Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
 
Knihy | 15. apríl | Pred 100 rokmi | Prírodné vedy | Spoločenské vedy | Umenie | Slovensko | Slovník | SK CZ DE RU

Definícia:

Encyklopédia alebo náučný slovník je literárne dielo, ktoré krátko, stručne a jasne vysvetľuje dosiahnuté poznatky ľudstva alebo poznatky z určitého vedného odboru. Využíva pri tom odborný (náučný) jazykový štýl, heslá sú usporiadané v abecednom, chronologickom alebo systematickom poradí.
Zdroj:Wikipedia

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


Eshop:Dan Brown Pôvod 200x200

Beletria.sk 
Čermná (okres Trutnov)

Čermná (okres Trutnov) je obec v Česku v okrese Trutnov v Královohradeckom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 389 obyvateľov, z toho 211 mužov a 178 žien, pričom priemerný vek v obci bol 40,9 roka (muži 39,4 roka, ženy 42,6 roka).


Viac o pojme
Vlčkovice v Podkrkonoší

Vlčkovice v Podkrkonoší je obec v Česku v okrese Trutnov v Královohradeckom kraji. 1. januára 2017 tu žilo 373 obyvateľov, z toho 197 mužov a 176 žien, pričom priemerný vek v obci bol 42,4 roka (muži 41,8 roka, ženy 43,0 roka).


Viac o pojme
Bernartice (okres Trutnov)

Bernartice je obec v Česku v okrese Trutnov v Královohradeckom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 904 obyvateľov, z toho 454 mužov a 450 žien, pričom priemerný vek v obci bol 40,5 roka (muži 39,1 roka, ženy 41,9 roka).


Viac o pojme
Bílé Poličany

Bílé Poličanyobec v Česku v okrese Trutnov v Královohradeckom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 156 obyvateľov, z toho 75 mužov a 81 žien, pričom priemerný vek v obci bol 43,4 roka (muži 43,7 roka, ženy 43,1 roka).


Viac o pojme
Prosečné (okres Trutnov)

Prosečné je obec v Česku v okrese Trutnov v Královohradeckom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 552 obyvateľov, z toho 280 mužov a 272 žien, pričom priemerný vek v obci bol 40,0 roka (muži 39,7 roka, ženy 40,3 roka).


Viac o pojme
Radvanice (okres Trutnov)

Radvanice je obec v Česku v okrese Trutnov v Královohradeckom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 1 023 obyvateľov, z toho 492 mužov a 531 žien, pričom priemerný vek v obci bol 39,2 roka (muži 37,5 roka, ženy 40,8 roka).


Viac o pojme
Velké Svatoňovice

Velké Svatoňovice je obec v Česku v okrese Trutnov v Královohradeckom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 1 228 obyvateľov, z toho 648 mužov a 580 žien, pričom priemerný vek v obci bol 42,6 roka (muži 41,3 roka, ženy 43,9 roka).


Viac o pojme
Klášterská Lhota

Klášterská Lhota je obec v Česku v okrese Trutnov v Královohradeckom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 196 obyvateľov, z toho 94 mužov a 102 žien, pričom priemerný vek v obci bol 45,0 roka (muži 43,1 roka, ženy 46,7 roka).


Viac o pojme
Rtyně v Podkrkonoší

Rtyně v Podkrkonoší je mesto v Česku v okrese Trutnov v Královohradeckom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 3 012 obyvateľov, z toho 1 510 mužov a 1 502 žien, pričom priemerný vek v meste bol 42,3 roka (muži 40,5 roka, ženy 44,1 roka).


Viac o pojme
Inna Kalita

PhDr. Inna Kalita Ph.D., rodená Dzerunec (* 8. máj, Brest, ZSSR (dnes Bielorusko)) je česká jazykovedkyňa bieloruského pôvodu, slavistka, vysokoškolská pedagogička. Od roku 2001 pôsobí na akademickej pôde Univerzity Jána Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.


