Encyklopedia vedy a techniky pre milovnikov mudrosti - Encyklopedia.sk
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
 
Knihy | 13. december | Pred 100 rokmi | Prírodné vedy | Spoločenské vedy | Umenie | Slovensko | Slovník | SK CZ DE RU
Fotografie:
This Photo is copyrighted. No reproduction allowed.

Definícia:

Encyklopédia alebo náučný slovník je literárne dielo, ktoré krátko, stručne a jasne vysvetľuje dosiahnuté poznatky ľudstva alebo poznatky z určitého vedného odboru. Využíva pri tom odborný (náučný) jazykový štýl, heslá sú usporiadané v abecednom, chronologickom alebo systematickom poradí.
Zdroj:Wikipedia

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


Eshop:
Knihy 2

 
Vojenská jednotka

Vojenská jednotka je základný vojenský taktický prvok.[1] Vnútorné organizačné členenie vojenských jednotiek ozbrojený síl SR určuje, na návrh náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl, minister obrany Slovenskej republiky.[2] Podrobnosti sú uvedené vo vojenských služobných predpisoch.[3]


Viac o pojme
Veterná elektráreň Cerová

Veterná elektráreň Cerová je veterná elektráreň pri miestnej časti Rozbehy obce Cerová v Senickom okrese. Jej inštalovaný výkon je 4×660 kW, ročne by mala vyrobiť 4 000 MWh elektrickej energie.[1] Bola prvou veternou elektrárňou na Slovensku.[1][2][3][4][5] Elektráreň leží na území CHKO Malé Karpaty v lokalite Vápenková skala v nadmorskej výške 469 m n. m.[3]


Viac o pojme
Steppeulven

Steppeulven alebo Årets Steppeulv (doslova: Stepný vlk roka) je dánske ocenenie, ktoré od februára 2003 udeľuje Asociácia dánskych hudobných kritikov. Asociácia dánskych hudobných kritikov sa skladá z hudobných recenzentov z novín Berlingske Tidende, B.T., Dagbladet Information, Ekstra Bladet, Fyens Stiftstidende, Jyllands-Posten, Politiken, Weekendavisen spolu s hudobným magazínom Soundvenue.[1]


Viac o pojme
Epicentrum (výbuch)

Epicentrum alebo epicentrum výbuchu (z lat. < gr. epikentros = „nad stredom“[1][2]) je bod na povrchu Zeme, ktorý vznikne premietnutím centra (spravidla jadrového) výbuchu zvislo nadol alebo nahor na povrch Zeme. V prípade pozemného výbuchu je tento bod (logicky) zhodný s centrom výbuchu. Po anglicky sa epicentrum síce zriedkavo nazýva tiež epicenter, ale bežné anglické názvy tohto bodu sú ground zero, surface (ground) zero alebo hypocenter (porov. hypocentrum), pričom výraz surface zero sa uprednostňuje v súvislosti s výbuchmi pod vodou a pod zemou.[3][4][5][6][7][8][9][10][11]


Viac o pojme
Fulminát ortutnatý

Fulminát ortutnatý, triviálne traskavá ortuť, patrí do skupiny stabilných, ale citlivých traskavín. Má formu tvorí sivého alebo bieleho jemne kryštalického prášku.


Viac o pojme
História železničnej dopravy v Česku

História železničnej dopravy v Česku sa začala písať od 20. rokov 19. storočia. Železnice (staršie a čes. dráha) boli budované primárne pre nákladnú dopravu, pričom sa striedali obdobia, kedy boli budované a prevádzkované komerčnými subjektmi, s obdobiami zoštátňovania, štátnych investícií či štátnej pomoci.[2] V Česku bolo v roku 2008 celkom 9 578 km verejných železničných tratí a veľký počet vlečiek.[3]


