Encyklopedia vedy a techniky pre milovnikov mudrosti - Encyklopedia.sk
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
 
Knihy | 4. marec | Pred 100 rokmi | Prírodné vedy | Spoločenské vedy | Umenie | Slovensko | Slovník | SK CZ DE RU

Definícia:

Encyklopédia alebo náučný slovník je literárne dielo, ktoré krátko, stručne a jasne vysvetľuje dosiahnuté poznatky ľudstva alebo poznatky z určitého vedného odboru. Využíva pri tom odborný (náučný) jazykový štýl, heslá sú usporiadané v abecednom, chronologickom alebo systematickom poradí.
Zdroj:Wikipedia

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


Eshop:Dan Brown Pôvod 200x200

Beletria.sk


5. Vahadlo
6. Vačka

Malachitová zeleň

Malachitová zeleň je toxické organické farbivo. Meno získala podľa tmavo zelenej farby, chemicky nemá s malachitom nič spoločné.


Viac o pojme
Zlatý glóbus za najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe

Zlatý glóbus za najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe udeľuje Hollywoodska asociácia zahraničných novinárov (HFPA) na ceremónii Zlatých glóbusov od roku 1944.


Viac o pojme
Povstanie Imricha Tököliho

Povstanie Imricha Tököliho alebo Tököliho povstanie bolo uhorské protihabsburské stavovské povstanie. Odohrávalo sa v rokoch 1678 – 1686 a je pomenované podľa Imricha Tököliho.


Viac o pojme
Katarína Franklová

Katarína Franklová (rodená Sonnenthalová; pseudonym: Kathi Frank; * 11. október 1852, Pezinok – † 1. január 1918, Viedeň, Rakúsko-Uhorsko) bola významná medzinárodná divadelná herečka devätnásteho storočia pochádzajúca zo Slovenska.


Viac o pojme
Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Mostová

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Mostová v okrese Galanta.


Viac o pojme
Rezident

Rezident je miestny obyvateľ, občan, či usadlík.


Viac o pojme
Daňový raj

Daňový raj alebo daňová oáza[1] je štát alebo oblasť s nízkym zdanením, ktorý umožnuje podnikateľom a osobám možnosti vyhýbať sa daňovej povinnosti[2], iná definícia: „oblasť alebo krajina v ktorej dôchodky a bohatstvo podliehajú nízkym, prípadne vôbec žiadnym daniam a ktoré majú rozvinuté antitrastové zákonodarstvo, takže disponovanie aktívami je tam mimoriadne výhodné“[1].


Viac o pojme
Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa

Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa (z angl. CAN syndrom)


Viac o pojme
Volodymyr Vasyľovyč Mykyta

Volodymyr Vasyľovyč Mykyta (ukr. Володимир Васильович Микита, * 1. február 1931, Rakošyno, Česko-Slovensko, dnes Ukrajina) je ukrajinský maliar, nositeľ titulu Národný umelec Ukrajiny a jeden z posledných žijúcich členov podkarpatskej výtvarnej školy.


Viac o pojme
Copiapó (mesto)

Copiapó je hlavné mesto regiónu Atacama a provincie Copiapó na severe Čile. Podľa sčítania obyvateľov z roku 2012 tu žije viac ako 158 000 obyvateľov.


Viac o pojme
Záhorské Pomoravie

Záhorské Pomoravie je chránené vtáčie územie, ktoré vzniklo s cieľom zachovať biotopy pre európsky významné druhy vtákov a biotopy sťahovavých druhov vtáctva, aby boli zabezpečené podmienky ich prežitia a reprodukcie ktoré spravuje Štátna ochrana prírody S-CHKO Záhorie. Je to jeden z typov chráneného územia členskej krajiny Európskej únie s názvom NATURA 2000.


Viac o pojme
Posúvačový rozvod

Posúvačový rozvod (nesprávne aj šúpatkový) je typ rozvodového mechanizmu využívajúci posúvače na riadenie toku pracovných plynov cez piestový stroj. Ide o typ mechanických rozvodov, používaný v niektorých benzínových motoroch.


Viac o pojme
Ovad hovädzí

Ovad hovädzí (lat. Tabanus bovinus) je bodavý hmyz hnedej až tmavo hnedej farby z čeľade múch ovadovité.


Viac o pojme
Kačací štít

Kačací štít (poľ. Kaczy Szcyt, nem. Ententalspitze, maď. Kacsavőlgy) leží v hlavnom hrebeni Vysokých Tatier medzi Batizovskou a Kačacou dolinou.[1]


Viac o pojme
Atacama (región)

Atacama alebo Región Atacama (šp. Región de Atacama) alebo III. región (Atacama) je jedným z 15 regiónov Čile. Nachádza sa v strede severnej časti, zhruba 800 kilometrov na sever od hlavného mesta Santiaga a administratívnym centrom je mesto Copiapó.