Viac o pojme
Choustníkovo Hradiště

Choustníkovo Hradiště je obec v Česku v okrese Trutnov v Královohradeckom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 590 obyvateľov, z toho 286 mužov a 304 žien, pričom priemerný vek v obci bol 40,9 roka (muži 40,1 roka, ženy 41,5 roka).


Viac o pojme
Bučkovci

Bučkovci je seriál o rovnomennej farmárskej rodine z reality show Farmár hľadá ženu. Seriál má sledovať rodinné vzťahy, domácnosť a každodenné problémy Bučkovcov. Show mala premiéru 14. januára 2013 o 21:30 na TV JOJ.[1]


Viac o pojme
Efektívny altruizmus

Efektívny altruizmus je filozofia a sociálne hnutie,[1] ktoré uplatňuje dôkaz a rozum na určenie najefektívnejších spôsobov na zlepšenie sveta. Hnutie efektívneho altruizmu vyzýva jednotlivcov na zváženie všetkých príčin a krokov, za cieľom konať tak, aby vzhľadom na svoje hodnoty dosiahli čo najpozitívnejší dopad.[2][3]


Viac o pojme
Irena Grécka

Irena Grécka a Dánska (novogr. Πριγκίπισσα Ειρήνη της Ελλάδας και Δανίας, * 11. mája 1942, Kapské Mesto, Juhoafrická republika) je grécka princezná, dcéra kráľa Pavla I. a Frederiky Hannoverskej, mladšia sestra bývalej španielskej kráľovnej Žofie a zosadeného gréckeho kráľa Konštantína II.


Viac o pojme
Bralský tunel

Bralský tunel alebo v minulosti Tunel T.G.Masaryka je železničný tunel medzi Handlovou a Skleným na trati Prievidza – Horná Štubňa.


Viac o pojme
Osada svätého Mikuláša

Osada svätého Mikuláša bola pôvodne stredoveké osídlenie, ktoré patrilo bratislavskému hradnému panstvu. Vytvorilo sa v okolí Kostola svätého Mikuláša. Tento kostol vyhorel, na jeho mieste bol neskôr postavený nový kostol, ktorý bol murovaný na rozdiel od pôvodného dreveného.[1]


Viac o pojme
Mount Mitchell (Severná Karolína)

Mount Mitchell (2 037 m n. m.) je najvyšší vrch Apalačských vrchov[1][2] a najvyšší v Spojených štátoch východne od rieky Mississippi.[3][2] Relatívna výška vrcholu je 1 935 m n. m..[4]


Viac o pojme
Cerambyx

Cerambyx je rod chrobákov z čeľade fuzáčovitých (Cerambycidae). Rod opísal v roku 1758 švédsky prírodovedec, botanik, taxonóm a entomológ Carl Linné (1707 - 1778). Do rodu patrí viacero druhov chrobákov, z ktorých je najznámejší vzácny a chránený druh fuzáč veľký (Cerambyx cerdo) Linnaeus, 1758. Zástupcovia toto rodu patria k stredne veľkým, až väčším zástupcom tejto čeľade.


Viac o pojme
Vodíková električka

Vodíková električka je električka na vodíkový pohon.


Viac o pojme
Prírodná rezervácia Hajasová

Hajasová je prírodná rezervácia,[1] ktorá sa nachádza v pohorí Malá Fatra.


Viac o pojme
Zoznam ministrov zdravotníctva Slovenskej republiky

Toto je zoznam ministrov z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky


Viac o pojme
Spracovanie obrazu

Spracovanie obrazu (angl. image processing) v informatike je akékoľvek spracovanie signálu, kde vstupom je obrázok a výstupom je upravený obrázok alebo určité charakteristiky či vlastnosti, ktoré vychádzajú zo vstupného obrázku.[1] Výstupný obrázok môže mať napríklad upravenú veľkosť alebo zmenený jas pixelov tak aby sme zdôraznili určitý aspekt obrázku a potlačili ostatné. Príkladom môžu byť objekty, hrany alebo iné štruktúry, ktoré sú na obrázku považované za dôležité.[2]


Viac o pojme
Zoznam slovenských hokejistov v NHL

Toto je zoznam slovenských hokejistov pôsobiacich v NHL.


