Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
 
Knihy | 25. január | Pred 100 rokmi | Prírodné vedy | Spoločenské vedy | Umenie | Slovensko | Slovník | SK CZ DE RU

Definícia:

Encyklopédia alebo náučný slovník je literárne dielo, ktoré krátko, stručne a jasne vysvetľuje dosiahnuté poznatky ľudstva alebo poznatky z určitého vedného odboru. Využíva pri tom odborný (náučný) jazykový štýl, heslá sú usporiadané v abecednom, chronologickom alebo systematickom poradí.
Zdroj:Wikipedia

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


Eshop:Dan Brown Pôvod 200x200

Beletria.sk 
Líška horská

Líška horská alebo pes horský[1] (lat. Pseudalopex culpaeus, Lycalopex culpaeus, Canis culpaeus, Dusicyon culpaeus) je juhoamerický mäsožravec.


Viac o pojme
Líška fenek

Líška fenek (iné názvy: fenek berberský, fenek ušatý, fenek [2][3][4][5]; lat. Vulpes zerda, Fennecus zerda, Megalotis zerda, Canis zerdo) je druh z čeľade psovité (Canidae).


Viac o pojme
Líška falklandská

Líška falklandská[1] (iné názvy: líška južná, neformálne názvy: vlk falklandský, falklandský vlk; bohemizmus: pes bojovný; lat.Dusicyon australis) bol mäsožravý cicavec voľne žijúci na Falklandských ostrovoch, ktorý vyhynul v roku 1876.


Viac o pojme
Mazák (národná prírodná rezervácia)

Mazák je národná prírodná rezervácia v okrese Frýdek-Místek. Nachádza sa v Moravsko-sliezskych Beskydoch na západných svahoch Lysej hory, najvyššieho vrcholu tohoto pohoria.


Viac o pojme
Prírodná pamiatka Megonky

Prírodná pamiatka Megonky[1] (aj Megoňky) je nálezisko prírodných pieskovcových útvarov vajcovitého až guľovitého tvaru.


Viac o pojme
Desna (prítok Dnepra)

Desna je 1 130 km dlhá rieka.


Viac o pojme
Muzeografia

Termín muzeografia (lat. museographia), ktorý sa objavil už v 18. storočí (Nickel, 1727), je starší ako pojem muzeológia.


Viac o pojme
Netopierovité

Netopierovité alebo večernicovité (lat. Vespertilionidae) sú čeľaď z radu netopiere.


Viac o pojme
Supia veža

Supia veža (poľ. Sępia Turnia, nem. Chmielowski-Spitze, maď. Chmielowskicsúcs) je ostro zahrotená veža v hlavnej osi rázsochy, medzi Supou štrbinou (Veterným štítom) a Štrbinou pod Strapatou vežou (Strapatou vežou) vo Vysokých Tatrách.[1]


Viac o pojme
Panna (kopa galaxií)

Kopa galaxií Panna alebo kopa Virgo je kopa galaxií vo vzdialenosti od 15 do 22 Mpc od Mliečnej cesty, obsahujúca okolo 1 300, možno však až 2 000 galaxií. Kopa tvorí jadro Miestnej superkopy galaxií, kam patrí aj Miestna skupina galaxií.


Viac o pojme
Nikola Lomnická

Stav k: 19. 4. 2014.


Viac o pojme
Abundancia

Abundancia môže byť:

 • všeobecne: hojnosť, nadbytok, početnosť a podobne
 • v ekológii: počet jedincov nachádzajúcich sa na jednotke plochy alebo priestoru, synonymum: početnosť, pozri početnosť (ekológia)
 • v astronómii: početnosť prvkov, ich relatívne zastúpenie, napr. vo hviezdnej atmosfére, pozri abundancia (astronómia)[1]

Viac o pojme
Martin Šrámek

Martin Šrámek (* 25. september 1983, Bratislava) alias Maxo je slovenský hudobný producent, skladateľ a spevák pôsobiaci na Slovensku.