Viac o pojme
Konečné riešenie českej otázky

Konečné riešenie českej otázky (nem. Endlösung der tschechischen Frage) je národnosocialistický pojem pre germanizáciu českomoravského priestoru. V ponemčení českého obyvateľstva videli nacisti dlhodobo jedinú možnosť zabezpečenia trvalej stability v tzv. Srdci Ríše. K hlavným a extrémnym strojcom germanizácie českej a moravskej oblasti patril Reinhard Heydrich. Rozhodujúce hľadisko pre ponemčenie českého národa videli nacistickí predáci v rasovej príbuznosti. Česká krv bola nielen protektorátnymi zákonmi chránená pred miešaním sa so Židmi, ale v žiadostiach o osobné preukazy museli protektorátni príslušníci uvádzať tiež rodokmene predkov.[1][2][3][4][pozn. 1]


Viac o pojme
Formovanie moderného českého národa

Formovanie moderného českého národa alebo (staršie) české národné obrodenie prebiehalo zhruba od 80. rokov 18. stor. a v 19. storočí.


Viac o pojme
Prvá rakúska republika

Prvá rakúska republika bol štátny útvar v období po konci prvej svetovej vojny až do roku 1934, kedy bol opustený koncept parlamentnej demokracie a Rakúsko nastúpilo cestu autoritatívneho štátu.


Viac o pojme
Mínové pole

Mínové pole je definovaná oblasť (úsek terénu alebo oblasť vôd), v ktorej sú rozmiestnené míny.[1][2][3][4] Termín zamínované územie alebo zamínovaný priestor pritom označuje oblasť, ktorá je nebezpečná z dôvodu skutočnej alebo predpokladanej prítomnosti mín.[5][6] Mínové pole je zriaďované prostredníctvom mínovania (bojovej činnosti s použitím mín), ktoré v pozemnom mínovom boji vykonáva spravidla ženijné vojsko v rámci prípravy boja alebo aj v jeho priebehu.[7]


Viac o pojme
Rakúsky štát

Rakúsky štát bol štát existujúci na území Rakúska medzi rokmi 1934 až 1938, kedy v krajine vládol korporativistický a autoritatívny režim.


Viac o pojme
Včasnoslovanské obdobie

Včasnoslovanské obdobie v dejinách Slovenska je najranejšie obdobie v slovanských dejín územia Slovenska a jeho okolia. Obdobie zahrňujúce približne roky 500675 sa vyznačuje postupným prenikaním slovanských kmeňov zo severu a severovýchodu cez Karpaty do Panónskej panvy. V neskoršom období sa slovanské dejiny Slovenska a Panónie prekrývajú s dejinami Avarského kaganátu a s existenciou tzv. Samovej ríše.


Viac o pojme
Litavský banát

Litavský banát (maď. Lajtabánság, nem. Leithabanat) bol efemérny maďarský štátny útvar, založený na území rakúskej spolkovej krajiny Burgenland. Dočasne existoval od 4. októbra do 5. novembra 1921.


Viac o pojme
Lužica

hymna Lužických Srbov Rjana Łužica


Viac o pojme
Zoznam najväčších hviezd

Toto je zoznam najväčších známych hviezd, zoradených podľa polomeru, uvedeného v násobkoch polomeru Slnka (1 R = 695 700 km[1]).


Viac o pojme
Priemer Slnka

Polomer Slnka je jednotkou dĺžky používaná v astronómii na vyjadrenie veľkosti hviezd a väčších objektov, napríklad galaxií.


Viac o pojme
Vrbova a Wetzlerova správa

Vrbova a Wetzlerova správa je 32-stranová výpoveď o živote v koncentračnom tábore, ktorú nadiktovali Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler židovským predstaviteľom v Žiline v apríli 1944 po úspešnom úteku z tábora Auschwitz-Birkenau.


Viac o pojme
Morejský despotát

Morejský despotát (gr. Δεσποτάτο του Μορέως) bol polo-autonómnou provinciou Byzantskej ríše za vlády poslednej Palaiologovskej dynastie a po zániku Byzantskej ríše (1453) jedným z jej nástupníckych štátov až do jeho anexie Osmanskou ríšou v roku 1460. Despotát sa rozkladal na väčšine Peloponézskeho polostrova (vtedy nazývanom aj Morea). Hlavným a kultúrnym mestom bola Mystra, opevnené mesto ležiace v blízkosti starovekej Sparty.