Viac o pojme
Clipeus (štít)

Clipeus je oválny štít doby rímskej, ktorý využívali pechotné pomocné zbory (auxilie) v rímskej armáde.


Viac o pojme
Fuzáč žltočierny

Leptura pedella (DeGeer, 1775)


Viac o pojme
Adícia

Adícia môže byť:

 • všeobecne najmä v lekárstve: pridanie
 • v matematike:
  • sčítanie
  • generická tvorba prirodzených čísel z čísla 1 postupným pripočítavaním tohto čísla k číslam, ktoré už boli rovnakým spôsobom vytvorené
 • v chémii: proces, pri ktorom sa vytvárajú väčšie celky spojením dvoch alebo viacerých molekúl, pozri adícia (chémia)
 • v jazykovede: postup pri tvorení slova, pri ktorom sa k slovotvornému základu pripája prípona a podobne, pozri adícia (jazykoveda)
 • v práve: prijatie (napr. prijatie dedičstva)
 • v architektúre: pridávanie ďalších priestorov pre nové funkcie

Viac o pojme
Kordaitotvaré

Kordaitotvaré (lat. Cordaitales alebo Cordai(t)anthales) je vyhynutý rad oddelenia borovicorasty (ihličnany). V niektorých (najmä starších) systémoch sa radí ako jediný rad oddelenia kordaitorasty (lat. Cordaitophyta) nahosemenných rastlín a/alebo jediný rad triedy kordaity (lat. Cordaitopsida alebo Cordai(t)anthopsida) nahosemenných rastlín; Němejc v minulosti kordaitotvaré radil do taxónu lyginodendrorasty.


Viac o pojme
Hlásateľ

Hlásateľ môže byť:

 • osoba, ktorá niečo hlása, zvestuje, verejne dáva na vedomie, synonymum: šíriteľ, rozširovateľ (napr. hlásateľ pokroku, hlásateľ slobody)[1][2]
 • v žurnalistike:
  • v rozhlase: pracovník rozhlasu, ktorý uvádza rozhlasové relácie, číta žurnalistické prejavy a informuje o dennej skladbe rozhlasového programu,[3] pozri hlásateľ (rozhlas)
  • v televízii: pracovník televízie, ktorý prednáša sprievodné a iné texty v televíznom programe,[3] pozri hlásateľ (televízia)

Viac o pojme
Ladislav (prvé meno)

Ladislav je mužské krstné meno. Pozmenená podoba mena Vladislav. Meniny na Slovensku27. júna.[1]


Viac o pojme
CH4

Metán (iné názvy: bahenný plyn, banský plyn, zemný plyn, ľahký uhľovodík [1], traskavý plyn[2], karbán [3], metylhydrid) je najjednoduchší uhľovodík. Je to pri bežných podmienkach bezfarebný plyn s chemickým vzorcom CH4. Čistý metán je bez zápachu, ale na komerčné účely sa zvykne zmiešavať s malým množstvom silno zapáchajúcich zlúčenín síry ako napríklad tetrahydrotiofén/THT/, ktoré mu dodávajú typický zápach, aby sa tak dali zistiť prípadné úniky. Metán tvorí podstatnú časť zemného plynu (až 98 %). Ako plyn vybuchuje v relatívne malom intervale koncentrácie so vzduchom (5 - 15 %).


Viac o pojme
Google TV

Google TV bola Smart TV platforma od spoločnosti Google. Na platforme sa podieľali aj ďalšie firmy ako Intel, Sony alebo Logitech. Google TV vyšla prvýkrát v októbri 2010. Google TV má v sebe integrovaný operačný systém Android, ktorý spolupracuje s webovým prehliadačom Chrome a vytvára tak interaktívne televízne prostredie. Google TV uspela v júni 2014 ako Android TV.