Viac o pojme
Arkuskosínus

Arkuskosínus je jedna z cyklometrických funkcií. Ide o inverznú funkciu ku goniometrickej funkcii kosínus. Značí sa arc cos alebo cos-1. Funkciu arkus kosínus používame vtedy, keď chceme z hodnoty kosínusu získať veľkosť uhla.


Viac o pojme
Vratný termodynamický cyklus

Vratný termodynamický cyklus (iné názvy: vratný termodynamický obeh, vratný cyklus, vratný obeh) je taký tepelný obeh, ktorý je zložený zo série iba vratných termodynamických procesov zoradených tak, že látka v systéme sa vráti do svojho pôvodného stavu. Vratný proces je najvyšším stupňom idealizácie reálnych cyklov a v technických zariadeniach sa nedá realizovať. Najznámejší prípadom vratného cyklu je Carnotov vratný cyklus.


Viac o pojme
Obrátený Carnotov cyklus

Obrátený Carnotov cyklus[1] (iný názov Obrátený Carnotov obeh) je ideálny tepelný obeh pozostávajúci z vratných zmien (dvoch adiabát a dvoch izoteriem), ktorý prebieha medzi dvoma zásobníkmi tepla rôznej teploty rovnako ako priamy Carnotov cyklus. Obrátený Carnotov cyklus však prebieha v p-V diagrame proti smeru hodinových ručičiek. Spotrebúva mechanickú prácu a prenáša teplo zo zásobníka s nižšou teplotou do zásobníka s vyššou teplotou.


Viac o pojme
Červovce (Solenogastres)

Červovce alebo staršie červovky (lat. Aplacophora sensu stricto, Solenogastres, Neomeniomorpha) sú taxón (trieda či podtrieda) mäkkýšovcov. Charakteristiku pozri v článku červovce (v širšom zmysle).


Viac o pojme
Červovky

Červovky alebo zadnožiabernice (lat. Caudofoveata, Chaetodermomorpha) je taxón (spravidla trieda) mäkkýšovcov. Žijú vo vrchnej vrstve mäkkého morského dna. Hlavné čeľade sú:


Viac o pojme
Paškvil

Paškvil môže byť:

 • (často anonymný) urážlivý či výsmešný ucelený text, hanopis
 • výsmech, skreslenie skutočnosti; urážajúca, zúrivá kritika
 • urážlivá a nepodarená napodobenina
 • umelecký/literárny/vedecký brak, bezcenné literárne/umelecké/vedecké dielo

Viac o pojme
Salmo

Salmo môže byť:


Viac o pojme
Weinheim

Prehrať Weinheim je veľké okresné mesto v Nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Württembersko. Leží na severe spolkovej krajiny v krajinskom okrese Rhein-Neckar vo vládnom obvode Karlsruhe. Mesto sa rozkláda na západnom úpätí pohorí Odenwald a v bádenskej časti Hornorýnskej nížiny. Leží na trase medzi Heidelbergom a Frankfurtom nad Mohanom vo vzdialenosti asi 15 km severovýchodne od Mannheimu. Mesto má okrem historického jadra aj dve dominanty – zrúcaninu hradu Windeck a spolkový dom (Korporationshaus) Wachenburg, vďaka ktorým získalo prezývku „mesto dvoch hradov“. V mestskom jadre a ďalších desiatich mestských častiach žije okolo 43 tisíc obyvateľov. Weinheimský zámok, ktorý býval majetkom falckých kurfistov, je v súčasnej dobe sídlom mestského úradu.