Viac o pojme
Národný pamätník na Vítkove

Národný pamätník na Vítkove je funkcionalistický pamätník, ktorý bol postavený v rokoch 1929 – 1932 na vrchu Vítkov v Prahe, podľa projektu Jana Zázvorku. Hlavným účelom malo byť uctenie pamiatky československých legionárov a československého odboja v období 1. svetovej vojny (1914 – 1918), rozšírený bol v rokoch 1946 – 1949. V rokoch 1954 – 1962 tu bolo umiestnené aj mauzóleum Klementa Gottwalda.


Viac o pojme
Štefan Ebecký

Štefan Ebecký (iný zápis priezviska: Ebeczky; maď. Ebeczky István; * ca 1670, Levice – † 1719, Nýrovce) bol uhorský vojenský dôstojník, účastník povstania Františka II. Rákociho.


Viac o pojme
Dikij Grebeň

Dikij Grebeň (rus. Дикий Гребень) alebo Dikij Chrebet (rus. Дикий Хребет) je komplex lávových dómov, nachádzajúcich sa v strede vulkanotektonickej depresie (kaldery) Paužetka v južnej časti polostrova Kamčatka.


Viac o pojme
Beleňkaja

Beleňkaja (rus. Беленькая) je menší, 892 m vysoký stratovulkán, nachádzajúci sa v južnej časti polostrova Kamčatka, juhozápadne od stratovulkánu Ksudač a severozápadne od komplexu Kelľ. V horninovom zložení vulkánu prevládajú bazalty. Vek poslednej erupcie nie je známy, no odhaduje sa na holocén.


Viac o pojme
Zavarickij

Zavarickij (rus. Заварицкий) alebo Zavarickaja sopka (rus. Заварицкая сопка) je názov vulkanického komplexu, nachádzajúceho sa na polostrove Kamčatka, asi 20 km východne od stratovulkánu Bakening. Komplex pozostáva z viacerých troskových kužeľov zoradených v línii severozápad-juhovýchod, najvyšším členom komplexu je Pesčannaja (1 567 m), nachádzajúca sa na južnom konci komplexu. Najmladším členom je skupina šiestich troskových kužeľov Zavaritskij, ktorá vznikla približne pred 2 800 rokmi (± 500 rokov). Lávové prúdy tejto erupcie prehradili tok riek Levaja Asača a Ozernaja, čím vzniklo jazero Vulkaničeskoje. Severozápadne a severovýchodne od Zavaritského sa nachádzajú ďalšie mladé, holocénne troskové kužele, napr Berezovskij, ktorý eruptoval približne pred 10 000 rokmi.


Viac o pojme
Paneurópske dopravné koridory

Európsky projekt Paneurópskych dopravných koridorov bol začatý v r. 1991 na konferencii v Prahe. Na druhej Paneurópskej dopravnej konferencii na Kréte v marci 1994 bolo definovaných deväť koridorov, ako hlavné dopravné osi medzi a štátmi strednej a východnej Európy, s požiadavkou prvých investícií v priebehu nasledujúcich desiatich až pätnástich rokov. Jej závery boli upresnené a doplnené na tretej konferencii v Helsinkách v roku 1997. Vďaka skončeniu konfliktov medzi štátmi bývalej Juhoslávie bol tiež navrhnutý desiaty koridor.


Viac o pojme
Ľudová republika

Ľudová demokracia (v názve štátu spravidla ako …ľudová republika, ale aj …ľudovodemokratická republika) je forma štátu, ktorá vznikla po druhej svetovej vojne v satelitoch Sovietskeho zväzu (Mongolsko a podobne), ale rozšírila sa najmä po druhej svetovej vojne v komunistických krajinách strednej Európy. Vtedy sa považovala za akúsi prechodnú fázu od kapitalizmu k socializmu (v užšom zmysle). Od politického systému v ZSSR sa však táto forma štátu líšila len formálne (najmä existenciou národného frontu). Príklady: Česko-Slovensko (1948 - 1960), Maďarsko, Poľsko.


Viac o pojme
Estónsky jazyk

Estónčina (po estónsky eesti keel) je jazyk z vetvy ugrofínskych jazykov.