Viac o pojme
Predná hoľa

Predná hoľa (1 545 m n. m.) je najvyšší vrch Národného parku Slovenský raj, hoci sa nachádza v Nízkych Tatrách.[2]


Viac o pojme
Jahodovec obyčajný

Jahodovec obyčajný (lat. Arbutus unedo) je krovina z čeľade vresovcovité (Ericaceae).


Viac o pojme
Kadáver

Kadáver (z lat. cadāver < cadō – „[mŕtvy] padnúť, klesnúť, zahynúť“[1]) je v medicíne označenie mŕtveho ľudského tela[2] (neodborne: mŕtvola) a vo veterinárnej medicínepoľovníctve označenie tela mŕtveho (uhynutého) zvieraťa (neodborne: zdochlina, mrcina).[3][4][5]


Viac o pojme
Kanši

Kanši je japonský termín pre čínsku poéziu ako aj pre poéziu napísanú v čínštine japonskými básnikmi. Slovo doslova znamená „čínska poézia“.[1] Táto napodobnenina klasickej čínštiny písanej japonskými autormi však mala svoje zvláštnosti, pretože bola prispôsobená po gramatickej stránke potrebám japončiny.[2]


Viac o pojme
Honovanie

Honovanie je brúsenie malou rýchlosťou a malým prítlačným tlakom. Je to najzložitejší nástroj v obrábaní.


Viac o pojme
Kristína Prekopová

Kristína Bartošová, rod. Prekopová (* 1. február 1980, Trenčín) je slovenská moderátorka, speváčka, klaviristka, hudobná skladateľka, textárka a príležitostná herečka. Pôsobí aj pod umeleckými pseudonymami Kristína Prekopová (v tvorbe pre dospelých) a Tinka Bublinka (v tvorbe pre deti).


Viac o pojme
Raši (rabín)

Rabi Šlomo ben Jicchak (hebr. רבי שלמה בן יצחק, iné varianty: Šlomo Jicchaki, Šlomo Jarchi) (* 1040, Troyes – † 13. júl 1105, tamže) známejší pod hebrejským akronymom Raši (hebr. רש"י), bol stredoveký židovský rabín, najvýznamnejší komentátor Biblie a Talmudu.


Viac o pojme
Slovník cudzích slov (Šaling, 1997)

Slovník cudzích slov (prvé vydanie pod názvom Slovník cudzích slov pre školu a prax) je výberový slovník cudzích slov vykladajúci najbežnejších prevzatých slov potrebných v každodennej praxi od autorov Samo Šaling, Mária Ivanová-Šalingová a Zuzana Maníková (rod. Šalingová), ktorý vychádzal vo vydavateľstve SAMO od roku 1997 (1. vydanie 1997, 2. revidované a doplnené vydanie 2002, 3. revidované a doplnené vydanie 2005). Má teda rovnakých autorov, vydavateľa a rok prvého vydania ako Veľký slovník cudzích slov. Obsahuje vyše 30 000 heslových jednotiek. Je určený pedagógom, študentom, odborníkom, publicistom a pod. Podrobnosti o autoroch slovníka pozri v článku Veľký slovník cudzích slov.


Viac o pojme
Zoznam kaštieľov na Slovensku

Toto je zoznam niektorých najznámejších kaštieľov na Slovensku.


Viac o pojme
Suchá dolina (važecká)

Suchá dolina, na turistických mapách ako Dolina suchej vody, býva označovaná aj ako važecká Suchá dolina alebo Suchá dolina važecká, Suchovodská dolina, dolina Suchej vody (poľ. Handlowa dolina, Sucha dolina, Dolina Sucha Waźecka, maď. Szuchavölgy, Szárazvízvölgy, nem. Suchatal, Suchawodatal) je dolina, ktorá je samostatným odvetvím Važeckej doliny, ktoré smeruje rovnobežne s ňou v dĺžke 2 km pod Nefcerské sedlo. Do Važeckej doliny ústi v jej prednej časti.[1]


Viac o pojme
Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Dolné Orešany

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Dolné Orešany v okrese Trnava.


Viac o pojme
Prilbica tuhá moravská

Prilbica tuhá moravská (Aconitum firmum subsp. moravicum) je poddruh prilbice tuhej z čeľade iskerníkovité (Ranunculaceae).