Viac o pojme
Orech čierny pri Mudroňove

Orech čierny pri Mudroňove je stopäťdesiatročný orech čierny, ktorý sa nachádza na okraji lesného porastu pri poľnej ceste od obce Mudroňovo. Je chránený podľa Všeobecne záväznej vyhlášky KÚ v Nitre, 2/1996 z hľadiska vedeckého, ekologického, krajinárskeho a estetického.[1]


Viac o pojme
Uzavretá sústava

Uzavretá sústava alebo uzavretý systém môže byť:


Viac o pojme
Ekologická architektúra

Ekologická architektúra je pojem, ktorý vznikol v sedemdesiatych rokoch 20. storočia ako reakcia na energetickú (ropnú) krízu, ktorá otvorila diskusiu na tému šetrenia energie, ktorá dovtedy nebola opodstatnená. Ekologická architektúra rieši otázky spojené s výstavbou budóv ako sú:


Viac o pojme
Xindl X

Xindl X, vlastným menom Ondřej Ládek (* 16. august 1979, Praha) je český pesničkár.[1]


Viac o pojme
Oravské hradné bralo

Oravské hradné bralo je geomorfologický útvar vysoký 112 metrov. Nachádza sa v katastrálnom území obce Oravský Podzámok (okres Dolný Kubín), vedľa toku rieky Orava a na jeho vrchole je postavený Oravský hrad. Patrí do Oravskej vrchoviny. Bralo bolo osídlené už v praveku a od 13. storočia na ňom stojí súčasný hrad.[1]


Viac o pojme
Kategória:Zoogeografia

Táto kategória obsahuje iba nasledovnú stránku.


Viac o pojme
Viliam IV. (Spojené kráľovstvo)

Viliam IV. (angl. William IV., * 21. august 1765, Londýn, Spojené kráľovstvo – † 20. jún 1837, Windsor) bol od roku 1830 kráľ Spojeného kráľovstva a Hannoveru.


Viac o pojme
Amiotvaré

Amiotvaré alebo amie alebo bahniakovcotvaré alebo bahniakovce (Amiiformes) v širšom zmysle sú rad zo skupiny Neopterygii.


Viac o pojme
Kvačalova ulica (Bratislava)

Kvačalova ulica je ulica v Bratislave, v mestskej časti Ružinov.[2] Nachádza sa v miestnej časti Nivy.


Viac o pojme
Maximilián Chladný-Hanoš

Maximilián Chladný-Hanoš (* 17. február 1912, Staré Hory – † - ?) bol slovenský novotomistický filozof a spirituálny teológ, politológ, prekladateľ a publicista.


Viac o pojme
Absentizmus

Absentizmus[pozn 1] (nesprávne: absenteizmus) môže byť:

 • všeobecne: bezdôvodná sústavná neprítomnosť, absencia (napr. na pracovisku, v škole, v spolku, na tréningoch), synonymum: absentérstvo,[2][3] pozri pod neprítomnosť
 • historicky: jav spočívajúci v opustení pozemkových majetkov (veľkostatkov) ich vlastníkmi a prenechaní vedenia nehnuteľností správcom, ku ktorému dochádzalo v Írsku a neskôr aj inde,[3][4] pozri absentizmus (dejiny)
 • v psychológii (najmä v personalistike a pedagogickej psychológii): sústavná (neospravedlnená) neprítomnosť, absencia pracovníka na pracovisku alebo žiaka v škole,[5][6][7] pozri absentizmus (psychológia)
 • vyhýbanie sa účasti na verejnom živote (napr. neúčasť na voľbách)[4]
 • pobyt v cudzine[8]

Viac o pojme
Poecilia formosa

Poecilia formosa je sladkovodná ryba z čeľade živorodkovité (Poeciliidae).


Viac o pojme
Kategória:Šľachtické rody vo Francúzsku

Táto kategória má nasledovných 9 podkategórií z 9 celkom.


Viac o pojme
Eugen Belházy

Eugen Belházy[1] (* 3. august 1838, Brezno - † 1906, Jasiňa) bol slovenský lesnícky odborník, poľovnícky odborník.