Viac o pojme
Android TV

Android TV je a smart TV platforma, ktorú vyvíja Google. Založená je na operačnom systéme Android 5.0 ("Lollipop") alebo novšom, vytvára interaktívny televízny zážitok cez 10-palcové používateľské rozhranie. Predstavená bola prvýkrát dňa 25. júna 2014 na Google I/O 2014 ako nasledovník Google TV.


Viac o pojme
Radikálová adícia

Radikálová adícia je chemická reakcia typu adície. Má reťazový charakter, kedy sa na násobnú väzbu reaktantu viažu radikály vytvárané fyzikálnymi (ultrafialové žiarenie) alebo chemickými (peroxidy) katalyzátormi. K najvýznamnejším radikálovým adíciám patrí hydrogenácia.


Viac o pojme
Margecianka

Margecianka je potok na strednom Spiši, preteká územím okresov Levoča a Spišská Nová Ves. Je to významný pravostranný prítok Braniska a má dĺžku 20 km.


Viac o pojme
Alexander Štefuca

Alexander Štefuca alebo Alex Štefuca (* 7. júl 1968) je slovenský novinár, moderátor, komentátor a zvukár. Jeho otec, Vladimír Štefuca je dabér, recitátor, herec a režisér. Strýko, Igor Štefuca je moderátor a hlásateľ.


Viac o pojme
Kostol Najsvätejšej Trojice (Podhradie)

Kostol Najsvätejšej Trojice je baroková sakrálna stavba v bratislavskej mestskej časti Staré Mesto. Malý kostolík, pochádzajúci zo začiatku 18. storočia, je jednou z mála stavieb v niekdajšej podhradnej osade Zuckermandel, ktoré unikli demolácii v šesťdesiatych rokoch 20. storočia. Stavba dodnes slúžiaca k liturgickým účelom je filiálnym kostolom Farnosti svätého Martina.


Viac o pojme
Štefan Fajnor (hudobný skladateľ)

Štefan Fajnor (* 16. február 1844, Brezová pod Bradlom – † 26. apríl 1909, Viedeň, pochovaný v Senici) bol slovenský hudobný skladateľ a advokát.


Viac o pojme
Nefelinický syenit

Foidový syenit[1] alebo syenit s foidami je plutonická hornina tvorená hlavne alkalickými živcami (hlavne ortoklas a mikroklín) a foidami (hlavne nefelín a sodalit), v menšej miere môžu byť zastúpené alkalické amfiboly alebo pyroxény. Najbežnejším z foidových syenitov je nefelinický syenit. Jeho vulkanickým ekvivalentom je fonolit.


Viac o pojme
Henrich I. (Bavorsko)

Henrich I. Bavorský (medzi * 919/922, Nordhausen – † 1. november 955, Pöhlde) bol bavorský vojvoda. Pochádzal z dynastie Liudolfovcov, bol synom východofranského kráľa Henricha I. Vtáčnika a jeho druhej manželky Matildy z Ringelheimu.


Viac o pojme
Henrich II. (Bavorsko)

Henrich II. Bavorský zvaný Svárlivý alebo tiež Hašterivý (nem. Heinrich der Zänker, * 951 – † 28. august 995, Bad Gandersheim) bol bavorský a korutánsky vojvoda, veronský markgróf a oponent vlády luidolfských cisárov, s ktorými bol príbuzný.


Viac o pojme
Marián Kello

1 Zápasy a góly za profesionálny klub k 29.6.2016.
2 Zápasy a góly v reprezentácii k 29.6.2016.


Viac o pojme
Prusi (baltský národ)

Prusi (prusky a litovsky Prūsai, lotyšsky Prūši, poľsky Prusowie, nemecky Pruzzen či Prußen) sú niekdajšie etnikum baltského pôvodu, sídliace od začiatku nášho letopočtu v juhovýchodnom Pobaltí medzi ústiami Visly a Nemen, na území, ktoré sa v stredoveku nazývalo Prusko. Baltskí Prusi spolu s Jotvingami, sídliacimi ďalej vo vnútrozemí, patrili jazykovo k západnej, dnes celkom vymretej, vetve baltických jazykov.


Viac o pojme