Viac o pojme
Akademický maliar

Akademický maliar (často skrátene ako akad. mal., akad. maliar prípadne ak. mal., ak. maliar) je akademický titul, ktorý bol v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry Československej socialistickej republiky č. 27/1966 Zb. udeľovaný absolventom štúdia maliarstva.[1] Bol zavedený roku 1966 a priznával sa až do roku 1990.[2]


Viac o pojme
Radoslav Štefančík

Doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol. Ph.D. (* 8. júl 1976, Brezno) je slovenský politológ a vysokoškolský pedagóg, dekan Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave.[1][2]


Viac o pojme
TJ KOVO Beluša

FK Beluša je slovenský futbalový klub z obce Beluša hrajúci v 3. slovenskej futbalovej lige. Farby klubu sú biela a modrá.


Viac o pojme
Brilantná zelená BS

Brilantná zelená BS (tiež známa ako zelyonka alebo zelenka) je jedným z triarylmetánových farbív. Úzko súvisí s malachitovou zeleňou.


Viac o pojme
Orlovské vŕšky

Orlovské vŕškyprírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Záhorie.


Viac o pojme
Jazdecký portrét Karola V.

Jazdecký portrét Karola V. (tal. Ritratto di Carlo V a cavallo) je názov portrétneho diela talianskeho renesančného umelca Tiziana.


Viac o pojme
Sandavágurský kameň

Sandavágurský kameň (FR 2 M) je runový kameň, ktorý sa objavil v meste Sandavágur na Faerských ostrovoch v roku 1917. Dnes stoji v Sandavágurskom kostole.


Viac o pojme
Voderady

Voderady môžu byť:


Viac o pojme
Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Voderady

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Voderady v okrese Trnava.


Viac o pojme
Dračia dolinka

Dračia dolinka (poľ. Dolinka Smocza, Siarkańska Dolinka, nem. Drachenseekessel, Drachenseetal, maď. Sárkánytavi katlan, Sárkány völgy) je severozápadné odvetvie Zlomísk vo Vysokých Tatrách, ktoré do ich dolnej časti spadá vysokým, mierne strmým prahom.


Viac o pojme
Jednotný identifikátor prostriedku

Jednotný identifikátor prostriedku[1] (iné názvy: jednotný identifikátor zdroja, jednotný identifikátor zdrojov, angl. Uniform Resource Identifier, skratka URI) je kompaktný reťazec znakov používaný na identifikáciu alebo pomenovanie zdroja[2]. Hlavný účel tejto identifikácie je umožniť interakciu s prezentáciami zdroja cez sieť, typicky cez World Wide Web, použitím špecifických protokolov. URI sú definované v schémach definujúc špecifickú syntax a asociované protokoly.


Viac o pojme
Atletická asociácia malých štátov Európy

Atletická asociácia malých štátov Európy (angl. Athletic Association of Small States of Europe, skrátene AASSE) je asociácia reprezentujúcia záujmy atlétov malých krajín Európy. Vytvorená bola na základe návrhu Cyprusu, Islandu, Lichtenštajnska a Luxemburska na kongrese Medzinárodnej atletickej federácie v Barcelone roku 1989.


Viac o pojme
Kačicovité

Kačicovité (Anatidae) je čeľaď vodných vtákov do ktorej patria kačky, husy a labute. Majú celosvetové rozšírenie. Tieto vtáky sú prispôsobené na plávanie, vznášanie sa na vodnej hladine a v niektorých prípadoch aj potápanie v plytkej vode. Do čeľade patrí okolo 146 druhov v 43 rodoch. (husiarka strakatá už nepatrí do čeľade kačicovité ale do vlastnej čeľade husiarkovité (Anseranatidae)).


Viac o pojme
Ivan Chrenko

Ivan Chrenko (* 27. jún 1967, Šaľa) je slovenský podnikateľ, väčšinový vlastník developerskej skupiny HB Reavis Group. V roku 2020 bola odhadovaná hodnota jeho majetku vo výške 1,65 miliardy €.[1]


Viac o pojme
Kajúcnica Mária Magdaléna (Tizian)

Kajúcnica Mária Magdaléna (tal. Maddalena penitente) je názov obrazu talianskeho renesančného umelca Tiziana.


Viac o pojme
Peter Lizák

JUDr. Peter Lizák (* 9. apríl 1962[1]) je slovenský diplomat, od mája 2015 do roku 2019 bol veľvyslanec Slovenska v Nemecku.


Viac o pojme
Martin Ciel

Martin Ciel (* 11. február 1963, Nitra) je slovenský filmový teoretik, vedec, kritik a vysokoškolský pedagóg. Syn divadelného a televízneho režiséra Igora Ciela.