Viac o pojme
Veľké Straciny

Veľké Stracinyobec na Slovensku v okrese Veľký Krtíš.


Viac o pojme
Malvica

Malvica je druh dužinatého plodu.[1] Skladá sa z jadrovníka, kde je uložených 5 až 10 semien [2](v iných zdrojoch sa uvádza viac než jedno[1]). V apikálnej časti sa dajú rozoznať zvyšky samotných častí kvetu.[3] Patrí medzi nepravé plody (plod vznikol premenou piestika a iných častí kvetu).[4] Medzi malvice patria: jablko, hruška, jarabina[5], dula[6], mišpuľa[7], hloh[8]...


Viac o pojme
Mária-Henrietta Habsbursko-lotrinská

Mária-Henrietta Habsbursko-lotrinská (* 23. november 1836, Budapešť, Maďarsko – † 19. február 1902, Spa, Belgicko)[1] bola pôvodom rakúska arcivojvodkyňa, vydajom belgická kráľovná ako manželka Leopolda II.


Viac o pojme
Gizela Habsbursko-lotrinská

Arcivojvodkyňa Gizela Habsbursko-Lotrinská (celým menom ako Gizela Louise Marie arcivojvodkyňa Rakúska, princezná Bavorská, * 12. júla 1856, Laxenburg, Rakúsko – † 27. júla 1932 Mníchov), bola dcéra cisára Františka Jozefa I. a cisárovny Alžbety, zvanej Sisi.


Viac o pojme
Pako

Pako môže byť:

 • lama alpaka
 • nadávka nešikovnému alebo zle konajúcemu človeku

Viac o pojme
Cena Akadémie za najlepší film

Cena Akadémie za najlepší film (anglicky Academy Award for Best Picture) je jednou z cien, ktorú každoročne udeľuje americká Akadémia filmových umení a vied za najlepšie filmové počiny roku. Je to jediná kategória, kde členovia Akadémie majú právo nielen hlasovať vo finálnom hlasovaní, ale taktiež nominovať filmy. Pri ceremoniáli vyhlasovania cien sa táto kategória udeľuje ako posledná.


Viac o pojme
Hypoplázia a aplázia hypofýzy

Hypoplázia a aplázia hypofýzy patria do skupiny vrodených chýb podmozgovej žľazy. Hypoplázia je nedostatočné, neúplné vytvorenie hypofýzy počas vnútromaternicového vývoja jedinca; aplázia je úplné nevyvinutie tejto žľazy s vnútornou sekréciou. Pojmom aplázia sa môže v užšom slova zmysle označovať i úplné chýbanie niektorého z typov buniek hypofýzy. V literatúre je popisovaná i izolovaná aplázia predného laloka - adehohypofýzy.[1]


Viac o pojme
Pixel C

Pixel C je 10,2 palcový androidový tablet, ktorý vyrábala a navrhla spoločnosť Google. Predstavený bol 25. septembra 2015 a predávať sa prestal 28. decembra 2017.


Viac o pojme
Attalovci

Attalovci boli helenistická kráľovská dynastia, ktorá vládla mestu Pergamon na severozápade Malej Ázie.[1]


Viac o pojme
Hrubý vrch (Vysoké Tatry)

Hrubý vrch, niekedy Hrubý, nesprávne Hrubý štít, (poľ. Hruby Wierch, nem. Triumetal, dávnejšie Trumetalspitze, maď. Triumetal) je najvyšší štít v južnom uzávere Hlinskej doliny a jeden z najvýraznejších vrcholov v rázsoche Kriváňa nad Hlinskou dolinou, Nefcerkou a Mlynickou dolinou vo Vysokých Tatrách.[1]


Viac o pojme
Antonín Vimmer

Antonín Vimmer (známy aj ako Antonín Wimmer) (* 18. júl 1864, Novosedly – † 30. apríl 1941, Praha) bol český entomológdipterológ, odborný učiteľ, riaditeľ a inšpektor meštianských škôl, ktorý má význam hlavne ako prvý český dipterológ, ktorý systematicky skúmal rad dvojkrídlovcov (Diptera). Bol jedným zo zakladajúcich členov České společnosti entomologické v roku 1904 a významný entomológ európskeho formátu. V roku 1934 bol zvolený za čestného člena Čs. zoologické společnosti. Bol tiež členom Klubu přírodovědeckého v Prahe od roku 1897, kde bol tiež od roku 1929 jeho čestným členom.