Viac o pojme
Rada Zväzu Najvyššieho sovietu Zväzu sovietskych socialistických republík

Rada zväzu Najvyššieho sovietu Zväzu sovietskych socialistických republík (rus. Совет Союза Верховного Совета СССР) bola jedna z komôr Najvyššieho sovietu ZSSR, zložená zo 750 poslancov. Tých volilo vyše 300 000 oprávnených voličov vo všetkých okresoch Sovietskeho zväzu. Do volieb ich vždy nominovala Komunistická strana Sovietskeho zväzu.


Viac o pojme
Zoznam znakov republík Sovietskeho zväzu

Znaky zväzových republík takisto ako znak Zväzu sovietskych socialistických republík obsahujú kosák a kladivo a červenú hviezdu ktorá symbolizuje komunizmus, tak ako aj vychádzajúce slnko (aj keď v Lotyšskej SSR, kde sa Baltské more nachádza na západe krajiny sa interpretovalo ako zapadajúce slnko), obklopený kotúčom pšenice. Motto ZSSR Proletári všetkých krajín, spojte sa!, bolo na každom znaku v jazyku republiky a v ruskom. Pridané boli okrem toho do znakov jednotlivých republík aj charakteristické motívy, reliéfy, charakteristiky krajiny (kopce, vrchy...), prípadne iné (ekonomika, kultúra a pod).


Viac o pojme
Zoznam vlajok republík Sovietskeho zväzu

Vlajky zväzových republík Sovietskeho zväzu boli rozpracované verzie štátnej vlajky Sovietskeho zväzu. Všetky mali červený list, doplnený o pruhy alebo vlny s inými farbami, v ktorých hornom rohu bol skrížený zlatý kosák a kladivo, nad nimi bola zlato lemovaná päťramenná hviezda (rovnaké symboly ako na štátnom znaku). Červená farba symbolizuje októbrovú revolúciu, kosák a kladivo zväzok robotníkov a roľníkov v nezávislom štáte pod vedením komunistickej strany, päťramenná hviezda je znamením jednoty a medzinárodnej solidarity pracujúcich všetkých piatich kontinentov.


Viac o pojme
Kategória:Šport v 1898

Športové udalosti v roku 1898.


Viac o pojme
Kategória:Šport v 1895

Športové udalosti v roku 1895.


Viac o pojme
Kategória:Šport v 1889

Športové udalosti v roku 1889.


Viac o pojme
Kategória:Šport v 1891

Športové udalosti v roku 1891.


Viac o pojme
Kategória:Šport v 1897

Športové udalosti v roku 1897.


Viac o pojme
Kategória:Šport v 1896

Táto kategória má nasledovné 2 podkategórie z 2 celkom.


Viac o pojme
Kategória:Šport v 1893

Športové udalosti v roku 1893.


Viac o pojme
Kategória:Šport v 1900

Športové udalosti v roku 1900.


Viac o pojme
Kategória:Šport v 1892

Športové udalosti v roku 1892.


Viac o pojme
Zoznam uzavretých staníc metra v Osle

Je niekoľko uzavretých staníc metra v Osle, opustených z rôznych dôvodov. Tu je súhrnný zoznam:


Viac o pojme
Kráľovský palác v Osle

Kráľovský palác v nórskom hlavnom meste Oslo (nór. Slottet) je historická aj súčasná oficiálna rezidencia nórskej kráľovskej rodiny. Bol postavený v 1. polovici 19. storočia ako nórska rezidencia švédsko-nórskeho kráľa Karola XIV. Jána.


Viac o pojme
Holmenkollen

Holmenkollen je severozápadné predmestie nórskeho hlavného mesta Oslo. Nachádza sa v mestskom obvode Vestre Aker, s nadmorskou výškou 371 metrov nad morom je najvyššie položenou časťou nórskej metropoly. Hollmenkollen je známy ako stredisko zimných športov.


Viac o pojme
Tadeáš Príleský

Tadeáš Príleský (Prileszky de Prilesz; * 18. január 1826 – † 13. november 1895) bol slovenský poslanec Uhorského snemu, právnik, notár a filozof.


Viac o pojme
Prvá vetva z Prílesa

Príleská línia je hlavnou vetvou rodiny Príleských, príslušníci tejto vetvy používali predikát z Prílesa.