Viac o pojme
Peter Oremus (podnikateľ)

Ing. Peter Oremus, PhD. (* 23. apríl 1976, Nitra) je slovenský podnikateľ a regionálny politik. Od roku 2013 je poslancom Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) za okres Nitra. Taktiež je mestským poslancom v meste Nitra a dvakrát sa neúspešne uchádzal o pozíciu predsedu NSK v rokoch 2013 a 2017.


Viac o pojme
Pruxe

Pruxe je jazero na Záhorí, v okrese Malacky, v katastroch obcí Suchohrad, Jakubov a Gajary.


Viac o pojme
Barokové kostoly na Filipínach

Barokové kostoly na Filipínach sú štyri hlavné barokové pamiatky na Filipínach. Sú to kostoly v mestách Manila (kostol sv. Augustína z roku 1607), Santa Maria, Paoay a Miagao. Všetky kostoly sú unikátnou ukážkou európskeho baroka, ktoré remeselníci prispôsobili miestnemu materiálu a technikám.


Viac o pojme
Ľudmila Swanová

Ľudmila Swanová (rod. Želenská; * 15. november 1950, Bratislava [1]) je slovenská herečka, rozhlasová hlásateľka a pedagogička.


Viac o pojme
Vladimír Voštinár

Vladimír Voštinár (* 11. február 1964, Trnava) je slovenský moderátor.


Viac o pojme
Pán prsteňov

Pán prsteňov môže byť:


Viac o pojme
Martin Krekáč

Martin Krekáč (* 3. február 1962, Považská Bystrica) je slovenský podnikateľ, zakladajúci partner a chairman Jenewein Group, prezident viacerých spoločností a prezident Podnikateľskej aliancie Slovenska v rokoch 20052013. Profesionálne sa venuje strategickému riadeniu a poradenstvu v oblasti ľudského kapitálu, manažérskeho poradenstva a verejných politík, pôsobil taktiež ako radca EESC v Bruseli.


Viac o pojme
Ján Juraj Korenko

Ján Juraj Korenko (* 21. september 1915, Švábovce – † 5. august 1995, Bratislava) bol slovenský prozaik, spisovateľ pre deti a mládež, dramatik, redaktor a dôstojník (naposledy plukovník ministerstva národnej obrany).[1]


Viac o pojme
Gurama sivá

Gurama sivá (iné názvy: ňuchavec sivý, gurama modrá (v širšom zmysle), ňuchavec modrý (v širšom zmysle); lat. Trichogaster trichopterus) je druh ryby z čeľade Osphronemidae. Najznámejší poddruh je gurama modrá/ňuchavec modrý (v užšom zmysle) (lat. Trichopodus trichopterus sumatranus).


Viac o pojme
Mineola

Mineola (lat. Mineola Tangelo) je druh tropického citrusového ovocia. Nazýva sa tiež "Medový zvonček" a to pre svoju charakteristickú stopku, pripomínajúcu zvonček [1]. Pochádza zo Severnej Ameriky, z Floridy[2], kde sa aj pestuje. Ide o vyšľachtený hybrid medzi Grapefruitom Duncan a Mandarínky Dance[3]. Vznikla krížením v roku 1897 a 1898 [4] a do praxe sa dostala v roku 1931 [5][6] čoskoro sa tešila obrovskej popularite pre svoju chuť a nízky obsah jadierok. Jej príbuzným druhom je Tangelo, pochádzajúce z Číny, kde sa pestuje už 3500 rokov. Mineola je vyšľachtená odroda citrusu Tangelo a taktiež sa jedná o hybrid kríženia mandarínky a pomela.


Viac o pojme
Veľký Krtíš (okres)

Okres Veľký Krtíš je okres v Banskobystrickom kraji na Slovensku. Má rozlohu 848,22 km², žije tu 43 263 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia je 51 obyvateľov na km² (údaje k 31. 12. 2019). Správne sídlo okresu je mesto Veľký Krtíš.


Viac o pojme
D3

D3 môže byť:


Viac o pojme
Palma areková

Areka betelová alebo palma betelová alebo palma areková (Areca catechu L. 1753) je palma z čeľade arekovité (Arecaceae). Jej plody sa nazývajú betel ktoré sa používajú ako droga.


Viac o pojme
Kleistokaktus

Kleistokaktus (lat. Cleistocactus) je rod kaktusov z čeľade kaktusovité (Cactaceae). Je rozšírený v Bolívii, Peru, Paraguaji, Uruguaji a v severnej Argentíne.


Viac o pojme
Eva Trizuljaková

Eva Trizuljaková (* 25. september 1926, Bratislava – † 17. december 2018, Bratislava)[1][2] bola slovenská akademická maliarka.


Viac o pojme