Viac o pojme
Šupinový šev

Šupinový šev (lat. sutura squamosa) je spojenie (tzv. kostný alebo lebečný šev) medzi spánkovou šupinou a temennou kosťou. Všeobecnejšie sa rovnakým termínom označuje šupinový typ kostného švu, kedy sú kosti, ktoré sa spájajú, vzájomne cez seba preložené ako rybie šupiny.[1]


Viac o pojme
Bedřich Brunclík

Bedřich Brunclík


Viac o pojme
Vnútorné Východné Karpaty

Vnútorné Východné Karpatygeomorfologická subprovincia v provincii Východné Karpaty na Slovensku[1], Ukrajine a v Rumunsku. Ležia na severnej a východnej vnútornej strane Karpát a najvyšším bodom je rumunský Pietrosul (2 303 m n. m.).


Viac o pojme
Jaroslav Budz

Mgr. Jaroslav Budz (* 4. december 1957 – † 11. jún 2020, Vrútky) bol slovenský stredoškolský pedagóg. Stal sa všeobecne známym vďaka snahe zabrániť útoku v Spojenej škole na Ulici M. R. Štefánika 1 vo Vrútkach[pozn 1], pri ktorej zahynul na následky zranení spôsobených páchateľom.


Viac o pojme
Epifanius zo Salamis

Epifanius zo Salamis[1] (iné mená: Epifánius zo Salaminy[2]; starogr. Ἐπιφάνιος Κωνσταντίας; * cca 315 – † 403) bol biskup v cyperskom meste Salamina (novogr. Σαλαμίς, lat. Constantia).


Viac o pojme
Inzulínová pumpa

Inzulínová pumpa je zariadenie pre podávanie inzulínu pacientom s cukrovkou (diabetes mellitus), predovšetkým diabetes mellitus 1. typu.  Liečba kontinuálnym podávaním inzulínu do podkožia najlepšie napodobňuje prirodzenú sekréciu inzulínu.


Viac o pojme
In-Life

In-Life je kresťanská medzidenominačná organizácia, pôsobiaca primárne medzi vysokoškolskými študentmi. Je členom Českej evanjelikálnej aliancie a jej počiatky siahajú do osemdesiatych rokov 20. storočia. V roku 1991 bola zaregistrovaná ako občianske združenie pod názvom Křesťanské vyučování a život.[1][2] V roku 2019 došlo ku zmene názvu na In-Life.


Viac o pojme
Bouzouki

Buzuki, gr. Μπουζούκι je grécky strunový brnkací nástroj, pôvodne z Anatólie. Prvé zmienky o tomto nástroji spadajú do Grécka, do 4 stor. pred Kr. Išlo pôvodne o nástroj, ktorý Gréci prevzali od anatólskych civilizácií, strunový nástroj podobný buzuki používali už Chetiti. Tento helenistický grécky nástroj s nazýval pandurion a mal tri struny. V byzantskej dobe patril tento nástroj medzi najpopulárnejšie nástroje, a bol používaný aj na cirkevné spevy, nazýval sa tamburas. Po páde Byzantskej ríše tento nástroj prevzali Turci s stal sa tiež tureckým ľudovým nástrojom. V tejto dobe sa zaužívalo aj pomenovanie buzuki, ktoré pochádza z peržštiny, konkrétne zo spojenia tambur-e bozorg (veľká tambura). Tento nástroj bol populárny u Grékov zo západnej Malej Ázie, z Iónie, počas celého trvania Tureckého sultanátu. V materskom Grécku sa brnkacie nástroje vyskytovali hlavne ako sprievod k dychovým nástrojom. Avšak práve v pevninskom Grécku sa udržalo pôvodné pomenovanie tamburas, v Malej Ázií sa používal názov buzuki, hoci tieto dva nástroje sa od seba líšili, tamburas bol menší.