Viac o pojme
Námorná pechota

Námorná pechota je súčasť pozemných síl začlenená do vojenského námorníctva k vykonávaniu námorných výsadkových operácií.[1][2] Príslušník námornej pechoty sa v slovenčine hovorovo nazýva mariňák,[3] zatiaľ čo v českom prostredí tento výraz môže označovať aj príslušníka vojenského námorníctva.[4]


Viac o pojme
Pavol Príleský

Pavol Príleský - Prileszky de Prilesz (maď. Prileszky Pál) (* 1656 – † 1743) bol feudálny zemepán, advokát a právny poradca Likavského a Oravského panstva, správca majetkov kniežaťa Esterházyho, oravských Turzovcov a Ilešháziovcov. Bol jedným z najvýznamnejších právnikov 1. polovice 18. storočia, vypracoval návrh na reorganizáciu justície.


Viac o pojme
Poľský podzemný štát

Poľský podzemný štát existoval v rokoch 1939 až 1945 na území Poľska ktoré okupovalo Nacistické Nemecko a Sovietsky zväz. Bol fenoménom vo vojnou zničenej Európe. Jeho počiatkom bolo zriadenie Služby poľského víťazstva 27. septembra 1939 ktorá sa potom transformovala na Zväz ozbrojených síl a nakoniec do Zemskej armády. Poľský podzemný štát riadili poľské exilové úrady: prezident, vláda a najvyšší veliteľ a ich národné zastupiteľské úrady.[1]


Viac o pojme
Charlottetown

Charlottetown je hlavným a najväčším mestom kanadskej provincie Ostrov princa Eduarda ležiacej v Atlantickom oceáne.


Viac o pojme
Moriusaq

Súradnice: 76° 45′ 22.1″ s.š., 69° 53′ 11.2″ v.d.Moriusaq alebo Moriussaq je zaniknutá osada v severozápadnom Grónsku. V roku 2010 mala len 2 stálych obyvateľov. Osada leží v severnom Grónsku neďaleko Thulského letiska v Qaanaaqu. Osada je známa rybolovom, ale aj hojným počtom ľadových medveďov. Osada boľa zaniknuta v roku 2012.


Viac o pojme
Kolding

Kolding je mesto a prístav v Dánsku. Nachádza sa pri fjorde Kolding v regióne Syddanmark (Južné Dánsko). V roku 2014 malo 58 021 obyvateľov[1] a bolo tak siedmym najväčším mestom Dánska.


Viac o pojme
Kujataa

Kujataa je kultúrna krajina na juhozápade Grónska, ktorá je historicky spoluutváraná ľudskou činnosťou. Tiahne sa v dĺžke približne 100 km pozdĺž členitého pobrežia ostrova na území kraja Kujalleq.


Viac o pojme
Aasivissuit – Nipisat

Aasivissuit – Nipisat, inuitské lovecké územie medzi ľadom a morom, je lokalita svetového kultúrneho dedičstva UNESCO nachádzajúca sa vo východnej časti Grónska, v regióne Qeqqata,[1] za polárnym kruhom.


Viac o pojme
Šablóna:Dánsky výhonokViac o pojme
Rúrska kríza

Rúrska kríza, nazývaná aj ako Rúrska okupácia (nemecky Ruhrbesetzung), vznikla obsadením Porúria fancúzskymi a belgickými jednotkami v januári 1923 pre neplatenie vojnových reparácií zo strany Wiemarskej republiky. Okupácia Porúria trvala až do augusta 1925.


Viac o pojme
Šesťmestie

Hornolužické šesťmestie (nem. Oberlausitzer Sechsstädtebund; lat. Hexapolis, horn. srb. Hornjołužiske šěsćiměsta) bol spolok šiestich miest Hornej Lužice vytvorený roku 1346 a trvajúci až do roku 1815. Tvorili ho mestá Budyšín (Bautzen), Kamenec (Kamenz), Žitava (Zittau), Zhorelec (Görlitz), Lobava (Löbau) v dnešnom Nemecku a mesto Lubań (Lauban) na území dnešného Poľska. Spolok hral dôležitú ekonomickou i politickú rolu v dejinách Hornej Lužice (tá do roku 1635 spadala pod Českú korunu, následovne sa stala lénom Saského vojvodstva).


