom trhu. Okrem výpočtu vnútornej hodnoty je schopná fundamentálna analýza poskytovať krátkodobé i dlhodobé projekcie ekonomickej a finančnej sily krajiny, odvetvia, sektoru a jednotlivých spoločností.


Viac o pojme
Kategória:Fyzikálne jednotky

Táto kategória má nasledovných 15 podkategórií z 15 celkom.


Viac o pojme
Dům U Černé Matky Boží

Dům U Černé Matky Boží je vrcholné dielo českej kubistickej architektúry. Bol postavený v rokoch 19111912 podľa návrhu českého architekta Josefa Gočára.


Viac o pojme