Viac o pojme
Trulánsky koncil

Trulánsky koncil[1][2][3] (ďalšie názvy pozri nižšie) bol cirkevný koncil uskutočnený v rokoch 691/692 v Konštantínopole. Koncil bol zvolaný byzantským cisárom Justiniánom II. a jeho cieľom malo byť doplnenie disciplinárnych kánonov k rozhodnutiam predchádzajúcich dvoch ekumenických koncilov (Druhý konštantínopolský a Tretí konštantínopolský koncil). Východnou cirkvou je považovaný za súčasť 6. ekumenického koncilu, Katolícka cirkev ho považuje za partikulárny koncil Východnej cirkvi,[4] ktorý na Západe nikdy nebol plne akceptovaný, pretože zavrhol niektoré západné zvyky (kňazský celibát,...). Koncil sa významným spôsobom zaslúžil o dnešnú podobu kánonického práva Pravoslávnych cirkví.[5][1][6]


Viac o pojme
Monotheletizmus

Monotheletizmus alebo monoteletizmus bol kresťanský teologický, christologický smer neskôr odsúdený ako heretický. Monotheletizmus hlásal, že Kristus mal jednu vôľu (monos theléma) a dve podstaty. Doktrína bola cisárom Herakleiom v edikte Ekthesis v roku 638 prehlásená za oficiálnu náuku Byzantskej ríše. Náuka mala preklenúť spory monofyzitov a diafyzitov (tzv. chalcedónskych kresťanov) a nahradila predchádzajúci pokus o zmier v podobe monoenergizmu. Doktrína bola navrhnutá konštantínopolským patriarchom Sergiom I. a ďalej bola rozvíjaná antiochijským patriarchom Makariom a Pyrrhom. S náukou súhlasil aj rímsky pápež Honorius I., ktorý bol avšak neskôr vyhlásený za heretika. Náuka si ihneď po vyhlásení našla radu odporcov, hlavným protivníkom doktríny bol Maxim Homologétes (Vyznávač). Maxim rozvinul ideu o rôznych druhoch vôle - prirodzenej vôli a slobodnej vôli. Prirodzená vôľa je vlastníctvom prirodzenosti a Kristus s dvomi prirodzenými podstatami podľa neho musel mať aj dve prirodzené vôle.[1] Vychádzal pri tom z Kristových slov v Getsemanskej záhrade: „No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!" (Lk 2, 42b) Monotheletická náuka tak zmier nepriniesla. Monofyziti, ani chalcedónski kresťania ju neuznali, ba vyvolala ešte väčší odpor sýrskych a egyptských, prevažne monofyzitských krajín voči Konštantínopolu. Miestne obyvateľstvo sklamané centrálnou vládou následne preto nekládlo prílišný odpor voči novým dobyvateľom - Arabom, v ktorých videlo osloboditeľov svojej viery od potlačovania. Po strate monofyzitských východných oblastí v prospech Arabov stratila snaha o zmier význam.[2] Cisár Constans II. vyhláškou Typos z roku 648 zakázal ďalšie diskusie na túto tému. Maximos i rímsky pápež Martin I. nariadenie nerešpektovali a vystúpili proti náuke na rade miestnych koncilov a synod. Boli preto cisárom vyhnaní do exilu na Krym. Učenie však podporu i naďalej nenašlo, a neskôr bolo tretím konštantínopolským koncilom odsúdené a postupne začalo upadať. Snahy o obnovenie náuky mal cisár Filippikos, ktorý bol však zosadený a monotheletizmus už v Byzantskej ríši viac obnovený nebol.[3][4] Zvyšky monotheletitickej náuky pretrvávali do roku 1182 u maronitskej cirkvi v Libanone. V roku 1182 cirkev prijala úniu s Rímom a spolu s ňou prijala aj doktrínu dvoch Kristových vôl. [1]