Viac o pojme
Bitka pri Jassine

Bitka pri Jassine bol ozbrojený stret medzi nemeckými a britskými koloniálnymi jednotkami v rámci východoafrického ťaženia počas prvej svetovej vojny. Bitka sa odohrala medzi 18.19. januárom 1915 pri dedine Jassin, severne od tanzánijského prístavu Tanga. Jassin bol v tom čase okupovaný britskými jednotkami, ktorých hlavnou úlohou bolo strážiť hranicu s neďalekou britskou východnou Afrikou. Indická posádka, ktorej velil Raghbir Singh, však pozostávala len z približne 300 mužov, čo ju robilo značne zraniteľnou.


Viac o pojme
Bitka pri Mahiwe

Bitka pri Mahiwe bol ozbrojený stret medzi nemeckými a britskými koloniálnymi jednotkami v rámci východoafrického ťaženia počas prvej svetovej vojny. Bitka sa začala 15. októbra 1917, kedy juhoafrické a nigérijské jednotky pod velením generála Jacoba van Deventera napadli nemecké jednotky vedené Paulom von Lettow-Vorbeckom pri Mahiwe, vo vtedajšej nemeckej východnej Afrike. Nemcom sa podarilo ustáť úvodný nápor a 17. a 18. októbra dokonca prejsť do protiútoku, ktorý spôsobil britským jednotkám ťažké straty a donútil ich k ústupu. Po bitke sa museli Nemci, ktorí samotní utrpeli značné straty, z oblasti tiež stiahnuť a pokračovať v partizánskom spôsobe vedenia bojov.


Viac o pojme
Ozbrojené sily Podnesterskej moldavskej republiky

Ozbrojené sily Podnesterskej moldavskej republiky (rus. Вооружённые Силы Приднестровской Молдавской Республики) sú vojenské zložky samozvaného štátu Podnestersko. Tieto ozbrojené sily boli vytvorené dňa 6. septembra 1991 na ochranu suverenity a nezávislosti Podnesterskej moldavskej republiky v súlade s 11. článkom ústavy Podnesterska.


Viac o pojme
Identifikačná známka

Identifikačná známka alebo slangovo psia známka (z angl. dog tag)[pozn 1] je kovový identifikačný štítok (v súčasnosti obyčajne opatrený gumovou ochranou hrán) s retiazkou, nosený príslušníkom ozbrojených síl na krku. Obsahuje základné identifikačné údaje o vojakovi (vždy meno, priezvisko, krvnú skupinu; prítomnosť ostatných údajov sa líši podľa konkrétneho štátu alebo armády). Slúži na rýchlu identifikáciu mŕtveho alebo zraneného vojaka v bojových podmienkach, na zistenie jeho krvnej skupiny pri ošetrovaní, príp. na identifikáciu tela vojaka, pochovaného v provizórnom hrobe, pri exhumácii.


Viac o pojme
Záložník (vojsko)

Záložník alebo vojak v zálohe alebo hovorovo rezervista je vojak, ktorý po ukončení aktívnej služby v armáde (popr. základnej vojenskej služby) naďalej zostáva v pohotovosti pre prípadné nasadenie vo vojnovom konflikte.


Viac o pojme
Ženijné vojsko

Ženijné vojsko je súčasťou pravidelných armádnych síl, vojak slúžiaci u tohto druhu vojska je označovaný ako ženista alebo pionier (historicky sapér - z francúzštiny, tak aj v mnohých iných jazykoch). Toto vojsko je špecializované na plnenie zvláštnych pozemných úloh pomocou špeciálnej, tzv. ženijnej techniky. Ženijné vojsko nie je určené pre priame vedenie boja, ale k zaisteniu technických prostriedkov a stavieb podporujúcich alebo umožňujúcich činnosť bojových jednotiek. Úlohou ženistov je jednak práca s výbušninami, mínovanie a odmínovanie, ako aj budovanie opevnení, ciest, mostov, atď. Pri útoku často postupujú pred jednotkami, aby vytvorili priechody v mínových poliach, prípadne výbušninami ničili nepriateľské opevnenia.


Viac o pojme