Viac o pojme
Monoenergizmus

Monoenergizmus alebo monoenergetizmus[1][2] bol kresťanský teologický, christologický smer vyvíjaný byzantskými teológmi v 30. rokoch 7. storočia ako odozva na spory monofyzitov a diafyzitov (t.j. stúpencov chalcedónskeho vyznania). Jeho hlavným protagonistom bol alexandrijský patriarcha Kyros, ktorý v roku 633 predstavil tézu hlásajúcu, že: „jediný Kristus a Syn pôsobia súčasne ako Boh a ako človek jednou theandrickou energiou“.[2] Podľa tejto náuky mal teda Kristus dve podstaty - božskú a ľudskú, na druhú stranu mal ale jednu energiu.[1] Tento kompromis neprijala ani jedna strana. Monofyziti v nej stále videli rozdielnosť medzi Bohom a človekom, t.j. kvázi dve podstaty a chalcedónski kresťania ju neuznali, pretože v pojme theandrická energia videli zjednotenie Krista Boha a Krista človeka v jednom (gr. theos - Boh, andros - človek). Hlavným odporcom tézy sa stal budúci jeruzalemský patriarcha Sofronios. Teória bola i napriek rozporom medzi znepriatelenými tábormi po úprave konštantínopolským patriarchom Sergiom a schválení pápežom Honoriom cisárom Herakleiom prijatá ako oficiálna náuka ríše. Spor sa jej ale vyriešiť nepodarilo a sociálno-náboženský konflikt medzi spornými stranami pokračoval. Herakleios preto v roku 638 svoj súhlas odvolal a ediktom Ekthesis vyhlásil nové učenie o jedinej vôli Ježiša Krista, tzv. monotheletizmus.[2] Jednu vôľu (una voluntas) Krista spomínal už pápež Honorius v liste, ktorým povolil monoenergizmus.[3] Ani monothelitský pokus o zjednotenie východných kresťanov avšak neuspel a vyvolal vo východných byzantských provinciách nepokoj a odpor k centrálnej byzantskej vláde, čo sa prejavilo v poddajnosti východných oblastí voči novým dobyvateľom - najprv Peržanom a následne moslimským Arabom.[1] Monoenergizmus definitívne zavrhol tretí konštantínopolský koncil.


Viac o pojme
Posledná večera

Posledná večera alebo Pánova večera je posledný pokrm, ktorý podľa kresťanského náboženstva, Ježiš zdieľal s jeho apoštolmi pred jeho ukrižovaním. Poslednú večeru si kresťania pripomínajú na Zelený štvrtok počas Veľkej noci. Okrem toho, Posledná večera poskytuje biblický základ pre eucharistiu, tiež známu aj ako Sväté prijímanie.


Viac o pojme
Večeradlo

Večeradlo (latinsky cēnāculum, teda "Horná miestnosť") je Rímsko-katolíckou cirkvou považovaný za prvý kresťanský chrám v Jeruzaleme. Iné denominácie udeľujú toto prvenstvo Chrámu svätého Petra. Večeradlo je kresťanmi tradične považované za miesto konania Poslednej Pánovej večere v Jeruzaleme, pri ktorej Ježiš Kristus jedol s apoštolmi veľkonočného baránka pred svojím ukrižovaním. Podľa kresťanskej tradície bola táto miestnosť aj miestom zostúpenia Ducha Svätého na jedenástich apoštolov počas Turíc.


Viac o pojme